Arbeidsgruppe om handlingsplan for de unges interesser

 

 

Beslutningen er i overenstemmelse med regjeringsgrunnlagets mål om «å skape et åpent og innovativt miljø jamført forholdene i nabolandene i Europa, når det gjelder økonomi og livskvalitet.»
Gruppen skal danne forslag til en strategisk handlingsplan for unge menneskers interesser med en tydelig framtidsvisjon for et mangfoldig samfunn grunnet jamstelling og like muligheter. 

Mer på islandsk: www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/6913