Arkiv

 

 

Arkiv

 

Rapporter

Från personligt tillämpade vuxenstudier till personligt tillämpad vuxenutbildning

Slutrapport om helhetsutvärderingen av AiHe-projektet
Länk: PDF

God praxis, modeller och mekanismer för personlig tillämpning

Aihe-projektets resultat 2006
Länk: PDF

RUBEN

är en plattform för att utveckla den yrkesinriktade tilläggsutbildningen och systemet med fristående examen. Du kan ladda ner handböcker inom fristående yrkesexamen på svenska från: www.syi.fi/ruben/index.asp?site=presentation

Foto: Johannes Jansson /norden.org
Foto: Johannes Jansson /norden.org