Anbefalinger til nye videregående uddannelser

 
En række anbefalinger fra arbejdsgrupper der har været nedsat af regeringen med henblik på udvikling af nye videregående uddannelser er netop blevet offentliggjort. I anbefalingerne lægges der vægt på at det videregående uddannelsessystem opbygges i moduler der er obligatoriske og valgfrie og der vil være mulighed for at tone uddannelserne mod forskellige jobprofiler. Der anbefales ordinære uddannelser som professionsbacheloruddannelser inden for finansielle markeder, forvaltning og oplevelsesøkonomi/oplevelsesdesign/oplevelsesentreprenørskab og multimediedesigneruddannelsen som overbygning på professionsbachelorniveau. Endvidere anbefales efter- og videreuddannelse inden oplevelsesøkonomi og forretningsforståelse/strategi, målgruppeforståelse/brugerdreven innovation samt innovation/entreprenørskab samt udvikling af efter- og videreuddannelsesmuligheder inden for højteknologi og IT.
Arbejdsgruppernes rapporter og anbefalinger (se link):
1163