Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |in English
  07-04-2014

  New groups, new friendships, new social networks

  “It is important to me that I do not remain closed at home, that I remain wide, that I do not limit myself,” says Danica Vinšek in this interview about her experiences with non-formal adult education. She is a retired sociologist from Slovenia. The interview was performed as part of the Bell project, the goal of which is to research the benefits of lifelong learning.

 • distansutbildning |Norge
  03-04-2014

  «The power of presence»

  av Torhild Slåtto Tilstedeværelse står det med stor skrift på veggen hos de finske nettveilederne som jobber for skolen Otavan Opisto i Mikkeli i Finland. De sitter geografisk spredt og veileder 700 elever, de fleste voksne som falt ut av skolegangen som unge, og som nå tar fatt i utdanningen sin på nytt. Veilederne snakker […]

 • vuxnas lärande |Norge
  03-04-2014

  Slektsfosterhjem på dagsorden

  "Et fosterhjem innenfor egen familie – et slektsfosterhjem – har særskilte fordeler og særskilte utfordringer." Les den andre av fire artikler som forteller om nordiske samarbeidsprosjekter med støtte fra Nordplus Voksen.

  les mer

 • |Sverige
  03-04-2014

  Attityder till studieförbunden bland tjänstemän och KSO 2014

  Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ undersökning bland kommunstyrelseordföranden och tjänstemän som hanterar frågor kring folkbildning i kommunen. Undersökningen syftar till att mäta ansvariga tjänstemäns och kommunstyrelseordförandens inställning till studieförbund och folkbildning.

  File Size: 464,4 KiB
  File Hits: 236
  File Last Updated: 09:53 2014-04-03

 • vuxnas lärande |Norge
  03-04-2014

  Vil utrede hvordan tilskuddet benyttes

  Denne uken lyste Vox ut et konsulentoppdrag for å lære mer om effekten av voksenopplæringstilskuddet. Oppdraget skal utføres i andre halvdel av 2014, og skal se på hvordan tilskuddet kommer til nytte helt ned på lokallagsnivå i studieforbundenes medlemsorganisasjoner.

  les mer

 • |Sverige
  02-04-2014

  Skrivelse till f.d arbetsmarknadminister

  Brev till arbetsmarknadminister Hillevi Engström. Dnr 33, u 2013, 06 arl

  File Size: 222,9 KiB
  File Hits: 107
  File Last Updated: 14:17 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Bildningstrender 2014

  En spaning från de tio studieförbunden. Bildningstrender 2014: Supervalåret – mer politik, Miljö – ät ditt ogräs, Antirasism – allas lika värde, Religion – tro och samhälle, Ut ur bubblan – dela erfarenheter med andra, Lättillgänglig kunskap. Inför valen 2014 kommer studieförbunden med folkbildningens metoder engagera fler att delta i det politiska samtalet och ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Debatter, föreläsningar, studier, konserter, kafékvällar och teater är modern folkbildning där människor både kan komma och lyssna och själva delta. Mycket kommer ske i samarbete med föreningslivet och de politiska partierna, och det är framförallt på lokalplanet som studieförbunden har sina arenor.

  File Size: 415,8 KiB
  File Hits: 167
  File Last Updated: 14:03 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Verksamhetsplan Folkbildningsförbundet 2014

  2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag,landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på olika sätt, genom sin ordinarie verksamhet och via särskilda aktiviteter att verka för ett ökat valdeltagande. Folkbildningsförbundet ska uppmärksamma och synliggöra detta arbete. Folkbildningsförbundet ska också öka ansträngningarna för att folkbildning och bildning diskuteras och kopplas till studieförbundens verksamhet. Det långsiktiga arbetet med att stärka studieförbundens ställning gentemot kommunerna och höja kommunbidragen fortsätter.

  File Size: 92,4 KiB
  File Hits: 105
  File Last Updated: 13:56 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Verksamhetsplan Folkbildningsförbundet 2014

  2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag,landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på olika sätt, genom sin ordinarie verksamhet och via särskilda aktiviteter att verka för ett ökat valdeltagande. Folkbildningsförbundet ska uppmärksamma och synliggöra detta arbete. Folkbildningsförbundet ska också öka ansträngningarna för att folkbildning och bildning diskuteras och kopplas till studieförbundens verksamhet. Det långsiktiga arbetet med att stärka studieförbundens ställning gentemot kommunerna och höja kommunbidragen fortsätter.

  File Size: unknown
  File Hits: 162
  File Last Updated: 08:11 2014-08-28

 • |Sverige
  02-04-2014

  Läge för dialog Sundsvall/Luleå 2014

  Folkbildningsförbundet i samarbete med Norrbottens Bildningsförbund, Västerbottens Läns Bildningsförbund och Bildningsförbundet Mittnorrland inbjuder till: Läge för dialog - men hur är läget?

  File Size: 231,4 KiB
  File Hits: 121
  File Last Updated: 13:49 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Läge för dialog Gotland/Stockholm 2014

  Folkbildningsförbundet i samarbete med Stockholms läns Bildningsförbund och studieförbunden på Gotland inbjuder till: Läge för dialog - men hur är läget? I Stockholm, torsdag 6 mars 2014.

  File Size: 222,9 KiB
  File Hits: 110
  File Last Updated: 13:29 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Läge för dialog Gotland/Stockholm 2014

  Folkbildningsförbundet i samarbete med Stockholms läns Bildningsförbund och studieförbunden på Gotland inbjuder till: Läge för dialog - men hur är läget? I Stockholm, torsdag 6 mars 2014.

  File Size: 222,9 KiB
  File Hits: 0
  File Last Updated: 13:29 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Vestlunddagarna 2014

  Information om Vestlunddagarna 2014

  File Size: 130,8 KiB
  File Hits: 111
  File Last Updated: 13:15 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Aktivt val, Logga

  #aktivtval2014 loggor olika format

  File Size: 1,2 MiB
  File Hits: 0
  File Last Updated: 12:52 2014-04-02

 • distansutbildning |Norge
  02-04-2014

  Webinar: Kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv

  Nordisk nettverk for voksnes læring inviterer til webinar. Dette er Webinar #3 i oppkjøringen til «Nordiske broer for livslang læring», og handler om broen mellom utdanning og arbeidsliv. Hvordan sikre framtidas konkurransekraft? Webinar: Kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv 9. April kl 14.00-15.00 CET Med Ingegerd Green      Moderator: Torhild Slåtto Varifrån ska arbetskraften när […]

 • De jobber hver dag for å utvikle nettveiledningen. Finske studentveiledere ved Otavan Opisto i Finland, fra venstre: Annukka, Riikka, Saara, Sari, Ulla, Sanna, Anna, Tiina, Eveliina og Saana.
  vägledning studieavbrott |Norden
  02-04-2014

  «The power of presence»

  Veiledning skjer på mange områder og i mange faser av livet. I denne saken får vi ta del i erfaringer og refleksjoner fra en gruppe finske veiledere som veileder studenter under utdanning. Tilstedeværelse er et mål for dem. Vi henter også noen poenger fra danske Elisabeth Højdals foredrag om karriereveiledning under konferansen «Vejledning i arbejdslivet» på Grønland i mars. Karrieren inkluderer hele mennesket, sier Højdal.

 • distansutbildning |Norden
  01-04-2014

  Webinar: Kompetensförsörjning för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv

  Webinar
  9. April kl 14.00-15.00 CET
  Varifrån ska arbetskraften när antalet yrkesverksamma i de nordiska länderna sjunker? Hur utformas nödvändiga system och strukturer för att säkra kompetensförsörjningen i privat och offentligt näringsliv?

 • vuxnas lärande |Norge
  01-04-2014

  Å tenke det, ville det - og gjøre det

  Når det kompetansepolitiske Norge denne uken møtes for å diskutere OECDs Skills Strategy er VOFO der for å minne om et viktig element: Motivasjon for læring er vel så viktig som tilgang til læringsmuligheter - Og ingen motiverer flere til å lære enn de frivillige organisasjonene. Les mer på VOFOs blogg.

 • |in English
  01-04-2014

  92 % happy

  OxfordrapportA fresh research report reveals great results for Norwegian non-formal learning. Courses in NGOs provides both high learning outcomes and high social benefits. 92 % of participants would recommend the courses to others. – This level of satisfaction would be a dream scenario for many commercial providers, says project manager in Oxford Research Rune Stiberg Jamt.
  The report summarizes  research on the non-formal courses offered by Norwegian Study Associations and their NGO member organisations . The research has been carried out by Oxford Research during 2013, on demand from the Ministry of Education and Research.

 • |
  31-03-2014

  Udfordrede og udfordrende voksenpædagogiske miljøer

  ENGAGERET DEBAT OM VOKSENPÆDAGOGISKE MILJØER PÅ TRÆF I ODENSE

   
 • vuxnas lärande |Norge
  28-03-2014

  Ta en master i voksnes læring

  Hva fremmer eller hemmer voksnes læring? Hvordan lede, veilede og evaluere voksnes læringsprosesser? Er dette spørsmål du er opptatt av, så har NTNU masterprogrammet for deg. Søknadsfristen er 15. april.

  les mer

 • |Norden
  28-03-2014

  Konferens målar upp framtiden för morgondagens utbildning

  Hvordan møter nordisk utdanning samfunnsutfordringene i dag, og hvordan vil det bli i framtiden? Hvilke finansieringsmuligheter er tilgjengelige for nordisk utdanningsforskning under Horisont 2020? Dette er tema for konferansen "Shaping the future of Nordic education" i Reykjavik 19. mai 2014.

 • |in English
  27-03-2014

  Educating fathers, educating men. New approaches and needs

  Modern father - vandalay / photocase.comTwo particularly tough challenges faced by men are their role as a father, and ageing. Adult educationalists have developed new educational formats for these two life phases, to meet men's specific needs.
  Adult and family education can effectively reach out to men from a wide range of milieus via their role as fathers: a role every father wants to be good at. One good means of support, for example, is low-threshold, locally run Protestant adult educational schemes which relate to everyday life and leisure activities.

 • distansutbildning |
  26-03-2014

  Webinar: Creativity as a learning tool – an introduction to Biophilia

  The Icelandic artist Björk, is the inspiration behind a new, innovative educational Program, Biophilia. It is based on a concept of creativity as a research and learning tool.

 • |Sverige
  26-03-2014

  Arviointi kehityksen välineenä – koulutuspoliittisten uudistusten arvioinnista

  Arvioinnin roolia koululaitoksen uudistamisessa tulee vahvistaa. Sen lisäksi, että arviointi antaa jälkikäteen tietoa siitä, kuinka hyvi n uudistus on onnistunut, toimiva arviointi voi myös antaa tärkeää tietoa joka voi vaikuttaa uudistuksen toteuttamistapaan ja sen vaikuttavuuteen paikallistasolla. Uudistuksen arviointituloksilla voi myös olla merkitystä mahdollisten uusien uudistusten suunnitellulle. Näin todetaan tuoreessa mietinnössä, joka koskee koululaitoksen uudistusten arviointia.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Uusi ajatushautomo korottaa äänensä humanistisen osaamisen puolesta

  Ruotsissa perustettiin vastikään kansallinen humanististen tieteiden ajatushautomo Humtank. Ajatushautomon tarkoituksena on täyttää keskustelussa vallitseva tyhjiö ja edustaa humanistista näkökulmaa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, etenkin tutkimukseen ja koulutukseen liittyvässä keskustelussa. Yksi hautomon jäsenistä on Jonas Harvard, Mittuniversitetet-yliopiston humanististen tieteiden osaston dosentti.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Monet nuoret työttömät jatkavat opintojaan opiskelumotivaatiokurssin jälkeen

  Opiskelumotivaatiota lisäävälle kansanopistokurssille osallistuneista viisi kymmenestä jatkaa kurssin jälkeen opintoja tai työllistyy. Tämä käy ilmi Ruotsin työvoimaviranomaisten ja kansansivistysneuvoston Folkbildningsrådetin tilastoista. Lähes neljä kymmenestä kansanopiston opiskelumotivaatiokurssille vuonna 2012 osallistuneesta päätti jatkaa opintojaan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

 • |Norge
  25-03-2014

  Vain mukiinmenevä innovoija

  Norja on ”kohtuullinen” innovoija. Näin kuuluu”Innovaatiounionin tulostaulu”-nimisen EU-raportin tuomio. Norja pääsi tulostaulussa sijalle 17 ja suoriutuu edelleen innovaatiorintamalla EU:n keskiarvoa heikommin.

 • |Norden
  25-03-2014

  Pohjoismainen työssäoppimishanke käynnissä

  Suuri pohjoismainen työssäoppimishanke on nyt täydessä vauhdissa. Hanke on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston toteuttamaa kestävän pohjoismaisen hyvinvoinnin ohjelmaa. Hankkeen toinen tapaaminen järjestettiin Lillestrømissä 11. - 12. maaliskuuta.

 • |Norden
  25-03-2014

  Muista ilmoittautua Pohjoismaisia siltoja -konferenssiin!

  Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät Islannin puheenjohtajuuden aikana Reykjavikin Harpa-keskuksessa 10. - 11. kesäkuuta 2014 pohjoismaisen konferenssin, jonka otsikkona on Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen.

 • |Island
  25-03-2014

  Sopimus "Koulutus nyt" -pilottihankkeesta allekirjoitettiin

  "Koulutus nyt" on pilottihanke, jonka järjestäjinä ovat Islannin opetusministeriö, Reykjavikin kaupunki ja työmarkkinajärjestöt. Hankkeen päätavoite on lisätä opinto-ohjausta ja opintojen tukea Breidholtin kaupunginosassa Reykjavikissa.

 • |Island
  25-03-2014

  Toisen asteen opettajat lakossa

  Keskiyöllä 16. maaliskuuta Islannissa alkoi opettajien lakko, ja ja opetus on peruttu suurimmassa osassa toisen asteen oppilaitoksista. Neuvotteluja on käyty joulukuun alusta lähtien, mutta sopu on edelleen kaukana.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grönlanti rakentaa arktista koulutussiltaa

  Joukko arktisen alueen korkeakouluja järjesti koulutusmessut kaikille vuoden 2014 Arctic Winter Games -kisoihin (AWG) osallistuville urheilijoille.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Vahvat pohjoismaiset voimat koolla Nuukissa

  Nuukissa 18. - 19. maaliskuuta pidettyyn aikuisten opinto- ja uraohjausta käsittelevään konferenssiin kokoontui mittava joukko pohjoismaisia tutkijoita ja ohjausalan ammattilaisia. Yli 70 ihmistä eri Pohjoismaista sekä eri puolilta Grönlantia osallistui konferenssiin, jonka otsikkona oli "Vejledning i Voksenlivet" eli ohjaus aikuisten elämässä.

 • |Finland
  25-03-2014

  Maahanmuuttostrategian toimenpideohjelma hyväksyttiin

  Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ministeriryhmä on hyväksynyt Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmaan on koottu konkreettisia ja seurattavissa olevia toimenpiteitä strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 • |Finland
  25-03-2014

  Portti Pohjolaan

  Portti Pohjolaan on uusi portaali, joka portaali pyrkii lisäämään tietoisuutta siitä, millaisia monipuolisia tuki-, materiaali- ja yhteysmahdollisuuksia on tarjolla suomalaisille oppilaitoksille, jotka haluavat luoda yhteyksiä ja jakaa ideoita muiden Pohjoismaiden kanssa.

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Yrittäjyydelle entistä suurempi rooli peruskoulussa

  Yrittäjyyskasvatus otettiin Färsaarilla mukaan peruskoulun opinto-ohjelmaan muutama vuosi sitten. Toistaiseksi kokemukset ovat olleet myönteisiä oppimistulosten kannalta. Niinpä opetusministeri Bjørn Kalsø solmi hiljattain Färsaarten Yrittäjyystalon kanssa uuden yhteistyösopimuksen.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Mat til þróunar - um mat á endurbótum á skóalmálum

  Efla þarf hlutverk mats í endurbótum á skólum. Auk þess að veita svör við því hve vel endurbætur hafa tekist eftir að þeim er lokið, getur gott áfangamat á endurbótunum um leið og þær eiga sér stað veitt mikilvæga þekkingu og haft áhrif á hvernig umbæturnar eru framkvæmdar og hvaða árangri hægt er að ná með þeim. Niðurstöður áfangamats geta jafnframt verið mikilvægar við mótun nýrra endurbóta. Þetta er meðal lokaniðurstaðna í ritinu Mat til þróunar (Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)).

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ný hugmyndasmiðja á sviði hugvísinda

  Nýlega var nýrri hugmyndasmiðju á sviði hugvísinda – Humtank komið á laggirnar. Henni er ætlað að fylla tómarúm í umræðum og beina sjónum að sjónarmiðum hugvísinda í samfélagsmálefnum einkum hvað varða rannsóknir og menntun. Jonas Harvard, dósent í sagnfræði við Hugvísindadeild er einn af stofnendunum

 • |Sverige
  25-03-2014

  Margir atvinnuleitendur halda áfram námi

  Fimm af tíu þátttakendum í námsörvandi lýðskólanámskeiðum halda áfram námi eða fá atvinnu að loknu námskeiðinu. Þetta kemur fram í tölum frá Vinnumálastofnuninni og Alþýðufræðsluráðinu. Og nærri fjórir af hverjum tíu þátttakendum námsörvandi námskeiðum lýðskólanna árið 2012 hafa valið að halda áfram námi innan hefðbundna skólakerfisins.

 • |Norge
  25-03-2014

  Aðeins miðlungsgóð í nýsköpun

  Norðmenn eru nýskapandi í hófi. Þetta kemur fram í skýrslu Evrópusambandsins Innovation Union Scoreboard for 2014. Norðmenn eru fyrir neðan meðallag þjóða í ESB í mælingum um nýsköpun, eru í 17 sæti.

 • |Norden
  25-03-2014

  Fullur gangur í LPA-verkefninu

  Nú er unnið af fullu afli við stóra norræna verkefnið LPA – um nám á vinnustað (Læring på arbeidsplassen) sem er liður í áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra norræna velferð. Annar fundur aðstandenda verkefnisins var haldinn í Lilleström í Noregi 11.-12. mars.

 • |Island
  25-03-2014

  Samningur um tilraunaverkefnið „Menntun núna“ undirritaður

  „Menntun núna“ er tilraunaverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Reykjavíkurborgar og aðila vinnumarkaðarins sem hefur það markmið að auka ráðgjöf og stuðning við menntun í Breiðholti.

 • |Island
  25-03-2014

  Framhaldsskólakennarar í verkfalli

  Verkfall framhaldsskólakennara hófst á miðnætti 16. mars og kennsla fellur niður í flestum framhaldsskólum landsins. Viðræður hafa staðið síðan í byrjun desember en enn ber talsvert í milli.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grænland byggir menntabrú á norðurheimskautinu

  Háskólar á Norðurheimsskautssvæðinu héldu menntasýningu fyrir allt íþróttafólkið sem tók þátt í Arctic Winter Games 2014 í Alaska

 • |Grönland
  25-03-2014

  Öflugir norrænir kraftar sameinuðust i Nuuk

  Á ráðstefnunni Ráðgjöf á fullorðinsárum sem haldin var í Nuuk dagana 18.-19. mars sl. voru samankomnir norrænir fræðimenn og starfandi ráðgjafar sem búa yfir víðtækri þekkingu á sviðinu.

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Aukin áhersla á brautryðjandastarf í grunnskólanum

  Brautryðjandastarf var kynnt sem hluti af námi í grunnskólanum fyrir nokkrum árum síðan. Árangurinn fram til þessa hefur falið í sér jákvæð áhrif á námið og því hefur Bjørn Kalsø, menntamálaráðherra tekið frumkvæði að því að endurnýja samninginn við Framkvæmdahúsið.

 • |Finland
  25-03-2014

  Aðgerðaráætlun um aðlögun samþykkt

  Ráðherrar málefna innflytjenda og fólksflutninga hafa samþykkt aðgerðaráætlun fyrir stefnumótun sem ber heitið Framtíð aðlögunar 2020. Í aðgerðaráætluninni er samantekt áþreifanlegra aðgerða sem hægt er að fylgja eftir til þess að ná markmiðum stefnunnar.

 • |Finland
  25-03-2014

  Gátt að Norðrinu

  Gátt að Norðrinu er ný vefgátt sem á að leiða til aukinnar meðvitundar um fjölbreytt framboð stuðnings, gagna, og tækifæra til samskipta fyrir skóla og háskóla í Finnlandi sem óska eftir samstarfi við og vilja miðla hugmyndum til annarra skóla á Norðurlöndunum.

 • |Norden
  25-03-2014

  Husk registering for Nordiske Broer!

  Nordiske broer konferansen blir holdt i Harpa i Reykjavik 10 og 11 juni 2014 som Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer

  Utvärderingens roll vid reformeringen av skolan behöver stärkas. Utöver att i efterhand ge svar på hur väl en reform har lyckats kan en väl fungerande reformutvärdering även ge viktig kunskap som kan påverka det sätt på vilket reformen genomförs och det genomslag den får lokalt. Resultat från reformutvärdering kan även vara betydelsefull inför att eventuella nya reformer ska utformas. Det konstateras i slutbetänkandet Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12).

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ny tankesmedja röst för humanistisk kompetens

  En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ny tankesmedja röst för humanistisk kompetens

  En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Många unga arbetslösa studerar vidare

  Fem av tio deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurser går vidare till studier eller arbete efter avslutad kurs.. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Och nära fyra av tio deltagare som gått en studiemotiverande folkhögskolekurs 2012 har valt att studera vidare inom ordinarie utbildning.

 • |Norge
  25-03-2014

  Bare middels bra på innovasjon

  Norge er en "moderat" innovatør. Det er dommen i EU-rapporten "Innovation Union Scoreboard for 2014". Fremdeles rangerer Norge under EU-snittet på innovasjonsmålingen på 17 plass.

 • |Norden
  25-03-2014

  LPA-prosjekt i full gang

  Det store nordiske prosjektet LPA - Læring på arbeidsplassen - er en del av Nordisk Ministerråds program "holdbar nordisk velferd" er nå i full gang. Prosjektet hadde sin andre møteplass i Lillestrøm 11.-12. mars.

 • |Island
  25-03-2014

  En avtale om pilotprosjektet «Utdanning nå» undertegnet

  „«Utdanning nå» “ er et pilotprosjekt i samarbeid mellom Utdanningsdepartementet, Reykjavik kommune og arbeidslivets partnere, med det som hovedmål å øke veiledning og støtte til utdanning i bydelen Breidholt i Reykjavik.

 • |Island
  25-03-2014

  Lærere i den videregåendeskolen streiker

  Lærere i den videregående skolen ble tatt ut i streik ved midnatt den 16. mars og undervisning i de fleste av landets videregåendeskoler er avlyst. Forhandlinger har foregått siden i starten av desember men partene står fortsatt langt fra hverandre.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk

  Under konferencen ”Vejledning i Voksenlivet” var en stor vidensbank af nordiske forskere og praktikere samlet i Nuuk 18.-19. marts

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grønland bygger arktisk uddannelsesbro

  Universiteter fra den arktiske region holdt uddannelsesmesse for alle atleter, der deltog i Arctic Winter Games 2014 i Alaska

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Øget fokus på entreprenørskab i folkeskolen

  Intreprenørskab blev introduceret som en del af undervisningen i folkeskolen for nogle år siden. Idet erfaringerne hidtil har været gunstige for elevers læring, har undervisningsministeren, Bjørn Kalsø, taget initiativ til en ny samarbejdsaftale med Iværksætterhuset.

 • |Finland
  25-03-2014

  Åtgärdsprogrammet för migrationsstrategin godkändes

  Ministergruppen för migrations- och integrationsfrågor har godkänt åtgärdsprogrammet för strategin Migrationens framtid 2020. I åtgärdsprogrammet har man sammanfattat konkreta, uppföljbara åtgärder för att genomföra strategins mål.

 • |Finland
  25-03-2014

  Porten till Norden

  Porten till Norden är en ny portal som ska bidra till en ökad medvetenhet om det mångsidiga utbud av stöd, material och kontaktmöjligheter som finns för skolor och högskolor i Finland som vill ha kontakt till och dela idéer med det övriga Norden.

 • |Sverige
  24-03-2014

  Allas kunskap, allas bildning? #FBpod avsnitt 10

  Allas kunskap, allas bildning? I mars presenterade regeringen en ny proposition för folkbildningen i Sverige. I nya propositionen ”Allas kunskap – allas bildning” föreslås nya mål och nytt fokus för vissa delar av folkbildningspolitiken. Men vad innebär den för folkbildningens verksamhet? I tionde Folkbildningspodden gör vi en djupdykning i den nya folkbildningspropositionen och diskuterar dess [...]

 • vuxnas lärande |Norge
  24-03-2014

  Studieforbundene leverer

    – Noen av oss, som har holdt på en stund, har «alltid» framhevet studieforbundenes fortreffelighet, skriver Sturla Bjerkaker. – Vi har visst (!) at de gjør en god jobb, at de har nådd ut til det ganske innland og til de ytterste skjær med et rikt fang av kurstilbud for Kari og Ola. Nå vet vi det helt sikkert. Les VOFOs blogg om forskning på studieforbund.

   

 • distansutbildning |Norge
  24-03-2014

  Nye føringer for søknad om prosjektmidler fra Norgesuniversitetet

  Norgesuniversitetet lyser hvert år ut midler til prosjekter innenfor: Utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning. Utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi. Søknadsfrist er 15. mai for prekvalifisering og 1. november for endelig søknad. I år er føringene noe annerledes enn før: Tidligere har det […]

 • |Sverige
  24-03-2014

  Aktualiteter v. 12  File Size: 318,9 KiB
  File Hits: 179
  File Last Updated: 09:13 2014-03-24

 • |Sverige
  24-03-2014

  Aktualiteter v. 12  File Size: unknown
  File Hits: 245
  File Last Updated: 07:55 2014-08-26

 • |Sverige
  24-03-2014

  Aktualiteter v. 11

  Innehåll Svar till Folkbildningspropositionen Vägar till framgång Hur mår du i livet? Behrang Miri nationell samordnare för social mobilisering på ABF SV: Håll Europa öppet Folkuniversitetet: Elva sidor av Taube NBV: Musikleken avgjord Sensus: Mona Sahlin Pridetalar InfoNet Newsletter Regeringspropositionen • 11. Stipendier till fördjuanpde studier om folkbildning

  File Size: 305,0 KiB
  File Hits: 103
  File Last Updated: 09:09 2014-03-24

 • |Sverige
  24-03-2014

  Omvärldsnytt 1, 2014  File Size: 452,0 KiB
  File Hits: 167
  File Last Updated: 08:45 2014-03-24

 • |Sverige
  24-03-2014

  Omvärldsnytt 1 2014  File Size: 452,0 KiB
  File Hits: 220
  File Last Updated: 15:32 2014-10-13

 • Per Martin Skogsholm drar også fra Askim til Oslo for å undervise voksne i klasserom en kveld i uka, som et ekstra tilbud i tillegg til nettundervisningen.
  flexibelt lärande vuxnas lärande |Norge
  24-03-2014

  Viktig å skape trygghet og tillit

  - Det er viktig å bygge opp et tillitsforhold til studentene fra første dag. Når jeg ser at det er kommet inn oppgavebesvarelse fra en ny student, tar jeg alltid den først. En som leverer et arbeid for først gang er gjerne usikker på om han har løst oppgaven på riktig måte. Da er det godt å få rask respons, bli ønsket velkommen, og få tilbud om å ta kontakt når han støter på vanskeligheter. Jeg er klar til å hjelpe, og dette inspirerer nybegynneren til å stå på videre.

 • vuxnas lärande |Norge
  21-03-2014

  Fornemmelsen for nordisk samhørighed

   ”Vi mærkede virkelig de fælles nordiske værdier gennem samarbejdet.” Læs den første af fire artikler, der fortæller om nordiske samarbejdsprojekter, der har modtaget støtte fra Nordplus Voksen.

  les mer

 • |in English
  20-03-2014

  Austrian quality reference: Lessons learned from 900 certifications

  oe-certIn 2011, Austria introduced a national quality reference framework for adult education called Ö-Cert. This move was met with much attention from adult education professionals from both public and private institutions: well over 900 providers of adult education (including branches) have been certified so far, and around 200 applications are still pending.

 • distansutbildning |Norge
  20-03-2014

  Rødblyanten

  AV TORHILD SLÅTTO «Rødblyanten skulle vært kastet for evigheter siden! En lærerkommentar i rødt ødelegger motivasjonen og gir inntrykk av at her er det mye galt.» Det er Per Martin Skogsholm som sier dette. Han er ikke småskolelærer, men underviser voksne i tekniske fag på nett. Selv skriver han med blått eller grønt. Kan det […]

 • distansutbildning |Norge
  20-03-2014

  Ny konferanse 26 mai: MOOC for arbeidslivet

  I september i fjor gikk den første norske MOOC-konferansen av stabelen, og fokus var på utfordringer for høyere utdanning. I år er det følgene for utdanning og arbeidslivet som skal stå i søkelyset 26. mai på Oslo Kongressenter. Følgende tema vil bli tatt opp: • Hva er MOOC – status, trender og muligheter for arbeidslivet […]

 • |Sverige
  18-03-2014

  3 frågor #aktivtvtval2014

  Studieförbunden vill göra en gemensam insats för att uppmuntra till samtal om demokrati och valdeltagande. 3 frågor är tänkt som diskussionsunderlag för alla cirkelledare och cirkeldeltagare runt om i Sverige.

  File Size: 119,7 KiB
  File Hits: 74
  File Last Updated: 14:04 2014-03-18

 • |Sverige
  18-03-2014

  3 frågor #aktivtvtval2014

  Studieförbunden vill göra en gemensam insats för att uppmuntra till samtal om demokrati och valdeltagande. 3 frågor är tänkt som diskussionsunderlag för alla cirkelledare och cirkeldeltagare runt om i Sverige.

  File Size: unknown
  File Hits: 112
  File Last Updated: 07:54 2014-08-26

 • distansutbildning |Norge
  17-03-2014

  Refusjon for opplæring i samisk på grunnskolens nivå

  Godkjente nettskoler som har utført opplæring i samisk på grunnskolens nivå kan søke om refusjon fra Vox. Les mer her

 • vuxnas lärande |Norge
  14-03-2014

  Hvordan kan vofo.no bli bedre?

  Vi trenger dine synspunkter i vårt arbeid med å gjøre vofo.no bedre. Delta i en rask brukerundersøkelse om nettsiden og fortell oss hva du vil se mer/mindre av på nye vofo.no.

  DELTA I BRUKERUNDERSØKELSEN

  les mer

 • |in English
  14-03-2014

  Estonian lifelong learning strategy is called “Smart People”

  Estonia now has a new lifelong learning strategy, where three out of the five important points are directly related to adult education. The state means business: at the beginning of this year the Estonian Ministry of Education and Research divided the department of vocational and adult education into two independent units – the ministry now includes a department, which only deals with topics related to the education of adults.

 • vuxnas lärande |Norden
  13-03-2014

  Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

  Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

 • vuxnas lärande |Norge
  12-03-2014

  Bruker studieforbund som kvalitetskontroll

  Hammerfest er en av de kommunene som er ser verdien i å støtte kurs og opplæring i det lokale organisasjonslivet. For å sikre at pengene kommer til best nytte lyser de ut tilskudd eksklusivt for medlemmer av studieforbund.

  les mer

 • |in English
  10-03-2014

  Adult education boosts language knowledge in Latvia

  lead inThe Latvian Adult Education Association (LAEA) is an excellent place and site for adult education providers to inform of, pilot and disseminate LLL projects that are being developed in Latvia. Here we introduce some of them.

 • |in English
  07-03-2014

  Paulo Freire: Pedagogy between oppression and liberation

  Paulo FreirePaulo Freire was a Brazilian educator and philosopher during the last century. He becomes famous all over Europe because of his influential work about critical pedagogy. His publication „Pedagogy of the Oppressed“ is considered one of the foundational texts of the critical pedagogy movement. But in present time terms like „Oppressed“ and „Oppressors“ seem a little bit anachronistic. The question arises, if this way of thinking is still going necessary for a modern pedagogy. So what does he means with „Opresseds“ and „Oppressors“? Can we discover this people in modern pedagogical settings? Can we transfer the ideas of Paulo Freire into modern pedagogical concepts? Or is he at least only interesting for historical reason?

 • Stig Sandström handleder Lennart Werner på SeniorNet i Botkyrka. I bakgrunden syns Ann Goetzinger, Robert Öhrling och Olle Gauffin.
  IKT kompetens lika möjligheter |Sverige
  06-03-2014

  Med samarbete vågar fler använda datorn

  Boka resor och biljetter, göra bankärenden, ansöka till kurser och jobb. Allt fler varor och tjänster digitaliseras. Den som inte behärskar datorer och internet hamnar lätt utanför. I kampanjen Digidel, som pågick under tre år, samarbetade offentlig, ideell och privat sektor för att öka den digitala delaktigheten.

 • vuxnas lärande |Norge
  06-03-2014

  Læring for deltakelse og demokrati

  VOFOs årskonferanse blir i år en todagers øyeåpner om folkeopplysningens rolle i utviklingen av demokratiet. Sett av 26. og 27. mai allerede nå.

  les mer

 • |
  06-03-2014

  NVL á Íslandi

  Fundur með öllum fulltrúum Íslands í tengslanetum og vinnuhópum NVL þar sem starfsemin, niðurstöður og árangur er kynntur. Séstakur

 • |Sverige
  05-03-2014

  3 frågor #aktivtvtval2014

  Studieförbunden vill göra en gemensam insats för att uppmuntra till samtal om demokrati och valdeltagande. 3 frågor är tänkt som diskussionsunderlag för alla cirkelledare och cirkeldeltagare runt om i Sverige.

  File Size: 74,2 KiB
  File Hits: 0
  File Last Updated: 15:29 2014-03-05

 • distansutbildning |Norge
  05-03-2014

  Digital eksamen – til å bli klok av

  AV TORHILD SLÅTTO Det juridiske fakultet ved UiO har tatt i bruk digital eksamen for masterstudenter. På nettsiden er denne eksamensformen forklart slik: Penn og papir blir byttet ut med PC som skriveredskap. Mange utdanningsinstitusjoner jobber med å digitalisere eksamen, inkludert sensurering og alle rutiner omkring eksamen. Det ligger helt klart en effektiviseringsgevinst her. Men […]

 • |Sverige
  05-03-2014

  Stipendier för fördjupade studier om svenskt folkbildningsarbete

  Ansökningar om stipendium för 2014-15 skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 15 maj 2014. Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser härmed två stipendier för fördjupade studier som rör svenskt folkbildningsarbete. Stipendierna är på 50 000 kronor vardera.

  File Size: 455,4 KiB
  File Hits: 101
  File Last Updated: 12:30 2014-03-05

 • |Sverige
  05-03-2014

  Vägar till framgång

  Goda relationer mellan studieförbunden och kommunerna är en viktig del i ett lokalt förankrat folkbildningsarbete. Studieförbunden kommunerna har olika roller, men oftast delar vi gemensamma mål: att ge människor förutsättningar att växa och utvecklas, genom hela livet. Vägar till framgång lyfter fram några faktorer som vi tror kan bidra till utvecklat samarbete mellan studieförbunden och kommunerna. Politiker, tjänstemän och studieförbundsföreträdare ger sin syn på saken.

  File Size: 798,2 KiB
  File Hits: 79
  File Last Updated: 10:49 2014-03-05

 • flexibelt lärande lärandemål |Island
  04-03-2014

  Biophilia - prosjekt for kreativ undervisning

  Av: Eygló Harðardóttir, nordisk samarbeidsminister, Island. -

  Hvordan kan vi motivere unge i utdanning, øke deres aktivitet, vekke nysgjerrigheten og gjøre læringen mer morsom? Det er dette prosjektet Biophilia handler om, en av de store oppgavene i det islandske formannskapet i det nordiske samarbeidet. Om lag 2,8 millioner DKK går til prosjektet i 2014.

 • |in English
  04-03-2014

  Introducing InfoNet Newsletter 1-2014

  cartoon1-2014-homepageJust before publishing this first InfoNet Newsletter in 2014 we made some improving changes to the InfoNet website (http://www.infonet-ae.eu/).
  Most important are some changes to the design, including more pictures, larger pictures and two bars instead of three. There are now more cross-links and a new menu structure. It is all intended to make it easier for the user to navigate at the website.
  In addition to this we have added extended info about the authors and photos to most articles. Later we will publish a comprehensive list with presentations of InfoNet correspondents.
  We have introduced Facebook Page and responsive design which makes in possible to read the site with smartphone and tablet. Cartoon: Fresh Erasmus+ soup from the EU-cook!  (Gerhard Mester)

 • distansutbildning |Norge
  04-03-2014

  Det er for tiden ingen ledige stillinger

  Det er for tiden ingen ledige stillinger

 • |Sverige
  03-03-2014

  3 frågor A5

  - Brukar du rösta? - Känner du någon som inte röstar? Varför inte? Vad göra? - Hur ser demokratin ut i er cirkel? Studieförbunden vill göra en gemensam insats för att initiera samtal om demokrati och valdeltagande. Därför tillgängliggör vi ovanstående diskussionsfrågor för alla cirkelledare och cirkeldeltagare runt om i Sverige.

  File Size: 129,4 KiB
  File Hits: 49
  File Last Updated: 13:04 2014-03-03