Arviointiraportti ”uudesta AMU-koulutuksesta”

 

Aikuisten ammatillinen työvoimakoulutus (AMU) siirrettiin vuonna 2001 silloisen työministeriön alaisuudesta opetusministeriöön, ja laki AMU-uudistuksesta astui voimaan vuonna 2004. Lailla haluttiin taata, että koulutus antaa nimenomaan työmarkkinoiden tarvitsemaa osaamista. Lisäksi haluttiin joustavoittaa koulutustarjontaa ja vahvistaa koulutuksen yhteyttä käytännön työssä hankittavaan osaamiseen.
Danmarks Evalueringsinstitutin tekemän arviointiraportin mukaan uusi järjestelmä on joustava ja vastaa työntekijöiden ja yritysten tarpeita. Kursseille osallistujat ovat olleet tyytyväisiä, mutta yritykset tuntevat AMU-koulutusta vielä huonosti.  
www.uvm.dk/08/nok.htm?menuid=6410

1143