Arbetsplatsen - en bra inlärningsmiljö

Största delen av löntagarna anser att de har en arbetsplats där man kontinuerligt kan lära sig något nytt.

 
Över hälften av arbetstagarna hade också en möjlighet att delta i en utbildning som arbetsgivaren betalat och som gjort det lättare att klara av arbetsuppgifterna.
Detta framgår av de preliminära uppgifter från arbetslivsbarometern 2015 som arbets- och näringsministeriet publicerat.
Arbetslivbarometern visar också att det fanns stora förändringar på arbetsplatserna under 2015. Ungefär hälften av löntagarna uppgav att deras arbetsuppgifter hade omorganiserats eller att det hade införts nya arbetsmetoder eller datasystem på arbetsplatsen.
 
Läs mera
1185