Arbeidsliv i stadig endring krever bedre karriereveiledning

 

 

«God karriereveiledning styrker den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste valg om utdanning, yrke og karriere. Det er også viktig for å møte samfunnets utfordringer» - sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Med bakgrunn i bl.a. OECD-rapporten Skills Strategy fra 2014, som pekte på at Norge må ta kompetansen bedre i bruk for å sikre konkurransekraften og velferden i fremtiden, har den norske regjeringen satt ned et ekspertutvalg for å se på hvordan den livslange karriereveiledningen kan styrkes.
Utvalget er satt sammen av eksperter med erfaring fra veiledning i skolen, karriereveiledning for voksne og karriereveiledning som fag.

Les mer

Källa: VOX