Antagningen till vårens kurser på universitet och högskolor är klar

Nu har 161 161 personer fått besked att de antagits till en utbildning i vår.

 
Jämfört med 2015 är det en ökning med drygt 3000 personer vilket motsvarar 2%. Antalet behöriga sökande var 232 157. Hälften av lärosätena ökar sin antagning och här ökar högskolan i Gävle och Mittuniversitet mest med en ökning för båda på 35% jämfört med 2015. De som sökte hade totalt 498 olika program och över 11700 kurser att välja på.