Austurbrú (Østbroen)

 

Før etableringen av den nye organisasjon spilte flere organisasjoner sine respektive roller med arbeidsmarkedstiltak, regional utvikling, utdanning, markedsføring og kultur. Alle disse roller tas nå over av den nye organisasjon og med synergi og en plattform for samarbeide mellom kommuner på Østlandet.
I anledning av foreningen holdt Islands regjering sitt møte på Østlandet og statsminister Jóhanna Sigurðardóttir sa i sin tale at den nye organisasjon ville lede til rasjonalisering, effektivitet og forenkling av kommunikasjon mellom staten og kommunene i landsdelen. Organisasjonen er det første av slagen i Island og regjerningen oppfordrer andre landsdeler til en tilsvarende forening for å øke effektiviteten og forenkle kommunikasjon mellom stat og landsdele.  

Mer på islandsk: www.stjornarrad.is/rikisstjorn/frettir/nr/459

1711