Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

 

 

NVL tema Validering

Gå til:  Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser. Hypotesen är att det därutöver finns kunskap och kompetens som ännu inte synliggjorts och värderats på ett systematiskt sätt. Kan sådan kunskap och kompetens synliggöras, dokumenteras och värdas? Är det i så fall önskvärt och hur kan det i så fall göras?

Aktuellt 2013

• Samtliga nordiska länders folkbildning har utsett representanter att ingå i en arbetsgrupp kring validering inom folkbildning.

• Arbetsgruppen diskuterar hypotesen om och i så fall vilken kunskap och kompetens som inte synliggörs via validering inom utbildningsväsendet eller vid validering mot olika yrkeskrav. Kan sådan kunskap och kompetens synliggöras, dokumenteras och värderas? Är det i så fall önskvärt och hur kan det i så fall göras?

• Arbetsgruppen har påbörjat en kartläggning av pågående och/eller genomförda projekt som syftat till att synliggöra kunskap och kompetens som inte synliggörs via validering inom utbildningsväsendet eller vid validering mot olika yrkeskrav.

Mötesplan 2013

22-23 maj i Köpenhamn
14-15 november i Oslo

Medlemmar

Danmark 
Randi Jenssen; Dagfolkhöjskolen Köpenhamn; rj(ät)daghojskoler.dk

Finland  
Lotta Männikkö; OK-opintokeskus; lotta.mannikko(ät)ok-opintokeskus.fi

Island  
Hildur Betty Kristjansdottir; Simey lifelong learning center Akureyri; betty(ät)simey.is

Norge 
Marit Sørli VoFo Regionkontor Akershus Oslo; maritkirs(ät)hotmail.com

Sverige 
Göran Holm; Folkbildningsförbundet Stockholm; goran(ät)studieforbunden.se

NVL  
Asta Modig, Skolverket, Stockholm, Sverige info: asta.modig(ät)skolverket.se