Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Finland
  02-02-2015

  EPALE käynnistyy Suomessa helmikuussa

  Aikuiskoulutuksen uusi EPALE-portaali käynnistyy suomen kielellä toden teolla helmikuussa

 • |Sverige
  02-02-2015

  Folkbildning bra för folkhälsan

  Den enskilde har ansvar för att förebygga sjukdomar och leva ett sunt och gott liv.

 • |Sverige
  30-01-2015

  Nytt stödsystem för studieförbunden i Sverige

  Nu har Folkbildningsrådet skickat ut förslaget till ett nytt system för statsbidrag till studieförbund på remiss.

 • baskunskaper |Norge
  30-01-2015

  Laaja raportti sivistysliitoista ja kurssijärjestäjien taloudesta

  Puolet kurssien järjestäjistä sanoo, että valtionavustuksilla on ratkaiseva tai suuri merkitys kurssitoiminnalle.

 • vuxnas lärande |Norge
  30-01-2015

  Aikuisten oppiminen vuonna 2014

  Vox-speilet on vuotuinen tilastojulkaisu, joka sisältää tilastoja aikuisten osallistumisesta opetukseen.

 • kompetensutveckling |Island
  30-01-2015

  Koulutushanke käyntiin Reykjavikin Breidholtissa

  Reykjavikiin kuuluvassa kaupunginosassa Breidholtissa toteutetaan kokeiluhanke, jonka päätavoitteena on nostaa islantilaisen työvoiman koulutustasoa ja lisätä paikallisia palveluita.

 • |Island
  30-01-2015

  Kaksi raporttia aikuisten oppimisesta

  Ensimmäinen raportti käsittelee osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja se on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta.

 • |Island
  30-01-2015

  Seuraava askel -portaali avattu

  Islantilainen Työelämän koulutuskeskus avasi vuosikokouksensa yhteydessä uuden verkkoportaalin, jonka nimi on Seuraava askel.

 • |Sverige
  30-01-2015

  Ruotsi-mentori voi auttaa tulokkaita työllistymään

  Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, miten ulkomaalaistaustaisten, ulkomailla opiskelleiden henkilöiden integroitumista työmarkkinoille voitaisiin edistää.

 • forskning |Sverige
  30-01-2015

  Cedefop valaisee Ruotsin aikuiskoulutustarjontaa

  Mahdollisuus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja mahdollisuus suorittaa aineista yksittäisiä kursseja kuuluvat ruotsalaisen aikuiskoulutuksen ominaispiirteisiin.

 • |Sverige
  30-01-2015

  Lähes 158 000 aloittaa korkeakouluopinnot keväällä

  Yliopistot ja korkeakoulut vähentävät opintotarjontaansa kahdella prosentilla kevään 2015 osalta.

 • |Norge
  29-01-2015

  Löng skýrsla um fræðslusambönd og fjárhag

  Helmingur fræðsluaðila telur að fjárframlögin hafi afgerandi eða mikil áhrif á námskeiðshaldið.

 • |Norge
  29-01-2015

  Fullorðinsfræðsla í Noregi 2014

  Vox-spegillinn kemur út á hverju ári þar er tölfræði um þátttöku fullorðinna í fræðslu.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Menntun núna í Breiðholti

  Meginmarkmið tilraunaverkefnisins Menntun núna i Breiðholti er að hækka menntunarstig í íslensku atvinnulífi og efla þjónustu í nærumhverfi.

 • |Island
  29-01-2015

  Tvær skýrslur er varða fræðslu fullorðinna birtar

  Sú fyrri er hluti af IPA verkefni FA og fjallar um færniþörf á vinnumarkaði en sú síðari um viðhorf til þátttöku í námi á fullorðinsárum.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Næsta skref

  Vefurinn Næsta skref, upplýsingavefur um nám og störf, var opnaður á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og NVL þann 4. desember síðastliðinn.

 • |Norge
  29-01-2015

  Stor rapport om studieforbund og kursøkonomi

  Halvparten av kursarrangørene sier at tilskuddet er av avgjørende eller vesentlig betydning for kursvirksomheten.

 • kompetanseutvikling |Norge
  29-01-2015

  Voksnes læring i Norge i 2014

  Vox-speilet er en årlig publikasjon der du finner statistikk om voksnes deltakelse i opplæring.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Utdanning nå i Reykjaviks bydel Breidholt

  Hovedformålet med forsøksprosjektet Utdanning nå i bydelen Breidholt er å heve utdanningsnivået i islandsk arbeidsliv og styrke servicenivået i lokalsamfunnet.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  To rapporter om voksenlæring publisert

  Kompetanse på fremtidens arbeidsmarked og holdninger til deltakelse i læring i voksenårene är temat för 2 nya rapporter.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Neste trinn

  Nettportalen Neste trinn, med informasjon og nyheter om utdanning og arbeid, ble åpnet på Arbeidslivets opplæringssenters årsmøte.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

  Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Sverigementor kan hjälpa nyanlända i arbete

  Under de senaste årens debatt om hur integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras för personer med utländsk bakgrund och utbildning har ett stort fokus lagts på uppfattningar om att det saknas ett "sammanhållet system för validering".

 • |Sverige
  29-01-2015

  Nära 158 000 antagna till vårens högskoleutbildningar

  Universitet och högskolor minskar sitt utbildningsutbud med två procent vårterminen 2015.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop varpar ljósi á fullorðinsfræðslu í Svíþjóð

  Tækifæri til raunfærnimats og til að taka einstök námskeið er meðal þess sem einkennir sænska fullorðinsfræðslu.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Svíþjóðamentor getur aðstoðað nýaðflutta við að fá vinnu

  Í umræðum síðustu ára um hvernig hægt sé að auðvelda einstaklingum af erlendu bergi brotnu og með menntun sem þeir hafa aflað sér í heimalandinu að fóta sig á sænskum vinnumarkaði hefur verið lögð áhersla á að ekki sé til staðar neitt heildrænt kerfi fyrir mat á raunfærni.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Nálægt 158.000 teknir inn í háskóla á vormisseri

  Framboð háskólamenntunar hefur dregist saman um 2 prósent vorið 2015.

 • |Norden
  29-01-2015

  Nordic peace project

  On 10 October 2014 the project and network Norden for peace? hosted a seminar on Iceland.

 • |Danmark
  28-01-2015

  Fire millioner fordelt til folkeoplysning

  Kulturministeriet udbetaler 4 mio. kr. i tilskud til 27 projekter.

 • |Sverige
  28-01-2015

  Del 2: Vad vet vi om det digitala läsandet?

  Vad händer när vi läser digitalt? Vad är skillnaden jämfört med tryckt text, hur påverkar verktygen våra hjärnor, hur uppfattar vi en texts innehåll? Frågorna är många. Nils Holmberg är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. I två artiklar ger han oss en introduktion till det digitala läsandet. Här är andra delen. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  28-01-2015

  Hunden lyssnar alltid

  När matte läser lyssnar hunden.

 • |Norden
  28-01-2015

  Socialt närvarande

  NVL är aktiv i många olika sociala medier, bland annat twitter och Facebook.

 • |Finland
  28-01-2015

  Samalla kielikurssilla saatetaan roikkua toistakymmentä vuotta

  Kielikurssien opettajat tietävät tapauksia, joissa kielikursseista muodostuu lähinnä sosiaalinen tapahtuma.

 • |island
  27-01-2015

  New Impact of Distance Education on Adult Learning (IDEAL) report

  The Impact of Distance Education on Adult Learning (IDEAL) project has published the second of...

 • vuxnas lärande |Norden
  26-01-2015

  Generalsekreterarmöte 20 januari

  Efter en kort välkomsthälsning till Köpenhamn och FORA:s värdskap hälsade Beatrice Östman, ordförande i FNV välkommen till GS-mötet. En kort presentation följde av deltagarna. Styrelsen består förutom av Beatrice som ordförande, från SFV Bildning i Finland också av Ann-Marie Winberg, generalsekreterare för FNV, Elinor Harder Andersen från FORA i Danmark och undertecknad som vice ordförande […]

 • Margaretha Allen leder utvecklingsprojektet Lärande på arbetsplats i Norden.
  flexibelt lärande |Norden
  26-01-2015

  Idéutbyte ska locka till yrkesutbildningar

  Hur gör de andra nordiska länderna för att lära ut yrkeskunskaper på arbetsplatserna?

 • distansutbildning |
  26-01-2015

  Webinar: Developing teacher competences for initial literacy

  NVL Alfarådet and European Basic Skills Network, in cooperation with NVL Distans, arranged the webinar "Developing teacher competences for initial literacy" on November 11th 2014. The focus was on how to facilitate and improve teacher competences for initial literacy training. The webinar had two expert presenters: Helen Casey from the University of London and Qarin Franker from the University of Gothenburg.

 • distansutbildning |Sverige
  26-01-2015

  Kan man läsa digitalt på riktigt?

  Det digitala läsandet och vad det gör med oss

 • |Sverige
  26-01-2015

  Vad vet vi om det digitala läsandet?

  Vad händer när vi läser digitalt? Vad är skillnaden jämfört med tryckt text, hur påverkar verktygen våra hjärnor, hur uppfattar vi en texts innehåll? Frågorna är många. Nils Holmberg är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. I två artiklar ger han oss en introduktion till det digitala läsandet. Här är första delen. [ läs mer... ]

 • distansutbildning |Finland
  26-01-2015

  Ta kontroll över den virtuella inlärningen

  Hjälpmedel för lärare i den virtuella djungeln

 • |Norden
  26-01-2015

  Så skall Danmark leda det nordiska samarbetet 2015

  Danmarks plan för Norden 2015

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 5, logga Världens största musikfestiva5

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 3,5 MiB
  File Hits: 23
  File Last Updated: 13:44 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 4, logga Världens största musikfestival

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 3,7 MiB
  File Hits: 31
  File Last Updated: 13:42 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 3, logga Världens största musikfestiva3

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 1,2 MiB
  File Hits: 23
  File Last Updated: 13:46 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 2, logga Världens största musikfestival

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 2,7 MiB
  File Hits: 32
  File Last Updated: 13:40 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 1, logga Världens största musikfestival

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn i samband med publicering och användning.

  File Size: 2,3 MiB
  File Hits: 29
  File Last Updated: 13:38 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Stipendier för fördjupade studier om svensk folkbildning 2015  File Size: 454,8 KiB
  File Hits: 99
  File Last Updated: 12:36 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning 2015  File Size: 452,3 KiB
  File Hits: 90
  File Last Updated: 12:32 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Anton Nyströms stipendium 2015

  För forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

  File Size: 456,8 KiB
  File Hits: 88
  File Last Updated: 12:29 2015-01-23

 • |
  23-01-2015

  Guidance on a distance - Nordic challenges and solutions

  Nordic Network for Adult Learning (NVL) wants to take a closer look into the experienced role and future opportunities and challenges regarding the use of ICT in career guidance services in the Nordic Region. The need for Distance tools are especially relevant in remote areas like Greenland and the Faroe Islands, but also applies to the Nordic Region  in general. 
   
  The purpose of this seminar is to give an overview of Nordic experiences within this field and present different examples and experiences. Through this initiative  we want to establish a fundament for a new working group on this topic, and raise relevant questions for them to work with.


 • |Sverige
  23-01-2015

  Få unga lockas av industrin trots goda chanser till jobb

  Allt färre söker sig till yrkes­utbildningarna för industriproduktion.

 • kompetensutveckling |Norge
  22-01-2015

  Teachers want more learning

  Teachers in adult primary and secondary education want further professional development and education.

 • flexibelt lärande |Sverige
  22-01-2015

  Vuxenutbildning – inte för alla

  Har alla samma rätt till utbildning?

 • hållbar utveckling |Norden
  22-01-2015

  Folkhögskolor blir centra för omställning

  Folkhögskolor kan spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

 • flexibelt lärande |Finland
  22-01-2015

  Bättre information och lokala yrkesutbildningar skall lyfta Hangö

  Företagshus, tydligare upphandling och lokal utbildning ska hjälpa företagen och de arbetslösa i Hangö.

 • |Sverige
  21-01-2015

  Cecilia Palm är ny generalsekreterare för Folkuniversitetet

  Cecilia Palm är Folkuniversitetets nya generalsekreterare.

 • |Norden
  21-01-2015

  Nordiskt samarbete om arktisk strategi

  Arbetskraften bör lättare kunna flytta mellan länderna genom att yrkesutbildningar automatiskt godkänns i grannlandet.

 • flexibelt lärande |Sverige
  21-01-2015

  Låt nyanlända delta i studiecirklar

  Det är orimligt att inte låta studieförbunden jobba med studiecirklar och folkbildningsverksamhet i grupper som behöver det allra mest.

 • vägledning |Sverige
  20-01-2015

  Vuxenutbildning för alla

  Karl-Erik Eriksson är rektor för vuxenutbildningen på Jobb och Kunskapstorget.

 • distansutbildning |Sverige
  20-01-2015

  Framtidens lärande på agendan

  Idag, tisdag 20:e januari har Media Evolution ordnat en innovationsprocess som identifierat utmaningar och konkretiserat idéer till framtidens lärande.

 • distansutbildning |Norge
  20-01-2015

  Genier uten hjerne

  Av : Kari Olstad Tilgang på informasjon uten evne til å bruke den kritisk kan være skummelt. Informasjon er ikke det samme som kunnskap, og med det første uten det andre blir vi kanskje litt som sci-fi-ens roboter? Da jeg var 12, ble jeg passe vettskremt av Arnold Schwarzenegger i ‘The terminator’. Sju år senere […]

 • distansutbildning |Norge
  20-01-2015

  Brainless genius

  By: Kari Olstad I was 12 when Arnold Schwarzenegger decided to scare the living daylight out of us with ‘The Terminator’, and old enough to not be very scared seeing ‘The Terminator II’ seven years later. Still, one thing was just as spooky in the sequel; the way the robots scan their targets and get […]

 • |in English
  20-01-2015

  From Difference to Differentiation

  Challenging the European Area of Lifelong Learning To challenge something means to doubt it just as well as to dare it. "Challenging the European Area of Lifelong Learning" is the title of a Collection of articles from 37 authors, representing sort of an academic community in the field of european adult education, edited by Maria N. Gravani and George K. Zarifis. The book bases on the „Memorandum of Lifelong Learning“, therefore it is organised into five parts that quasi trail the structure of the Memorandum. These five aspects represents also „the core issues that Europe faces today in relation to the idea of making a ‘European Area of Lifelong Learning’ a reality“, so the editors voice.

 • distansutbildning |Norge
  20-01-2015

  Gratis webinar for nettlærere

  FuN vil gjerne gi nettlærerne en mulighet til å lære i nettverk, og arrangerer derfor gratis webinar Tema: Forum for læring -hvordan få til asynkrone diskusjoner på nett? For å imøtekomme lærernes behov for fleksibilitet, har vi satt opp webinaret to ganger. Torsdag 19. mars 17:00-18:00 Fredag 20. mars 10:00-11:00 Hovedarbeidsform er tenkt å være […]

 • distansutbildning |Norge
  19-01-2015

  Unikt kompetansprosjekt i Telemark

  100 bedrifter skal lære hvordan de lykkes digitalt gjennom Telemark Online.

 • distansutbildning |Norge
  19-01-2015

  – Alle er på Face

  Seniornett i Larvik hadde en stor oppslutning da de inviterte til Facebook-kurs holdt av IT-elever fra Sandefjord vgs.

 • |Sverige
  19-01-2015

  Re:flex går på museum

  Sugen på ett museibesök i helgen? Varför inte besöka Sveriges kanske nyaste museum, Internetmuseum. Det är stiftelsen .SE som ligger bakom museet vars "dörrar" slogs upp så sent som i början av december 2014. Jag skrev "dörrar" för Internetmuseet ligger just på Internet. Internetmuseet är kronologiskt uppbyggt, som en tidslinje. Utställningen börjar på 1960-talet och tar besökarna genom historien med politiska, tekniska och(internet)kulturella synvinklar fram till dagens Internet. [ läs mer... ]

 • distansutbildning |
  19-01-2015

  Distans 2015

  Distansnettverkets kalender for 2015 inneholder både samarbeid med flere Nordplus-prosjekter, webinarer, seminarer, konferanser, nye arbeidsgrupper og et utstrakt samarbeid på tvers av NVL-nettverk.

 • distansutbildning |
  19-01-2015

  Distans virksomhetsplan 2015

  Gjennom samarbeid med NVLs ulike nettverk vil Distans bidra til å skape diskusjon om og nye ideer til hvordan digitale verktøy og metoder kan støtte, berike og supplere alle deler av voksnes læring.

 • |Finland
  19-01-2015

  Att jobba som folkbildare – frihet till priset av lön och trygghet

  Inge Ekholm hör till den växande grupp människor som jobbar deltid och pusslar med olika uppdrag för att få det att gå ihop.

 • |in English
  17-01-2015

  Austria doubles funding for basic education for the next three years

  Initiative for Adult EducationThe current programme of the Austrian government for adult education focuses on funding basic education and compulsory education for adults. Thanks to co-funding from the ESF, twice as many funds are available as of 2015.

 • |Norden
  16-01-2015

  Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014

  EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren.

 • |Sverige
  15-01-2015

  Så gör du dina nätkurser tillgängligare för deltagarna

  I det något polemiska debattinlägget ”Den verkliga skammen är att inte skapa förutsättningar för alla” (februari 2014) skrev jag om hur människor med läs- och skrivsvårigheter, bl.a. i form av dyslexi, kan uppleva att de inte riktigt får vara med i undervisningen. I synnerhet när undervisningen är uppbyggd kring text. Vi har alla som mål
  [ läs mer... ]

 • distansutbildning |Norge
  15-01-2015

  Abonnér på nyhetsbrevet vårt!

  Circa en gang i måneden vil du motta nyheter fra feltet fleksibel utdanning.  For å melde seg på, benytt påmeldingssystemet i høyre-kolonnen på siden. Velkommen som abonnent.

 • |Sverige
  15-01-2015

  En folkbildare ryter till

  Thomas Schiff är folkbildaren som efter 40 år drämmer näven i bordet.

 • |Sverige
  15-01-2015

  Debatt: Avveckla SFI-utbildningen

  Folkpartiet i Sverige föreslår att SFI (Svenska För Invandrare) läggs ner.

 • vuxnas lärande |Norden
  13-01-2015

  EVA – European mobility for voluntary arts and converences supported by EU

  A network of associations from the European sector of voluntary arts and culture as well as liberal adult education with arts curriculum  present a new programme of European training events, which can be supported by the EU Commission’s Erasmus plus programme. Currently, there has been very few Erasmus training events for staff working in the […]

 • |Sverige
  13-01-2015

  Julappar 2014 – sammanställning

  I december månad har re:flex som vana att presentera en app varje dag. Det kan vara pedagogiskt användbara appar, men också praktiska eller "bara" kul. Här är en sammanställning av de appar vi rekommenderade i december 2014. [ läs mer... ]

 • |Finland
  13-01-2015

  Samma huvudman för finlandssvenska folkhögskolor

  Borgå folkakademi, Folkhögskolan Axxell och Västra Nylands folkhögskola kan komma att slås ihop.

 • distansutbildning |Finland
  13-01-2015

  Verkkoluennot kansalaisopistoissa yleistyvät

  Tulevaisuudessa verkossa järjestetään yhä enemmän kielikursseja ja myös teemaluentoja.

 • |Danmark
  13-01-2015

  Demokrati forudsætter blasfemi

  Chefredaktøren for det franske satiremagasin, Charlie Hebdo, fik overrakt Lars Vilks-komiteens frihedspris den 9. oktober 2014

 • |Danmark
  12-01-2015

  Danmarks bedste lærlinge og elever hædret

  Eliten af elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne er blevet kåret ved DM i Skills 2015 efter tre hektiske konkurrencedage.

 • |Sverige
  12-01-2015

  Lyckat integrationsprojekt får fortsätta

  Att få ett jobb är många nyanländas högsta dröm, men för att få det måste man oftast först ha lärt sig det svenska språket.

 • forskning |Sverige
  12-01-2015

  Sökande tog sin början i en saga

  Humanism, naturvetenskap och filosofi.

 • |Sverige
  12-01-2015

  Försökte ta sitt liv – nu vill hon hjälpa andra

  Malin Källström överlevde ett självmordsförsök. Nu vill hon hjälpa andra.

 • |Finland
  12-01-2015

  Valkeakoski-opisto kasvoi taas

  Valkeakoski-opisto aloitti loppiaisen jälkeen kevätlukukautensa entistä vahvempana.

 • |Finland
  12-01-2015

  Yrkesutbildningen fortsätter som förr i Västnyland

  Den svenskspråkiga yrkesutbildningen står stadigt i Västnyland.

 • vägledning |Norge
  12-01-2015

  En av tre er interessert i karriereveiledning

  34 prosent av befolkningen er interessert i å motta karriereveiledning.

 • vägledning |Danmark
  11-01-2015

  Stop vildledningen, start vejledningen

  I Danmark bruger uddannelsesinstitutioner hvert år mange penge på at reklamere for sig selv.

 • forskning |Danmark
  11-01-2015

  Kvaliteten der forsvandt

  For at få kvalitet i en undervisning skal det være en indre sammenhæng mellem de forskellige niveauer inden for den institution didaktikken angår.

 • |Norge
  11-01-2015

  Vox-speilet 2014 er klart

  Speilet inneholder statistikk om voksnes deltakelse i opplæring, blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, opplæring i kriminalomsorgen og opplæring gjennom Nav.

 • vägledning |Norge
  10-01-2015

  Karriererettleiing for vaksne

  Møre og Romsdal fylkeskommune har starta eit tilbod om gratis karriererettleiing for vaksne i fylket.

 • Professor Malan Marnersdóttir, dekan for Faculty of Humanities, Social Sciences and Education.
  vägledning högre utbildning |Færöerne
  09-01-2015

  Spændende eventyr på Færøerne

  VALA-projekt går ud på at koordinere og styrke uddannelses- og karrierevejledningen i de nordiske lande.

 • forskning |Norge
  09-01-2015

  Høring om langtidsplanen

  Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité holdt åpen høring om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning tirsdag 6. januar.

 • |Sverige
  09-01-2015

  Behov av utländsk kompetens

  Validering viktigt för att i ett tidigt skede kartlägga invandrares kunskaper, skriver moderat riksdagsledamot.

 • |Norden
  09-01-2015

  Validering inom folkbildning - Mötesplan 2015

  Så här träffas nätverket för validering inom folkbildning under 2015.