Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |
  09-02-2015

  Webinar with Pia Mancini: How to upgrade democracy for the Internet era.?

  The Nordic network «NVL Distans» together with the project «Dldact» would like to invite you to join this exciting webinar on democracy in the Internet era. According to the network behind the tool Democracy OS “The internet has changed everything: the way we share and consume culture, how we engage in commerce, and how we communicate with others. But the internet has failed to change in one key area of our lives: politics. Democracy is in great need of a serious upgrade.

 • |
  09-02-2015

  E-læring i studieforbund

  NVL i Norge inviterer i samarbeid med Voksenopplæringsforbundet til seminaret "E-læring i studieforbund". Formålet er å benytte erfaringer og kompetanse fra andre sektorer og andre nordiske land til å inspirere studieforbund og organisasjoner til å teste ut nettbasert opplæring i større grad. 

 • hållbar utveckling |Norge
  09-02-2015

  Samfunnsfag og kritisk tenkning for verdensborgere

  I satsingen på utdanning tar FNs generalsekretær til orde for å fostre verdensborgerskap.

 • |Sverige
  09-02-2015

  Vuxenutbildning är andra chansen

  Med 28 procents ungdomsarbetslöshet så försöker Sandviken kommun lägga ner mode, textil och design-utbildningen tvärtemot Skolinspektiones beslut.

 • |Sverige
  08-02-2015

  Högt tryck på komvux

  På fyra år har platserna på den grundläggande komvuxutbildningen ökat med drygt 50 procent.

 • |Finland
  06-02-2015

  Akava haastaa puolueet kertomaan kuinka koulutusta uudistetaan

  Akava haastaa puolueet kertomaan, kuinka ne aikovat uudistaa koulutusta ja tutkimusta pitkällä aikavälillä.

 • flexibelt lärande |Sverige
  06-02-2015

  Mora folkhögskola satsar på digital tillgänglighet för alla

  Nu startar Mora folkhögskola den unika kursen Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, en kurs för personer som gått gymnasiesärskola och deras stödpersoner.

 • flexibelt lärande |Sverige
  06-02-2015

  Företag utan strategier för att hantera kunskapsklyftor

  Framtidens arbetsplatser kommer att vara de mest diversifierade vi någonsin sett och morgondagens medarbetare har andra förväntningar än dagens arbetstagare.

 • hållbar utveckling |island
  06-02-2015

  FN:s åtta millenniemål skall bli 17 hållbara utvecklingsmål

  FN:n åtta sk. millenniemål skall i år bli 17 hållbara utvecklingsmål, bland annat om livslångt lärande.

 • |in English
  05-02-2015

  Educational investments and returns throughout life – and the new paradigm of "evidence-based research"

  "Educational investments and returns throughout life" was the topic of a forum that took place in Bonn in October 2014, attended by top-class individuals. In a broader sense, this event is embedded in the context of discussions on the reform of the education system in the Federal Republic of Germany, which has been part of the agenda since the mid-1990s and which has been in the public eye with great intensity since the turn of the millennium. The impulse came from the results of international comparative studies and large scale assessments (TIMS, PISA, PIACC), which exposed the weaknesses and performance gaps in the German education system. The results of the first PISA study (2001) shocked the German public. 

 • forskning |Finland
  05-02-2015

  OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland

  Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället.

 • |Danmark
  05-02-2015

  Ærgerligt med Kvalitetsudvalgets tunnelsyn

  Det er ærgerligt og helt uforståeligt, at udvalget overser mulighederne i de erhvervsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

 • forskning |Danmark
  05-02-2015

  The Nordic Model for Lifelong Learning: a solution to the crisis

  Last week, Aarhus University hosted the international conference 'Learning Unlimited'.

 • flexibelt lärande |Norge
  05-02-2015

  Styrker norsken i støttegruppe

  Én gang i uka møtes innvandrerkvinner til mannefri sone på voksenopplæringa.

 • flexibelt lärande |Sverige
  05-02-2015

  Uppmuntrar satsningar mot ungdomsarbetslösheten

  Tongångarna var positiva om att hitta lösningar på ungdomsarbetslösheten när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson(S) mötte politiker och tjänstemän från de skånska kommunerna i Malmö i går.

 • |Sverige
  04-02-2015

  Slarva inte bort invandrade akademiker

  Regeringen måste satsa mer på invandrare som har med sig en lång utbildning från det gamla hemlandet.

 • |Sverige
  04-02-2015

  Skolverket gör film om lärlingsutbildning

  Lärlingsutbildningen i Uddevalla kommer att finnas med i en film som Skolverket håller på att göra.

 • |Sverige
  04-02-2015

  Entreprenörskap en framgångsfaktor

  Entreprenörskap är en vattendelare som påverkar ungdomars framtidspotential.

 • distansutbildning |Norge
  04-02-2015

  IKT-senteret: Spill i undervisningen krever god planlegging

  90 prosent av norske barn mellom 9 og 16 år oppgir at de spiller dataspill. Spill er et stort og betydelig kulturuttrykk som er viktig for mange unge i dag.  Dataspill kan skape engasjement og motivasjon i klasserommet, men krever god planlegging og evne til spontanitet. Les mer her, nb IKT-senterets sider krever innlogging på […]

 • |Sverige
  04-02-2015

  Drönare, skolstrategier och digitala framtidsspaningar

  Ulrika Knutsson har deltagit i DIU:s förmöte i Köpenhamn därefter i den stora BETT-mässan i London. Här kommer del ett i hennes spaning i två delar. Det sker digital utveckling i Sverige också idag, men den är mycket ojämn. Digitala praktiker och strategier i framkant finns tack vare de tidigare eldsjälarna. Det har dock framför allt lett till ett stort glapp mellan skolor och kommuner som fått igång respektive ännu inte startat digital utveckling. Det gäller både vanliga skolan och folkbildningen. [ läs mer... ]

 • |island
  03-02-2015

  Indigenous Peoples and the Decolonization of Science

  A symposium on Indigenous Peoples and the Decolonization of Science took place on 15 to 18 January...

 • |in English
  03-02-2015

  InfoNet Newsletter 1/2015: Blended Learning

  Blended learningThis issue of InfoNet Newsletter announces the recently published issue of the LLinE web magazine about Blended Learning. The issue carries articles on good blended learning practices and initiatives of European educators. Other articles deal with research about blended learning.

 • kompetensutveckling |Sverige
  02-02-2015

  Nya yrken växer fram

  Kravanalytiker, apputvecklare och akupressör är tre av de drygt 70 nya yrkesbenämningar som dykt upp i Arbetsförmedlingens register de senaste fem åren.

 • |Sverige
  02-02-2015

  Det var länge sen du hörde av dig!

  Jan Altsjö skriver om antagningsarbete:
  Hur jag än gör blir det fel. Skrev vår, då väldigt håglösa, ordförande i bostadsrättsföreningen. Han har att tampas med en kassör som inte bor i föreningen men som ska ha kvar sin parkeringslats. Men den här texten handlar inte om konstiga kassörer, den handlar om antagningsproceduren till vår skrivarkurs och där känner jag ibland samma trötthet som stackars ordföranden. Hur vi än gör blir det liksom aldrig bra. [ läs mer.. ]

 • |Finland
  02-02-2015

  EPALE käynnistyy Suomessa helmikuussa

  Aikuiskoulutuksen uusi EPALE-portaali käynnistyy suomen kielellä toden teolla helmikuussa

 • |Sverige
  02-02-2015

  Folkbildning bra för folkhälsan

  Den enskilde har ansvar för att förebygga sjukdomar och leva ett sunt och gott liv.

 • |Sverige
  30-01-2015

  Nytt stödsystem för studieförbunden i Sverige

  Nu har Folkbildningsrådet skickat ut förslaget till ett nytt system för statsbidrag till studieförbund på remiss.

 • baskunskaper |Norge
  30-01-2015

  Laaja raportti sivistysliitoista ja kurssijärjestäjien taloudesta

  Puolet kurssien järjestäjistä sanoo, että valtionavustuksilla on ratkaiseva tai suuri merkitys kurssitoiminnalle.

 • vuxnas lärande |Norge
  30-01-2015

  Aikuisten oppiminen vuonna 2014

  Vox-speilet on vuotuinen tilastojulkaisu, joka sisältää tilastoja aikuisten osallistumisesta opetukseen.

 • kompetensutveckling |Island
  30-01-2015

  Koulutushanke käyntiin Reykjavikin Breidholtissa

  Reykjavikiin kuuluvassa kaupunginosassa Breidholtissa toteutetaan kokeiluhanke, jonka päätavoitteena on nostaa islantilaisen työvoiman koulutustasoa ja lisätä paikallisia palveluita.

 • |Island
  30-01-2015

  Kaksi raporttia aikuisten oppimisesta

  Ensimmäinen raportti käsittelee osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja se on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta.

 • |Island
  30-01-2015

  Seuraava askel -portaali avattu

  Islantilainen Työelämän koulutuskeskus avasi vuosikokouksensa yhteydessä uuden verkkoportaalin, jonka nimi on Seuraava askel.

 • |Sverige
  30-01-2015

  Ruotsi-mentori voi auttaa tulokkaita työllistymään

  Viime vuosina on käyty keskustelua siitä, miten ulkomaalaistaustaisten, ulkomailla opiskelleiden henkilöiden integroitumista työmarkkinoille voitaisiin edistää.

 • forskning |Sverige
  30-01-2015

  Cedefop valaisee Ruotsin aikuiskoulutustarjontaa

  Mahdollisuus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen ja mahdollisuus suorittaa aineista yksittäisiä kursseja kuuluvat ruotsalaisen aikuiskoulutuksen ominaispiirteisiin.

 • |Sverige
  30-01-2015

  Lähes 158 000 aloittaa korkeakouluopinnot keväällä

  Yliopistot ja korkeakoulut vähentävät opintotarjontaansa kahdella prosentilla kevään 2015 osalta.

 • |Norge
  29-01-2015

  Löng skýrsla um fræðslusambönd og fjárhag

  Helmingur fræðsluaðila telur að fjárframlögin hafi afgerandi eða mikil áhrif á námskeiðshaldið.

 • |Norge
  29-01-2015

  Fullorðinsfræðsla í Noregi 2014

  Vox-spegillinn kemur út á hverju ári þar er tölfræði um þátttöku fullorðinna í fræðslu.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Menntun núna í Breiðholti

  Meginmarkmið tilraunaverkefnisins Menntun núna i Breiðholti er að hækka menntunarstig í íslensku atvinnulífi og efla þjónustu í nærumhverfi.

 • |Island
  29-01-2015

  Tvær skýrslur er varða fræðslu fullorðinna birtar

  Sú fyrri er hluti af IPA verkefni FA og fjallar um færniþörf á vinnumarkaði en sú síðari um viðhorf til þátttöku í námi á fullorðinsárum.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Næsta skref

  Vefurinn Næsta skref, upplýsingavefur um nám og störf, var opnaður á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og NVL þann 4. desember síðastliðinn.

 • |Norge
  29-01-2015

  Stor rapport om studieforbund og kursøkonomi

  Halvparten av kursarrangørene sier at tilskuddet er av avgjørende eller vesentlig betydning for kursvirksomheten.

 • kompetanseutvikling |Norge
  29-01-2015

  Voksnes læring i Norge i 2014

  Vox-speilet er en årlig publikasjon der du finner statistikk om voksnes deltakelse i opplæring.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Utdanning nå i Reykjaviks bydel Breidholt

  Hovedformålet med forsøksprosjektet Utdanning nå i bydelen Breidholt er å heve utdanningsnivået i islandsk arbeidsliv og styrke servicenivået i lokalsamfunnet.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  To rapporter om voksenlæring publisert

  Kompetanse på fremtidens arbeidsmarked og holdninger til deltakelse i læring i voksenårene är temat för 2 nya rapporter.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Neste trinn

  Nettportalen Neste trinn, med informasjon og nyheter om utdanning og arbeid, ble åpnet på Arbeidslivets opplæringssenters årsmøte.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

  Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Sverigementor kan hjälpa nyanlända i arbete

  Under de senaste årens debatt om hur integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras för personer med utländsk bakgrund och utbildning har ett stort fokus lagts på uppfattningar om att det saknas ett "sammanhållet system för validering".

 • |Sverige
  29-01-2015

  Nära 158 000 antagna till vårens högskoleutbildningar

  Universitet och högskolor minskar sitt utbildningsutbud med två procent vårterminen 2015.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop varpar ljósi á fullorðinsfræðslu í Svíþjóð

  Tækifæri til raunfærnimats og til að taka einstök námskeið er meðal þess sem einkennir sænska fullorðinsfræðslu.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Svíþjóðamentor getur aðstoðað nýaðflutta við að fá vinnu

  Í umræðum síðustu ára um hvernig hægt sé að auðvelda einstaklingum af erlendu bergi brotnu og með menntun sem þeir hafa aflað sér í heimalandinu að fóta sig á sænskum vinnumarkaði hefur verið lögð áhersla á að ekki sé til staðar neitt heildrænt kerfi fyrir mat á raunfærni.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Nálægt 158.000 teknir inn í háskóla á vormisseri

  Framboð háskólamenntunar hefur dregist saman um 2 prósent vorið 2015.

 • |Norden
  29-01-2015

  Nordic peace project

  On 10 October 2014 the project and network Norden for peace? hosted a seminar on Iceland.

 • |Danmark
  28-01-2015

  Fire millioner fordelt til folkeoplysning

  Kulturministeriet udbetaler 4 mio. kr. i tilskud til 27 projekter.

 • |Sverige
  28-01-2015

  Del 2: Vad vet vi om det digitala läsandet?

  Vad händer när vi läser digitalt? Vad är skillnaden jämfört med tryckt text, hur påverkar verktygen våra hjärnor, hur uppfattar vi en texts innehåll? Frågorna är många. Nils Holmberg är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. I två artiklar ger han oss en introduktion till det digitala läsandet. Här är andra delen. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  28-01-2015

  Hunden lyssnar alltid

  När matte läser lyssnar hunden.

 • |Norden
  28-01-2015

  Socialt närvarande

  NVL är aktiv i många olika sociala medier, bland annat twitter och Facebook.

 • |Finland
  28-01-2015

  Samalla kielikurssilla saatetaan roikkua toistakymmentä vuotta

  Kielikurssien opettajat tietävät tapauksia, joissa kielikursseista muodostuu lähinnä sosiaalinen tapahtuma.

 • |island
  27-01-2015

  New Impact of Distance Education on Adult Learning (IDEAL) report

  The Impact of Distance Education on Adult Learning (IDEAL) project has published the second of...

 • vuxnas lärande |Norden
  26-01-2015

  Generalsekreterarmöte 20 januari

  Efter en kort välkomsthälsning till Köpenhamn och FORA:s värdskap hälsade Beatrice Östman, ordförande i FNV välkommen till GS-mötet. En kort presentation följde av deltagarna. Styrelsen består förutom av Beatrice som ordförande, från SFV Bildning i Finland också av Ann-Marie Winberg, generalsekreterare för FNV, Elinor Harder Andersen från FORA i Danmark och undertecknad som vice ordförande […]

 • Margaretha Allen leder utvecklingsprojektet Lärande på arbetsplats i Norden.
  flexibelt lärande |Norden
  26-01-2015

  Idéutbyte ska locka till yrkesutbildningar

  Hur gör de andra nordiska länderna för att lära ut yrkeskunskaper på arbetsplatserna?

 • distansutbildning |
  26-01-2015

  Webinar: Developing teacher competences for initial literacy

  NVL Alfarådet and European Basic Skills Network, in cooperation with NVL Distans, arranged the webinar "Developing teacher competences for initial literacy" on November 11th 2014. The focus was on how to facilitate and improve teacher competences for initial literacy training. The webinar had two expert presenters: Helen Casey from the University of London and Qarin Franker from the University of Gothenburg.

 • distansutbildning |Sverige
  26-01-2015

  Kan man läsa digitalt på riktigt?

  Det digitala läsandet och vad det gör med oss

 • |Sverige
  26-01-2015

  Vad vet vi om det digitala läsandet?

  Vad händer när vi läser digitalt? Vad är skillnaden jämfört med tryckt text, hur påverkar verktygen våra hjärnor, hur uppfattar vi en texts innehåll? Frågorna är många. Nils Holmberg är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. I två artiklar ger han oss en introduktion till det digitala läsandet. Här är första delen. [ läs mer... ]

 • distansutbildning |Finland
  26-01-2015

  Ta kontroll över den virtuella inlärningen

  Hjälpmedel för lärare i den virtuella djungeln

 • |Norden
  26-01-2015

  Så skall Danmark leda det nordiska samarbetet 2015

  Danmarks plan för Norden 2015

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 5, logga Världens största musikfestiva5

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 3,5 MiB
  File Hits: 23
  File Last Updated: 13:44 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 4, logga Världens största musikfestival

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 3,7 MiB
  File Hits: 31
  File Last Updated: 13:42 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 3, logga Världens största musikfestiva3

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 1,2 MiB
  File Hits: 23
  File Last Updated: 13:46 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 2, logga Världens största musikfestival

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn vid publicering / annan användning.

  File Size: 2,7 MiB
  File Hits: 32
  File Last Updated: 13:40 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Lina Eriksson, processbild 1, logga Världens största musikfestival

  Vi riggar logga! Använd alltid konstnärens namn i samband med publicering och användning.

  File Size: 2,3 MiB
  File Hits: 29
  File Last Updated: 13:38 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Stipendier för fördjupade studier om svensk folkbildning 2015  File Size: 454,8 KiB
  File Hits: 99
  File Last Updated: 12:36 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning 2015  File Size: 452,3 KiB
  File Hits: 90
  File Last Updated: 12:32 2015-01-23

 • |Sverige
  23-01-2015

  Anton Nyströms stipendium 2015

  För forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

  File Size: 456,8 KiB
  File Hits: 88
  File Last Updated: 12:29 2015-01-23

 • |
  23-01-2015

  Guidance on a distance - Nordic challenges and solutions

  Nordic Network for Adult Learning (NVL) wants to take a closer look into the experienced role and future opportunities and challenges regarding the use of ICT in career guidance services in the Nordic Region. The need for Distance tools are especially relevant in remote areas like Greenland and the Faroe Islands, but also applies to the Nordic Region  in general. 
   
  The purpose of this seminar is to give an overview of Nordic experiences within this field and present different examples and experiences. Through this initiative  we want to establish a fundament for a new working group on this topic, and raise relevant questions for them to work with.


 • |Sverige
  23-01-2015

  Få unga lockas av industrin trots goda chanser till jobb

  Allt färre söker sig till yrkes­utbildningarna för industriproduktion.

 • kompetensutveckling |Norge
  22-01-2015

  Teachers want more learning

  Teachers in adult primary and secondary education want further professional development and education.

 • flexibelt lärande |Sverige
  22-01-2015

  Vuxenutbildning – inte för alla

  Har alla samma rätt till utbildning?

 • hållbar utveckling |Norden
  22-01-2015

  Folkhögskolor blir centra för omställning

  Folkhögskolor kan spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

 • flexibelt lärande |Finland
  22-01-2015

  Bättre information och lokala yrkesutbildningar skall lyfta Hangö

  Företagshus, tydligare upphandling och lokal utbildning ska hjälpa företagen och de arbetslösa i Hangö.

 • |Sverige
  21-01-2015

  Cecilia Palm är ny generalsekreterare för Folkuniversitetet

  Cecilia Palm är Folkuniversitetets nya generalsekreterare.

 • |Norden
  21-01-2015

  Nordiskt samarbete om arktisk strategi

  Arbetskraften bör lättare kunna flytta mellan länderna genom att yrkesutbildningar automatiskt godkänns i grannlandet.

 • flexibelt lärande |Sverige
  21-01-2015

  Låt nyanlända delta i studiecirklar

  Det är orimligt att inte låta studieförbunden jobba med studiecirklar och folkbildningsverksamhet i grupper som behöver det allra mest.

 • vägledning |Sverige
  20-01-2015

  Vuxenutbildning för alla

  Karl-Erik Eriksson är rektor för vuxenutbildningen på Jobb och Kunskapstorget.

 • distansutbildning |Sverige
  20-01-2015

  Framtidens lärande på agendan

  Idag, tisdag 20:e januari har Media Evolution ordnat en innovationsprocess som identifierat utmaningar och konkretiserat idéer till framtidens lärande.

 • distansutbildning |Norge
  20-01-2015

  Genier uten hjerne

  Av : Kari Olstad Tilgang på informasjon uten evne til å bruke den kritisk kan være skummelt. Informasjon er ikke det samme som kunnskap, og med det første uten det andre blir vi kanskje litt som sci-fi-ens roboter? Da jeg var 12, ble jeg passe vettskremt av Arnold Schwarzenegger i ‘The terminator’. Sju år senere […]

 • distansutbildning |Norge
  20-01-2015

  Brainless genius

  By: Kari Olstad I was 12 when Arnold Schwarzenegger decided to scare the living daylight out of us with ‘The Terminator’, and old enough to not be very scared seeing ‘The Terminator II’ seven years later. Still, one thing was just as spooky in the sequel; the way the robots scan their targets and get […]

 • |in English
  20-01-2015

  From Difference to Differentiation

  Challenging the European Area of Lifelong Learning To challenge something means to doubt it just as well as to dare it. "Challenging the European Area of Lifelong Learning" is the title of a Collection of articles from 37 authors, representing sort of an academic community in the field of european adult education, edited by Maria N. Gravani and George K. Zarifis. The book bases on the „Memorandum of Lifelong Learning“, therefore it is organised into five parts that quasi trail the structure of the Memorandum. These five aspects represents also „the core issues that Europe faces today in relation to the idea of making a ‘European Area of Lifelong Learning’ a reality“, so the editors voice.

 • distansutbildning |Norge
  20-01-2015

  Gratis webinar for nettlærere

  FuN vil gjerne gi nettlærerne en mulighet til å lære i nettverk, og arrangerer derfor gratis webinar Tema: Forum for læring -hvordan få til asynkrone diskusjoner på nett? For å imøtekomme lærernes behov for fleksibilitet, har vi satt opp webinaret to ganger. Torsdag 19. mars 17:00-18:00 Fredag 20. mars 10:00-11:00 Hovedarbeidsform er tenkt å være […]

 • distansutbildning |Norge
  19-01-2015

  Unikt kompetansprosjekt i Telemark

  100 bedrifter skal lære hvordan de lykkes digitalt gjennom Telemark Online.

 • distansutbildning |Norge
  19-01-2015

  – Alle er på Face

  Seniornett i Larvik hadde en stor oppslutning da de inviterte til Facebook-kurs holdt av IT-elever fra Sandefjord vgs.

 • |Sverige
  19-01-2015

  Re:flex går på museum

  Sugen på ett museibesök i helgen? Varför inte besöka Sveriges kanske nyaste museum, Internetmuseum. Det är stiftelsen .SE som ligger bakom museet vars "dörrar" slogs upp så sent som i början av december 2014. Jag skrev "dörrar" för Internetmuseet ligger just på Internet. Internetmuseet är kronologiskt uppbyggt, som en tidslinje. Utställningen börjar på 1960-talet och tar besökarna genom historien med politiska, tekniska och(internet)kulturella synvinklar fram till dagens Internet. [ läs mer... ]

 • distansutbildning |
  19-01-2015

  Distans 2015

  Distansnettverkets kalender for 2015 inneholder både samarbeid med flere Nordplus-prosjekter, webinarer, seminarer, konferanser, nye arbeidsgrupper og et utstrakt samarbeid på tvers av NVL-nettverk.

 • distansutbildning |
  19-01-2015

  Distans virksomhetsplan 2015

  Gjennom samarbeid med NVLs ulike nettverk vil Distans bidra til å skape diskusjon om og nye ideer til hvordan digitale verktøy og metoder kan støtte, berike og supplere alle deler av voksnes læring.

 • |Finland
  19-01-2015

  Att jobba som folkbildare – frihet till priset av lön och trygghet

  Inge Ekholm hör till den växande grupp människor som jobbar deltid och pusslar med olika uppdrag för att få det att gå ihop.

 • |in English
  17-01-2015

  Austria doubles funding for basic education for the next three years

  Initiative for Adult EducationThe current programme of the Austrian government for adult education focuses on funding basic education and compulsory education for adults. Thanks to co-funding from the ESF, twice as many funds are available as of 2015.

 • |Norden
  16-01-2015

  Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014

  EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren.