Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • Foto: Judit Peter
  baskunskaper motivation |Norden
  13-09-2020

  Vuxnas grundläggande färdigheter

  Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett webbinarium kring temat

 • Foto: Marley Clovelly
  innvandrere utdanningspolitikk språk fag- og yrkesopplæring |Norge
  10-09-2020

  Ny tiltakspakke for å hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere i jobb

  Det norske Storting vedtok i sommer å innvilge 456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger. Lovendringene trådte i kraft 1. august.

 • Foto: Luis Quintero
  bæredygtig udvikling voksenuddannelse voksenlæring |Norden
  09-09-2020

  Sammen mod 2030 - konkretisering af den nordiske vision

  Online Open Space seminar for NVL’s netværk. Vi vil diskutere og undersøge, hvordan vi i NVL kan samarbejde i de kommende år og sætte aktiviteter i gang med det formål at nå 2030-målene.

  Registrering nederst på siden.

 • lige muligheder uddannelsespolitik |Danmark
  09-09-2020

  ”Din klasse følger dig gennem livet – livet i fem socialklasser”

  Betydning for uddannelse, bolig og indkomst

 • baskunskaper IKT kompetens vuxenutbildning utbildningspolitik |Norden
  02-09-2020

  Policy brief: Grundläggande digital kompetens för vuxna i Norden

  De nordiska länderna arbetar tillsammans för digitalisering och målet är att göra Norden-Baltikum till en sammanhängande och integrerad

 • Foto: Cottonbro og Gustavo Fring
  uddannelsespolitik |Danmark
  02-09-2020

  Markante kønsforskelle i søgning til uddannelser

  En udfordring for både individ og samfund.

 • sustainable development |Norden
  31-08-2020

  Nordic Matrix on implementation of the Sustainable Development Goals and National Action Plans (NAPs) in the Nordic countries

  This publication is a result of the exchange and learning process realised by Nordic Civil Society Organisations (CSOs) involved in the project “Civil society cooperation on the implementation of the Sustainable Development Goals in the Nordic countries”, supported by the Nordic Council of Ministers.

 • nám fanga færniþróun náms- og starfsráðgjöf |Norden
  27-08-2020

  Plaköt um náms- og starfsráðgjöf í fangelsum

  Netið um menntun í fangelsum hefur staðið að gerð plakata fyrir fanga, starfsmenn og stjórnendur fangelsa, til þess að auka þekkingu um náms- og starfsráðgjöf

 • folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  27-08-2020

  Danske folkeoplysningsorganisationer arbejder med bæredygtighed

  Der efterspørges mere forskningsbaseret viden om arbejdet.

 • vankilaopetus osaamisen kehittäminen ohjaus |Norden
  26-08-2020

  Opinto- ja uraohjausaiheisia julisteita rikosseuraamusalan käyttöön

  Pohjoismainen vankilaopetusverkosto on laatinut julisteita, joilla se pyrkii lisäämään tietoa pohjoismaisesta rikosseuraamusalan opinto- ja uraohjauksesta. Julisteiden kohderyhminä ovat vangit, henkilökunta ja rikosseuraamusalan johto.

 • Infografik
  perustaidot tietotekniset taidot etäopetus |Norden
  26-08-2020

  Digitaalinen Pohjola

  Infografiikan aiheina digitaalinen osallistuminen, oppiminen ja kehitys Pohjolan syrjäseuduilla sekä verkkopedagogiikka

 • sustainable development |Norden
  01-08-2020

  Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling - del 2 av 3

  Del 2 av 3: Demokratisk dannelse for en bærekræftig framtid

  Registrering nederst på siden.

 • Infografik
  baskunskaper distansutbildning IKT kompetens |Norden
  06-07-2020

  Det digitala Norden

  Infografik om digitalt deltagande, lärande och utveckling av Nordens utkantsområden og on-line pedagogik.

 • utdanning i fengsel kompetanseutvikling veiledning |Norden
  27-06-2020

  Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

  Med mål om å bidra til økt kunnskap om karriereveiledning i kriminalomsorgen i Norden, har Nätverk för utbildning i fängelse produsert plakater for målgruppene innsatte, ansatte og ledere.

 • Foto: Mimi Thian
  iðn- og starfsmenntun menntastefna |Danmark
  23-06-2020

  Í nýjum þríhliðasamningi eru aðilar sammála um sérstakan styrk til að halda í nema

  Í samningnum er kveðið á um fjárhagslegan stuðning til þess að koma á og viðhalda nemaleyfum meðal annars í formi launastyrks, endurgreiðslu launa til fyrirtækja og styrks við venjulega námssamninga.

 • DFS har fået et bæredygtighedsnetværk
  folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  22-06-2020

  Nyt bæredygtighedsnetværk inden for folkeoplysningen

  Netværket vil arbejde med emnet bæredygtig folkeoplysning

 • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
  språk basiskompetanse |Norden
  18-06-2020

  Klart det går bra!

  Om hjemmeskole også for migranter som mangler skolegang.

 • Per Thrane og Bent Dahle Hansen fra Nätværket för utbildning i fängelse
  fængselsundervisning fjernundervisning livslang læring |Norden
  18-06-2020

  Mød NVL's netværk for fængselsundervisning

  Hvad er netværkets formål? Hvordan arbejder netværket? Hvem er medlem af NVL's netværk for fængselsundervisning? Hvilken betydning har det nordiske samarbejde for netværket?

 • Foto: Mimi Thian
  erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse uddannelsespolitik |Danmark
  17-06-2020

  I en ny trepartsaftale er parterne enige om ekstraordinær støtte til fastholdelse af lærlinge

  Aftalen handler om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder og et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

 • Hrobjartur Árnason and Alastair Creelman
  adult learning adult education |Norden
  15-06-2020

  Webinar: How to motivate and connect with your learners online?

  A webinar on online learning with discussion and lots of tips and tricks about how to motivate adult learners online and how to support their learning by creating connections and creating a learning community online.

 • På Sprogcenter Midt bruger kursisterne en app, hvor de kan se deres skema, melde fravær og gå direkte til forskellige links til sprogligt materiale.
  sprog fjernundervisning IT færdigheder fleksibel læring |Danmark
  11-06-2020

  Vi skal have alle med

  Danske erfaringer med online undervisning i den grundlæggende litteracitet.

 • WhatsApp fremhæves som et digitalt verktøj, som mange deltagere allerede kender, og som også er let at bruge for læreren, både til individuel kommunikation, til samtale og deling i grupper.
  basiskompetence fjernundervisning sprog IT færdigheder |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiske erfaringer med fjernundervisning i den grundlæggende litteracitet

 • Annette Aass Vågmo, Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten
  språk nettundervisning IKT-kunnskap fleksibel læring |Norge
  11-06-2020

  Hjemmeskole for alfa? Selvsagt funker det!

  - Jeg tror de lærer mer nå, jeg, sier lærer Sissel Braaten ved Delta Skole AS i Indre Østfold.

 • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
  språk baskunskaper distansutbildning IKT kompetens |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiska erfarenheter från distansundervisning i grundläggande litteracitet

 • Hållbarhet både när det gäller miljön och det sociala är viktigt påpekar Camilla Karlsson. Sune Gustafsson tar hand om gamla böcker som kommit in.
  hållbar utveckling lika möjligheter motivation |Åland
  26-05-2020

  Emmaus hjälper långtidsarbetslösa

  Genom Emmaus i Mariehamn på Åland får personer som är långtidsarbetslösa en chans att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

 • Foto: Kial.nu
  realkompetence |Norden
  25-05-2020

  Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet

  Projektet bidrager overordnet til en styrkelse af en bred karriereforståelse og -udvikling på et arbejdsmarked, hvor accelerationen i behovet for omstilling og livslang læring er stigende.

 • Digital participation and digital learning
  distance education ICT skills democracy |Norden
  18-05-2020

  Digital learning and participation

  Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning

 • pexels.com
  |International
  11-05-2020

  Webinar: The Power of Prior Learning Assessment Today

  Recognition of Prior Learning for Access, Equity, Learning & More

 • sustainable development |Norden
  06-05-2020

  Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

  Del 1 av 3: ”From Vulnerability to Sustainability? ”: Hvordan ser det nordiske terrenget ut, hvordan reorienterer vi arbeidet med Visjon 2030 utfra den Pandemien vi er på vei ut av/er i?

 • Mynd: Polina Zimmerman
  aðlögun innflytjendur |Norge
  28-04-2020

  Gæti valdið erfiðleikum flytjist norskukennsla fyrir innflytjendur og flóttamenn til háskóla

  Niðurstöður nýrrar könnunar frá Ósló Met sýna að það væri gagnslítið að flytja norskukennslu fyrir flóttamenn og innflytjendur með æðri menntun í háskóla.

 • Foto: Tirachard Kumtanom
  etäopetus monimuoto-opetus |Danmark
  28-04-2020

  Ajankohtaisia ideoita hyvään verkko-opetukseen

  Tanskalainen koulutuksen arviointi-instituutti EVA on käynnistänyt hankkeen, jossa tutkitaan, miten digitalisaatio toteutuu aikuiskoulutuksessa.

 • rural area sustainable development equal opportunities |Norden
  17-04-2020

  Attractive Rural Municipalities in the Nordic countries

  Jobs, People and Reasons for Success from 14 Case Studies. Nordregio (2020)

 • career guidance education policy lifelong learning |Finland
  17-04-2020

  Inventory of lifelong guidance systems and practices - Finland

  CareersNet national records. Cedefop (2020)

 • Foto: Tirachard Kumtanom
  fjernundervisning fleksibel læring |Danmark
  08-04-2020

  Aktuelle ideer til god online undervisning

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har igangsat et projekt, hvor man søger at belyse, hvordan digitalisering anvendes i voksen efter- og videreuddannelse.

 • At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere
  livslang læring kompetenceudvikling |Danmark
  03-04-2020

  ”At lære at lære” inspiration og perspektiver på et aktuelt begreb

  Nyt magasin ”At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere” fra Danmarks Evalueringsinstitut.

 • Foto: Anna Shvets
  højere uddannelse folkeoplysning |Danmark
  01-04-2020

  Corona – betydning for uddannelsesinstitutioner i Danmark

  Alle skoler, uddannelses- og daginstitutioner i Danmark lukkede den 11. marts, og lukninger er nu foreløbig forlænget.

 • lifelong learning basic skills |Europa
  31-03-2020

  Webinar: Competences, administrative obstacles and working life

  Inspiration from Finland

 • Foto:Polina Zimmerman
  integrering innvandrere |Norge
  29-03-2020

  Kan by på utfordringer om norskopplæring for innvandrere og flyktninger flyttes til universiteter og høyskoler

  En utredning fra Oslo Met konkluderer med at det vil være til liten nytte å flytte norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning, til universiteter og høyskoler.

 • Opiskelijat harjoittelevat ruuan valmistusta ja kaunista esillepanoa lähes päivittäin.
  kotoutuminen aikuiskoulutus |Åland
  25-03-2020

  Ruotsi haltuun keittiössä

  Keittiöalan kotoutumiskoulutuksen ryhmässä on 13 henkilöä ja kahdeksan eri äidinkieltä. Koulussa kaikki kuitenkin puhuvat vain ruotsia keskenään. Tulevaisuuden haaveena on oman ravintolan avaaminen Ahvenanmaalla.

 • Í skólanum fá nemarnir nánast daglega æfingu í matreiðslu og að koma matnum fallega fyrir á fötum.
  aðlögun nám fullorðinna |Åland
  25-03-2020

  Læra sænsku í eldhúsinu

  Í hópi innflytjendamenntunar í matreiðslu eru 13 einstaklingar með átta ólík móðurmál. En í skólanum tala þeir aðeins saman á sænsku. Framtíðardraumurinn er að opna veitingastað á Álandseyjum.

 • democracy adult learning ICT skills |Norden
  18-03-2020

  Learning for Everyone in a Digital Society

  NVL presents a new discussion paper on digitalization and learning in a lifelong perspective.

 • :Nästan varje dag i skolan får de studerande öva på matlagning och snygga uppläggningar på fat.
  integration vuxenutbildning |Åland
  07-03-2020

  De lär sig svenska i köket

  I gruppen integrationsutbildning inom kök finns det 13 personer med åtta olika modersmål. Men i skolan pratar de bara svenska med varandra. Framtidsdrömmen är att öppna en egen restaurang på Åland.

 • Young Craft 2020
  sjálfbær þróun alþýðufræðsla |Europa
  24-02-2020

  Skapandi handverk og sjálfbærni

  Samnorrænar handverksbúðir fyrir ungt fólk beinir sjónum að sjálfbærri framleiðslu

 • Foto: Topias Dean
  símenntun hvatning menntastefna |Finland
  24-02-2020

  Ævinám nýtur vinsælda í Finnlandi

  Niðurstöður nýlegar könnunar eru augljósar. Finnar telja að ævinám sé meðal grundvallarréttinda og að breið almenn menntun sé dýrmæt.

 • Young Craft 2020
  kestävä kehitys vapaa sivistystyö |Europa
  24-02-2020

  Luovaa käsityötä ja kestävää kehitystä

  Nuorten yhteispohjoismainen käsityöleiri nostaa kestävät tuotantotavat keskiöön

 • Billede: pexels.com
  bæredygtig udvikling voksenuddannelse voksenlæring |Norden
  24-02-2020

  Nordisk netværkskonference om voksnes læring

  Voksnes læring for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Konferencen arrangeres af NVL i samarbejde med Nordisk Ministerråds formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne.

  Der er lukket for registrering.

  #NNK2020

 • basiskompetence IT færdigheder voksenuddannelse uddannelsespolitik |Norden
  19-02-2020

  Policy brief. Grundlæggende digitale færdigheder for voksne i de nordiske lande

  De nordiske lande samarbejder om digitalisering med det formål at gøre den nordisk-baltiske region til en mere sammenhængende og

 • adult education basic skills non-formal adult education |Europa
  18-02-2020

  Webinar: Individual-centred approach to validation

  Inspiration from Iceland and the Netherlands

 • Young Craft 2020
  bæredygtig udvikling folkeoplysning |Europa
  18-02-2020

  Kreativt håndværk og bæredygtighed

  Fællesnordisk håndværkslejr for unge sætter bæredygtig produktion i fokus

 • Foto: Colourbox.com
  aikuiskoulutus |Finland
  10-02-2020

  Kansallinen NVL-tapaaminen/ nationella nätverksträff

  Kevään tapaaminen järjestetään Tamminiemessä.

 • basic skills adult education education policy |Norden
  05-02-2020

  Policy brief. Basic digital skills for adults in the Nordic countries

  The Nordic countries work together on digitalisation. The goal is to turn the Nordic - Baltic region into a coherent and integrated

 • |Åland
  04-02-2020

  Marika Kvarnström

  Ålandredaktör

 • Foto: Topias Dean
  livslångt lärande motivation utbildningspolitik |Finland
  03-02-2020

  Livslångt lärande populärt i Finland

  En ny undersökning talar sitt tydliga språk. Finländare tycker att det livslånga lärandet ingår i de grundläggande rättigheterna, och att en bred allmänbildning är värdefull.

 • kompetensutveckling |Norden
  03-02-2020

  Virksomhetsplan 2020 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

  Detta skall Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet göra 2020

 • Rapporten
  utbildningspolitik |Island
  29-01-2020

  Utbildning för framtiden – rapport om utformningen av utbildningspolitiken

  En ny rapport som är ett resultat från olika möten med utbildningsparter runt om kring Island är ett viktigt inlägg i utformningen av en ny utbildningspolitik.

 • Enterprised - Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxnas lärarens kompetenser.
  vuxnas lärande baskunskaper |Island
  27-01-2020

  FA – Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxenlärarens kompetenser

  FA tillsammans med fyra andra organisationer runt om i Europa har startat projekt som kalla Enterprised.

 • baskunskaper |Norden
  27-01-2020

  Virksomhetsplan 2020 - Alfarådet

  Detta skall alfarådet göra 2020

 • fängelseutbildning |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2019 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2020

 • baskunskaper |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2020 - Grundläggande färdigheter

  Detta skall nätverket göra 2020

 • hållbar utveckling |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2020 - Hållbar utveckling

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2020

 • kompetenceudvikling |Norden
  27-01-2020

  Virksomhedsplan 2020 - Kompetenceudvikling af voksenlærere

  Dette skal netværket för kompetenceudvikling af voksenlærere gøre i 2020

 • voksenlæring |Norden
  27-01-2020

  Virksomhedsplan 2020 - Lederskab og inklusion

  Dette skal netværket for lederskab og inklusion gøre i 2020

 • vägledning |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetplan 2020 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2020

 • validering |Norden
  27-01-2020

  Verksamhetsplan 2020 - Validering

  Detta skall valideringsnätverket göra 2020.

 • Nordisk møde om voksnes læring
  voksenlæring |Danmark
  24-01-2020

  Nordisk møde om voksnes læring

  For inviterede deltagere

 • uddannelsespolitik |Danmark
  23-01-2020

  Nytt samarbetsprogram

  Samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning sætter retningen for ministrenes samarbejde om uddannelse, forskning og sprog fra 2019 til 2023.

 • NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning
  fængselsundervisning fjernundervisning livslang læring kompetenceudvikling |Norden
  22-01-2020

  Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

  Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

 • basic skills adult learning competence development |Norden
  21-01-2020

  Basic digital skills for adults in the Nordic countries

  How can we turn challenges into opportunities?

 • vuxnas lärande |Norden
  16-01-2020

  Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

  Vision 2030

 • Mynd: Birgitte Reimer
  fjarkennsla náms- og starfsráðgjöf símenntun |Norden
  06-01-2020

  Rafræn náms- og starfsráðgjöf er framtíðin

  Danir eru á góðri leið með að þróa rafræna náms- og starfsráðgjöf, sem verkfæri þar sem hægt er að nálgast ráðgjöf ýmist til almennrar menntunar eða fullorðinsfræðslu. Álendingar, Færeyingar og Grænlendingar telja góð tækifæri felast í rafrænni náms- og starfsráðgjöf.

 • Kuva: Birgitte Reimer
  etäopetus ohjaus elinikäinen oppiminen |Norden
  06-01-2020

  E-ohjaus on tulevaisuutta

  Tanskassa käytetään jo paljon e-ohjausta eli verkossa tapahtuvaan opinto-ohjaukseen tarkoitettua työkalua. Myös Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa uskotaan e-ohjauksen mahdollisuuksiin.

 • utdanningspolitikk voksnes læring livslang læring demokrati |Norden
  06-01-2020

  Utdanningstiltak

  Bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn

 • opitun tunnustaminen |Norden
  19-12-2019

  Validointi ja osaamisen arvo – Roadmap 2018

  Roadmap 2018 on raportti, johon NVL –aikuisen oppimisen pohjoismainen verkosto kokosi yhteen tiiviisti erilaiset kokonaisuudet, jotka

 • integration vuxnas lärande |Sverige
  18-12-2019

  Civilsamhället som resurs - Att bli en del av lokalsamhället

  Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 4

 • adult education education policy equal opportunities |International
  17-12-2019

  UNESCO Global Report on Adult Learning and Education (GRALE 4)

  UNESCO report shows that in almost one-third of countries, fewer than 5% of adults aged 15 and above participate in education and learning programmes.

 • Foto: Birgitte Reimer
  fjernundervisning vejledning livslang læring |Norden
  16-12-2019

  E-vejledning er fremtiden

  E-vejleding er godt i gang i Danmark, som et redskab, hvor man ved hjælp af internettet kan få vejledning til enten almen eller voksen læring. Også Åland, Færøerne og Grønland kan se de gode muligheder med e-vejledning.

 • Foto: Nina Lindgren, Unplash
  livslångt lärande validering |Sverige
  09-12-2019

  Nationell valideringskonferens

  För kompetenseförsörjning och livslångt lärande

 • aikuisten oppiminen elinikäinen oppiminen harvaan asuttu alue ohjaus |Norden
  28-11-2019

  Uuden NVL-raportin aiheena e-ohjaus pohjoismaisilla itsehallintoalueilla

  Raportissa esitellään NVL:n kehittämä e-ohjausmalli ja suositukset, jotka koskevat pohjoismaisia itsehallintoalueita: Grönlantia, Färsaaria ja Ahvenanmaata.

 • nám fullorðinna fullorðinsfræðsla símenntun náms- og starfsráðgjöf |Norden
  27-11-2019

  Ný skýrsla um rafræna náms- og starfsráðgjöf á Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi

  Líkan NVL og ráðleggingar fyrir rafræna náms- og starfsráðgjöf á sjálfstjórnarsvæðunum: Grænlandi Færeyjum og Álandseyjum.

 • kompetensutveckling |Norden
  21-11-2019

  Webbinarie: Introduktion till Lärandecirklar

  Modell för kompetensutveckling

 • Foto: www.pexels.com
  voksenlæring vejledning |Norden
  15-11-2019

  Seminar om IKT og vejledning

  Sted: Hotel Hans Egede. 1. sal - konferencerum

 • voksenlæring livslang læring yderområder vejledning |Norden
  14-11-2019

  Ny rapport om e-vejledning i de nordiske selvstyrende områder

  NVL’s model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende områder: Grønland, Færøerne og Åland.

 • fängelseutbildning |
  30-10-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall fängelsenätverket göra 2019

 • vejledning livslang læring voksenuddannelse kompetenceudvikling |Norden
  30-10-2019

  IKT og vejledning

  Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland

 • |Sverige
  30-10-2019

  Voksenlæreren og innovation / The Adult educator and innovation 27-28 september 2017, Lund, Sweden

 • Foto: Pixabay
  voksenlæring |Færöerne
  30-10-2019

  Færøerne 2019

  På Færøerne er voksenuddannelsen ikke organiseret som et samlet tilbud, men voksne har mulighed for at uddanne sig på lige fod med yngre borgere i landet. Muligheder for voksenuddannelse består i dag af forskellige uddannelsestilbud, hvor der ikke nødvendigvis gøres forskel på unge elever og voksne, der allerede er på arbejdsmarkedet, og som har brug for at videreuddanne sig.

 • Foto: Kompetanse Norge
  voksnes læring språk |Norge
  23-10-2019

  Følg Kompetansefrokosten «Språk i arbeidslivet» direkte.

  Kompetansefrokosten arrangeres av NVL i samarbeid med Kompetanse Norge

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Norden
  18-10-2019

  Digitaliseringsresan – För och med de anställda

  Den digitala transformationen påverkar på ett genomgripande sätt vårt samhälle. Digitaliseringskompetens har kommit att bli en grundläggande kompetens i dagens arbetsliv och möjligheterna att använda digitala verktyg för effektiv kompetensutveckling är oändliga. På så sätt påverkar det digitala skiftet både arbetslivets kompetensbehov men också förutsättningar att erbjuda situationsanpassad kompetensutveckling. Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet bildades 2018 och sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda? Som ett led i sitt arbete lät nätverket arrangera ett seminarium med titeln Digitaliseringsresan – hur får vi med de anställda till vilket de bjöd in externa föreläsare från arbetslivet och utbildningsvärlden för att ge exempel på hur digitaliseringen påverkat deras kompetensutvecklingsinsatser.

 • The
  adult education adult learning lifelong learning |Norden
  02-10-2019

  One-pagers share knowledge and inspiration from NVL’s Nordic networks

  NVL shares knowledge and results from the work of our Nordic networks through a new dissemination format, called one-pager.

 • Täydennyskoulutuksen keskeinen päämäärä on, että opiskelijat pystyvät hyödyntämään oppimaansa työpaikallaan. Kuva: VIA University College
  osaamisen kehittäminen täydennyskoulutus |Danmark
  30-09-2019

  Vaikuttavaa täydennyskoulutusta: Uusi raportti tarkastelee oppimisen siirtovaikutusten tutkimuksen nykytilaa

  Uudessa raportissa luodaan katsaus oppimisen siirtovaikutuksia käsittelevään uusimpaan kansainväliseen tutkimukseen. Raportissa esitellään myös 18 tanskalaista käytännön esimerkkiä siirtovaikutusta edistävistä toimintatavoista sekä siirtovaikutustutkimuksista. Raportti on suunnattu muun muassa opettajille, oppilaitosten johdolle ja työnantajille.

 • Foto: VIA University College
  kompetenceudvikling efter- og videreudddannelse |Danmark
  11-09-2019

  Virksom efter- og videreuddannelse: Ny rapport gør status over transferforskning

  Ny rapport gør status over den nyeste internationale forskning om transfer og samler 18 danske praksiseksempler på transferfremmende tiltag og undersøgelser af transfer til inspiration for bl.a. undervisere, uddannelsesledere og arbejdsgivere.

 • lifelong learning |Norden
  09-09-2019

  Webinar on “Transgenerational Cooperations”

  Webinar with Jonas Andreasen Lysgaard

  10th of September at 14 (DK, SE, NO) at 15 in Finland, at 13 (Iceland, Faroe

 • kompetensutveckling validering |Europa
  09-09-2019

  Europeisk onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare

  I mitten av september fortsätter den europeiska onlinekursen "Innovate, learn, share, act", med fortbildning i hur vi stödjer vuxnas möjligheter till anpassade studier och validering. Du är välkommen att delta i de moment som intresserar dig!

 • |Danmark
  05-09-2019

  Antoniya Doneva

  Chefredaktør

 • bæredygtig udvikling |Norden
  05-09-2019

  Ny vision for Nordisk Ministerråd

  Tirsdag den 20. august 2019 godkendte statsministrene de nordiske samarbejdsministrenes forslag til en ny vision og strategiske prioriteringer for det samlede nordiske samarbejde.

 • opitun tunnustaminen tutkimus |Norden
  28-08-2019

  Uusi yhden sivun uutinen pohjoismaisesta osaamisen tunnustamisen laatumallista

  NVL:n kotisivuilla on julkaistu uusi yhden sivun uutinen, joka käsittelee pohjoismaista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen eli validoinnin laatumallia.