Artiklar om Nordplus Vuxen

 

 

Med blicken vänd mot stora världen

Christophs Schepers' dröm är att få alla språkskolor inom tredje sektorn att samarbeta och att dessutom gemensamt vända blicken ut mot det övriga Europa.
– För mig är den europeiska referensramen, European Qualification Framework, ljuset inom språkundervisningen, men i Norden används den alltför sällan för att dokumentera språkkunskaper.
Då kan det vara bra att börja med Norden och det är inom ramen för ett Nordplus Vuxen-projekt som man under de senaste tre åren har utvecklat verktyg med mycket omfattande nätbaserade och självreglerande test inom de kompetensområden som den europeiska referensramen beskriver. Studieskolens samarbetsparter är Folkeuniversitet i Norge och Folkuniversitetet i Sverige och de tre är nu inne på sitt andra Nordplus Vuxen-projekt för att utveckla, testa, evaluera och använda verktyg som dokumenterar språklig realkompetens.
– Det handlar om ett försök att knyta ihop inplaceringstest, kursinnehåll, kursbeskrivning och dokumentation efter avslutad kurs till en logisk helhet, säger Christoph Schepers.

Artiklarna är skrivna av Clara Henriksdotter och publicerade under år 2011. De är också översatta till finska.
Till artiklarna: HTML