Årsrapport 2020

NVL:s Årsberättelse redovisar resultat inom alla nordiskt prioriterade teman enligt uppdrag från Nordiska Ministerrådet. NVL presenterar resultat från nätverkssamarbetet, samt beskriver förmedling och implementering av resultaten både nordiskt och på nationell nivå.

 

NVL har haft ett intensivt och utmanande år. Coronasituationen och restriktioner har orsakat ändringar för en stor del av NVL:s verksamhet under 2020 men vi arbetar kontinuerligt med anpassning av våra insatser och har sökt nya möjligheter för samarbete och spridning under 2020. Trots utmaningarna har NVL haft flera fullbokade samarbetsarrangemang. Deltagare har kommenterat webbinarier som en bra och miljövänlig förmedlingsform. En extra fördel med webbinarier och streaming-sändningar är att de finns tillgängliga också efteråt som resurser.

NVL:s aktiviteter har en tvärsektoriell profil. De största målgrupperna 2020 är beslutsfattare – myndigheter och offentlig förvaltning (23%) samt forskningsmiljöer (21%). Det är en jämn fördelning mellan målgrupperna formell vuxenutbildning (12%), folkbildning (15%) och arbetlivsorganisationer (12%). Sammanfattning av viktigaste resultat lyfter fram insatsområden som har fått särskild fokus under 2020 och bidrar till implementering av hållbarhetsmålen och Vision 2030, samt till att skapa synergier mellan nordiska och europeiska dagordningar.

Læs NVL’s Årsrapport for 2020 her.