Alternativ för utbildningskonton har skissats upp

 

Undervisnings- och kulturministeriet har gett ut en mellanrapport där olika alternativ för utbildningskontona presenteras. Utbildningskontona kan vara ett finansieringssystem som är tillgängligt för hela den vuxna befolkningen eller riktas till grupper som är i behov av särskilt stöd. Ett alternativ är att i det nuvarande systemet hitta olika sätt att ta hänsyn till individens behov när man utvecklar vuxenutbildningen och förbättrar jämlikheten inom utbildningen.

Ett webbforum Din åsikt har öppnats för allmänheten att delta i den fortsatta beredningen av utbildningskonton.

Läs mera på Minedu.fi

2009