Anpassa Yrkeshögskolan för akademiker

För att klara omställningen på arbetsmarknaden måste utbudet på universitet och högskolor förändras och Yrkeshögskolans uppdrag utvecklas, visar en ny rapport från Saco.

 
Göran Arrius Göran Arrius

Sedan år 1990 har andelen högutbildade på arbetsmarknaden mer än fördubblats. Där tidigare tekniska framsteg främst slog mot personer med lägre utbildning så leder dagens snabba utveckling till stora förändringar även för akademiker.

Det ställer nya krav på politiken. Saco har genomfört en omfattande analys av systemen för omställning och kompetensutveckling på svensk arbetsmarknad. Samhället är överlag bra rustat för att möta digitaliseringen och dess konsekvenser. Men det finns saker som måste förbättras, enligt rapporten.

− Högskolan måste bli mer flexibel. Det behövs fler fristående kurser och bättre möjligheter till distansutbildningar på deltid för att rusta dagens akademiker för framtiden, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Läs mer

Källa: SACO