Arbetslivets engagemang – viktig del i YH-framgången

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen sedan yrkeshögskolans införande.

 
Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan

Sverige står inför en stor kompetensutmaning. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor och listan på branscher och företag som brottas med rekryteringsproblem lång. Enligt Tillväxtverkets rapport om företagens villkor från september i år har 35 procent av företagen i Örebro län svårt att hitta lämplig arbetskraft. Yrkeshögskolan (YH) har en viktig och växande roll när det kommer till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid, men för en framgångsrik kompetensförsörjning krävs även att branscherna tar ansvar för och engagerar sig i utvecklingen av de utbildningar som tryggar dess framtid.

Läs mer

Källa: Nerikes Allehanda

Thomas-Persson_generaldirektor-.jpg