Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Sverige
  13-02-2015

  Folkhögskolorna hjälper invandrare etablera sig

  Under våren drar Gotlands folkhögskola igång en ny utbildning, en etableringskurs för nyanlända invandrare.

 • |Norden
  13-02-2015

  Nordisk samarbeid om velferdsmaster

  Nordisk Råd utlyser fellesnordiske masterprogrammer om velferd.

 • forskning |Norge
  12-02-2015

  Vi må heve våre ambisjoner

  Vi kan ikke slå oss til ro med å være midt på treet når det gjelder utdanning, forskning og innovasjon.

 • |Sverige
  12-02-2015

  Satsa på Yrkesvux och höj status på yrkesutbildningarna

  Bättre matchning och mer fokus på yrkesutbildningar.

 • |Sverige
  12-02-2015

  Skräddarsydd kurs ska få företagare att starta eget

  Folkuniversitetet erbjuder en ny skräddarsydd utbildning för egenföretagare.

 • |Finland
  12-02-2015

  Klockan tickar och ingen är överens

  I över tio år har det i Östnyland diskuterats hur andra stadiets yrkesutbildning ska ordnas och var den ska finnas.

 • vuxnas lärande |Sverige
  12-02-2015

  Mer undervisning ökar nyttan

  20 procent av studenterna på samhällsvetenskapliga utbildningar har så lite som fyra timmar undervisningstid i veckan.

 • |Sverige
  12-02-2015

  Drönare, skolstrategier och digitala framtidsspaningar – del II

  I en tidigare artikel har Ulrika Knutsson rapporterat från BETT-mässan i London. Här fortsätter hennes tankar utifrån den spaningen. Studenterna blir inte smartare bara för att man tar in digital teknik i klassrummet – det är den stora slutsatsen i Horizon Report 2015. Men om vi arbetar hårt och diskuterar de pedagogiska möjligheterna och använder dem i klassrummet och medvetet utvecklar dessa blir resultaten mycket högre hos studenterna. Vi lever i en digitaliserad värld som utmanar kompetenser och förhållningssätt till lärande. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  12-02-2015

  Lärande förutsätter nyfikenhet

  Nyfikenhet är grundbulten för ett livslångt lärande.

 • vuxnas lärande |Norden
  11-02-2015

  SFV leder projektet Raising Strong & Resilient Communities

  SFV Bildning i Finland leder Erasmus+-projektet Raising Strong & Resilient Communities (A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education), som hade sitt första möte i Helsingfors i november. Den officiella samarbetspartnern är Svenska folkskolans vänner, men i praktiken är det SFV Bildning (Ann-Sofi Backgren) som deltar i […]

 • kompetensutveckling |Norge
  11-02-2015

  Stipend skal gi ukvalifiserte i skolen pedagogisk utdanning

  Den som mangler, men er kvalifisert til, pedagogisk utdanning, skal nå kunne søke stipend for å utdanne seg til fullt kvalifisert lærer.

 • vuxnas lärande |Norden
  11-02-2015

  Lösenordet förnyat

  Ett nytt lösenord till hemsidans interna avdelning skickas nu ut till FNV:s medlemsorganisationer m.fl. Lösenordet kan också meddelas vid kontakt med  FNV:s generalsekreterare.

 • |Danmark
  11-02-2015

  Erhvervsuddannelser bløder fortsat prestige

  Erhvervsuddannelser får lavere og lavere anseelse blandt danskerne, viser ny Momentum-undersøgelse.

 • |Sverige
  10-02-2015

  En regional kraft att räkna med

  I dagarna är det tio år sedan Mitthögskolan blev Mittuniversitetet.

 • |Sverige
  10-02-2015

  Långsam valideringsprocess flaskhals

  Långa handläggningstider för bedömning av utländska utbildningar fördröjer invandrares inträde i arbetslivet.

 • forskning |Sverige
  10-02-2015

  Många unga varken jobbar eller studerar

  Drygt 117 000 ungdomar mellan 16 och 25 år hade 2012 varken arbete, praktik eller studieplats.

 • |Sverige
  10-02-2015

  Så ska Studieförbundet Vuxenskolan utvecklas

  Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är mitt i processen av ett omfattande förändringsarbete.

 • distansutbildning |island
  09-02-2015

  NVL webinar on digital democracy

  How to upgrade democracy for the Internet era, with Pia Mancini
  Wednesday February 18th at 16.30 CET - 17.30 CET

 • hållbar utveckling |Sverige
  09-02-2015

  Kommunen instiftar pris för hållbar utveckling

  Med pengar och hedersomnämnande vill Lidköpings kommun uppmuntra både föreningar och företag som satsar på hållbarhet.

 • forskning |Finland
  09-02-2015

  Uusi korkeakouludiplomi houkuttelee työelämässä olevia korkeakoulutukseen

  Opetusministeriön käynnistämän koulutuskokeilun ensimmäiset tulokset osoittavat, että koulutukseen hakeutuneista noin puolella oli jo korkeakoulututkinto.

 • |Sverige
  09-02-2015

  Get Online Week 2015

  Snart är det dags för Get Online Week 2015. Läs mer om denna kampanj för ökad digital delaktighet, och lär om hur du eller din organisation själv kan bidra! [ läs mer... ]

 • |Sverige
  09-02-2015

  Folkbildning kärnan i nytt integrationsprojekt

  Ung i Småland är ett nytt integrationsprojekt med syfte att få ungdomar i meningsfull verksamhet.

 • |
  09-02-2015

  Webinar with Pia Mancini: How to upgrade democracy for the Internet era.?

  The Nordic network «NVL Distans» together with the project «Dldact» would like to invite you to join this exciting webinar on democracy in the Internet era. According to the network behind the tool Democracy OS “The internet has changed everything: the way we share and consume culture, how we engage in commerce, and how we communicate with others. But the internet has failed to change in one key area of our lives: politics. Democracy is in great need of a serious upgrade.

 • |
  09-02-2015

  E-læring i studieforbund

  NVL i Norge inviterer i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet til seminaret "E-læring i studieforbund". Formålet er å benytte erfaringer og kompetanse fra andre sektorer og andre nordiske land til å inspirere studieforbund og organisasjoner til å teste ut nettbasert opplæring i større grad. 

 • hållbar utveckling |Norge
  09-02-2015

  Samfunnsfag og kritisk tenkning for verdensborgere

  I satsingen på utdanning tar FNs generalsekretær til orde for å fostre verdensborgerskap.

 • |Sverige
  09-02-2015

  Vuxenutbildning är andra chansen

  Med 28 procents ungdomsarbetslöshet så försöker Sandviken kommun lägga ner mode, textil och design-utbildningen tvärtemot Skolinspektiones beslut.

 • |Sverige
  08-02-2015

  Högt tryck på komvux

  På fyra år har platserna på den grundläggande komvuxutbildningen ökat med drygt 50 procent.

 • |Finland
  06-02-2015

  Akava haastaa puolueet kertomaan kuinka koulutusta uudistetaan

  Akava haastaa puolueet kertomaan, kuinka ne aikovat uudistaa koulutusta ja tutkimusta pitkällä aikavälillä.

 • flexibelt lärande |Sverige
  06-02-2015

  Mora folkhögskola satsar på digital tillgänglighet för alla

  Nu startar Mora folkhögskola den unika kursen Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, en kurs för personer som gått gymnasiesärskola och deras stödpersoner.

 • flexibelt lärande |Sverige
  06-02-2015

  Företag utan strategier för att hantera kunskapsklyftor

  Framtidens arbetsplatser kommer att vara de mest diversifierade vi någonsin sett och morgondagens medarbetare har andra förväntningar än dagens arbetstagare.

 • hållbar utveckling |island
  06-02-2015

  FN:s åtta millenniemål skall bli 17 hållbara utvecklingsmål

  FN:n åtta sk. millenniemål skall i år bli 17 hållbara utvecklingsmål, bland annat om livslångt lärande.

 • |in English
  05-02-2015

  Educational investments and returns throughout life – and the new paradigm of "evidence-based research"

  "Educational investments and returns throughout life" was the topic of a forum that took place in Bonn in October 2014, attended by top-class individuals. In a broader sense, this event is embedded in the context of discussions on the reform of the education system in the Federal Republic of Germany, which has been part of the agenda since the mid-1990s and which has been in the public eye with great intensity since the turn of the millennium. The impulse came from the results of international comparative studies and large scale assessments (TIMS, PISA, PIACC), which exposed the weaknesses and performance gaps in the German education system. The results of the first PISA study (2001) shocked the German public. 

 • forskning |Finland
  05-02-2015

  OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland

  Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället.

 • |Danmark
  05-02-2015

  Ærgerligt med Kvalitetsudvalgets tunnelsyn

  Det er ærgerligt og helt uforståeligt, at udvalget overser mulighederne i de erhvervsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

 • forskning |Danmark
  05-02-2015

  The Nordic Model for Lifelong Learning: a solution to the crisis

  Last week, Aarhus University hosted the international conference 'Learning Unlimited'.

 • flexibelt lärande |Norge
  05-02-2015

  Styrker norsken i støttegruppe

  Én gang i uka møtes innvandrerkvinner til mannefri sone på voksenopplæringa.

 • flexibelt lärande |Sverige
  05-02-2015

  Uppmuntrar satsningar mot ungdomsarbetslösheten

  Tongångarna var positiva om att hitta lösningar på ungdomsarbetslösheten när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson(S) mötte politiker och tjänstemän från de skånska kommunerna i Malmö i går.

 • |Sverige
  04-02-2015

  Slarva inte bort invandrade akademiker

  Regeringen måste satsa mer på invandrare som har med sig en lång utbildning från det gamla hemlandet.

 • |Sverige
  04-02-2015

  Skolverket gör film om lärlingsutbildning

  Lärlingsutbildningen i Uddevalla kommer att finnas med i en film som Skolverket håller på att göra.

 • |Sverige
  04-02-2015

  Entreprenörskap en framgångsfaktor

  Entreprenörskap är en vattendelare som påverkar ungdomars framtidspotential.

 • distansutbildning |Norge
  04-02-2015

  IKT-senteret: Spill i undervisningen krever god planlegging

  90 prosent av norske barn mellom 9 og 16 år oppgir at de spiller dataspill. Spill er et stort og betydelig kulturuttrykk som er viktig for mange unge i dag.  Dataspill kan skape engasjement og motivasjon i klasserommet, men krever god planlegging og evne til spontanitet. Les mer her, nb IKT-senterets sider krever innlogging på […]

 • |Sverige
  04-02-2015

  Drönare, skolstrategier och digitala framtidsspaningar

  Ulrika Knutsson har deltagit i DIU:s förmöte i Köpenhamn därefter i den stora BETT-mässan i London. Här kommer del ett i hennes spaning i två delar. Det sker digital utveckling i Sverige också idag, men den är mycket ojämn. Digitala praktiker och strategier i framkant finns tack vare de tidigare eldsjälarna. Det har dock framför allt lett till ett stort glapp mellan skolor och kommuner som fått igång respektive ännu inte startat digital utveckling. Det gäller både vanliga skolan och folkbildningen. [ läs mer... ]

 • |island
  03-02-2015

  Indigenous Peoples and the Decolonization of Science

  A symposium on Indigenous Peoples and the Decolonization of Science took place on 15 to 18 January...

 • |in English
  03-02-2015

  InfoNet Newsletter 1/2015: Blended Learning

  Blended learningThis issue of InfoNet Newsletter announces the recently published issue of the LLinE web magazine about Blended Learning. The issue carries articles on good blended learning practices and initiatives of European educators. Other articles deal with research about blended learning.

 • kompetensutveckling |Sverige
  02-02-2015

  Nya yrken växer fram

  Kravanalytiker, apputvecklare och akupressör är tre av de drygt 70 nya yrkesbenämningar som dykt upp i Arbetsförmedlingens register de senaste fem åren.

 • |Sverige
  02-02-2015

  Det var länge sen du hörde av dig!

  Jan Altsjö skriver om antagningsarbete:
  Hur jag än gör blir det fel. Skrev vår, då väldigt håglösa, ordförande i bostadsrättsföreningen. Han har att tampas med en kassör som inte bor i föreningen men som ska ha kvar sin parkeringslats. Men den här texten handlar inte om konstiga kassörer, den handlar om antagningsproceduren till vår skrivarkurs och där känner jag ibland samma trötthet som stackars ordföranden. Hur vi än gör blir det liksom aldrig bra. [ läs mer.. ]

 • |Finland
  02-02-2015

  EPALE käynnistyy Suomessa helmikuussa

  Aikuiskoulutuksen uusi EPALE-portaali käynnistyy suomen kielellä toden teolla helmikuussa

 • |Sverige
  02-02-2015

  Folkbildning bra för folkhälsan

  Den enskilde har ansvar för att förebygga sjukdomar och leva ett sunt och gott liv.

 • |Sverige
  30-01-2015

  Nytt stödsystem för studieförbunden i Sverige

  Nu har Folkbildningsrådet skickat ut förslaget till ett nytt system för statsbidrag till studieförbund på remiss.

 • baskunskaper |Norge
  30-01-2015

  Laaja raportti sivistysliitoista ja kurssijärjestäjien taloudesta

  Puolet kurssien järjestäjistä sanoo, että valtionavustuksilla on ratkaiseva tai suuri merkitys kurssitoiminnalle.

 • vuxnas lärande |Norge
  30-01-2015

  Aikuisten oppiminen vuonna 2014

  Vox-speilet on vuotuinen tilastojulkaisu, joka sisältää tilastoja aikuisten osallistumisesta opetukseen.

 • kompetensutveckling |Island
  30-01-2015

  Koulutushanke käyntiin Reykjavikin Breidholtissa

  Reykjavikiin kuuluvassa kaupunginosassa Breidholtissa toteutetaan kokeiluhanke, jonka päätavoitteena on nostaa islantilaisen työvoiman koulutustasoa ja lisätä paikallisia palveluita.

 • |Island
  30-01-2015

  Kaksi raporttia aikuisten oppimisesta

  Ensimmäinen raportti käsittelee osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja se on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta.

 • |Island
  30-01-2015

  Seuraava askel -portaali avattu

  Islantilainen Työelämän koulutuskeskus avasi vuosikokouksensa yhteydessä uuden verkkoportaalin, jonka nimi on Seuraava askel.

 • |Sverige
  30-01-2015

  Ruotsi-mentori voi auttaa tulokkaita työllistymään

  Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, miten ulkomaalaistaustaisten, ulkomailla opiskelleiden henkilöiden integroitumista työmarkkinoille voitaisiin edistää.

 • forskning |Sverige
  30-01-2015

  Cedefop valaisee Ruotsin aikuiskoulutustarjontaa

  Mahdollisuus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja mahdollisuus suorittaa aineista yksittäisiä kursseja kuuluvat ruotsalaisen aikuiskoulutuksen ominaispiirteisiin.

 • |Sverige
  30-01-2015

  Lähes 158 000 aloittaa korkeakouluopinnot keväällä

  Yliopistot ja korkeakoulut vähentävät opintotarjontaansa kahdella prosentilla kevään 2015 osalta.

 • |Norge
  29-01-2015

  Löng skýrsla um fræðslusambönd og fjárhag

  Helmingur fræðsluaðila telur að fjárframlögin hafi afgerandi eða mikil áhrif á námskeiðshaldið.

 • |Norge
  29-01-2015

  Fullorðinsfræðsla í Noregi 2014

  Vox-spegillinn kemur út á hverju ári þar er tölfræði um þátttöku fullorðinna í fræðslu.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Menntun núna í Breiðholti

  Meginmarkmið tilraunaverkefnisins Menntun núna i Breiðholti er að hækka menntunarstig í íslensku atvinnulífi og efla þjónustu í nærumhverfi.

 • |Island
  29-01-2015

  Tvær skýrslur er varða fræðslu fullorðinna birtar

  Sú fyrri er hluti af IPA verkefni FA og fjallar um færniþörf á vinnumarkaði en sú síðari um viðhorf til þátttöku í námi á fullorðinsárum.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Næsta skref

  Vefurinn Næsta skref, upplýsingavefur um nám og störf, var opnaður á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og NVL þann 4. desember síðastliðinn.

 • |Norge
  29-01-2015

  Stor rapport om studieforbund og kursøkonomi

  Halvparten av kursarrangørene sier at tilskuddet er av avgjørende eller vesentlig betydning for kursvirksomheten.

 • kompetanseutvikling |Norge
  29-01-2015

  Voksnes læring i Norge i 2014

  Vox-speilet er en årlig publikasjon der du finner statistikk om voksnes deltakelse i opplæring.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Utdanning nå i Reykjaviks bydel Breidholt

  Hovedformålet med forsøksprosjektet Utdanning nå i bydelen Breidholt er å heve utdanningsnivået i islandsk arbeidsliv og styrke servicenivået i lokalsamfunnet.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  To rapporter om voksenlæring publisert

  Kompetanse på fremtidens arbeidsmarked og holdninger til deltakelse i læring i voksenårene är temat för 2 nya rapporter.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Neste trinn

  Nettportalen Neste trinn, med informasjon og nyheter om utdanning og arbeid, ble åpnet på Arbeidslivets opplæringssenters årsmøte.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

  Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Sverigementor kan hjälpa nyanlända i arbete

  Under de senaste årens debatt om hur integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras för personer med utländsk bakgrund och utbildning har ett stort fokus lagts på uppfattningar om att det saknas ett "sammanhållet system för validering".

 • |Sverige
  29-01-2015

  Nära 158 000 antagna till vårens högskoleutbildningar

  Universitet och högskolor minskar sitt utbildningsutbud med två procent vårterminen 2015.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop varpar ljósi á fullorðinsfræðslu í Svíþjóð

  Tækifæri til raunfærnimats og til að taka einstök námskeið er meðal þess sem einkennir sænska fullorðinsfræðslu.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Svíþjóðamentor getur aðstoðað nýaðflutta við að fá vinnu

  Í umræðum síðustu ára um hvernig hægt sé að auðvelda einstaklingum af erlendu bergi brotnu og með menntun sem þeir hafa aflað sér í heimalandinu að fóta sig á sænskum vinnumarkaði hefur verið lögð áhersla á að ekki sé til staðar neitt heildrænt kerfi fyrir mat á raunfærni.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Nálægt 158.000 teknir inn í háskóla á vormisseri

  Framboð háskólamenntunar hefur dregist saman um 2 prósent vorið 2015.

 • |Norden
  29-01-2015

  Nordic peace project

  On 10 October 2014 the project and network Norden for peace? hosted a seminar on Iceland.

 • |Danmark
  28-01-2015

  Fire millioner fordelt til folkeoplysning

  Kulturministeriet udbetaler 4 mio. kr. i tilskud til 27 projekter.

 • |Sverige
  28-01-2015

  Del 2: Vad vet vi om det digitala läsandet?

  Vad händer när vi läser digitalt? Vad är skillnaden jämfört med tryckt text, hur påverkar verktygen våra hjärnor, hur uppfattar vi en texts innehåll? Frågorna är många. Nils Holmberg är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. I två artiklar ger han oss en introduktion till det digitala läsandet. Här är andra delen. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  28-01-2015

  Hunden lyssnar alltid

  När matte läser lyssnar hunden.

 • |Norden
  28-01-2015

  Socialt närvarande

  NVL är aktiv i många olika sociala medier, bland annat twitter och Facebook.

 • |Finland
  28-01-2015

  Samalla kielikurssilla saatetaan roikkua toistakymmentä vuotta

  Kielikurssien opettajat tietävät tapauksia, joissa kielikursseista muodostuu lähinnä sosiaalinen tapahtuma.

 • |island
  27-01-2015

  New Impact of Distance Education on Adult Learning (IDEAL) report

  The Impact of Distance Education on Adult Learning (IDEAL) project has published the second of...

 • vuxnas lärande |Norden
  26-01-2015

  Generalsekreterarmöte 20 januari

  Efter en kort välkomsthälsning till Köpenhamn och FORA:s värdskap hälsade Beatrice Östman, ordförande i FNV välkommen till GS-mötet. En kort presentation följde av deltagarna. Styrelsen består förutom av Beatrice som ordförande, från SFV Bildning i Finland också av Ann-Marie Winberg, generalsekreterare för FNV, Elinor Harder Andersen från FORA i Danmark och undertecknad som vice ordförande […]

 • Margaretha Allen leder utvecklingsprojektet Lärande på arbetsplats i Norden.
  flexibelt lärande |Norden
  26-01-2015

  Idéutbyte ska locka till yrkesutbildningar

  Hur gör de andra nordiska länderna för att lära ut yrkeskunskaper på arbetsplatserna?

 • distansutbildning |
  26-01-2015

  Webinar: Developing teacher competences for initial literacy

  NVL Alfarådet and European Basic Skills Network, in cooperation with NVL Distans, arranged the webinar "Developing teacher competences for initial literacy" on November 11th 2014. The focus was on how to facilitate and improve teacher competences for initial literacy training. The webinar had two expert presenters: Helen Casey from the University of London and Qarin Franker from the University of Gothenburg.

 • distansutbildning |Sverige
  26-01-2015

  Kan man läsa digitalt på riktigt?

  Det digitala läsandet och vad det gör med oss

 • |Sverige
  26-01-2015

  Vad vet vi om det digitala läsandet?

  Vad händer när vi läser digitalt? Vad är skillnaden jämfört med tryckt text, hur påverkar verktygen våra hjärnor, hur uppfattar vi en texts innehåll? Frågorna är många. Nils Holmberg är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. I två artiklar ger han oss en introduktion till det digitala läsandet. Här är första delen. [ läs mer... ]

 • distansutbildning |Finland
  26-01-2015

  Ta kontroll över den virtuella inlärningen

  Hjälpmedel för lärare i den virtuella djungeln

 • |Norden
  26-01-2015

  Så skall Danmark leda det nordiska samarbetet 2015

  Danmarks plan för Norden 2015

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 5, logga Världens största musikfestiva5

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 3,5 MiB
  File Hits: 23
  File Last Updated: 13:44 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 4, logga Världens största musikfestival

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 3,7 MiB
  File Hits: 31
  File Last Updated: 13:42 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 3, logga Världens största musikfestiva3

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 1,2 MiB
  File Hits: 23
  File Last Updated: 13:46 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 2, logga Världens största musikfestival

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 2,7 MiB
  File Hits: 32
  File Last Updated: 13:40 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 1, logga Världens största musikfestival

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn i samband med publicering och användning.

  File Size: 2,3 MiB
  File Hits: 29
  File Last Updated: 13:38 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Stipendier för fördjupade studier om svensk folkbildning 2015  File Size: 454,8 KiB
  File Hits: 99
  File Last Updated: 12:36 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning 2015  File Size: 452,3 KiB
  File Hits: 90
  File Last Updated: 12:32 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Anton Nyströms stipendium 2015

  För forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

  File Size: 456,8 KiB
  File Hits: 88
  File Last Updated: 12:29 2015-01-23

 • |
  23-01-2015

  Guidance on a distance - Nordic challenges and solutions

  Nordic Network for Adult Learning (NVL) wants to take a closer look into the experienced role and future opportunities and challenges regarding the use of ICT in career guidance services in the Nordic Region. The need for Distance tools are especially relevant in remote areas like Greenland and the Faroe Islands, but also applies to the Nordic Region  in general. 
   
  The purpose of this seminar is to give an overview of Nordic experiences within this field and present different examples and experiences. Through this initiative  we want to establish a fundament for a new working group on this topic, and raise relevant questions for them to work with.