Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Norden
  23-10-2014

  Nordisk Alfaråds arbete 2014-2016

  Alfarådets verksamhet 2014-2016.

 • |in English
  23-10-2014

  "It's not what I know that will help me but what I can do with it."

  Interview with OECD expert and PIAAC coordinator Andreas Schleicher

  The value of formal qualifications throughout our lifetime has not been stable for a long time. The changing employment market requires each individual to have the appropriate skills. Formal qualifications only illustrate part of what we know, what we can do and how we use cognitive, emotional and social skills - in short "competences". The OECD has therefore developed PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) as a tool to measure the competencies of adults. In an interview with Andreas Schleicher, the PIAAC coordinator at the OECD, the German-language online journal "Magazin erwachsenenbildung.at" explores why the results of PIAAC have generated so little response as regards education policy in some countries like Austria for example. The full interview will be published in German on 22 October at www.erwachsenenbildung.at/magazin. The questions were compiled by Elke Gruber, Professor for Adult and Vocational Education at the University of Klagenfurt in Austria.

 • |Finland
  23-10-2014

  Studiestödet försämras i Finland

  Staten ska fortsätta att minska på sina utgifter och riktar nu blickarna mot studiestödet.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-10-2014

  Ungdomsgarantin införs i hela EU

  Denna artikel är skriven av Carl-Gustav Lindén och har tidigare publicerats på webbsajten Arbetsliv i Norden

 • |
  23-10-2014

  Webinar: Developing teacher competences for initial literacy

  The webinar "Developing teacher competences for initial literacy" took place on Tuesday November 11th at 14.00 CET - 15.00 CET.

  Here you can watch a recording of the webinar, and access presentations.

 • forskning |island
  22-10-2014

  The inherent power of Lifelong Learning

  Ævinám er til framdráttar á tímum efnahagskreppu.

 • |Europa
  22-10-2014

  Ha koll på konferenserna!

  Nu finns en kalender som håller reda på evenemangen inom vuxenutbildningen i EU.

 • |Danmark
  22-10-2014

  Facts skal være på plads

  Hvis folkeoplysningen vil påvirke de politiske beslutninger, skal den have dokumentationen på plads.

 • |Sverige
  22-10-2014

  Rapport 2 från Digidelnätverkets träff på Folkuniversitet i Göteborg

  Re:flex rapporterar från Digidels nätverksträff i Göteborg. Runt en miljon människor är utanför e-samhället på ett eller annat sätt samtidigt som befolkningen blir äldre och äldre. Hur ska vi hantera detta framöver? Med smartare e-tjänster kan man kanske minska gapet och få fler med i det moderna samhället. Vad som behövs är medborgarens/kundens fokus? [ läs mer... ]

 • Direktør Johan Reimann ved siden af Lea Holst Reenberg, som repræsenterer Danmark i Nordisk Netværk for Fængselsundervisning til konferencen, der blev afholdt den 24.-26. september.
  fängelseutbildning |Norden
  22-10-2014

  Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

  Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

 • |Sverige
  22-10-2014

  Inbjudan till utbildning för valideringshandledare

  Validering av generella kompetenser inom folkbildningen.

  File Size: 406,4 KiB
  File Hits: 106
  File Last Updated: 09:52 2014-10-22

 • |Sverige
  22-10-2014

  Läge för dialog Sösdala 2014

  Inbjudan och program

  File Size: 258,9 KiB
  File Hits: 88
  File Last Updated: 09:46 2014-10-22

 • |Sverige
  22-10-2014

  Läge för dialog Linköping 2014

  Inbjudan

  File Size: 228,7 KiB
  File Hits: 86
  File Last Updated: 09:30 2014-10-22

 • |Sverige
  22-10-2014

  Läge för dialog Växjö 2014

  Inbjudan.

  File Size: 226,3 KiB
  File Hits: 77
  File Last Updated: 09:26 2014-10-22

 • hållbar utveckling |Norden
  22-10-2014

  Hållbar utveckling via folkhögskolan

  Vilken roll kan folkhögskolorna spela i omställningen mot en hållbar framtid?

 • |Sverige
  21-10-2014

  Rapport 1 från Digidels nätverksträff i Göteborg 20 oktober

  Re:flex rapporterar från Digidels nätverksträff i Göteborg. Vad Lena och hennes sex kollegor arbetar med är att försöka samla medborgarens alla tjänster på ett ställe. Myndighetsvärlden behöver lära sig tänka på helheten och på användarens perspektiv i första hand och skapa hanterbara verktyg och kommunikationsvägar . Man jobbar hårt med att tänka i form av stöd. Som privatperson ska man inte behöva söka information på många ställen eller skicka samma uppgifter och ansökningar till flera ställen. [ läs mer... ]

 • |Norge
  20-10-2014

  Dramatiske kutt for studieforbundene

  Studieforbunden i Norge hotas av omfattande nedskärningar i nästa års statsbudget.

 • distansutbildning |Norge
  20-10-2014

  Nettskolene hotade i Norge

  All støtte til utviklingsmidler kuttes i det nya statsbudsjett. Dette vil få svært alvorlige konsekvenser for utdanningsinstitusjoner, studenter og ansatte dette rammer.

 • forskning |island
  20-10-2014

  The inherent power of Lifelong Learning

  Livslångt lärande är en faktor som hjälper i tider av ekonomisk kris.

 • vuxnas lärande |Norge
  20-10-2014

  Når de frivillige takker for seg

  Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem med et kutt på 40 millioner kroner for studieforbundene var det mange i det frivillige organisasjonslivet som reagerte. Les reaksjonen til Frode Rismyhr, generalsekretær i Frilynt Norge, på VOFOs blogg.

 • |Sverige
  20-10-2014

  Spel för (ut)bildning

  En som gärna pratar om de möjligheter som öppnar sig med hjälp av spel är Cecilia Hammar Wijkmark. Hon har en master i datavetenskap, inriktning artificiell intelligens. De senaste tio åren har hon arbetat inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med bland annat spel och simulering för träning för vuxna. Just nu arbetar hon deltid på Högskolan i Skövde med en studie om ’serious games’ för träning för räddningstjänsten. Hon arbetar 70 % för HiS och resten av tiden för MSB. [ läs mer... ]

 • |Island
  20-10-2014

  Lovforslag om utdanningsdirektorat på Island

  Utdannings- og kulturminister Illugi Gunnarsson planlegger å legge frem et lovforslag om en ny myndighet innenfor utdanning.

 • |Island
  20-10-2014

  Frumvarp til laga um Menntamálastofnun

  Mennta- og menningamálaráðherra Illugi Gunnarsson hyggst leggja fram frumvarp til laga um nýja stofnun á sviði menntamála.

 • Nu får handledare på yrkesutbildningar i Sverige en nationell, nätbaserad utbildning. Bilden föreställer matambassadören Kim Palhus med hans elever. Personerna på bilden har inte med texten att göra utan är bara ett exempel på elever på en arbetsplats.
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Sverige
  20-10-2014

  Ny webbutbildning för handledare på arbetsplatser

  Med hjälp av filmade inslag från arbetsplatser ska handledare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl) bli bättre rustade för sitt viktiga uppdrag.

 • |Sverige
  16-10-2014

  Folkbildningens ganska flexibla lärande

  Mikael Andersson jämför folkbildningens flexibla lärande med det flexibla lärandet inom den formella vuxenutbildningen. Det här har hela tiden varit, och är fortfarande, en stor utmaning i folkbildningens flexibla lärande: hur ska vi erbjuda en efterfrågad flexibilitet utan att göra avkall på folkbildningens adelsmärke – den gruppdynamik som mötet mellan olika idéer skapar inom folkbildningens verksamhet? Visst, kompromisser har skapats. Det FINNS frihet i tid, men det rör sig om timmar eller kanske upp till ett dygn. De flesta cirklar och kurser har regler eller överenskommelser kring de tidsgränser som gäller för svar inom den pågående diskussionen. [ läs mer... ]

 • distansutbildning |Norge
  15-10-2014

  NDLA vant Boldic award 2014

  Boldic Award 2014 ble i år tildelt NDLA (Nasjonal digital læringsarena). Dette er tredje gang prisen går til en norsk deltaker (i tillegg delte NKI Nettstudier prisen med Berghs and Danish School of Media  i 2011).  Selve prisoverrekkelsen skjer på konferansen ”Lärande i förändring” i Stockholm 23 oktober. Prisen er på 500 EURO. Les mer om […]

 • |in English
  14-10-2014

  Co-operation and flexibility needed in youth education

  Collaboration and flexible structures make up the recipe for combatting social exclusion (the people portrayed in the photo are not associated with the text). Photo: Mette Mjöberg Tegnander/norden.orgFolk high schools play an important role in many Swedish initiatives aimed at preventing youth marginalisation. Among the Nordic countries, Sweden has the highest proportion of unemployed and socially excluded young people.

 • |Sverige
  14-10-2014

  #Fbpod15: Hur kan vi få fler att läsa mer?

  Varför läser vi allt mindre? Läsningen har de senaste åren allt mer hamnat i fokus för media, politik, skolan – och folkbildningen. Språket och läsandet är en avgörande nyckel för folkbildningen och många studieförbund satsar nu på läsfrämjande, nya former av bokcirklar och andra lösningar för att få fler att läsa mer. I det här [...]

 • |Sverige
  13-10-2014

  Aktualiteter v. 40  File Size: 278,8 KiB
  File Hits: 127
  File Last Updated: 15:26 2014-10-13

 • |Sverige
  13-10-2014

  Verksamhetsberättelse 2011  File Size: 1,6 MiB
  File Hits: 162
  File Last Updated: 13:11 2014-10-13

 • |Sverige
  13-10-2014

  Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsbokslut 2010  File Size: 1,2 MiB
  File Hits: 0
  File Last Updated: 12:59 2014-10-13

 • |Sverige
  13-10-2014

  Klicka gilla för bling-bling eller Mona Lisa

  Re:flex recenserar "Uppmärksamhetssamhället". I sin skarpt välformulerade text beskriver hon hur det nya samhället med populärkultur, kändisdyrkan och sociala medier under kort tid etablerats. Allt är i förändring: kulturellt, socialt och ekonomiskt. Gillberg ger gott om exempel på hur uppmärksamhet – en stagead bild av livet mer än livet självt – yttrar sig. Hon förklarar hur det kommer sig att normer, värderingar och beteenden förändrats. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  13-10-2014

  Klicka gilla för bling-bling eller Mona Lisa

  Re:flex recenserar "Uppmärksamhetssamhället". I sin skarpt välformulerade text beskriver hon hur det nya samhället med populärkultur, kändisdyrkan och sociala medier under kort tid etablerats. Allt är i förändring: kulturellt, socialt och ekonomiskt. Gillberg ger gott om exempel på hur uppmärksamhet – en stagead bild av livet mer än livet självt – yttrar sig. Hon förklarar hur det kommer sig att normer, värderingar och beteenden förändrats. [ läs mer... ]

 • vuxnas lärande |Norden
  10-10-2014

  FNVs nordiska Folkbildningspris 2014.

  Vid årsmötet i Kungälv, Sverige den 20 september tilldelades Lennart Falegård årets  Folkbildningspris. Priset gavs till Lennart för internationella insatser att sprida de svenska erfarenheter naav folkbildningsverksamhet till bland annat Afrika och Östra Europa Lennart fick också priset för många års insatser som generalsekreterare för FNV med att öka det nordiska folkbildningssamarbetet. ”De nätverk Lennart byggt upp och de insatser Lennart han gjort […]

 • |
  09-10-2014

  Discussion Forum on adult educator training focusing on innovation and entrepreneurship

  A meeting for invited experts and stakeholders for discussing and developing a model for pilot adult educator training focusing on innovation and entrepreneurship in order to provide sustainable welfare in the future. 

 • |Sverige
  09-10-2014

  Sundsgårdens dyslexilinje

  Det är dyslexiveckan och det uppmärksammar vi. Det första som slår en besökare är harmonin som råder i studielokalen. Folk arbetar lugnt och metodiskt, hämtar material ur hyllor och pärmar, skiftar med självsäkerhet plats till någon av datorerna för vidare arbete, skriver ut dokument. På tavlan fylls det på och tas bort namn under rubriken ”Hjälp”. Ambika Hansell, ansvarig för utbildningen, hjälper var och en i demokratisk turordning. [ läs mer... ]

 • distansutbildning |Norge
  08-10-2014

  All støtte til nettskolene kuttes i forslag til statsbudsjett

  All støtte til utviklingsmidler kuttes i dagens forslag til statsbudsjett. Dette vil få svært alvorlige konsekvenser for utdanningsinstitusjoner, studenter og ansatte dette rammer. Fleksibel utdanning Norge jobber på spreng for å få bevilgningen på plass igjen. Vi tar imot innspill fra medlemmer og støttespillere. Vi vil sette pris på om de som sender budsjettinnspill til […]

 • |Norden
  08-10-2014

  Making learning visible in the Nordic countries

  Rapport om implementering av EQF (European Qualifications Network) och NQF (National Qualifications Network) i de nordiska länderna. Nordiska Ministerrådet, 2014

 • |Sverige
  08-10-2014

  Samverkanskonferens 2014

  Program för Samverkanskonferensen 2014

  File Size: 74,7 KiB
  File Hits: 66
  File Last Updated: 11:14 2014-10-08

 • vuxnas lärande |Norge
  08-10-2014

  Dramatiske kutt for studieforbundene

  Studieforbundene får 162 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet i 2015. Det er ned 34 millioner fra i år, en nedgang på 40 millioner eller cirka tjue prosent om du regner med prisstigningen.

  les mer

 • Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.
  forskning utbildningspolitik |Grønland
  07-10-2014

  Livslang læring skal sættes i centrum

  Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.

 • |Sverige
  07-10-2014

  Rapport 3 från Workspace på Hagabergs folkhögskola – kollegialt nyckeln till gladare och lättare lärande

  När lärarlaget fortlöpande reflekterar tillsammans och hjälps åt med undervisningen får det positiva effekter. Arbetet blir roligare, lärarna gladare och mer engagerade. Det smittar i sin tur de studerande som även de blir mer engagerade och lär bättre. Att lärande handlar om att bygga relationer vet varenda folkbildare – det är ett av våra kännetecken. Tanken om kollegialt lärande ligger därför inte långt borta. Lärprocessen fungerar lättare och bättre för alla.

  [ läs mer... ]

 • forskning |Sverige
  06-10-2014

  Effektivare arbetsmöten

  För att nå maximal effektivitet på en arbetsplats krävs två olika fokus.

 • |Sverige
  06-10-2014

  Workspace på Hagaberg

  Workspace är en arbetsform där ett antal människor samlas och under under en begränsad tid hjälps åt att förverkliga idéer och att utarbeta koncept. I det här filmreportaget möter vi folkbildare från hela landet som ville utveckla digitala lärverktyg och modern pedagogik. [ se filmen... ]

 • distansutbildning |Norge
  06-10-2014

  En dysleksivennlig skole

  Av Torhild Slåtto. Spesialpedagog Eva Steffensen på Benterud skole i Lørenskog jublet over systemoppdateringen på iPhone. Hun forteller at hun satt oppe til langt på natt for å prøve ut nye funksjoner. Nå kan SMS-ene snakkes inn og sendes som lyd. Er det så viktig da? Ja, for de som sliter med at bokstavene stokker […]

 • kompetensutveckling |Finland
  06-10-2014

  Kunskapskedjan i skick i Finland

  Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt är tjänstemännens och verksamhetsområdets sakkunnigas syn på ändringar, mål och nödvändiga åtgärder inom de närmaste åren i fråga om förvaltningsområdets verksamhetsmiljö.

 • distansutbildning |Norge
  06-10-2014

  Dysleksivennlig skole

  Av Torhild Slåtto. Spesialpedagog Eva Steffensen på Benterud skole i Lørenskog jublet over systemoppdateringen på iPhone. Hun forteller at hun satt oppe til langt på natt for å prøve ut nye funksjoner. Nå kan SMS-ene snakkes inn og sendes som lyd. Er det så viktig da? Ja, for de som sliter med at bokstavene stokker […]

 • vuxnas lärande |Norden
  03-10-2014

  Nyhetsbrev från DFS, Dansk folkeoplysnings samråd

  Kontinuerligt producerar DFS ett nyhetsbrev fölr folkbildningen i Danmnark. Via nedastående länkar finns aktuell information om DFS och dess medlemsorganisationer i Danmark. Dansk Folkeoplysnings Samråd er paraplyorganisation for 34 folkeoplysende organisationer med hvert sit formål og speciale. DFS tilbyder ikke selv folkeoplysning DFS betjener sina medlemsorganisationer, formidler samarbejde og holder fælles kontakt til de offentlige […]

 • |Sverige
  03-10-2014

  Arvet och vad miljön betyder

  Forskningen har uppskattat att läsproblemen till 40 % beror på arv och till 60 % på miljö. Det betyder att en läs- och skrivstimulerande miljö kan bidra till att kompensera för genetiken. Samtidigt kan man fundera på svårigheterna för föräldrar med egen dyslexi – kanske i en familj med koncentrationssvårigheter och svårigheter att avkoda språket. Hur ska de kunna läsa högt för sina små barn? Barn som har svårt att uppfatta språket och som snart ålar sig ur den vuxna famnen och ger sig iväg efter mer spektakulära äventyr. [ läs mer... ]

 • |in English
  02-10-2014

  Cultivation for a sustainable future

  Municipal gardening Something’s happening in the beds and borders.  Vegetables are beginning to compete with flowers in Swedish towns and cities. Municipal gardening projects are on the increase and there are more and more places to enjoy fresh air and meet people in busy urban environments. Growing is a part of the tradition of the Swedish popular movement that is deeply rooted in Swedish society. Now many young people want to learn more about organic cultivation and sustainability.

 • kompetensutveckling |Norge
  02-10-2014

  Norske lærere skal lære mer

  Lærerløftet er den norske regjeringens strategi for mer kunnskap i skolen og bedret kvalitet på lærere og undervisning.

 • vuxnas lärande |Norden
  01-10-2014

  NETOP- netværk for oplysning har skiftet navn til Fora

  Oplysningsforbundet NETOP – netværk for oplysning, har skiftet navn til Fora. Navneændringen blev besluttet på ekstraordinært landsmøde den 27. september, hvor et overbevisende flertal stemte for et navneskift. Fora er flertalsformen af det latinske ord forum, som betyder plads. Forum bruges oftest på dansk om et mødested. Hver medlemsforening kan ses som et forum. Fora […]

 • distansutbildning |Norge
  01-10-2014

  Look to Scotland

  A small delegation of eight Danes, four Norwegians and a Scottish Swede went to Scotland, just four days after the historic “No”. The field trip had be planned long before we were aware of the independence referendum, simply because we thought the Scots might have a thing or two to teach us about education. One […]

 • |Sverige
  01-10-2014

  Inspirerande om skolans ledarskap

  Elisabet Norin recenserar ”Learning study och forskningscirkel som metoder för pedagogiskt ledarskap i digitala lärandemiljöer” – en del av ”Att leda mot skolans mål”. När elever dagligen har tillgång till digitala verktyg som mobil, surfplatta och dator ställs lärarna inför uppgiften att utveckla ny pedagogisk och didaktisk kompetens. Även skolledarens roll förändras med den nya lärmiljön som hen behöver förstå för att kunna ta det pedagogiska ansvaret. [ läs mer... ]

 • distansutbildning |Norge
  01-10-2014

  Teaching with Cases: A Practical Guide

  If you are joining FuNKon14 you get a book included in the conference fee. Why did we choose this book? Read more about it here. Not going to the conference? Read about it anyway.          

 • hållbar utveckling |Danmark
  30-09-2014

  Jakter på holdbar nordisk velferd

  Nordisk Ministerråd er nå halvveis i programmet «Holdbar Nordisk velferd» som er en av deres hovedsatsinger.

 • |Sverige
  30-09-2014

  Erbjudande_om_frelsningsbidrag_2014_15_stf.pdf  File Size: 189,8 KiB
  File Hits: 76
  File Last Updated: 12:19 2014-09-30

 • distansutbildning |Norden
  30-09-2014

  FLIPPED – konference om aktiv involvering af elever, studerende, medarbejdere og borgere

  25. november 2014 sætter FLUID i samarbejde med NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring og Dldact fokus på, hvordan man aktivt involverer elever, studerende, medarbejdere og borgere i undervisning, udvikling eller generelt i samfundslivet.

  På konferencen FLIPPED får du en håndgribelig og let omsættelig introduktion til metoder og teknikker, der involverer, og vender læringsprocessen på hovedet. Nogle med afsæt i teknologi, andre uden.

  Konferencen indledes med fire oplægsholdere, der præsenterer hver deres tema som involverer elever, studerende eller borgere aktivt på hver deres måde. Derefter følger to runder med workshops, hvor du også involveres aktivt, og i nogle tilfælde skal have forberedt dig, inden du kommer!
  Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44, København K – lige ved Nørreport Station.
  Bindende tilmelding skal ske på www.fluid.dk, senest den 21. november

 • |
  30-09-2014

  FLIPPED – konference om aktiv involvering af elever, studerende, medarbejdere og borgere

  25. november 2014 sætter FLUID i samarbejde med NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring og Dldact fokus på, hvordan man aktivt involverer elever, studerende, medarbejdere og borgere i undervisning, udvikling eller generelt i samfundslivet.

  På konferencen FLIPPED får du en håndgribelig og let omsættelig introduktion til metoder og teknikker, der involverer, og vender læringsprocessen på hovedet. Nogle med afsæt i teknologi, andre uden.

  Konferencen indledes med fire oplægsholdere, der præsenterer hver deres tema som involverer elever, studerende eller borgere aktivt på hver deres måde. Derefter følger to runder med workshops, hvor du også involveres aktivt, og i nogle tilfælde skal have forberedt dig, inden du kommer!
  Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44, København K – lige ved Nørreport Station.

 • |Sverige
  29-09-2014

  Rapport från ett Workspace del 2 – Plommon, kretskort och Maker Faires

  Ivriga händer öppnar lådorna och plockar ut delar – i ett fall bland annat färska plommon, i ett annat en s k makerslöjd. Ett hoprullbart tangentbord, kretskort, magneter, strömbrytare och sensorer dyker också upp. Vid vårt bord tror vi att vi skulle kunna bygga ihop ett varnings- eller hjälpsystem med hjälp av våra delar.

  [ läs mer... ]

 • vuxnas lärande |Norge
  29-09-2014

  Søk reisestipend og arrangementsstøtte nå

  Kunnskapsdepartementet har satt av 700.000 kroner til norske aktører på voksenopplæringsfeltet som ønsker å opprette samarbeid med organisasjoner i Europa. Disse såkalte såkornmidlene kan brukes til forberedende reiser, og skal gjøre det enklere for norske organisasjoner å ta i bruk store europeiske støtteordninger som Erasmus+.

  les mer

 • |Island
  29-09-2014

  Ny direktör för Nordens hus på Island

  Ny direktör för Nordens hus på Island

 • distansutbildning |Norge
  26-09-2014

  FuN and Fluid on tour

  Lærerike dager ved Edinburgh University, University of Highlands and Islands, Skills development Skottland, Skottish Centre for Work Based Learning mm. Fleksibel utdanning Norge arrangerte turen med den danske søster-organisasjonen FLUID.

 • |Sverige
  26-09-2014

  Hur kan vi jobba med dyslexi?

  Vi fortsätter artikelserien kring dyslexi. Många vuxna med dyslexi berättar liknande historier från sin barndom. De handlar om lärare som gav upp på deras läs- och skrivproblem och istället lät dem sitta och rita. Kanske tänkte lärarna att det inte var någon idé att låta eleverna öva sig. Det var ett riktigt stort misstag, i så fall. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  25-09-2014

  Rapport från ett Workspace del 1 – På spaning efter vettiga lösningar

  - Man ska bildligt talat kunna lyfta på huven och se vad som finns därunder, förklarar han. I en öppen kultur kan man även bygga vidare på varandras arbete och ge cred till dem som jobbat fram material man själv använder sig av. Insatser ska uppmärksammas och är självklara i en kultur som bygger på tillit och öppenhet. Nätverket som bildas genom öppenheten ger styrka och möjlighet att få egenmakten för var och en. Det blir möjligt att själv bygga, förändra och anpassa utifrån sina egna behov. [ läs mer... ]

 • |in English
  24-09-2014

  Life story book from prison

  Second chanceSecond Chance is the result of the hypothesis that education at penitentiaries is a second chance for many inmates as it enhances the tools they require to participate in society in a way that they were unable to do in the past. Professionals taking part in the project work directly or indirectly to educate people whose freedom has been taken away.

 • Sanna Markkanen från Axxell utbildning i Finland ledde en workshop.
  läs- och skrivkunnighet invandrare |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

  Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

 • invandrare språk |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare berättar

  Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.

 • |Sverige
  24-09-2014

  Spaning bland kvinnor i e-Skåne

  IT i människans tjänst är regeringens digitala agenda från 2011. Sakta men säkert bryts den ned till hanterbara delar runt om i landet. Skolor, organisationer, kommuner och regioner. Alla tar sig an den digitala agendan på sitt sätt efter sin pipa. Tidigare har vi bland annat berättat om hur Östsam och Kalmar fortsatt jobba kraftfullt tillsammans med den vanlige e-Svenssons perspektiv i kikaren. Nu har vi gjort ytterligare en e-spaning. Denna gång har vi besökt ett dialogmöte hos Winnet Skåne. Winnet är en ideell förening. Medlemmarna består av Lokala ResursCentra, som drivs av Region Skåne, och av olika nätverk för kvinnor. Winnet är en nationell förening men finns även i Europa. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  22-09-2014

  ”En maker LEVER livslångt lärande …” – är du en maker?

  Jag tror att Internet är den största uppfinningen vi någonsin gjort och vi ser redan hur den ändrar varje bransch, varje land och nästan varje människas liv. Det handlar om att vår värld håller på att få en ny digital dimension. Världen omkring oss; väggarna i våra hus, borden vi sitter vid, bilen vi kör med, jackan vi tar med oss på vägen till jobbet – alla sådana saker börjar ha en digital dimension och reagerar på våra beteenden. Vi är på väg in i en responsiv verklighet. Och de människor som tar den VERKLIGHETEN i sina egna händer kallar sig själva för makers. [ läs mer... ]

 • hållbar utveckling |Danmark
  22-09-2014

  Hvordan ser en holdbar nordisk velferd ut i fremtiden?

  Konferansen "Jakten på en holdbar nordisk velferd" den 16.-17. september i København stilte følgende spørsmål: Hvordan ser en holdbar nordisk velferd ut i fremtiden?

 • vuxnas lärande |Norden
  21-09-2014

  Studieforbundet kultur og tradisjon ny medlem i FNV

  Vid FNV:s årsmöte i Kungälv den 20 september  hälsade förbundet en ny medlemsorganisation från Norge välommen, Studieforbundet kultur og tradisjon. Studieforbundet kultur og tradisjon er eit studieforbund for 32 friviljuge organisasjonar som driv opplæring i folkeleg kultur: husflid, handverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie med meir. Studieforbundet og medlemsorganisasjonane samarbeider med ulike fagmiljø om ymse utviklingsprosjekt. […]

 • vuxnas lärande |Norden
  20-09-2014

  FNV valde ny ordförande vid årsmötet i Kungälv

  Vid Förbundet Nordisk Vuxenupplysnings årsmöte i Kungälv den 20 september valdes Beatrice Östman till ny förbundsordförande.Beatrice har tidigare under en period varit ordförande för förbundet, och gör nu alltså comeback för en ny tvåårsperiod. Beatrice Östman är dagligdags anställd inom SFL bildning i Finland och ansvarig för delar av deras verksamhet. Hon efterträder Ivar Odnes […]

 • vuxnas lärande |Norge
  19-09-2014

  Kommunene må følge loven

  Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspill med frivillig sektor. - Det stiller vi oss helhjertet bak, sier generalsekretær i VOFO Gro Holstad. Samtidig er hun kritisk til en del kommuners manglende respekt for loven om gratis undervisningslokaler. Gode intensjoner ikke er nok - her trengs instruksjoner og kanskje reaksjoner mot kommunene fra Regjeringen, skriver Holstad i dette innlegget. Les innlegget her

  les mer

 • |in English
  18-09-2014

  InfoNet Newsletter 5/2014

  One of the goals of InfoNet is to bridge the gap between research and practice in the field of adult education. Since the last issue of our newsletter four science articles have been uploaded at our website, reporting and explaining about the results of academic research. They are included in the lists below.
  Once more the new articles cover a wide specter of adult education, but intergenerational learning is a theme that several articles deal with, and two articles look into two different ways of combining culture and education.

 • kompetensutveckling |Finland
  17-09-2014

  Dåliga ekonomiska tider sätter krokben för ungdomsgarantin

  Ungdomsgarantin har inte lyckats råda bot på arbetslösheten bland ungdomar i Finland.

 • kompetensutveckling |Finland
  17-09-2014

  Vuxenutbildningsstödet allt populärare

  Allt flera arbetstagare förbättrar sin yrkeskompetens med hjälp av ett speciellt vuxenutbildningsstöd.

 • |Sverige
  17-09-2014

  Bra att veta om dyslexi

  Många av oss har erfarenhet av dyslexi, antingen hos oss själva eller hos människor i vår närhet. Dyslexi är en funktionsnedsättning som innebär att man har svårt att lära sig läsa, skriva och som en följd av det – förstå innehållet i en skriven text. Forskarna räknar med att fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi. Det innebär att vi som arbetar inom folkbildningen troligen kan räkna med en procentuellt högre andel i våra kurser. Många av dem som kommer till oss gör det för att de har misslyckats i ungdomsskolan, i många fall på grund av sina läs- och skrivproblem. [ läs mer... ]

 • |in English
  17-09-2014

  A new interest in cultural education? Observations from Germany

  CultureCultural education must have an impact on each stage of a person's life and contribute to more educational equality. This was announced by Federal Minister of Education Johanna Wanka in a keynote speech on cultural education in June 2014 at the "Culture educates" dialogue forum in Berlin. The key points of such a concept are also included in the current coalition agreement which continuously result in new initiatives on a federal and state level.  The observable new public interest in cultural education provides chances to re-emphasise a core area of adult education.

 • distansutbildning |Norge
  17-09-2014

  Studiebesøk hos FuN; tema er bruk av IKT for å støtte spesielle behov i utdanningen

  Nordisk studiebesøk hos FuN: Nordplus-prosjektet OrdiNord besøker onsdag 17. september Fleksibel utdanning Norge, for å lære mer om bruk av IKT i tilretteleggingen for spesielle behov i utdanningen. Studiebesøket innledes med innlegg av Lisbeth Wannebo, (t.v) Norsk Nettskole, som skal snakke om dysleksi.

 • kompetensutveckling |Norge
  15-09-2014

  Kansallinen panostus osaamisen parantamiseksi

  OECD esitteli viime torstaina raporttinsa Skills Strategy Action plan for Norway.

 • |Sverige
  15-09-2014

  Uusi kansansivistystä koskeva lakiesitys hyväksyttiin

  Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt uuden kansansivistystyötä koskevan lakiesityksen.

 • |Sverige
  15-09-2014

  Mera keramik – guldgruvan vi delar med varandra

  Mera keramik är en ny, stor sajt – en del av Folkbildningsnätet – för alla som älskar att sätta händerna i lera och pedagogiskt förmedla denna lust till andra. Sajten är lika estetiskt tilltalande och inbjudande som informativ, en riktig guldgruva. Via materialet som finns samlat får du den där riktigt goda blandningen av skaparlust, nyttigheter och nöje. Det omfattande materialet kommer att inspirera dig till att förfina de tekniska detaljerna, vidga dina metodkunskaper eller till och med skapa helt nya kursupplägg. För att inte tala om hur inspirerad du kommer att bli i ditt eget skapande … [ läs mer... ]

 • |Norden
  15-09-2014

  Nýtt frumvarp um alþýðufræðslu hefur verið lagt fram

  Sænska þjóðþingið Riksdagen hefur nú samþykkt nýtt frumvarp til laga um alþýðufræðslu.

 • kompetensutveckling |Norge
  15-09-2014

  Aðgerðir til þess að bæta færni

  OECD kynnti á fimmtudaginn Aðgerðaáætlun fyrir færniþróun í Noregi.

 • vuxnas lärande |Norge
  15-09-2014

  Folkeopplyserne tar bærekraftansvar

  – Det har vist seg vanskelig politisk å få endret kursen mot et mer bærekraftig samfunn, sier Ellen Stavlund, prosjektlederen for en ny og gratis bærekraftutdanning.
  – Nå tar de frivillige organisasjonene og folkeopplyserne sats for å ta fatt på utfordringen i politikernes sted.
   

  les mer

 • |in English
  13-09-2014

  A diploma for the parent, a better life for the family

  CVOAs an immigrant city, Antwerp has long been promoting the slogan ‘the city belongs to everyone’ and many efforts have been made to help immigrants better integrate into Belgian society. One of the efforts is to provide them with quality training programs through various organizations. CVO Antwerpen took the lead as the largest provider of adult education certified in and around the City of Antwerp targeting specifically the immigrants.

 • |in English
  12-09-2014

  A city learns about ageing

  Cross-generational volontary work An entire city is learning how to deal will people suffering from dementia: Arnsberg is a small, normal city in Germany that has been adjusting to demographic change in a special way for around 20 years. The citizens are voluntarily caring for sufferers of dementia, training for taxi drivers and sales assistants is being offered, there are programmes for sufferers and their carers, programmes stretching across all generations and much more.

 • distansutbildning |Norge
  12-09-2014

  A Magazine for innovative Education

  Synkron is Flexible Education Norways magazine for innovative Education. The magazine covers the field of flexible Education, the Edtech industry and education in general. We also cover the arts, (e)books, moocs and apps in education. The magazine is availeble in both print and online, and distrubutes for free.  The language is mainly in Norwegian, but […]

 • distansutbildning |Norge
  12-09-2014

  Synkron Magazine overview

  Synkron Magazine overview

 • |Sverige
  11-09-2014

  Det är svårt att stava till dyslexi

  Re:flex presenterar från och med denna vecka en serie artiklar som uppmärksammar och introducerar dyslexi och europeiska dyslexiveckan 6-12 oktober. Du är lärare. I klassrummet vägrar en av dina kursdeltagare att läsa högt. En annan lägger skyddande armen över sin handskrivna text. Ingen får se. Som lärare väntar du förgäves på inlämning av uppgifter från dessa elever. Känns situationerna igen? [ läs mer... ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  Fem e-bokstrender att hålla ögonen på

  Re:flex har fått tillstånd av Pelle Sten att återpublicera denna text från bloggen Ziggy says. Under 2010 till exempel lånades det ut 466 000 e-böcker samtidigt som 57 000 000 fysiska böcker lånades ut. Förra året – 2013 – lånades det ut 1 500 000 e-böcker och 55 000 000 fysiska böcker. Alltså en stor ökning av e-böcker och en liten minskning av fysiska böcker.
  [ läs mer ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  Folkbildningsnätet – nätverket som skulle förena

  Mikael Andersson skriver för re:flex om Folkbildningsnätets historia och framtid. Det är snart 20 år sedan de första tankarna kring ett gemensamt IT-baserat nätverk för folkbildningen lanserades. Folkbildningsnätet skulle bli den gemensamma mötesplatsen för folkbildning och folkbildare. Så blev det inte – i alla fall inte fullt ut. Bra eller dåligt? Rätt eller fel? Svaret är inte entydigt. Men att de behov som låg till grund för starten av Folkbildningsnätet fortfarande lever, är helt klart. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  Tankar efter en seminariedag ”e för alla” i Mjölby – del 3

  Elisabet Norin rapporterar från seminariet ”E-samhället och digital delaktighet ur användarens perspektiv”. Det är säkert tio år sedan, kanske mer, som jag halvt på skämt, halvt på allvar skojade om hur det skulle bli på mitt framtida äldreboende: - Inget nätverk? Jag kommer att bråka som sjutton. Eftersom jag då är gammal – i alla avseenden – användare vill jag kunna spela Tetris, mejlterra mina barnbarn, se på film mitt i natten eller spela Queen vrålhögt. Precis som nu. Jag vill också ta mitt blodsockervärde själv på morgnarna och mata in i min apparat. Då och då ska jag ta HbA1c-värde och koppla upp mig via webben och diskutera saken med min läkare. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  e för alla – rapport från en seminariedag del 2

  Elisabet Norin rapporterar från seminariet ”E-samhället och digital delaktighet ur användarens perspektiv” Risken för medborgaren är att den blir runtskickad mellan olika enheter – det är alltid någon annans bord. Medborgaren blir efter några vändor arg och frustrerad, men hittar ingenstans att vända sig. När kommuner och myndigheter ska erbjuda sina tjänster i e-format är det extra viktigt att förstå den enskilda privatpersonens perspektiv. [ läs mer ]

 • |Sverige
  11-09-2014

  e för alla – rapport från en seminariedag del 1

  Elisabet Norin rapporterar från seminariet ”E-samhället och digital delaktighet ur användarens perspektiv” Mjölby. Härifrån regerade Folkungaätten under 12- och 1300-talen. Senare byggdes kvarnar i forsen för att ta hand om slättens säd. Så mycket mjöl mals här inte längre. Toyota tillverkar truckar och Väderstadsverken lantbruksmaskiner. Från det röda pendeltåget flödar en ström människor i augustisolen. I det kombinerade stadshuset och biblioteket är receptionen väl skyltad med ”Medborgarservice”, personalen vänlig. Folk står redan på kö för att förtidsrösta. [ läs mer ]