Attityder till studieförbunden bland tjänstemän och KSO 2014

 

 
Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ undersökning bland kommunstyrelseordföranden och tjänstemän som hanterar frågor kring folkbildning i kommunen. Undersökningen syftar till att mäta ansvariga tjänstemäns och kommunstyrelseordförandens inställning till studieförbund och folkbildning.

File Size: 464,4 KiB
File Hits: 236
File Last Updated: 09:53 2014-04-03