Årsrapport 2019

NVL anser sig ha nått sina mål och genomfört samtliga uppdrag enligt verksamhetsplanen. Årsrapporten redovisar resultaten enligt uppdrag från NMR och beskriver konkreta insatser och resultat inom NVL:s målsättning.

 

Teamarbetet i NVL har varit av stor betydelse för att nå de goda resultaten 2019. NVL upplever stöd i alla nationella värdorganisationer och intresse för att skapa synergier. Flera viktiga samarbetsaktiviteter med policyutvecklande syfte har genomförts i samarbete mellan NVL och NVL:s värdorganisationer.

NVL har haft 120 olika aktiviteter 2019 och kan redovisa en viss ökning av antalet deltagare. NVL har genomfört flera stora nordiska arrangemang i samarbete med nätverk och andra organisationer, som t.ex. Alfabetiseringskonferensen i Helsingfors, en konferens om online lärande i Köpenhamn och ett seminarium om språk i arbetslivet i Oslo. I samarbete med Nordregio och Nordens Välfärdscenter har NVL skapat flera nordiska mötesplatser för resultatförmedling och synliggörandet av nordiskt samarbete inom inklusion.

Den största målgruppen 2019 är beslutsfattare (23%), de representerar myndigheter och offentlig förvaltning. Det är en jämn fördelning mellan målgrupperna högre utbildning (16%) och folkbildning (16%). 21% deltagare kommer från formell vuxenutbildning, 13% från organisationer i anknytning till arbetslivet (10%) och 5% kommer från yrkesinriktade utbildningar.

Læs NVL’s Årsrapport for 2019 her