Arbejdsmarkedsuddannelserne er bedre end sit rygte

 

 

En ny analyse fra tænketanken DEA viser, at den teknologiske udvikling og internationalisering fordrer, at arbejdsstyrken især de ufaglærte og faglærte skal kunne omstille sig. Voksenefteruddannelse (VEU) er et politisk instrument, der skal sikre en fleksibel og opdateret arbejdsstyrke. Analysen viser bl.a., at arbejdsmarkedsuddannelser, AMU, er den mest efterspurgte VEU blandt virksomhederne, at AMU medvirker til øgede produktionsgevinster, og at AMU er en forholdsvis billig og god efteruddannelsesmulighed.  AMU-systemet opfylder dermed et af sine vigtigste formål, nemlig at skabe de rette økonomiske rammer for virksomheder og arbejdstagere til at tage uddannelse og dermed sikre, at arbejdsstyrken har det rette kvalifikationsniveau.

Resultaterne peger på, at der er et stort potentiale i at øge efteruddannelsesindsatsen, og brug for mere viden om, hvad effekterne af efteruddannelse er for virksomheder, individer og samfund.

DEA sætter i den kommende tid fokus på VEU og sammenhængen mellem voksen- og efteruddannelse, kvalifikationsløft og social mobilitet.

Download analysen

Læs mere