Är yrkesutbildningen i en återvändsgränd?

Det hävdar i alla fall rapporten Yrkesutbildningens irrvägar: En systemanalys av svensk yrkesutbildning.

 
Nils Karlson, Ratio
Flera av de gymnasiala yrkesutbildningarna håller låg kvalitet och ger inte behörighet till yrkeshögskolan. Det är några av slutsatserna i en analys av svensk yrkesutbildning. Flera av de gymnasiala yrkesutbildningarna håller låg kvalitet och ger inte behörighet till yrkeshögskolan. Det är några av slutsatserna i en analys av svensk yrkesutbildning.
Källa: Skolvärlden
1044