Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

 

Verksamhetsplan 2014

 

De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser. Hypotesen är att det därutöver finns kunskap och kompetens som ännu inte synliggjorts och värderats på ett systematiskt sätt t.ex. ansvarstagande, social kompetens och kreativitet. Kan sådan kunskap och kompetens synliggöras, dokumenteras och värdas? Är det i så fall önskvärt och hur kan det i så fall göras? I några nordiska länder finns erfarenheter av att synliggöra, dokumentera och värdera sådan kompetens. Representanter från samtliga fem nordiska länder har bildat en arbetsgrupp som under två år arbetar med frågan.