Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |island
  09-12-2014

  First Experts’ Meeting to Develop the third Global Report on Adult Learning and Education

  The third Global Report on Adult Learning and Education (GRALE III) is now in preparation and is...

 • |in English
  08-12-2014

  Learning makes you healthy: Reaching low-skilled adults through health care

  Adults with low reading and writing skills rarely take the step to attend a course. They have often managed to get through life without any continuing education courses and are ashamed to speak out about their need to make changes and learn. A confidant, such as a doctor, can support them in taking the step to take part in educational offers.

 • |
  08-12-2014

  Vestlunddagarna 2015 Demokratisera demokratin

  Vestlunddagarna 19-20 mars 2015 ställer frågor som rör det fria ordet i förhållande till demokratin.
  Vem har tillgång till det fria ordet och rätten att yttra sig i det offentliga rummet? Genom vilka
  kanaler och media, utifrån vilka förutsättningar och på vilka villkor? Hur skapas möjligheter och
  vilka är begränsningarna? Vem har, får och tar sig rätten att yttra och uttrycka sig? Vilket ansvar
  tas för att upprätthålla en fri och öppen diskussion av samhället, i kulturlivet, i och av media?

  Inbjudan och program

 • vuxnas lärande |Norden
  07-12-2014

  Reverserte studieforbundskuttet

  Etter regjeringens budsjettforhandling med Venstre og Kristelig Folkeparti er det nå klart at det foreslåtte studieforbundskuttet på 40 millioner reverseres. – Vi må takke Venstre og Krf for at de virkelig sto på kravene i forhandlingene, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet – Studieforbundenes interesseorganisasjon. – Samtidig har vi sett et eventyrlig engasjement fra grasrota. […]

 • vuxnas lärande |Norge
  05-12-2014

  Penger og positive signaler i budsjettet

  4. desember publiserte KUF-komiteen sin innstilling til vedtak på Kunnskapsdepartementets budsjett. Resultatene for Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene er svært gode. I tillegg til penger inneholder også innstillingen rekordmange merknader om studieforbundene. - Her er det mye god lesning, sier generalsekretær i VOFO Gro Holstad.

  les mer

 • vuxnas lärande |Norge
  05-12-2014

  VOFO er reddet!

  VOFO har fått fullt gjennomslag i statsbudsjettet for 2015.

 • |Norden
  05-12-2014

  Poddcast-serie om PIAAC

  Poddcast-serie om PIAAC i de nordiska länderna.

 • |Finland
  05-12-2014

  Perussuomalaiset saavat opintokeskuksen

  Perussuomalaisten opintokeskus aloittaa koulutuksensa tammikuun seitsemäntenä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ylläpitämisluvan Peruskansan Sivistysliitolle.

 • |Finland
  05-12-2014

  Nya tider för fristående examen i Finland

  Regeringen avlät på torsdagen en lagproposition i syfte att utveckla systemet med fristående examen.

 • |Finland
  05-12-2014

  Statens stöd till finsk folkbildning reformeras

  Det fria bildningsarbetets struktur- och finansieringsreform innebär att grunderna för fastställande av finansiering förtydligas och uppdateras.

 • |Norden
  05-12-2014

  Nordisk tänketank för framtidskunskap (NTT)

  Tänketankens rapport har utkommit i 2007.

 • forskning |island
  05-12-2014

  Investment in Adult Learning pays off!

  The analysis suggests that adult learning is even more important for innovation performance than higher education.

 • distansutbildning |Norge
  04-12-2014

  Full støtte til FuNs videre arbeid i komite-innstillingen i Stortinget

  FuNs støtte var en periode halvert, men kuttet ble tilbakført i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling torsdag 4. desember. – Dette tar vi som et tegn på at utdanningspolitikerne i Stortinget fullt ut støtter det arbeidet vi og medlemmene gjør for fleksibel utdanning.  Det er sterkt beklagelig at kuttet til nettskolene ikke ble tilbakeført, og […]

 • |Sverige
  04-12-2014

  Glimtar från ”naturligt digitala” kurser

  Kerstin Namuth, samordnare för flexibelt lärande på Folkuniversitetet i västra Sverige, tittar in i verksamheten. Det slog mig att mycket uppmärksamhet hamnar på distanskurser och kurser som blandar möten på nätet med traditionella sammankomster. Men vilken digital utveckling har skett i våra "vanliga" kurser och cirklar? Drar de nytta av nätets möjligheter och har de anpassats till vårt alltmer digitaliserade samhälle? Det finns bara ett sätt att ta reda på det, nämligen att titta in i verksamheten. [ se filmen... ]

 • |island
  04-12-2014

  CONFINTEA Scholarships 2014

  Ms Lily Asamoah (Institute of Continuing and Distance Education, Ministry of Education, Ghana)...

 • |island
  04-12-2014

  New information service on adult learning

  The Adult Learning Documentation and Information Network (ALADIN) has launched a new initiative,...

 • |Danmark
  04-12-2014

  National vision for folkeoplysningen i Danmark

  Danmark har fået en national vision for folkeoplysningen.

 • |Norden
  03-12-2014

  NVL haluaa kuulla mielipiteesi!

  Toivomme, että sinulla on aikaa vastata muutamaan kysymykseen, jotka auttavat meitä arvioimaan uutistarjontaamme vuonna 2015.

 • vuxnas lärande |Norge
  03-12-2014

  Studieforbundene i finansdebatten

  Første desember var det finansdebatt i Stortinget. I debatten var det tre stortingsrepresentanter som trakk fram studieforbundene i sine innlegg.
  - Studieforbundene representerer et mangfold av tilbud – alt fra bunadsbrodering til sang for ungdom med Downs syndrom. Det at disse tilbudene kan opprettholdes betyr uendelig mye for den enkelte som benytter seg av dem, og det betyr mye for oss som samfunn, sa nestleder i KUF-komiteen Iselin Nybø (Venstre).

  les mer

 • |in English
  02-12-2014

  Now it is official: Investment in Adult Learning pays off!

  Adult education (manager training) - Photo: Akademie KlausenhofA research study in nineteen selected European and non-European countries[1] shows that the returns to adult learning are substantial and accrue to the economy, individuals and society. The analysis suggests that adult learning is even more important for innovation performance than higher education. This is explained with the fact that for example learning in the workplace through task complexity is the most important driver for innovation performance.

 • |Sverige
  02-12-2014

  Sagt om Internetdagarna

  Lars-Göran Karlsson och Ronny Schueler från Folkbildningsnätet har besökt Internetdagarna som anordnas av .se-stiftelsen. Här kan du lyssna på ett samtal dem emellan när de lyfter några höjdpunkter och diskuterar sådant de upplevde där. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  01-12-2014

  Rätt bakgrund krävs för att lyckas på dagens arbetsmarknad

  I ett reportage på arbetsmiljöforskning.se intervjuas Gunnar Gillberg, forskare i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, som menar att arbetsmarknaden blir allt mer polariserad.

 • |Sverige
  01-12-2014

  Unga får ekonomiskt stöd för att jobba utomlands

  Nu kan unga som vill jobba i något annat EU-land få ekonomiskt stöd via ett projekt på Arbetsförmedlingen.

 • |Norden
  01-12-2014

  NVL vill veta vad du tycker!

  Vad tycker DU om NVLs nyhetsbrev?

 • |Island
  01-12-2014

  Utdanning er grunnlaget for økonomisk utvikling

  Utdanningssystemet former individene på ulik måte; bygger opp praktiske ferdigheter, danner grunnlaget for samfunnsmessige normer, styrker emosjonell modning og utvikler sosiale relasjoner.

 • |Island
  01-12-2014

  Startskuddet for det nordiske samarbeidet om det pedagogiske programmet Biophilia

  Torsdag 13. november er startskuddet for Biophilia programmet.

 • |Island
  01-12-2014

  Menntun er hornsteinn efnahagsframfara

  Menntakerfið mótar einstaklinga á margvíslegan hátt; byggir upp hagnýta hæfileika, leggur grunn að samfélagslegum viðmiðum, eflir tilfinningaþroska og styður við félagslega tengslamyndun.

 • |Island
  01-12-2014

  Norrænu samstarfi um Biophiliu kennsluverkefnið formlega hleypt af stokkunum

  ​Fimmtudaginn 13. nóvember verður Biophilia kennsluverkefninu hleypt af stokkunum.

 • |Norden
  01-12-2014

  NVL vill vita hvað þér finnst !

  Við vonum að þú hafir tíma til þess að svara nokkrum spurningum svo við getum bætt fréttaútsendingar okkar árið 2015.

 • |Island
  01-12-2014

  Koulutus on talouskehityksen perusta

  Koulutusjärjestelmä muovaa yksilöä eri tavoin: se kartuttaa käytännön osaamista, luo pohjan yhteiskuntanormeille, tukee emotionaalista kehitystä ja kehittää sosiaalisia suhteita.

 • |Sverige
  01-12-2014

  Réttur bakgrunnur nauðsynlegur til þess að ná árangri á vinnumarkaði

  Í grein á síðu sænsku rannsóknarstofnunarinnar um vinnuumhverfi: arbetsmiljöforskning.se er viðtal við Gunnar Gillberg, sem rannsakar vinnuvísindi við Gautaborgar háskóla, hann telur að gjáin á vinnumarkaði sé að breikka.

 • |Sverige
  01-12-2014

  Ungt fólk fær styrk til þess að vinna erlendis

  Með nýju verkefni sænsku vinnumiðlunarinnar verður ungu fólki sem óskar eftir að vinna í öðru landi innan Evrópusambandsins gert kleift að njóta fjárhagsaðstoðar.

 • |Færöerne
  01-12-2014

  Háskólinn í Færeyjum viðurkennir „Charter and Code“

  Háskólinn í Færeyjum er fyrsta rannsóknastofnunin í Færeyjum sem hefur tilkynnt framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að stofnunin starfi í samræmi við Charter & Code.

 • |Sverige
  01-12-2014

  Nykypäivän työmarkkinoilla onnistuminen edellyttää oikeaa taustaa

  Työelämäaiheisella verkkosivustolla arbetsmiljöforskning.se haastatellun Göteborgin yliopiston työelämätutkija Gunnar Gillbergin mukaan työmarkkinat ovat jakautumassa yhä vahvemmin kahtia.

 • |Færöerne
  01-12-2014

  Nýtt námsframboð stökkbretti fyrir ungt fólk með sérþarfir

  Ungmennum í Þórshöfn sem stríða við sérþarfir og eru líklegir til að falla frá námi býðst nú aðstoð.

 • |Finland
  01-12-2014

  Umbætur á kerfi fyrir sjálfstæð próf (leið fyrir raunfærnimat í Finnlandi)

  Vinnuhópur skipaður af mennta- og menningarmálaráðuneytinu hefur lagt fram tillögur um hvernig unnt sé að þróa kerfið fyrir sjálfstæð próf.

 • |Sverige
  01-12-2014

  Nuorille taloudellista tukea ulkomailla työskentelyyn

  Ruotsalaisnuoret, jotka haluavat työskennellä jossain toisessa EU-maassa, voivat nyt saada taloudellista tukea työnvälitysviranomaisten järjestämän hankkeen kautta

 • |Finland
  01-12-2014

  Ný lög fyrir fagháskóla

  Með nýju lögunum öðlast fagháskólarnir efnahagslegt og stjórnunarlegt sjálfstæði.

 • |Island
  01-12-2014

  Pedagogisen Biophilia-ohjelman pohjoismainen yhteistyö käynnistyi

  Torstaina 13. marraskuuta 2014 oli kasvatusalan Biophilia-hankkeen käynnistyspäivä.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Með Umræðulestinni á að upplýsa Dani um þróunaraðstoð

  65 % Dana finnst jákvætt að veita íbúum fátækustu lands heims aðstoð.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Danska ríkisstjórnin hefur komist að samkomulagi um fjárlög vinstriflokkanna við SF og Enhedslisten

  Þann 13. nóvember 2014 tókust samningar á milli dönsku ríkisstjórnarinnar, Danska þjóðarflokksins, (SF) og Einingarflokksins (Enhedslisten) um fjárlög næsta árs.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Sátt um að veita milljónum til nemaplássa

  Danska ríkisstjórnin hefur samið við Dönsku atvinnurekendasamtökin, DA og Danska alþýðusambandið, LO um hvernig verja skuli 95 milljónum danskra króna hluta af Hagvaxtarkveikjandi aðgerðum ríkisstjórnarinnar (Vækstpakken) 2014 í aðgerðir til að skapa fleiri starfsþjálfunarpláss.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Stuðningur sveitarfélaga við alþýðufræðsluna lækkar enn

  Samkvæmt nýju minnisblaði frá Dönsku alþýðufræðslusamtökunum (DFS) hafa framlög sveitarfélaga til alþýðufræðslunnar lækkað um 47,7 % síðan 2002.

 • flexibelt lärande |Norge
  28-11-2014

  Nettstudier var løsningen for synssvake Marte Baade

  Nettstudier ble nøkkelen til utdanning og dermed til jobb for 29 år gamle Marte Baade fra Ulsteinvik.

 • distansutbildning |Norge
  27-11-2014

  Post-poster reflections

  By: Kari Olstad FuNKon14 is behind us, and I am already looking forward to FuNKon15, because I really enjoyed this conference a lot! Ok, admittedly I was more than a little involved in putting the program together, so the excellent talks and presentations came as no surprise. Still my favourite was the poster session featuring […]

 • |island
  27-11-2014

  International Seminar for European Masters in Lifelong Learning

  Within the framework of its partnership agreement with MA LLL, UIL was invited to participate in...

 • |island
  27-11-2014

  Civil society and foundations in the “Era of Citizens”

  On the occasion of its 50th anniversary, the German-based Robert Bosch Foundation organized a...

 • |island
  27-11-2014

  Education for Sustainable Development (ESD) in Germany: Building a Bridge to Nagoya

  The UN Decade for Education for Sustainable Development (DESD) was instrumental in ensuring the...

 • |island
  27-11-2014

  Impact of Distance Education on Adult Learning (IDEAL)

  IDEAL’s three main project partners, the International Council for Open and Distance Education...

 • |island
  27-11-2014

  UIL CONFINTEA Scholarships Support Knowledge Exchange

  In September 2014, four education professionals from Asia and Africa spent four weeks conducting...

 • |island
  27-11-2014

  UIL announces the recipients of its 2014 CONFINTEA Scholarships

  UIL is pleased to announce the recipients of the CONFINTEA Scholarships for 2014. The scholarships...

 • |island
  27-11-2014

  Interrogating Sustainability in Adult Learning Policy

  The Second Conference of the European Society of Research on the Education of Adults (ESREA)...

 • |island
  27-11-2014

  International conference on non-formal adult education

  On 19 to 28 May 2014 experts from Africa, Asia and Germany met at the International Conference on...

 • |island
  27-11-2014

  Online consultation – UNESCO Recommendation on the Development of Adult Education

  As recommended by the Belém Framework for Action and approved in 2013 by UNESCO’s General...

 • |island
  27-11-2014

  Revising the UNESCO Recommendation on the Development of Adult Education

  As mandated by the Belém Framework for Action and approved in 2013 by UNESCO’s General Conference,...

 • |island
  27-11-2014

  UIL publishes first two titles in French-language textbook series on African adult education

  The UNESCO Institute for Lifelong Learning has published the first two textbooks in its...

 • |island
  27-11-2014

  Second Global Report on Adult Learning and Education

  The second Global Report on Adult Learning and Education is based principally on 141 national...

 • |island
  27-11-2014

  CONFINTEA VI Final Report

  The Sixth International Conference on Adult Education (CONFINTEA VI) was held at in Belém do...

 • |island
  27-11-2014

  Belém Framework for Action

  The Sixth International Conference on Adult Education (CONFINTEA VI) closed with the adoption of...

 • |island
  27-11-2014

  Global Report on Adult Learning and Education (GRALE)

  In the 21st century, the rapid pace and complexity of economic, technologicaland cultural changes...

 • |island
  27-11-2014

  Beating the drums for attention

  The present publication is the final product of the collective work of IntALWinE, giving an...

 • |island
  27-11-2014

  Adult Education for Indigenous Peoples and Minorities: A thematic Review

  lThis publication, based on a workshop held in the context of the CONFINTEA V Midterm Review...

 • |island
  27-11-2014

  Measuring the Right to Education

  Amartya Sen defined development as the creation of capabilities or capacities. One of the crucial...

 • |island
  27-11-2014

  I Did It My Way

  Erwachsene zum Wahrnehmen von Lernangeboten zu ermutigen gehört mittlerweile international ganz...

 • |Norden
  27-11-2014

  Genomförda insatser 2005-2014

  Beskrivning av nätverket för formell vuxenutbildning (2005-2014)

 • flexibelt lärande |island
  27-11-2014

  Hvordan inkluderer man marginaliserede grupper i læring?

  Det er vigtigt at sikre nemme overgange, så forskellige tilbud supplerer og bygger oven på hinanden, for at den enkelte deltager oplever progression.

 • |Sverige
  25-11-2014

  Dataspels- och personlig utveckling i folkhögskolekurs

  Jag möter Cina Lindén-Rydén, lärare med gedigen folkhögskolebakgrund, och föreståndare för kursen Dataspelsutveckling. Det är en kurs i tiden. Till de 39 platserna sökte uppåt 100 personer, målgruppen är deltagare med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Förutom att de finns inom autismspektrat – kan det finnas andra svårigheter, som ADHD, tvångssyndrom och fobier. [ läs mer... ]

 • |in English
  24-11-2014

  Small courses with a huge impact

  GO modell Investing in low-qualified employees pays off. Even short training courses taken directly at work can give them motivation, make them more open to changes and promote efficiency. The GO model provides information on the necessary educational measures and how knowledge learnt is incorporated into daily working life.

 • vuxnas lärande |Norge
  24-11-2014

  Reverserte studieforbundskuttet

  Etter regjeringens budsjettforhandling med Venstre og Kristelig Folkeparti er det nå klart at det foreslåtte studieforbundskuttet på 40 millioner reverseres. – Vi må takke Venstre og Krf for at de virkelig sto på kravene i forhandlingene, sier Gro Holstad, generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet.

  les mer

 • |Island
  21-11-2014

  EQF i Norden - vad kan systemen ge?

  Rapport från EQF-konferensen 2014 i Reykjavik.

 • distansutbildning |Norge
  21-11-2014

  Konsekvenser av statbudsjettet for nettskolene

  Regjeringen og samarbeidspartene KrF og Venstre ble idag enige om budsjettet. Fleksibel utdanning Norge synes det er ekstremt uheldig at kuttet i støtten til nettskolene blir opprettholdt. -FuN har jobbet svært hardt siden kuttet ble kjent 8. oktober, med arbeid mot  partiene i Stortinget, departement og medier.  Dette arbeidet vil fortsette og vi har fått […]

 • |Sverige
  21-11-2014

  Blondinbellas BISSNISS eller metod enligt Sherlock

  "Sherlock Norin" skriver om Internetguiden "Skapa en webbplats med Wordpress".

  Enkelt, käre Watson. Bloggverktyget är också ett alldeles utmärkt, ofta grafiskt snyggt och trevligt sätt att jobba tillsammans i en kurs eller klass. Du kan snabbt bygga en presentationssida, göra en blogg och lägga in arbetsuppgifter. Kursdeltagarna kan redovisa sina arbeten. Med texter och bilder. De kan läsa varandras redovisningar och dessutom kommentera som en del i lärprocessen.
  [ läs mer... ]

 • ​Maroun Aoun.
  innovation |Sverige
  21-11-2014

  Fler idéer föds i blandad miljö

  Utan alla invandrade företagare skulle det nordiska samhället inte fungera.

 • |in English
  20-11-2014

  In the same boat - Intergenerational training in North and South

  Intergenerational learning Photo: igele/kebThere is a gap between generations in many European countries.

  Older people don’t always feel comfortable nearby youngsters in several places in Europe. At the same time young people are increasingly disoriented in society and in the labour market. A possible solution is “intergenerational education”. However, vulnerable youth and seniors are, despite their differences, “in the same boat” as both groups risk marginalization in society.

  In Italy and The Netherlands adult learning professionals have developed new initiatives to create cooperation and exchange between people from these two generations. This shared knowledge benefits not only individuals but also the community.

 • Jämställdhetspanelen från vänster: Illugir Gunnarsson, minister, Satu Haapanen, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, Mia Heikkilä, forskare vid Mälardalens högskola och Lisa Andersson Tengner, utbildare och jämställdhetskonsult.
  jämställdhet |Norden
  20-11-2014

  Dags för männen att kämpa för jämställd utbildning

  Nu är det männens tur att arbeta för jämställdhet inom utbildning.

 • Indsatte Lars og fængselslærer Marlene Åkerlund foran billeder malet i Statsfængslet i Vridsløselille.
  fängelseutbildning |Danmark
  19-11-2014

  Indsatte udstiller malerier på Københavns Rådhus

  Med sang fra Fangekoret og taler fra blandt andre Københavns socialborgmester blev udstillingen af fangekunst åbnet denne uge.

 • |in English
  18-11-2014

  Non-formal learning a force for democracy

  Britten Mansson WallinFew countries have laws that guarantee its citizens the right to lifelong learning. Sweden is one of them. This gives certain stability to our adult education. Long processes are needed to change the law, and this is not easily done, says Britten Månsson-Wallin, general secretary of the The Swedish National Council of Adult Education. Still non-formal adult education needs to be defended as an important part of lifelong learning.

 • |Sverige
  17-11-2014

  Aktualiteter v. 47

  Aktualiteter vecka 47 2014

  File Size: 271,0 KiB
  File Hits: 141
  File Last Updated: 14:20 2014-11-17

 • |Sverige
  17-11-2014

  Ja till Gudrun – om domännamn men inte om stormar

  I september förra året registrerade en ung man i Dalarna domännamnet gudrunschyman.se hos .SE-stiftelsen. Sedan länkade han domänen till avpixlat, en sajt med rasistiskt innehåll. Besökare som sökte efter Gudrun Schymans sajt hamnade alltså på en helt annan politisk arena. Men Gudrun fann sig inte i detta – det blev rättegång och ett år senare har tingsrätten i Ystad beslutat att den unge mannen inte har rätt att använda hennes domännamn. Varför? Jo, för att tre förutsättningar har uppfyllts: hans namn liknande inte Gudrun Schymans, han måste ha vetat att han misskrediterade henne genom att länka hennes namn till Avpixlat. Han kunde inte heller visa på någon omständighet som talade för att han skulle vara berättigad att använda domännamnet. Men vad är ett domännamn? [ läs mer... ]

 • |in English
  16-11-2014

  The right competencies to improve prison education

  EISALPTo rehabilitate more offenders it is necessary to improve prison education. Understanding the special situations of prisoners and prison officers are some of the core competencies that prison teachers need according to the partners of project European Induction Support for Adult Learning Professionals.

 • |Europa
  15-11-2014

  EAEA Grundtvig Award 2014 to Book of Plans, Hopes and Dreams and Vygonoshtchi Fortress projects

  EAEA Grundtvig Award 2014 to Book of Plans, Hopes and Dreams and Vygonoshtchi Fortress projects.

 • |Sverige
  14-11-2014

  Verksamhetsberättelse 2013  File Size: 1,6 MiB
  File Hits: 201
  File Last Updated: 14:04 2014-11-14

 • distansutbildning |Norge
  14-11-2014

  Kjemper for nettstudiet som gav henne jobb

  Mandag tok synshemmede Marthe Baade med ledsager turen fra Ulsteinvik til Oslo for å kjempe for det nettstudiet som ga henne jobb. Kuttet i statsbudsjettet fører til at utviklingsmidler, som blant annet kan bedre tilbudet til funksjonshemmede, forsvinner helt. Marthe bidro i en paneldebatt på FuNKon14, årskonferansen til Fleksibel utdanning Norge. Her forteller hun litt […]

 • distansutbildning |Norge
  14-11-2014

  Nettstudier var løsningen for synssvake Marte Baade

  av Torhild Slåtto Nettstudier ble nøkkelen til utdanning og dermed til jobb for 29 år gamle Marte Baade fra Ulsteinvik. Som sterkt synshemmet elev hadde hun problemer med å følge med på videregående skole. Derfor valgte hun i stedet å studere på nett. Hun gjennomførte utdanning som skoleassistent og pedagogisk assistent med gode karakterer. I […]

 • glesbygd |Norden
  14-11-2014

  Ø-samarbeid i Østersjøen

  Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder.

 • |Sverige
  14-11-2014

  Ingen surfar på Sydpolen

  Ibland tror jag att jag lever på Sydpolen. Ungefär så bra fungerar mitt 4G-nät blåsiga och regniga dagar bakom kyrkan. Sydpolen är den enda kontinent på jorden där det inte finns internet så med andra ord fungerar det inte alls, varken telefon eller surf. Jag muttrar surt och slår mig ned med konkret pappersarbete i väntan på bättring. Så blir det sol igen och Spotifylistorna spelar för fullt, mejl går ut och in och jag kan snabbt söka på sajter för att kolla uppgifter. Stefan Löfvén eller Stefan Löfven? Men hur? Hur fungerar det egentligen? [ läs mer... ]

 • |Finland
  14-11-2014

  Ny yrkeshögskolelag i Finland 1 januari 2015

  Den nya yrkeshögskolelagen i Finland träder i kraft den 1 januari 2015.

 • |
  14-11-2014

  Valideringsseminarium: Omaehtoiset opinnot näkyväksi

  Seminarium om validering, Helsingfors må 17.11.

 • |Sverige
  13-11-2014

  #Fbpod16: Hur bildar vi oss digitalt?

  Digitala verktyg har blivit en naturlig del av folkbildningens vardag, som utökar gränserna för vad en studiecirkel kan vara och göra. Samtidigt upplever många teknikstress eller känslan av att utvecklingen går för långsamt i studieförbunden. Hur kan vi hjälpa varandra att utvecklas digitalt? Vilka vägval står studieförbunden inför? Och vilka inspirerande digitala verktyg finns inom [...]

 • |in English
  13-11-2014

  Community Learning in Turkey

   Halk Egitimi Merkezleri All citizens of Turkey have the right to ask for an adult education course to be opened, if they can bring together 12 people.  The courses are offered free of charge by around 1.000 Public Education Centres all over the country.

 • distansutbildning |Norden
  12-11-2014

  Demokrati och lärande: ett webbinarium

  Här ett webbinarium kring Deliberative democracy and Deeper learning som du inte vill missa.

 • |
  12-11-2014

  European Networking Conference on Entrepreneurship Education

  28-30 January 2015, Horsens, Denmark. The conference aims at supporting you and providing you with an international network of entrepreneurship educators and researchers.

 • vuxnas lärande |Norden
  12-11-2014

  Danmark: Folketinget må sætte en bundgrænse

  ”Kommunerne svigter folkeoplysningen. Nu bliver Folketinget nødt til at sætte en bundgrænse for, hvor lidt kommunerne kan støtte folkeoplysningen,” siger DFS’ formand Per Paludan Hansen. Baggrunden er Endnu engang har kommunerne skåret en bid af støtten til den folkeoplysende voksenundervisning. Siden 2002 er kommunernes tilskud faldet med 47,7 procent. Alene fra 2013 til 2014 er […]

 • vuxnas lärande |Norden
  12-11-2014

  Norge: Norsk statsbudget stöder folkbildningen?

  KrF reverserer studieforbundkuttet. I sitt alternativet statsbudsjett for 2015 reverserer KrF studieforbundkuttet : ”Kompetanse måles i mer enn studiepoeng. Kompetanse og læring handler om å utvikle hele mennesker, og her spiller folkehøgskolene en svært viktig rolle. Vi ønsker et samfunn som bygges nedenfra, og mener frivillig sektor er av uvurderlig verdi for sivilsamfunnet. KrF vil ha […]

 • forskning |Sverige
  12-11-2014

  500 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling

  500 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling

 • |Sverige
  12-11-2014

  Nej till diktatorer – ja till frihet att uttrycka sig

  Min panna är alldeles röd – efter att ha tagit mig för den konstant under hela upptakten inför årets val. Massor av människor har skrivit, skrikit och gapat på nätet på ett sätt som varit klart brottsligt ibland. När det inte varit olagligt har det likväl varit otrevligt, oartigt och omoraliskt. Med text och bild kan man göra andra illa – också när det inte är olagligt – oavsett var och hur det sker, givetvis även på nätet. [ läs mer... ]