Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • Fotograf: Silje Katrine Robinson, norden.org
  motivation career guidance accreditation of prior learning |Europa
  20-06-2021

  Validation of transversal skills across Europe – TRANSVAL-EU Kick-off webinar

  Validation of non-formal and informal learning. Transversal competences: what, why and how?

 • Besættelsesmuseet i Aarhus, der åbnede i august 2020, har i deres nye udstilling brugt nogle af de metoder, som bliver gennemgået på kurset ”Att skapa sociala rum på museum”.
  lärandemål innovation |Norden
  16-06-2021

  Hur kan museum skapa utställningsrum som stimulerar social interaktion?

  Kurs om museum och social interaktion den 28-29 september 2021 i Östersund

 • Foto: Siora Photography
  vägledning livslångt lärande utbildningspolitik |Norden
  10-06-2021

  Dialogmöte om livslång vägledning för Grønland, Åland och Færøerne

  Online från Åland 29 september 2021. Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland)
  För inviterade deltagare från självstyrande områdena Grønland, Åland och Færøerne

 • Foto: Kimberly Farmer
  vägledning vuxnas lärande utbildningspolitik |Norden
  10-06-2021

  Karriärvägledning i en ny tid

  Webbinarium 28 september, 2021 Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland)

 • Osaamisen kehittäminen työelämässä
  perustaidot osaamisen kehittäminen |Norden
  08-06-2021

  Osaamisen kehittäminen työelämässä

  Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

 • Foto: Annie Spratt
  opitun tunnustaminen täydennyskoulutus |Finland
  31-05-2021

  Osaamisen validointi jatkuvaa oppimista rakentamassa - Valideringens roll i det kontinuerliga lärandet

  NVL Suomi, Haaga-Helia amk ja Sitra järjestävät 7.9.2021 klo 9.45-12.00 avoimen Zoom-webinaarin teemalla ”Osaamisen validointi jatkuvaa oppimista rakentamassa”. Tilaisuus on osa Sitran kampanjaa ”Osaaminen näkyväksi”.

 • Karriereveiledning.no
  career guidance |Norden
  28-05-2021

  Online career guidance in Norway

  Kompetanse Norge, The Norwegian Institute for Adult Learning, offers career guidance free of charge through the website Karriereveiledning.no. The guidance is offered through chat or telephone and the service has been up and running for 9 months with a positive feedback from users.

 • Ljósmynd: Meruyert Gonullu
  aðlögun nýsköpun dreifmenntun |Norden
  26-05-2021

  9 Conversations – verfærakassi

  Áskorun: Hvernig er hægt að aðstoða innflytjendur við að stofna eigið fyrirtæki?

 • |Færöerne
  26-05-2021

  Svend Højgaard

  Färöingsredaktör

 • Kuva: Meruyert Gonullu
  kotoutuminen innovaatio monimuoto-opetus |Norden
  26-05-2021

  9 Conversations -työkalupakki

  Haaste: miten auttaa maahanmuuttajia oman yrityksen perustamisessa?

 • Foto: Trent Erwin
  luku- ja kirjoitustaito |Finland
  08-05-2021

  Virtuaalinen kahvihetki/virtuell kaffestund

  Tervetuloa keskustelemaan lukutaito-opetuksesta Suomen Alfarådet-verkoston järjestämään virtuaaliseen kahvihetkeen!

 • Foto: Magnus Fröderberg
  voksenlæring voksenuddannelse |Norden
  08-05-2021

  Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022

  Perspektiver på voksnes matematiklæring og matematik. Den 25-26. april 2022.

 • Foto: Enzo Tommasi
  sprog |Norden
  08-05-2021

  Webinar om matematik og sprog

  Matematiske formler er skrevet i et sprog med højst specielle regler, som dog ikke er svære at forstå for elever med gode sprogkundskaber. Forståelse for de sproglige nuancer gør matematiske ræsonnementer betydelige lettere at forstå og konstruere.

 • Foto: Joseph Mucira
  aikuisten oppiminen |Finland
  06-05-2021

  NVL Suomi verkostotapaaminen /NVL Finlands nätverksträff

  Kaikki Suomessa toimivat NVL-verkostojen jäsenet kutsutaan yhteiseen verkostotapaamiselle 1.6. kello 13-15.

 • Foto: Kindel Media
  IKT-kunnskap forskning |Norden
  02-05-2021

  Workshop 2 om digital delagtighet

  NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj

 • Foto: Kindel Media
  IKT-kunnskap forskning |Norden
  02-05-2021

  Workshop 1 om digital delagtighet

  NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj

 • Foto: Meruyert Gonullu
  integrering innovasjon fleksibel læring |Norden
  01-05-2021

  9 Conversations – verktøykasse

  Utfordring: Hvordan hjelpe innvandrere med å etablere egen virksomhet?

 • Digiperustaidot Suomessa 2021 – haasteita ja mahdollisuuksia
  tietotekniset taidot |Norden
  29-04-2021

  Digiperustaidot Suomessa 2021 – haasteita ja mahdollisuuksia - Grundläggande digitala kompetenser i Finland 2021 – utmaningar och möjligheter

  NVL suomen perustaitoverkosto järjestää Grundläggande digitala kompetenser i Finland 2021 – utmaningar och möjligheter.

 • rannsóknir upplýsingatækni jöfn tækifæri lýðræði |Norden
  28-04-2021

  Stafræn þátttaka á dagskrá

  Nýjasta net NVL ber nafnið NVL Digital og beinir sjónum næstu tvö árina að stafrænni þátttöku.

 • hållbar utveckling |Norden
  28-04-2021

  Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

  Inbjudan till DIG att bidra. Skicka in ditt bidrag senast den 6.6!

 • Foto: Gerd Altmann
  bæredygtig udvikling voksenuddannelse |Norden
  27-04-2021

  Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

  Hvordan kan voksenundervisningen understøtte et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden?

 • forskning IKT kompetens lika möjligheter demokrati |Norden
  22-04-2021

  Digital delaktighet på agendan

  NVL:s nyaste nätverk heter NVL Digital och fokuserar de kommande två åren på digital delaktighet.

 • Foto: George Becker
  perustaidot aikuiskoulutus |Norden
  19-04-2021

  Matematiikkapelot ja työelämä – matematikrädslor och arbetslivet

  Iltapäivä opettajille, kouluttajille ja työelämän edustajille
  En eftermiddag för lärare, utbildare och arbetsgivare.

 • Direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge er opptatt av å skape jobbmuligheter for unge, nyutdannede mennesker. Foto: Kompetanse Norge
  fleksibel læring etter- og viderutdanning kompetanseutvikling |Norge
  17-04-2021

  Økt bevilgning til fleksibel videreutdanning for nyutdannede, arbeidsledige og permitterte

  Det er bevilget 139 millioner kroner ekstra til oppskalering av fleksible utdanningstilbud tilpasset nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, ledige og permitterte. Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) forvalter tilskuddsordningen.

 • Foto: Alexandra Koch
  kompetanseutvikling voksnes læring |Norden
  15-04-2021

  Kompanseutvikling for jobb og omstilling – erfaringer fra ett år med korona

  Frokostwebinar om kompetanseutvikling i arbeidslivet

 • Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030
  hållbar utveckling vuxnas lärande folkbildning |Norden
  13-04-2021

  Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030

  NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål.

 • Mickey Gjerris, teolog og lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet
  bæredygtig udvikling |Norden
  06-04-2021

  Men, jeg er jo kun en dråbe i havet

  Bioetiker og teolog Mickey Gjerris vil fortælle om, hvorfor han mener, at det ikke alene giver etisk, men også åndelig mening at handle når Jorden brænder, selvom man kun er en dråbe.

 • Fotograf: Silje Katrine Robinson, norden.org
  accreditation of prior learning career guidance lifelong learning |Europa
  05-04-2021

  NVL is part of TRANSVAL-EU

  TRANSVAL-EU is a new project about validation of transversal skills across Europe

 • veiledning fleksibel læring |Norden
  29-03-2021

  Karriereveiledning.no - erfaringsdeling

  Karriereveiledning.no er et offentlig tilbud til den norske befolkningen hvor alle innbyggerne kan få gratis karriereveiledning via chat eller telefon. Etter åtte måneder i drift ønsker de å dele deres erfaringer.

 • Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!
  hållbar utveckling utbildningspolitik |Norden
  27-03-2021

  Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!

  En virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling. 8 - 9 juni, 2021

 • Foto: Gabby K
  aikuiskoulutus perustaidot |Finland
  23-03-2021

  NVL Suomen perustaitoverkosto järjestää

  Iltapäivä opettajille ja ohjaushenkilöstölle – ”Miten matemaattisia taitoja kannattaa lähestyä ja tukea 2020-luvun ammatillisessa koulutuksessa”

 • utbildningspolitik vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  19-03-2021

  Årsrapport 2020

  NVL:s Årsberättelse redovisar resultat inom alla nordiskt prioriterade teman enligt uppdrag från Nordiska Ministerrådet. NVL presenterar resultat från nätverkssamarbetet, samt beskriver förmedling och implementering av resultaten både nordiskt och på nationell nivå.

 • Overblik over NVL's målgrupper for 2020
  uddannelsespolitik bæredygtig udvikling livslang læring |Norden
  15-03-2021

  NVL’s årsrapport: vigtigste resultater for 2020

  Arbejdet med bæredygtig udvikling og Vision 2030 er blandt NVL’s vigtigste resultater for 2020

 • Foto: Andrea Piacquadio
  democracy education policy |Norden
  13-03-2021

  The Importance of Democracy in Education

  You are invited to follow the presentation “Constructing Stronger Democracy in School and Education” By Matti Rautiainen, Senior University Lecturer at the University of Jyväskylä, Finland.

 • Foto: Skolverket.se
  realkompetencevurdering (RKV) livslang læring |Norden
  12-03-2021

  Validering och vägledning för att förkorta individens utbildningsväg

  Ett digitalt seminarium om olika sätt att organisera och genomföra validering samt vikten av vägledning i processen.

 • Foto: Michal Matlon
  koulutuspolitiikka maahanmuuttajat |Finland
  11-03-2021

  Päättäjät päättää, vaan tietääkö ne mittää?/ Beslutsfattarna beslutar, men kan de någå?

  Aikuisten maahanmuuttajien luku-ja kirjoitustaidon opettajien, opetuksen suunnittelijoiden, tutkijoiden ja koulutuksen järjestäjien yhteinen

 • Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi, medlem af Klimarådet og udpeget af FN’s generalsekretær til at give status på verdensmålene.
  bæredygtig udvikling |Danmark
  08-03-2021

  Webinar - Vi står med ryggen mod muren (dfs.dk)

  Hvilke parametre skal vi ændre på globalt, nationalt og lokalt for at skabe en bedre balance i vores forbrug af naturens ressourcer? Og hvordan kan civilsamfundet bidrage til den bæredygtige udvikling?

 • IKT kompetens |Norden
  03-03-2021

  Verksamhetsplan 2021 - NVL Digital

  Detta skall nätverket göra 2021

 • Lifelong learning governance in the Nordic countries
  lifelong learning research education policy |Norden
  02-03-2021

  Lifelong learning governance in the Nordic countries: a comparison Towards a systemic approach

  In recent years, the Nordic countries have taken steps towards lifelong learning governance pursuant to systemic thinking.

 • MMS Center for livslang læring afholder kurser til voksne, der er interesseret i at starte deres egen virksomhed.
  innovation livslang læring |Island
  22-02-2021

  Innovationstænkning på MMS Center for livslang læring

  MMS Center for livslang læring afholder kurser til voksne, der er interesseret i at starte deres egen virksomhed.

 • nám fullorðinna nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  14-02-2021

  Møde med islandske repræsentanter i NVL’s netværk og arbejdsgrupper

  9. apríl 2021 kl. 10-12 á Zoom

 • Info-møde for politiske beslutningstagere
  voksenlæring uddannelsespolitik |Færöerne
  12-02-2021

  Info-møde for politiske beslutningstagere

  NVL og Yrkisdepilin på Færøerne inviterer færøske parlamentarikere og politiske beslutningstagere til info møde.

 • Online kick-off meeting
  sustainable development education policy |Norden
  11-02-2021

  Online kick-off meeting - Nordic Teacher education network on the topic of sustainable development and Nordic co-operation

  March 3, 2021 (14.30 Finnish time; 13.30 for Denmark, Norway, Sweden; 12.30 for Iceland)

 • uddannelsespolitik erhvervsliv |Island
  11-02-2021

  Ny administrede direktør for Arbejdslivets uddannelsescenter

  Sigríður Guðmundsdóttir har arbejdet inden for menneskelige ressourcer og uddannelse i årevis

 • basic skills motivation lifelong learning |Europa
  10-02-2021

  How to improve adults’ basic skills in Europe?

  The European Commission has started an evaluation process on progress made in implementing the Upskilling Pathways initiative

 • bæredygtig udvikling folkeoplysning |Norden
  08-02-2021

  Grøn omstilling og civilsamfundets rolle

  Webinar med Connie Hedegaard, formand for den grønne tænketank Concito, tidligere EU-kommissær for klima, tidligere miljøminister og klima- og energiminister.

 • Policy Brief on Validation of Prior Learning in the Nordic Region
  prior learning adult education |Norden
  06-02-2021

  Policy Brief on Validation of Prior Learning in the Nordic Region

  This Policy Brief highlights ten years of the validation network’s development work around the issue of quality in validation of prior learning.

 • Photo: Andrea Piacquadio
  adult learning adult education ICT skills |International
  04-02-2021

  Online and Blended learning for professionals/adult learners

  Online international conference about digital learning and adult learning processes.

 • basiskompetence erhvervsliv |Norden
  03-02-2021

  Webinar-serie: Regning som grundlæggende færdighed. Del 2 af 3

  Præsentation af og introduktion til e-læringsværktøjer udviklet af Kompetanse Norge.

 • Bæredygtighed i hjertet af dansk design
  bæredygtig udvikling forskning |Danmark
  02-02-2021

  Webinar: Bæredygtighed i hjertet af dansk design (dfs.dk)

  Lene Tanggaard, rektor på Designskolen og professor i pædagogisk psykologi.

 • Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
  kompetensutveckling utbildningspolitik näringsliv |Norden
  01-02-2021

  Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

  Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

 • Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet
  realkompetence kompetenceudvikling |Finland
  28-01-2021

  KIAL – Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet –at vejlede voksne i karriereudvikling

  Seminar tirsdag 31.8 - onsdag 1.9.2021

 • innovation adult learning |Europa
  27-01-2021

  New participatory approach for collaboration in early childhood education and care

  VALUE Roadmap is a new method for strengthening collaboration in early childhood education and care

 • demokratia innovaatio |Norden
  27-01-2021

  Kirjasto yhteiskehittämisen paikkana

  "Kirjasto yhteiskehittäjänä" (Biblioteket som samskaper) on kunnianhimoinen hanke, jossa on luotu uusia ratkaisuja ja arvoa norjalaisille ja tanskalaisille kirjastoille ja paikallisyhteisöille.

 • Foto: fauxels
  fleksibel læring kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Island
  23-01-2021

  Udlændinge er interesserede for at studere i sin arbejdsløshed

  Uddannelses kampagnen ,,Nám er tækifæri” giver mennesker den mulighed for at studere på gymnasieniveau eller på et universitet i et semester med fuld arbejdsløshedsunderstøttelse.

 • kompetanseutvikling |Norden
  23-01-2021

  Virksomhetsplan 2021 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

  Dette vil Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet gjøre i 2021

 • Foto: Akil Mazumder
  vejledning bæredygtig udvikling |Norden
  12-01-2021

  Bæredygtig karrierevejledning og green guidance – måske det vigtigste redskab til at forandre verden

  Dette webinar zoomer ind på tilgangene green guidance og bæredygtig karrierevejledning forbundet til Brundtlandrapportens bæredygtighedsdefinition.

 • demokrati innovation |Norden
  05-01-2021

  Biblioteket som samskaber

  Biblioteket som samskaber er navnet på et ambitiøst projekt, som har skabt nye løsninger og værdi for de enkelte biblioteker og lokalsamfundet i Norge og Danmark.

 • kompetenceudvikling |Norden
  05-01-2021

  Virksomhedsplan 2021 - Kompetenceudvikling af voksenlærere

  Dette skal netværket för kompetenceudvikling af voksenlærere gøre i 2021

 • Foto: Annie Spratt
  lige muligheder uddannelsespolitik |Island
  21-12-2020

  Pandemien og finanskrisen

  Mulighed for uddannelse for jobsøgende og jobskabelse bliver vejen frem under 2021

 • vägledning |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetplan 2021 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2021

 • baskunskaper |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Grundläggande färdigheter

  Detta skall nätverket göra 2021

 • baskunskaper |Norden
  18-12-2020

  Virksomhetsplan 2021 - Alfarådet

  Detta skall alfarådet göra 2021

 • hållbar utveckling |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Hållbar utveckling

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2021

 • fängelseutbildning |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2021

 • Mynd: Guilherme Cunha
  færniþróun símenntun |Danmark
  16-12-2020

  Kórónufaraldurinn bitnar harðast á þeim sem standa höllustum fæti á vinnumarkaði

  Símenntun og færniþróun

 • adult education accreditation of prior learning |Europa
  14-12-2020

  Progressing towards an upskilled and reskilled Europe, the UP-AEPRO policy recommendations

  After an enriching two-year journey that gathered more than 200 practitioners all over Europe, the UP-AEPRO partners are ready to launch the UP-AEPRO policy recommendations.

 • Webinar-serie: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning. Del 1 af 3
  forskning demokrati basiskompetence |Norden
  13-12-2020

  Webinar-serie: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning. Del 1 af 3

  Undervisning med matematik kan både styrke autoritære tendenser og understøtte demokratisk deltagelse og demokratiske beslutninger.

 • raunfærni raunfærnimat gæðaeftirlit |Norden
  09-12-2020

  Norrænn gæðaviti fyrir raunfærnimat – kominn út

  Norræni gæðavitinn er jólagjöf NVL til allra þeirra sem vinna með raunfærnimat! Norrænt tengslanet um nám fullorðinna óskar öllum sem koma að fullorðinsfræðslu í Evrópu gleðilegra jóla!

 • opitun tunnustaminen opitun tunnustaminen laadunvarmistus |Norden
  09-12-2020

  Pohjoismainen laatukompassi osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on nyt julkistettu

  Pohjoismainen laatukompassi on NVL:n joululahja kaikille teille, jotka työskentelette osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa! Pohjoismainen aikuisen oppimisen verkosto toivottaa HYVÄÄ JOULUA kaikille aikuiskouluttajille ympäri Eurooppaa!

 • Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
  realkompetencevurdering (RKV) realkompetence kvalitetssikring |Norden
  08-12-2020

  Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu

  Evalueringsredskab for RKV Policy og Praksis

 • Foto: S. Hermann & F. Richter
  folkeoplysning demokrati |Danmark
  08-12-2020

  Gratis tilbud om online rejser til Europa

  Et nyt tiltag fra ”Demokrati i Europa, oplysningsforbundet”, DEO

 • Foto: Guilherme Cunha
  kompetenceudvikling efter- og videreudddannelse |Danmark
  30-11-2020

  Coronakrisen rammer de mest udsatte på arbejdsmarkedet hårdest

  Efteruddannelse og kompetenceudvikling

 • utbildningspolitik |Norden
  25-11-2020

  Handlingsplan 2021-2024

  De nordiska statsministrarna enades om en ny vision för Nordiska ministerrådet, Vision2030, i augusti 2019.

 • Mynd: Gino Crescoli
  náms- og starfsráðgjöf aðlögun |Norge
  25-11-2020

  Ráðgjöf um þróun starfsferils, verkfæri við inngildingu: Kynningar og upptökur frá málstofu

  Ef þú hafðir ekki tækifæri til þess að taka þátt í morgunmálstofunni þann 8. október 2020, geturðu haft ánægju og gagn af kynningunum og upptökunni af viðburðinum.

 • veiledning |Norge
  24-11-2020

  Digitalt frokostseminar: Karriereveiledning som integreringstiltak

  Har du ansvar for rekruttering til arbeidslivet? Er du opptatt av integrering av flyktninger og innvandrere?

 • Islandsk uddannelsespris 2020
  innovation motivation |Island
  18-11-2020

  Islandsk uddannelsespris 2020

  Vinderne af de islandske uddannelsespriser blev offentliggjort den 5.oktober.

 • adult education adult learning prior learning |Norden
  17-11-2020

  Making Policy Work

  VPL-Biennale 2020

 • språk lika möjligheter |Norge
  15-11-2020

  Digital workshop ”Bruk av flerspråklighet i klassrum”

  Alfarådet inviterar till en workshop for medlemmar i Alfarådet och experter från medlemsländer.

 • Virtual Annual Conference on Outreach and Access in Adult Learning, 19-20 November 2020
  adult learning adult education |Europa
  10-11-2020

  European Virtual Conference on Outreach and Access in Adult Learning

  What lessons can be drawn from the ongoing COVID-19 pandemic? EAEA invites to discuss new challenges and opportunities for outreach and access in adult learning during our virtual conference.

 • Foto: Julia M Cameron
  indvandrere drop-outs |Island
  05-11-2020

  Unge invandere er mere sansynligt til at dimittere end dem, der er ældre

  Hagstofa Islands nu offentliggjorde for første gang tal om gradueringsprocenten og frafald på gymnasialt niveau alt efter indvandrernes alder til Island.

 • Foto: Gino Crescoli
  veiledning integrering |Norge
  04-11-2020

  Karriereveiledning, et integreringstiltak: Presentasjoner og opptak fra seminar

  Hadde du ikke anledning til å delta på frokostseminaret som ble arrangert 8. oktober 2020, kan du ha glede og nytte av presentasjoner og opptak fra arrangementet.

 • Arbeidslivets opplæringssenters årsmøte og overrekkelse av utmerkelse for læringsambassadører
  kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Island
  03-11-2020

  Har islandsk arbeidsliv riktig kompetanse for morgendagen?

  Arbeidslivets opplæringssenter holder årsmøte i Reykjavik i samarbeid med NVL torsdag den 26. november under overskriften I takt med tiden? Kompetanseutvikling i arbeidslivet.

 • ohjaus aikuiskoulutus aikuisten oppiminen |Norden
  28-10-2020

  Aikuisten uraohjaukselle uusi pohjoismainen määritelmä

  Mitä uraohjaus on ja millaista se on Pohjoismaissa?

 • Foto: Startup Stock Photos
  hållbar utveckling vuxenutbildning |Norden
  28-10-2020

  Webinar-serien: vuxenutbildning och hållbar utveckling - del 3 av 3

  Livslångt lärande för Agenda 2030, delmål 4.7.
  Måndag 16 november kl. 13:00 – 14:00 CET

 • Netið fyrir sjálfbæra þróun hefur tekið saman Einblöðung um hvernig meðlimir neta geta orðið meðvitaðri um sjálfbærni eigin neta.
  sjálfbær þróun |Norden
  27-10-2020

  Hvernig má efla sjálfbærni norrænna samstarfsneta?

  Netið um sjálfbæra þróun hefur sett saman einblöðung um hvernig netin geta orðið meðvitaðri um sjálfbærni eigin neta.

 • Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.
  hållbar utveckling |Norden
  21-10-2020

  Hur kan vi bli mera hållbara som nordiska nätverk?

  Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.

 • Foto: Pexels
  validering vägledning |Åland
  19-10-2020

  Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

  Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVLs expertnätverk för validering ett webbinarium om

 • vägledning |Norden
  14-10-2020

  Verksamhetplan 2020 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2020

 • Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna
  vägledning vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  13-10-2020

  Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna

  Vad är karriärvägledning och hur ser den ut i de nordiska länderna?

 • competence development adult learning adult education trade and industry |Norden
  13-10-2020

  Competence development in working life

  Recommendations and reflexions from the social partners

 • validering |Norden
  09-10-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Validering

  Detta skall valideringsnätverket göra 2021.

 • career guidance |Norden
  29-09-2020

  Career and Career Guidance in the Nordic Countries

  Career and Career Guidance in the Nordic Countries explores what kind of context the Nordic region offers for the pursuit of career, how the development of careers are supported in welfare societies, and how career guidance is enacted in this context.

 • Foto: Judit Peter
  baskunskaper motivation |Norden
  13-09-2020

  Vuxnas grundläggande färdigheter

  Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett webbinarium kring temat

 • Foto: Marley Clovelly
  innvandrere utdanningspolitikk språk fag- og yrkesopplæring |Norge
  10-09-2020

  Ny tiltakspakke for å hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere i jobb

  Det norske Storting vedtok i sommer å innvilge 456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger. Lovendringene trådte i kraft 1. august.

 • Foto: Luis Quintero
  bæredygtig udvikling voksenuddannelse voksenlæring |Norden
  09-09-2020

  Sammen mod 2030 - konkretisering af den nordiske vision

  Online Open Space seminar for NVL’s netværk. Vi vil diskutere og undersøge, hvordan vi i NVL kan samarbejde i de kommende år og sætte aktiviteter i gang med det formål at nå 2030-målene.

  Registrering er lukket.