Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Finland
  25-02-2015

  Campusfrågan i Östnyland går vidare

  Stadsstyrelsen i Borgå gjorde ett nytt försök att gå vidare med frågan om hur andra stadiets yrkesutbildning ska skötas i framtiden.

 • |Sverige
  24-02-2015

  Sociala företag ger fler jobb

  På Unitis får personer med funktionsnedsättning och andra som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att göra nytta och känna gemenskap på en arbetsplats.

 • |Finland
  23-02-2015

  Aikuisten näyttötutkintojen määrä kasvaa tasaisesti

  Näyttötutkinnot ovat kasvattaneet suosiotaan aikuisena suoritettavien tutkintojen joukossa.

 • |Sverige
  23-02-2015

  Satsning även på utbildningen i högskolan

  Utbyggnaden av högskolan har stått still och det har blivit svårare att komma in på högskolan under den förra mandatperioden.

 • |Sverige
  23-02-2015

  Integrationspolitik stavas jämlikhet

  Svensk integrationspolitik skall bygga på jämlikhet slår svenska statsministern fast.

 • vägledning |Sverige
  23-02-2015

  En inkluderande jobbpolitik

  I Kalmar län, som på andra håll i landet, ser vi en långsam men positiv utveckling med fler nyanställningar och större orderingångar för industrin.

 • vuxnas lärande |Norden
  22-02-2015

  Intressant skrift: Att förstå varandra i Norden

  Nordiska Ministerrådet har i samarbete med Kulturkontakt Nord producerat en skrift om norsdisk  nordiska språk och språkkultur. Det handlar alltså om vår ”språkgemenskap” där det oftast gäller att förstå varandra, inte nödvändigtvis att tala det andra språket. Syftet med  skriften är att ge råd och tips för att  minska eller att undvika problemen med  att kommunisera med personer […]

 • flexibelt lärande |Norge
  20-02-2015

  Regjeringen vil ha flere lærlinger

  Regjeringen har hatt som målsetting 20 prosent flere lærlinger i 2015.

 • vägledning |Danmark
  20-02-2015

  Sådan bliver ufaglærte faglærte

  Mens mange taler om den alvorlige mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden, vil 50.000 ufaglærte gerne tage en faglært uddannelse – men hvordan kommer de i gang?

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Nordplus verkefni til þess að uppfæra European Quality Mark

  Haustið 2014 tóku fulltrúar fjögurra landa, Eistlands, Lettlands, Noregs og Íslands saman höndum til þess að endurbæta og þróa gæðastjórnunarkerfið, European Quality Mark (EQM).

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Hlutfallslega færri Íslendinga sækja sér fræðslu

  Hlutfallið var 22,3% árið 2003 en fór hæst í 27,7% árið 2006 og 27,1% árið 2012.

 • flexibelt lärande |Norge
  20-02-2015

  Styrkja norskuna í stuðningshópnum

  Einu sinni í viku hittist innflytjendahópur kvenna í umhverfi án karla í fullorðinsfræðslu.

 • |Norge
  20-02-2015

  Jákvæð langtímaáhrif af námskeiði í grunnleikni

  Í nýlegri skýrslu eru staðfest af starfsfólki Póstsins í Noregi að góð langtímaáhrif verða af námskeiðum í grunnleikni.

 • |Grönland
  20-02-2015

  Ráðherra (Naalakkersuisoq) menntamála heimsækir menntastofnanir á framhaldsskólastigi

  Ráðherra (Naalakkersuisoq) menntamála, Nivi Olsen, Lýðræðisflokknum hefur afgerandi skoðanir á að hagræðing í menntakerfinu muni hafa jákvæð áhrif á efnahag Grænlands og hefur meðal annars heimsótt framhaldsskóla til þess að hvetja unga fólkið til þess að leggja sitt af mörkum til þess að góðum árangri verði náð, bæði eigin vegna og samfélagsins.

 • |Grönland
  20-02-2015

  Ungmennalandsþingið kom saman

  Ungmennalandsþingið kom saman.

 • |Grönland
  20-02-2015

  Ungdomslandstinget har afholdt møde

  Formålet med ungdomslandstinget er at både at forberede de unge på demokratiet, men også at få forslag frem, der kan anvendes i uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske tiltag.

 • |Grönland
  20-02-2015

  Naalakkersuisoq for uddannelser på rundrejse til de gymnasiale uddannelser

  Naalakkersuisoq for uddannelser, Nivi Olsen, Demokraterne, har stærke meninger om, at effektivisering gennem hele uddannelsessystemet fremmer Grønlands økonomi, og har blandt andet med det budskab rejst rundt til de gymnasiale uddannelser for at opfordre de unge til at arbejde for gode resultater, for deres egen og for samfundets skyld.

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Relativ færre islendinger deltar i opplæring

  Relativ færre islendinger deltar i opplæring.

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Nordplus-prosjekt for å oppdatere European Quality Mark

  Høsten 2014 samlet representanter fra Estland, Latvia, Norge og Island krefter i et nytt prosjekt for å forbedre og utvikle kvalitetssystemet European Quality Mark (EQM).

 • |Norge
  20-02-2015

  Positive langtidseffekter av basiskompetansekurs

  En ny rapport viser gode langtidsresultater for ansatte i Posten som har deltatt på kurs i grunnleggende ferdigheter.

 • flexibelt lärande |Norge
  20-02-2015

  Styrker norsken i støttegruppe

  Én gang i uka møtes innvandrerkvinner til mannefri sone på voksenopplæringa.

 • |Grönland
  20-02-2015

  Nuorisoparlamentti kokoontui 12. - 15. helmikuuta

  Nuorisoparlamentin tarkoituksena on valmistaa nuoria demokratiaan ja toisaalta synnyttää ehdotuksia, joita voidaan käyttää koulutus- ja työmarkkinapoliittisten toimenpiteiden suunnittelussa.

 • |Grönland
  20-02-2015

  Opetusministeri vieraili toisen asteen oppilaitoksissa

  Grönlannin opetusministeri Nivi Olsen (Demokraatit) on vahvasti sitä mieltä, että koko koulutusjärjestelmän tehostaminen edistää Grönlannin taloutta.

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Koulutukseen osallistuvien osuus islantilaisista pieneni

  Koulutukseen osallistuvien osuus islantilaisista pieneni.

 • vuxnas lärande |Island
  20-02-2015

  Nordplus-hanke uudistaa European Quality Mark -laatujärjestelmää

  Syksyllä 2014 Viron, Latvian, Norjan ja Islannin edustajat kokosivat voimansa uudessa hankkeessa, jonka tarkoituksena on parantaa ja kehittää European Quality Mark -laatujärjestelmää.

 • |Norge
  20-02-2015

  Perustaitokurssin pitkäaikaisvaikutukset myönteisiä

  Uuden raportin mukaan Norjan postin työntekijöille järjestetystä perustaitokurssista on pitkällä aikavälillä saatu hyviä tuloksia.

 • flexibelt lärande |Norge
  20-02-2015

  Styrker norsken i støttegruppe

  Én gang i uka møtes innvandrerkvinner til mannefri sone på voksenopplæringa.

 • |Norge
  20-02-2015

  Flere bør velge fagskole

  Det norske utdanningssystemet har en godt gjemt hemmelighet: Fagskolene.

 • kompetensutveckling |Finland
  19-02-2015

  Joka toinen yliopistolla on aikuisopiskelija

  Joka toinen yliopistolla on aikuisopiskelija

 • |Norge
  19-02-2015

  Akademisk tøv

  Vi blir ikke best av å presse stadig flere studenter inn i en utdanning de ikke trenger, og som de heller ikke har noe sterkt ønske om å ta.

 • |Finland
  19-02-2015

  Onko duaalimalli välttämätön korkeakoulutuksessa?

  Pohjalaisen artikkelissa 7.2. Vaasan yliopiston ja ammattikorkeakoulun rehtorit toivoivat, että duaalimallia ei romutettaisi.

 • distansutbildning |Norge
  19-02-2015

  Gi flere sjansen

  I dag har de fleste av oss en tilværelse på nett med alt fra banktjenester og reiseplanlegging til underholdning og kommunikasjon med venner og familie – tilgjengelig når det passer oss. Likevel later det til å være komplett ubegripelig for noen at det også går an å ta utdanning på nett. Ordentlig utdanning. Bli noe. […]

 • |Sverige
  19-02-2015

  Ras för yrkeselever i högskolan

  Andelen yrkeselever som får högskolebehörighet har minskat dramatiskt.

 • |Sverige
  19-02-2015

  Cirkelledaravtal

  Avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m.fl. ledare/lärare 2014-09-01 - 2016-08-31

  File Size: 292,2 KiB
  File Hits: 133
  File Last Updated: 13:35 2015-02-19

 • distansutbildning |
  19-02-2015

  Veiledning på distanse: Nordiske utfordringer og løsninger

  Hvordan kan policy og praksis i Norden bedre legge til rette for veiledning på distanse? Hvordan kan dette utnyttes spesielt i de selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland? Hvilke muligheter og utfordringer ligger i dette? Dette er blant spørsmålene som settes på dagsorden i dette seminaret, og som skal danne grunnlaget for en ny NVL-arbeidsgruppe på temaet.

 • distansutbildning |island
  19-02-2015

  Upgrading democracy for the internet era

  Pia Mancini wants to upgrade democracy for the internet era. She is one of the initiators and inventors of "DemocracyOS", a software tool for collaborative desicion making, presented in this webinar.

 • |Sverige
  19-02-2015

  Engagemang för förbisedd grupp av unga vuxna

  Kerstin Gatu på Mora folkhögskola är drivande kraft bakom en ny distanskurs för unga vuxna som har svårt att läsa och med gymnasiesärskola som bakgrund. Kursen är på halvfart distans. Hälsa, kultur, natur och medborgarskap är temana under två studieår. Dator med anpassade verktyg är det självklara redskapet. En vecka i månaden ska den tolv personer stora gruppen mötas på skolan tillsammans med skolstödpersonerna och pedagogerna. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  18-02-2015

  Aida Hadzialic: Alla ska kunna läsa vidare efter gymnasiet

  Sverige tillsätter en utredning med målet att alla program ska ge högskolebehörighet.

 • |
  17-02-2015

  Seminar med Islands representanter i NVL s nettverk

  Alle islandske representanter i NVL s arbeidsgrupper, nettverk og expertnettverk er invitert til et möte for å dröfte arbeidet og

 • flexibelt lärande |Sverige
  17-02-2015

  Att sy ihop integrationen

  Sy- och stickträffar ska ge nyanlända flyktingar i Valdemarsvik nya och bättre möjligheter att bli en del av det svenska samhället.

 • uddannelsespolitik kvalitetssäkring |Norden
  16-02-2015

  NVL:s årsberättelse 2014

  Det har blivit dags att summera förra året. Och vilket år det var!

 • flexibelt lärande |Finland
  16-02-2015

  ”Yliopistoissa pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista”

  – Oulun yliopistossa puhutaan aivan liian paljon rahasta, kun pitäisi puhua unelmista, haaveista ja tavoitteista, sanoo Oulun yliopiston tuore rehtori Jouko Niinimäki.

 • |Sverige
  16-02-2015

  Öka satsningarna på yrkesutbildning för vuxna

  Flera varningsflaggor har höjts över att den åldrande befolkningen kommer göra en mindre del av befolkningen ansvariga för försörjningsbördan.

 • hållbar utveckling |Sverige
  16-02-2015

  Bildning som vaccin

  ”Can a people turn stupid?" frågade sig en gång den amerikanske medieforskaren Neil Postman.

 • hållbar utveckling |Norge
  16-02-2015

  Fem ting jeg har lært som kunnskapsformidler

  Min påstand er at skolen som utdanningsinstitusjon ikke tar dette ansvaret nok på alvor.

 • Et bibliotek er fortsatt mest bøker. Her fra et par hyller i universitetsbiblioteket på Grønland.
  flexibelt lärande |Norden
  16-02-2015

  Biblioteket – smart læringsarena for å «digitalisere» folk

  Folkebibliotekene står sterkt i Norden, men deres opprinnelige oppgaver utfordres av en økende digitalisering av bibliotekenes innhold.

 • |Finland
  15-02-2015

  Mistä syntyy säästö?

  Koko Suomessa on asetettu tavoitteeksi noin 260 miljoonan euron säästäminen toisen asteen opetuksen järjestämisestä.

 • flexibelt lärande |Danmark
  13-02-2015

  Sprogsvage indvandrere går glip af danskkurser

  Over halvdelen af indvandrerne i Danmark læser så dårligt dansk, at de har svært ved at få job og klare sig i hverdagen.

 • vägledning |Norge
  13-02-2015

  Savner mer veiledning

  Bare 29% av studentene er fornøyde med den individuelle veiledningen de får ved sin utdanningsinstitusjon.

 • |Danmark
  13-02-2015

  Folkbildare bloggar

  En ny blogg av folkbildare har sett dagens ljus i Danmark.

 • |Sverige
  13-02-2015

  Folkhögskolorna hjälper invandrare etablera sig

  Under våren drar Gotlands folkhögskola igång en ny utbildning, en etableringskurs för nyanlända invandrare.

 • |Norden
  13-02-2015

  Nordisk samarbeid om velferdsmaster

  Nordisk Råd utlyser fellesnordiske masterprogrammer om velferd.

 • forskning |Norge
  12-02-2015

  Vi må heve våre ambisjoner

  Vi kan ikke slå oss til ro med å være midt på treet når det gjelder utdanning, forskning og innovasjon.

 • |Sverige
  12-02-2015

  Satsa på Yrkesvux och höj status på yrkesutbildningarna

  Bättre matchning och mer fokus på yrkesutbildningar.

 • |Sverige
  12-02-2015

  Skräddarsydd kurs ska få företagare att starta eget

  Folkuniversitetet erbjuder en ny skräddarsydd utbildning för egenföretagare.

 • |Finland
  12-02-2015

  Klockan tickar och ingen är överens

  I över tio år har det i Östnyland diskuterats hur andra stadiets yrkesutbildning ska ordnas och var den ska finnas.

 • vuxnas lärande |Sverige
  12-02-2015

  Mer undervisning ökar nyttan

  20 procent av studenterna på samhällsvetenskapliga utbildningar har så lite som fyra timmar undervisningstid i veckan.

 • |Sverige
  12-02-2015

  Drönare, skolstrategier och digitala framtidsspaningar – del II

  I en tidigare artikel har Ulrika Knutsson rapporterat från BETT-mässan i London. Här fortsätter hennes tankar utifrån den spaningen. Studenterna blir inte smartare bara för att man tar in digital teknik i klassrummet – det är den stora slutsatsen i Horizon Report 2015. Men om vi arbetar hårt och diskuterar de pedagogiska möjligheterna och använder dem i klassrummet och medvetet utvecklar dessa blir resultaten mycket högre hos studenterna. Vi lever i en digitaliserad värld som utmanar kompetenser och förhållningssätt till lärande. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  12-02-2015

  Lärande förutsätter nyfikenhet

  Nyfikenhet är grundbulten för ett livslångt lärande.

 • vuxnas lärande |Norden
  11-02-2015

  SFV leder projektet Raising Strong & Resilient Communities

  SFV Bildning i Finland leder Erasmus+-projektet Raising Strong & Resilient Communities (A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education), som hade sitt första möte i Helsingfors i november. Den officiella samarbetspartnern är Svenska folkskolans vänner, men i praktiken är det SFV Bildning (Ann-Sofi Backgren) som deltar i […]

 • kompetensutveckling |Norge
  11-02-2015

  Stipend skal gi ukvalifiserte i skolen pedagogisk utdanning

  Den som mangler, men er kvalifisert til, pedagogisk utdanning, skal nå kunne søke stipend for å utdanne seg til fullt kvalifisert lærer.

 • vuxnas lärande |Norden
  11-02-2015

  Lösenordet förnyat

  Ett nytt lösenord till hemsidans interna avdelning skickas nu ut till FNV:s medlemsorganisationer m.fl. Lösenordet kan också meddelas vid kontakt med  FNV:s generalsekreterare.

 • |Danmark
  11-02-2015

  Erhvervsuddannelser bløder fortsat prestige

  Erhvervsuddannelser får lavere og lavere anseelse blandt danskerne, viser ny Momentum-undersøgelse.

 • |Sverige
  10-02-2015

  En regional kraft att räkna med

  I dagarna är det tio år sedan Mitthögskolan blev Mittuniversitetet.

 • |Sverige
  10-02-2015

  Långsam valideringsprocess flaskhals

  Långa handläggningstider för bedömning av utländska utbildningar fördröjer invandrares inträde i arbetslivet.

 • forskning |Sverige
  10-02-2015

  Många unga varken jobbar eller studerar

  Drygt 117 000 ungdomar mellan 16 och 25 år hade 2012 varken arbete, praktik eller studieplats.

 • |Sverige
  10-02-2015

  Så ska Studieförbundet Vuxenskolan utvecklas

  Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är mitt i processen av ett omfattande förändringsarbete.

 • distansutbildning |island
  09-02-2015

  NVL webinar on digital democracy

  How to upgrade democracy for the Internet era, with Pia Mancini
  Wednesday February 18th at 16.30 CET - 17.30 CET

 • hållbar utveckling |Sverige
  09-02-2015

  Kommunen instiftar pris för hållbar utveckling

  Med pengar och hedersomnämnande vill Lidköpings kommun uppmuntra både föreningar och företag som satsar på hållbarhet.

 • forskning |Finland
  09-02-2015

  Uusi korkeakouludiplomi houkuttelee työelämässä olevia korkeakoulutukseen

  Opetusministeriön käynnistämän koulutuskokeilun ensimmäiset tulokset osoittavat, että koulutukseen hakeutuneista noin puolella oli jo korkeakoulututkinto.

 • |Sverige
  09-02-2015

  Get Online Week 2015

  Snart är det dags för Get Online Week 2015. Läs mer om denna kampanj för ökad digital delaktighet, och lär om hur du eller din organisation själv kan bidra! [ läs mer... ]

 • |Sverige
  09-02-2015

  Folkbildning kärnan i nytt integrationsprojekt

  Ung i Småland är ett nytt integrationsprojekt med syfte att få ungdomar i meningsfull verksamhet.

 • |
  09-02-2015

  Webinar with Pia Mancini: How to upgrade democracy for the Internet era.?

  The Nordic network «NVL Distans» together with the project «Dldact» would like to invite you to join this exciting webinar on democracy in the Internet era. According to the network behind the tool Democracy OS “The internet has changed everything: the way we share and consume culture, how we engage in commerce, and how we communicate with others. But the internet has failed to change in one key area of our lives: politics. Democracy is in great need of a serious upgrade.

 • |
  09-02-2015

  E-læring i studieforbund

  NVL i Norge inviterer i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet til seminaret "E-læring i studieforbund". Formålet er å benytte erfaringer og kompetanse fra andre sektorer og andre nordiske land til å inspirere studieforbund og organisasjoner til å teste ut nettbasert opplæring i større grad. 

 • hållbar utveckling |Norge
  09-02-2015

  Samfunnsfag og kritisk tenkning for verdensborgere

  I satsingen på utdanning tar FNs generalsekretær til orde for å fostre verdensborgerskap.

 • |Sverige
  09-02-2015

  Vuxenutbildning är andra chansen

  Med 28 procents ungdomsarbetslöshet så försöker Sandviken kommun lägga ner mode, textil och design-utbildningen tvärtemot Skolinspektiones beslut.

 • |Sverige
  08-02-2015

  Högt tryck på komvux

  På fyra år har platserna på den grundläggande komvuxutbildningen ökat med drygt 50 procent.

 • |Finland
  06-02-2015

  Akava haastaa puolueet kertomaan kuinka koulutusta uudistetaan

  Akava haastaa puolueet kertomaan, kuinka ne aikovat uudistaa koulutusta ja tutkimusta pitkällä aikavälillä.

 • flexibelt lärande |Sverige
  06-02-2015

  Mora folkhögskola satsar på digital tillgänglighet för alla

  Nu startar Mora folkhögskola den unika kursen Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, en kurs för personer som gått gymnasiesärskola och deras stödpersoner.

 • flexibelt lärande |Sverige
  06-02-2015

  Företag utan strategier för att hantera kunskapsklyftor

  Framtidens arbetsplatser kommer att vara de mest diversifierade vi någonsin sett och morgondagens medarbetare har andra förväntningar än dagens arbetstagare.

 • hållbar utveckling |island
  06-02-2015

  FN:s åtta millenniemål skall bli 17 hållbara utvecklingsmål

  FN:n åtta sk. millenniemål skall i år bli 17 hållbara utvecklingsmål, bland annat om livslångt lärande.

 • |in English
  05-02-2015

  Educational investments and returns throughout life – and the new paradigm of "evidence-based research"

  "Educational investments and returns throughout life" was the topic of a forum that took place in Bonn in October 2014, attended by top-class individuals. In a broader sense, this event is embedded in the context of discussions on the reform of the education system in the Federal Republic of Germany, which has been part of the agenda since the mid-1990s and which has been in the public eye with great intensity since the turn of the millennium. The impulse came from the results of international comparative studies and large scale assessments (TIMS, PISA, PIACC), which exposed the weaknesses and performance gaps in the German education system. The results of the first PISA study (2001) shocked the German public. 

 • forskning |Finland
  05-02-2015

  OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland

  Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället.

 • |Danmark
  05-02-2015

  Ærgerligt med Kvalitetsudvalgets tunnelsyn

  Det er ærgerligt og helt uforståeligt, at udvalget overser mulighederne i de erhvervsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

 • forskning |Danmark
  05-02-2015

  The Nordic Model for Lifelong Learning: a solution to the crisis

  Last week, Aarhus University hosted the international conference 'Learning Unlimited'.

 • flexibelt lärande |Norge
  05-02-2015

  Styrker norsken i støttegruppe

  Én gang i uka møtes innvandrerkvinner til mannefri sone på voksenopplæringa.

 • flexibelt lärande |Sverige
  05-02-2015

  Uppmuntrar satsningar mot ungdomsarbetslösheten

  Tongångarna var positiva om att hitta lösningar på ungdomsarbetslösheten när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson(S) mötte politiker och tjänstemän från de skånska kommunerna i Malmö i går.

 • |Sverige
  04-02-2015

  Slarva inte bort invandrade akademiker

  Regeringen måste satsa mer på invandrare som har med sig en lång utbildning från det gamla hemlandet.

 • |Sverige
  04-02-2015

  Skolverket gör film om lärlingsutbildning

  Lärlingsutbildningen i Uddevalla kommer att finnas med i en film som Skolverket håller på att göra.

 • |Sverige
  04-02-2015

  Entreprenörskap en framgångsfaktor

  Entreprenörskap är en vattendelare som påverkar ungdomars framtidspotential.

 • distansutbildning |Norge
  04-02-2015

  IKT-senteret: Spill i undervisningen krever god planlegging

  90 prosent av norske barn mellom 9 og 16 år oppgir at de spiller dataspill. Spill er et stort og betydelig kulturuttrykk som er viktig for mange unge i dag.  Dataspill kan skape engasjement og motivasjon i klasserommet, men krever god planlegging og evne til spontanitet. Les mer her, nb IKT-senterets sider krever innlogging på […]

 • |Sverige
  04-02-2015

  Drönare, skolstrategier och digitala framtidsspaningar

  Ulrika Knutsson har deltagit i DIU:s förmöte i Köpenhamn därefter i den stora BETT-mässan i London. Här kommer del ett i hennes spaning i två delar. Det sker digital utveckling i Sverige också idag, men den är mycket ojämn. Digitala praktiker och strategier i framkant finns tack vare de tidigare eldsjälarna. Det har dock framför allt lett till ett stort glapp mellan skolor och kommuner som fått igång respektive ännu inte startat digital utveckling. Det gäller både vanliga skolan och folkbildningen. [ läs mer... ]

 • |island
  03-02-2015

  Indigenous Peoples and the Decolonization of Science

  A symposium on Indigenous Peoples and the Decolonization of Science took place on 15 to 18 January...

 • |in English
  03-02-2015

  InfoNet Newsletter 1/2015: Blended Learning

  Blended learningThis issue of InfoNet Newsletter announces the recently published issue of the LLinE web magazine about Blended Learning. The issue carries articles on good blended learning practices and initiatives of European educators. Other articles deal with research about blended learning.

 • kompetensutveckling |Sverige
  02-02-2015

  Nya yrken växer fram

  Kravanalytiker, apputvecklare och akupressör är tre av de drygt 70 nya yrkesbenämningar som dykt upp i Arbetsförmedlingens register de senaste fem åren.

 • |Sverige
  02-02-2015

  Det var länge sen du hörde av dig!

  Jan Altsjö skriver om antagningsarbete:
  Hur jag än gör blir det fel. Skrev vår, då väldigt håglösa, ordförande i bostadsrättsföreningen. Han har att tampas med en kassör som inte bor i föreningen men som ska ha kvar sin parkeringslats. Men den här texten handlar inte om konstiga kassörer, den handlar om antagningsproceduren till vår skrivarkurs och där känner jag ibland samma trötthet som stackars ordföranden. Hur vi än gör blir det liksom aldrig bra. [ läs mer.. ]