Annette Bergbo

 

Ålandredaktör

 

Jag är pensionerad idag och har dessförinnan jobbat som journalist 23 år. Mina bevakningsområden var i princip allt som pågår i ett samhälle - förutom sport.

Jag har också bl a arbetat som handledare tre år i det EU-baserade projektet "Stöd i arbete" som fångar upp personer som av olika anledningar sedan länge befinner sig utanför arbetsmarknaden. Handledarna ger stöd enligt en särskild utarbetad metod "Supported employment" och syftet är att via olika skräddarsydda insatser på sikt återanknyta till arbetslivet.

Detta gav mig personligen många nya insikter och värdefull erfarenhet som jag även har god nytta av som skribent på ämnet livslångt lärande.

Läs Annettes artiklar i DialogWeb