Arkiv 2009-2011

 

 

Arkiv 2009-2011


NVL "Arbetsgruppen innom vuxenpedagogik" (Voks.pæd.) fik i 2006 til opgave, at undersøge og afdække behovet for nordisk efteruddannelse for konsulenter og uddannelsesplanlæggere indenfor det voksenpædagogiske område og voksenundervisere. Målet var at gennemføre og evaluere et
udviklingsprojekt i form af pilotkurser og give anbefalinger ift. evt. videre arbejde med nordisk efteruddannelse for voksenundervisere.
"Arbetsgruppen innom vuxenpedagogik" har med baggrund i bl.a. studiebesøg til steder med "innovativ best practice" gennemført og evalueret to pilotkurser for en tværsektoriel og - nordisk målgruppe. Et tredje pilotkursus om "Læreren som kursusdesigner -i feltet mellem
uddannelsesinstitution og virksomheder" vil blive gennemført på Island 29 sept.-2 okt. 2009.

Aktuelt 2011

Siden NVL’s oprindelige arbejdsgruppe om voksenpædagogik afsluttede sit arbejde i 2010 er arbejdet blevet videreført i samarbejde med udvalgte nordiske aktører indenfor området. Arbejdet i 2010 og 2011 er gennemført af fleksible nordiske arbejdsgrupper og forskellige samarbejdspartnere relateret til de enkelte opgaver. På seminarer 2010 deltog repræsentanter fra alle nordiske land og flere sektorer.

NVL’s arbejdsgrupper var i tæt samarbejde med NCK om gennemførelsen af kortlægningen ”Den nordiske voksenlærer – formelle krav til og uddannelsesmuligheder for den nordiske voksenlærer.”

I 2011 initierer NVL i samarbejde med forskellig samarbejdspartnere, tre nationale seminarer. Formålet med seminarerne er, at få oplevede kompetencebehov i praksis og innovative ideer til struktur, form indhold i med i det videre arbejde med udvikling af kvalitet i den nordiske voksenpædagogik.
Diskussionerne tager afsæt i kortlægningen samt indspil fra oplægsholdere med viden om træning og uddannelse af voksenlærere. Innovativ tænkning og ideudvikling søges fremmet gennem møde mellem forskellige sektorer og fagområder på de enkelte seminarer.

Seminarier 2011

1. Kvalitetsutveckling genom kompetensutveckling av vuxenlärare
Biskops Arnö, Sverige

Seminar gennemførtes den 5 maj på og i samarbejde med Foreningen Nordens folkehøjskole Biskops Arnø og havde et nordisk fokus. Almen, folkeoplysende og erhvervsrettet voksenuddannelse var repræsenteret.

Läs rapport: HTML

2. Kompetanseutvikling av voksenlæreren
Oslo, Norge
Seminar i Oslo d. 7.september. Fokus er her nye tanker og praksisnær læring. Seminaret gennemføres i samarbejde med Forsvaret i Norge og Aftenskolen Høyres Studieforbund.

Presentationer, dokumentation, mer information:
HTML

3. Øget kvalitet i voksnes læreprocesser gennem kompetenceudvikling af lærere og formidlere
Seminaret i Danmark måtte aflyses bl.a. pga. folketingsvalg. Et seminar med fokus på voksenlærerkompetencer i feltet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner er under planlægning og vil blive gennemført på Island senere på året.

Mer information: HTML

Alle seminarer dokumenteres og de samlede resultater fra 2010-2011 opsamles og perspektiveres i et fremadrettet perspektiv. Konkrete ideer til, hvordan innovation og voksenpædagogik evt. kan spille sammen gennem konkrete aktiviteter vil blive beskrevet og videregivet til SVL og NVL.


Nordisk arbejdsseminar om voksenlærerens kompetencer

Nordisk arbejdsseminar om voksenlærerens kompetencer NVL "Arbetsgruppen innom vuxenpedagogik" afsluttede på et arbejdsseminar i Oslo d.5-6 marts 2009 foreløbig arbejdet med at udvikle voksenlæreres kompetencer.

På arbejdsseminaret blev evalueringsresultater fra de gennemførte kurser diskuteret. Indhold og tanker om det tredje pilotkursus blev fremlagt og væsentlige kommentarer fra deltagerne vil indgå i det videre arbejde.

Gruppens arbejde blev perspektiveret igennem oplæg af bl.a. Bjarne Wahlgren fra NCK/DPU, DK, Jyrki Ijäs fra Finlands Folkhögskolförening/VSY FI, Camilla Alfsen, Vox, NO og Hilde Björkvold fra Folkeuniversitetet i Oslo. Seminaret var resultat af et samarbejde mellem VOFO, Folkeuniversitetet og NVL's arbejdsgruppe.
Du kan læse mere om den NVL's arbejde med voksenpædagogik på og se powerpoints fra oplæggene på www.nordvux.net/page/673/
vuxenpedagogikochinnovation.htm

NVL vil i samarbejde med bl.a. NCK planlægge og gennemføre en Nordisk konference om kvalificering af "voksenlærerens" kompetencer i slutningen af året 2009.

Der er desuden på NVL's hjemmeside oprettet en Website hvor deltagere på voks.ped og andre kan udveksle information, inspiration til arrangementer, nye ideer, metoder mv. Der er også mulighed for at sætte links til egne eller egen organisationshjemmesider og aktiviteter indenfor området
"udvikling af voksenlærerens kompetencer". E mere www.vuxped.nordvux.net.


Hva skal en voksenlærer kunne?

Voksenpædagogiske seminar 5-6 mars 2009, Oslo
Arr.: NVL, VOFO

Presentationer

Hva skal en voksenlærer kunne?
Voksenlærerens kompetanse i et nordisk perspektiv. Hvordan kan en
voksenlærerutdannelse tilrettelegges for møte framtidens kompetansebehov? (incl evt. spørgsmål)
Bjarne Wahlgren, professor i voksenpedagogikk, Danmarks Pædagogiske Universitet/leder af NCK
Pdf

Presentasjon av VoksPed Modul 3
”Læreren som kursusdesigner!, Island ca. 28/9 – 1/10.
ved Hilde Bjørkedal, pedagog Folkeuniveristetet Oslo, Needassesment gruppen
Pdf

VSOP
Utdanningsprogram for voksenlærere i Finland – VSOP - utvikling og implementering.
Jyrki Ijäs, Finlands Folkehøyskoleforening og VSY
Pdf

VOX
Nasjonalt institutt for læring i arbeidslivet Norge
Camilla Alfsen
Pdf

Rollespill
– realkompetanseintervju med voksenlærere; hvordan avdekke egnethet som voksenlærer?
Hilde Bjørkedal, Folkeuniversitetet Oslo
Pdf


Foto: NVL:s arkiv

Läs faktablad (pdf)

Tidsplan och medlemmar (pdf)


NY RAPPORT

Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb
Utgiven september 2009
Rapport (pdf)


Åbent netværk for voksenlærerens roller og kompetenceudvikling

www.vuxped.nordvux.net

Vuxenpedagogik och innovation

på Tema/Kompetens- utveckling: Länk


Relaterade artiklar

DialogWeb 6/2007

DialogWeb 2/2006

DialogWeb 1/2006