Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien tilanne on hyvä

 

 

Suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) on toimiva laadunhallintajärjestelmä. Koulutuksen järjestäjien välillä on eroja omistaja- ja oppilaitostyypeittäin ja laadunhallinnan kehittämisen keston mukaan.

Tämä tulos ilmenee Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) 3.11.2015 julkaistavasta arvioinnista. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmät arvioitiin nyt Suomessa ensimmäistä kertaa. Toimivat laadunhallintajärjestelmät ovat tärkeitä, sillä ne näkyvät opettajien ja opiskelijoiden arjessa, toteaa yksikön päällikkö Anu Räisänen Karvista. – Kun laatu on korkea, opetus, opiskelijahuolto ja opintojen ohjaus vastaavat tarpeita, opiskelijat saavat antaa palautetta ja heidän ääntään kuullaan.

Lisää aiheesta