Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Finland
  29-01-2014

  Sannfinländarna startar en studiecentral

  Studiecentralen skall svara på de önskemål som partimedlemmarna har om utbildning i förtroende- och i partiuppgifter. Partiet vill också aktivera kommuninvånare, väcka intresse för gemensamma ärenden samt öka genomskinlighet i beslutsfattandet.

 • |Norge
  29-01-2014

  Forskning: 9 av 10 anbefaler studieforbundenes kurs

  21. januar publiserte Vox en forskningsrapport fra Oxford Resarch. Med det er ett års forskning på studieforbund avsluttet, og konklusjonene er positive: Kurs i studieforbund og frivillige organisasjoner gir høyt læringsutbytte og høyt sosialt utbytte.

 • |Norge
  29-01-2014

  Læringslivet

  8. januar arrangerte Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sin årskonferanse, i år med tittelen «Læringslivet».

 • |Norge
  29-01-2014

  Norge bør utnytte det potensialet som MOOC kan gi

  I juni 2013 oppnevnte den norske regjeringen et utvalg til å utrede hvilke muligheter og utfordringer som følger av fremveksten av MOOCs (Massive Open Online Courses) og lignende tilbud.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Lancering af EURAXESS Faroe Islands

  19. december 2013 blev Euraxess portal nr. 39, som er Euraxess Faroe Islands, åbnet for offentligheden og taget i brug.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Hvad er din kurs for at komme ud på arbejdsmarkedet?

  Dette og andre spørgsmål bliver stillet adskillige gange for tiden, hvor vejledere fra ALS (arbejdsformidlingskontoret), rejser ud til hver krog af Færøerne for at komme i personlig kontakt med de arbejdsløse. ALS tilbyder vejledningssamtaler omkring kompetenceudvikling, arbejdsmuligheder og det at søge arbejde.

 • |Island
  29-01-2014

  Regler om forberedende voksenopplæring for å oppnå studiekompetanse

  Utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet i Island har offentliggjort regler om forberedende voksenopplæring for å oppnå generell studiekompetanse. Forberedende voksenopplæring med dette formål er rettet mot voksne over25 år som søker immatrikulering men ikke oppfyller kravene for generell studiekompetanse.

 • |Island
  29-01-2014

  Reglur um aðfaranám á háskólastigi

  Reglur um aðfaranám á háskólastigi hafa verið gefnar út. Aðfaranám er einkum ætlað 25 ára og eldri nemendum sem hyggja á háskólanám en fullnægja ekki inntökuskilyrðum um stúdentspróf.

 • |Finland
  29-01-2014

  Ný miðstöð námsmats

  Verkefni nýju miðstöðvarinnar felast meðal annars í því að taka saman upplýsingar fyrir þá sem móta menntastefnu og vinna að þróun menntunar. Miðstöðin á að meta menntun, starfsemi fræðsluaðila og háskóla auk þess að meta námsárangur.

 • |Finland
  29-01-2014

  Flokkur Sannra Finna stofnar fræðslumiðstöð

  Fræðslumiðstöðin á að mæta óskum flokksmanna um menntun um trúnaðar- og flokksmálefni. Með þessu hyggst flokkurinn virkja íbúa sveitarfélaga, vekja áhuga á sameiginlegum málefnum og auka gagnsæi ákvarðanatöku.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  EURAXESS í loftið á Færeyjum

  Þann 19. desember 2013 var Euraxess vefgátt nr. 39, sem er Euraxess á Færeyjum, opnuð almenningi og til notkunar.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Hvaða leið ætlar þú út á vinnumarkaðinn?

  Þessi og fleiri spurningar hljóma víða um þessar mundir, vegna þess að ráðgjafar frá ALS (vinnumiðluninni ), ferðast um gervallar Færeyjar til þess að ná persónulegu sambandi við atvinnuleitendur. ALS býður upp á ráðgjöf um færniþróun, atvinnutækifæri og atvinnuumsóknir.

 • |Norge
  29-01-2014

  Rannsóknir: 9 af hverjum 10 mæla með námskeiðum fræðslusambandanna

  21. janúar birti Vox skýrslu með niðurstöðum frá Oxford Resarch. Um leið lauk eins árs rannsóknum á fræðslusamböndum og niðurstöðurnar eru jákvæðar: Námskeið á vegum fræðslusambanda og frjálsra félagasamtaka stuðla að góðum námsárangri og ríkum félagslegum afrakstri.

 • |Norge
  29-01-2014

  Námslífið

  8. Janúar sl. héldu samtök atvinnurekenda í Noregi (Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO) árlega ráðstefnu sína undir yfirskriftinni Námslífið.

 • |Norge
  29-01-2014

  Norðmenn eiga að nýta sér tækifæri sem bjóðast með MOOC

  Í júní 2013 tilnefndi norska ríkisstjórnin einstaklinga í nefnd til þess að kanna hvaða tækifæri og áskoranir fylgdu tilkomu svokallaðra MOOCs (Massive Open Online Courses) og sambærilegum tækifærum.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Nú verða til æfingaskólar fyrir kennaramenntun

  Efla á gæði æfingakennslu með því að bjóða upp á hana í færri skólum. 40 milljónum sænskra króna verður ár hvert varið til þess að koma á laggirnar svokölluðum æfingaskólum. Menntun kennara var breytt árið 2011 til þess að bæta gæði námsins. Sænska ríkisstjórnin óskar nú eftir að leggja enn meiri áherslu á æfingakennslu í náminu, með því sem kallað er menntun á vinnustað. Nú dreifast kennaranemar á fjölda skóla. Það eru brestir í þessu skipulagi, meðal annars getur skort á leiðsögn og eftirfylgni.

 • |Sverige
  29-01-2014

  377 nýjar starfsnámsbrautir í háskólum tilbúnar þess að mæta færniþörfum

  20.552 stúdentar frá 377 nýjum námsleiðum við háskóla munu á næstu árum fóðra vinnumarkaðinn með færni. Í ár hefur nemaplássum fjölgað um 4.000 frá síðasta ári.

 • |Finland
  29-01-2014

  Uusi kansallinen koulutuksen arviointikeskus

  Uuden arviointikeskuksen tehtävänä on tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Arviointikeskus tulee toteuttamaan koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja sekä oppimistulosten arviointeja.

 • |Finland
  29-01-2014

  Perussuomalaisille opintokeskus

  Omalla opintokeskuksella kasvava puolue vastaa jäsentensä toiveisiin saada koulutusta luottamus- ja puoluetehtäviin. Puolue haluaa myös aktivoida kuntalaisia, herättää kiinnostusta yhteisten asioiden hoitamiseen ja lisätä päätöksenteon avoimuutta.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  EURAXESS Faroe Islands avattiin

  19. joulukuuta 2013 Euraxessin portaali numero 39, Euraxess Faroe Islands, avattiin yleisölle ja otettiin käyttöön.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Mikä on sinun reittisi työmarkkinoille?

  Tätä ja paljon muutakin kysellään, kun Färsaarten työnvälitystoimisto ALS:in ohjaajat kiertävät saaren joka kolkassa tapaamassa työttömiä henkilökohtaisesti. ALS:in tarjoamissa ohjauskeskusteluissa puhutaan osaamisen kehittämisestä, työmahdollisuuksista ja työnhausta.

 • |Island
  29-01-2014

  Korkeakouluopintoihin valmistavalle aikuiskoulutukselle uudet säännöt

  Islannin opetus-, tutkimus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut säännöt, jotka koskevat aikuisille suunnattuja, korkeakoulukelpoisuuden antavia valmistavia opintoja. Tällainen valmistava aikuiskoulutus on suunnattu yli 25-vuotiaille, jotka haluavat opiskella korkeakoulussa mutta eivät täytä korkeakoulutuksen yleisiä kelpoisuusvaatimuksia.

 • |Norge
  29-01-2014

  Tutkimus: yhdeksän kymmenestä suosittelisi sivistysliittojen kursseja

  21. tammikuuta Norjan elinikäisen oppimisen virasto Vox julkisti Oxford Research -tutkimuslaitoksen laatiman tutkimusraportin. Raportti perustuu vuoden pituiseen sivistysliittoja koskevaan tutkimukseen, jonka johtopäätökset ovat myönteisiä: sivistysliittojen ja vapaaehtoisjärjestöjen järjestämät kurssit ovat osallistujille antoisia niin oppimistulosten kannalta kuin sosiaalisesti.

 • |Norge
  29-01-2014

  Koulutuselämä-konferenssi

  Norjan työnantajien keskusjärjestö NHO järjesti 8. tammikuuta vuotuisen konferenssinsa, jonka otsikkona tänä vuonna oli ”Koulutuselämä”.

 • |Norge
  29-01-2014

  Norjan hyödynnettävä MOOC-koulutuksen potentiaali

  Kesäkuussa 2013 Norjan hallitus nimitti toimikunnan selvittämään, mitä mahdollisuuksia ja haasteita MOOC:n (Massive Open Online Courses) ja vastaavien koulutusmuotojen lisääntynyt tarjonta tuo mukanaan.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Opettajankoulutukseen perustetaan harjoittelukouluja

  Opettajaksi opiskelijoiden opetusharjoittelun laatua aiotaan parantaa keskittämällä se entistä harvempiin kouluihin. Hallitus aikoo panostaa 40 miljoonaa kruunua vuodessa harjoittelukoulujen perustamiseen. Ruotsalaisen opettajankoulutuksen laatua on pyritty parantamaan vuonna 2011 toteutetulla uudistuksella. Nyt hallitus haluaa entisestään vahvistaa opetusharjoittelun eli työssä oppimisen roolia koulutuksessa. Nykyisin suurin osa opettajaopiskelijoista hajaantuu moneen eri kouluun. Järjestelmässä on puutteita: muun muassa harjoittelun ohjaus ja seuranta voivat kärsiä.

 • |Sverige
  29-01-2014

  377 uutta ammattikorkeakoulutusta valmiina luomaan kysyttyä osaamista

  Yhteensä 20 552 opiskelijaa aloittaa 377 uudessa koulutusohjelmassa ja tuo lähivuosina osaamista työelämän tarpeisiin. Aloituspaikkoja on 4000 enemmän kuin viime vuonna.

 • |Sverige
  28-01-2014

  Sigill vit botten  File Size: 379,1 KiB
  File Hits: 36
  File Last Updated: 10:35 2014-01-28

 • |Sverige
  28-01-2014

  Är folkbildning ute? #FBpod avsnitt 8

  #fbpod avsnitt 8 – Är folkbildning ute? Inom studieförbunden finns en stark tro på folkbildningens roll i samhället. Vi talar om livslångt lärande, att folkbildningen stärker demokratin, att studieförbunden gör utvecklar kulturlivet och mycket mer. Samtidigt tar folkbildningen väldigt lite plats i den allmänna debatten. Även om bildning ses som något väldigt viktigt möts vi [...]

 • |Sverige
  27-01-2014

  Aktualiteter v.5  File Size: 272,8 KiB
  File Hits: 39
  File Last Updated: 21:37 2014-01-27

 • distansutbildning |
  27-01-2014

  Webinar: Digidel

  Er digitale ferdigheter en forutsetning for digital og demokratisk deltakelse? Webinar om Digidel 2013 - et svensk suksessprosjekt for digital deltakelse. Christine Cars-Ingels presenterer kampanjen og resultatene.

 • |
  27-01-2014

  Webinar: Participation live

  Can we improve democracy through live participation online? Join NVL Distans webinar with experts from two continents on video conference systems and live streaming! Wednesday February 26th at 15.00 CET. Read more on: http://www.nordvux.net/content/id/6581/webinar-participation-live 

 • distansutbildning |Norge
  27-01-2014

  Workshop 12. og 13. mars: Effektive og nyttige nettverktøy

  12. mars kl. 1100-1600: Oslo, KS Agenda møtesenter, nær Nationaltheatret jernbanestasjon (utgang) i Haakon VII’s gate 9 i Oslo 13. mars Kl. 1000-1500: Quality Hotel Augustin i Kongensgate 26, Trondheim Begrenset antall deltakere. Påmeldingsprinsipp:  Den som kommer først til mølla … Medlemspris: Kr 650 Pris for ikke-medlemmer: kr 1250 PROGRAM Velkommen v/ Fleksibel utdanning Norge […]

 • Jochen Höfferer broadcasts live and interactively the meetings of the city council in Salzburg, Austria.
  distansutbildning |Europa
  27-01-2014

  Participation live

  Can we improve democracy through live participation online? Join NVL Distans webinar with experts from two continents on video conference systems and live streaming! Wednesday February 26th at 15.00 CET.

 • |Norden
  25-01-2014

  Åpning av konferansen: - Illugi Gunnarsson

  Illugi Gunnarsson, minister for utdanning og kultur, Island

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Anders Geertsen

  Anders Geertsen

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Kristín Vala Ragnarsdóttir

  professor i bærekraft vitenskap ved Islands Universitet. Hun var dekan for det naturvitenskaplige fakultet ved universitetet 2008-2012.

 • innovation |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Guðrún Jónsdóttir Bachmann

  is the Manager of Public Science Communication Programmes at the University of Iceland (UI). She has a MSc degree in Science Communication from UWE in Bristol, UK.

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Auður Rán Þorgeirsdóttir

  is a Project Manager at the Icelandic Ministry for Education, Science and Culture. She has a MSc degree in Cultural Management & Policy from Queen Margaret University in Edinburgh

 • Personalet på Søbysøgårds uddannelsesafdeling består af både lærere, betjente og socialrådgivere. Forrest til venstre står undervisningsleder Eivind Rasmussen, og forrest til højre souschef Lise Fischer, som begge har siddet med i projektgruppen om uddannelsesafdelinger.
  fängelseutbildning |Danmark
  24-01-2014

  Forsøg med uddannelsesafdelinger

  Uddannelsesafdelinger skal give indsatte, som gerne vil uddanne sig, ro til fordybelse og koncentration.

 • |Norden
  23-01-2014

  Key-note: - Martin Henning

  Martin Henning

 • |
  22-01-2014

  NVL:s verksamhetsplan 2014

  NVL:s verksamhetsplan 2014

 • |
  21-01-2014

  Challenges, problems and achievements of adult educators in Lithuania

  Professional adult educationTo learn how to learn, to learn how to act, to learn how to live with each other, and to learn how to live. These are the main tools for Lithuanian adult educators. In this article we present the results of research projects and the debates on andragogy in Lithuania.

 • |
  21-01-2014

  Out of bed – out of house

  Andar na rua (walking the streets)Traditionally, adult education takes the form of advertised courses or classes in classrooms or workshops. But the economic crisis has made adult educators realise that the first and sometimes difficult task is to get people out of their beds, out of their houses and out of social isolation.

 • |
  21-01-2014

  Raising awareness for adult education

  araleTaking politicians on a bus tour. Producing television adverts that motivate adults to learn basic reading and writing skills. Recruiting adult learners to be mentors for new learners. Inviting citizens on an educational walk in their own town. These are some of the experiences presented in a new European publication.

 • vuxnas lärande |Norge
  21-01-2014

  9 av 10 anbefaler kurs

  Ett års forskning på studieforbund er avsluttet og konklusjonene er positive: Kurs i frivillige organisasjoner gir høyt læringsutbytte og høyt sosialt utbytte. 92% av kursdeltakerne ville anbefalt kursene til andre.

  les mer

 • Den danska barn- och undervisningsministern, Christine Antorini deltar i den nordiska skolkonferensen på Bella Center i Köpenhamn.
  |Norden
  19-01-2014

  Stor konferens om den nordiska skolan

  Norden visar vägen med en stor konferens i Köpenhamn om utmaningar och styrkor i de nordiska utbildningarna.

 • vuxnas lärande |Norge
  17-01-2014

  Nytt gratis voksenlærerkurs

  Etter svært gode tilbakemeldinger på de to pilotkursene i høst vil VOFO i 2014 fortsette med å tilby gratis kurs i voksenpedagogikk. Første påmeldingsfrist er 31.januar for et dagskurs i Oslo. 

   

  les mer

 • |
  17-01-2014

  Stock-taking and future oriented

  Minister for education, Jernej Pikalo, PhD, expressed appreciation of AE and promised state supportSlovenian adult education stakeholderrs met at their annual gathering as to exchange information on past and future endeavours in the field. Expected impacts of policy, financing and professional work were debated. The event was enriched by presentations of 2013 accomplishments in various fields.

 • |Norden
  17-01-2014

  Projekt Frafald i voksenuddannelser

  Er det et problem eller en gevinst?

 • |Sverige
  16-01-2014

  Aktualiteter v.3  File Size: 301,7 KiB
  File Hits: 73
  File Last Updated: 14:07 2014-01-16

 • |
  15-01-2014

  Vejledning i Arbejdslivet

  Naturskønne Nuuk danner rammerne, når Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og NVL's vejledernetværk indbyder til vejlederkonference 18.-19 marts 2014. Konferencens tema er ”Vejledning i Arbejdslivet”, og deltagerkredsen er vejledere fra hele Norden.

 • |
  15-01-2014

  Lifting spirits, not faces

  Kim de Groote : “Entfalten statt liften” (Lifting spirits, not faces) A qualitative investigation into the needs of senior citizens on cultural educational schemes. Munich (Kopaed, Kulturelle Bildung series, vol. 34) 2013, 248 p.

 • |
  15-01-2014

  Religion in the context of the Europeanisation of education

  Peter Schreiner: Religion im Kontext einer Europäisierung von Bildung
  (Religion in the context of the Europeanisation of education), Münster, New York, Munich, Berlin 2012 (= Religious Diversity and Education in Europe 22), 402 pages

 • vuxnas lärande |Norge
  14-01-2014

  Fra Grundtvig til Erasmus+

  EUs samarbeidsprogram for voksnes læring - Grundtvig - ble fra nyåret del av det utvidede utdanningsprogrammet Erasmus+. Mer penger tilføres potten, men likevel vil noen ordninger forsvinne.

  les mer

 • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Quality Model for Validation in the Nordic Countries

  This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.

 • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Gæðalíkan fyrir raunfærnimat

  Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.

 • distansutbildning |Norge
  14-01-2014

  Bli med på webinar om Digidel

  NVL Distans inviterer deg til å bli med på webinar om Digidel – en svensk kampanje for å øke digital inkludering. Er digitale ferdigheter en forutsetning for digital og demokratisk deltakelse i et moderne samfunn? Hvordan kan vi motivere store grupper av mennesker for å lære digital kompetanse? I 2011 Sverige innledet den massive kampanjen […]

 • |
  13-01-2014

  The body in the post-materialist time - a topic for educators?

  Prof. Dr Robert GugutzerInterview with Robert Gugutzer, a sports sociologist and the leading researcher in Germany in the field of body, sports and wellness. Gugutzer is professor at the Institute of Sports Sciences of the Goethe-Universität Frankfurt. He is known for comparing the cult of the body in contemporary society to a modern form of religion.

 • distansutbildning |
  10-01-2014

  Distans action plan 2014

  NVL Distans action plan 2014: Goals, priorities, partners and activity calendar.

 • distansutbildning |
  10-01-2014

  "Digidel" a Swedish success story

  January 27th at 13.00 CET, NVL Distans invites you to join our webinar about Digidel - a Swedish campaign to increase digital inclusion. Christine Cars-Ingels was the office secretary of Digidel, will present the experiences of the campaign and the present statistics of Internet use in Sweden.

 • distansutbildning |Norge
  10-01-2014

  Folkeuniversitetet Nettstudier søker kursutvikler

  Les stillingsannonsen på www.folkeuniversitetet.no under ledige stillinger. Frist for å søke på stillingen er 31. januar.

 • vuxnas lärande |Norge
  10-01-2014

  Læringsmuskler for et godt læringsliv

  NHO holdt denne uken sin årskonferanse under mottoet Læringslivet. I VOFOs første blogginnlegg i 2014 minner vi om at evnen til å lære er noe som må holdes ved like - at vi gjennom hele livet må trene våre læringsmuskler. Les bloggen her.

 • |
  09-01-2014

  Lärarkompetens och undervisningspraktik

   

 • vuxnas lärande |Norge
  09-01-2014

  Nå samarbeider fylket med studieforbundene

  Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Finnmark har inngått en samarbeidsavtale med Finnmark Fylkeskommune. Sammen skal de gi bedre læringsmuligheter til voksne i fylket.

  les mer

 • |Norden
  07-01-2014

  Lärarkompetens och undervisningspraktik #Alfa14

  Den 17 - 19 september 2014, Gullmarsstrands hotell och konferens, Fiskebäckskil, Bohuslän, Sverige.

 • |
  07-01-2014

  InfoNet Newsletter 7/2013: LLinE on Body, Emotions and the Arts

  Cartoon: MesterThis issue of InfoNet Newsletter is dedicated to the recently published issue of the LLinE web magazine. The theme of the issue is “Body, Emotions and the Arts”. The thematic issue is produced as part of the ongoing collaboration between InfoNet and LLinE.

 • |
  06-01-2014

  Webinar - Digidel

  Webinar about Digidel - a Swedish campaign to increase digital inclusion
  Christine Cars-Ingels presents the campaign and the results of it. 
  Registration here: https://www.surveymonkey.com/s/digidel

 • distansutbildning |Norge
  06-01-2014

  Fleksibel læring i sentrum på NHO-konferansen

  På pressekonferanse mandag snakket Kristin Skogen Lund om innholdet i programmet for NHOs årskonferanse «læringslivet» førstkommende onsdag. Der har de blant annet innlegg fra MOOC-leverandøren edX ved Johannes Heinlein og Rolv Assev fra WeWantToKnow som skal snakke om spillbasert læring via Dragonbox mattespill. - Hva slags muligheter gir det at eliteuniversiteter legger ut forelesninger fritt tilgjengelig […]

 • distansutbildning |Norge
  05-01-2014

  Aftenposten: Fra Ex.phil. til Flexphil

  Filosofene på Blindern legger om stilen. I det nye, interaktive undervisningstilbudet Flexphil samtaler de om filosofi, etikk og vitenskapsteori som om de var gjester hos Skavlan, skriver Aftenposten søndag. Les mer om UiOs kommende nett-tibud for ex-phil studenten.

 • |Finland
  03-01-2014

  Finland: Fyra miljoner euro till kompetensprogrammet för unga vuxna

  Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fyra miljoner euro i statsunderstöd till 56 anordnare av utbildning till så kallad uppsökande och stödande verksamhet, med vilken man vill nå ut till unga vuxna och understöda avläggandet av examen.

 • |Norden
  03-01-2014

  Lär om lärande på arbetsplatser

  Norden behöver säkra kvaliteten på lärlings- och praktikplatser och öka andelen elever som fullföljer utbildningen på gymnasienivå. Därför startar ett treårigt projekt som ska stimulera erfarenhetsutbyte och dialog om kvalitet i lärande på arbetsplatser. Projektet arrangerar Mötesplatser i Norden och det första hölls 13-14 november 2014 i Stockholm.

 • fängelseutbildning |Norge
  02-01-2014

  Opplæring innenfor kriminalomsorgen

  Lær av prosjekter som har kombinert teori og praksis i opplæringen av innsatte. Prosjektene viser hvordan skoleavdeling og arbeidsdrift i fengslene kan samarbeide.

 • |
  01-01-2014

  Program - Nordic Bridges for Livelong Learning

  Preliminary program - Nordic Bridges for Livelong Learning

  Conference on interdisciplinary cooperation and networking

  Reykjavik June 10th – 11th 2014

 • Rosemarie Elsner har været leder for det sociale projekt O4O (Older people for older people) i Grønland, der fokuserede på ældres sociale læring.
  lärandemål folkbildning |Grønland
  31-12-2013

  De ældres advokat nægter at gøre, som "man plejer"

  Rosemarie Elsner, lederen af plejehjemmet Utoqqaat Illuat i Nuuk, vil gå langt for de ældres velbefindende. Men hun appellerer også til, at de ældre gør sig synlige i samfundet og hjælper hinanden.

 • Petter Madegård og Jakob Balslev
  innovation folkbildning |Danmark
  31-12-2013

  Forretningsmæssige vinkler på kreativ idé åbner nye muligheder

  Cinema dell’Arte blev i efteråret 2013 danmarksmester i ’entreprenørskab for kreative brancher’. Præmien bestod blandt andet i et forløb, hvor der blev set på den kreative idé med nye øjne, fra en forretningsmæssig vinkel. Jakob Balslev, medstifter af Cinema dell’Arte, fortæller om mulige gevinster ved sammenkoblingen af kreative idéer med forretningsmæssige tilgange.

 • En inriktning för vuxenvägledning vore önskvärd inom de olika utbildningsalternativen som erbjuds i de Nordiska länderna idag, tycker Ann-Christine Ringström.
  mångkulturell vägledning |Sverige
  30-12-2013

  Den som vägleder andra måste se sig själv

  För att kunna förstå och hjälpa andra måste du först känna dig själv. Det är utgångspunkten i en rapport som ska fungera som verktyg för vuxenvägledare i Norden som bemöter människor från många olika kulturer.

 • distansutbildning |Norge
  30-12-2013

  En rask refleksjon over 2013

  Å nyte livet er å gå på kontoret, sa Olav Thon nylig. Jeg er enig, det er moro å gå på jobb, sammen med gode kolleger, i et vennlig og åpent arbeidsmiljø. I juni var vi lokal vert for den store europeiske konferansen EDEN2013, som samlet 400 deltakere i fire dager på Blindern. Konferansens motto […]

 • NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen och verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren.
  vägledning |Norden
  26-12-2013

  Nordisk Väglednings konferens 2013

  Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, 14 - 15 mars 2013, Göteborg. Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena.

 • vuxnas lärande |Norge
  20-12-2013

  God jul og godt nyttår!

  Voksenopplæringsforbundet tar juleferie fra 20. desember og er tilbake på kontorene torsdag 2. januar. Ha en hyggelig høytid!

  les mer

 • vuxnas lärande |Norge
  20-12-2013

  VOFOs kursprogram våren 2014

  VOFO Læring og kompetanse holder kurs spesielt tilpasset deg som jobber i frivillige organisasjoner. Nå er vårprogrammet klart. Kanskje finner du noe som passer for deg?

  les mer

 • distansutbildning |Norge
  20-12-2013

  Høgskolen i Lillehammer lager matematikkstudier for Utdanningsdirektoratet

  I forbindelse med den storstilte satsningen på matematikk i skolen som ble lansert politisk i høst, har HiL ved SELL blitt tildelt midler til utvikling av et 100% nettbasert studie i Matematikk 2 for 5. – 10. trinnslærere. Tilbudet skal produseres i vår og gjennomføres studieåret 2014/2015 med inntil 250 lærere.  Les mer om saken […]

 • |Sverige
  20-12-2013

  Aktualiteter v. 51  File Size: 265,6 KiB
  File Hits: 103
  File Last Updated: 09:53 2013-12-20

 • distansutbildning |Norge
  19-12-2013

  Misvisende fra MOOC-utvalget

  Fire av fem som startet nettstudier i 2011-2012 fullførte innen skoleåret var slutt. Det er Vox-speilet som slår fast dette i sin gjennomgang av statistikk for voksnes læring. Dette er imponerende, og en god nyhet å ta med seg inn i et nytt år. Fullføring for massekursene på nett, de såkalte mooc-ene, ligger mellom 7 […]

 • distansutbildning |Norge
  19-12-2013

  Den første utlysningen i Erasmus + er klar

  Europakommisjonen har publisert den første utlysningen i det nye programmet, og det vil være mulig å søke om midler fra Erasmus+ fra slutten av januar 2014. Les mer på nettsidene til SiU

 • distansutbildning |Norge
  19-12-2013

  Over 40 søknader om utviklingsmidler er kommet inn

  Vox utlyste utviklingsmidler til de offentlig godkjente nettskolene på 15 169 000, og det har kommet inn søknader på til sammen 27 848 713.  Søknadene blir ferdigbehandlet i slutten av januar 2014.  FuN behandler søknadene med innstilling til Vox.  

 • |Sverige
  19-12-2013

  Omvärldsnytt 6, 2013  File Size: 461,2 KiB
  File Hits: 154
  File Last Updated: 07:41 2013-12-19

 • |Sverige
  19-12-2013

  Omvärldsnytt 6, 2013  File Size: unknown
  File Hits: 336
  File Last Updated: 07:56 2014-08-26

 • |Finland
  19-12-2013

  Yrkeshögskolor fick nya tillstånd

  Statsrådet har beviljat nya tillstånd för 24 yrkeshögskolor från och med den 1 januari 2014. Som ny yrkeshögskola inleder Lapplands yrkeshögskola sin verksamhet. Genom tillståndsprocessen minskade antalet orter med yrkeshögskolverksamhet till under 50. År 2010 hade 62 orter yrkeshögskoleverksamhet.

 • |Sverige
  19-12-2013

  300 miljoner till Läslyft i skolan

  Svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Därför satsar regeringen 300 miljoner kronor på att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning, Läslyftet.

 • |Grønland
  18-12-2013

  Grønland får repræsentation i Washington

  Grønland har fået en repræsentationschef for Grønlands Repræsentation i Washington D.C., som skal blandt andet styrke samarbejdet mellem Grønland og USA om uddannelse og forbindelserne til arbejdsmarkedet.

 • |Grønland
  18-12-2013

  Tværatlantisk seminar om uddannelsesmuligheder i Vestnorden

  I Sisimiut var der den 10. og 11. december et tværatlantisk seminar ”Arctic Region Oil & Gas Seminar in Training and Education” med fokus på uddannelsesmuligheder for indbyggere i Vestnorden, afholdt af FING.

 • vuxnas lärande |Norge
  17-12-2013

  Få et internasjonalt perspektiv

  Tidsskriftet Adult Education and Development har gjenoppstått i ny form og kan kan trygt anbefales alle som er interessert i voksnes læring i et internasjonalt perspektiv.

  les mer

 • |Sverige
  17-12-2013

  Vad händer med Gruntvig  File Size: 309,2 KiB
  File Hits: 98
  File Last Updated: 09:21 2013-12-17

 • |Sverige
  17-12-2013

  Om Erasmus+  File Size: 289,8 KiB
  File Hits: 108
  File Last Updated: 09:20 2013-12-17

 • |
  16-12-2013

  Rita Süssmuth: “Adult Education needs an independent global process”

  Rita Suessmuth and editor Uwe Gartenschlaeger (LLinE/InfoNet - dvv international)“We see a dominance of cost/benefit calculations that completely loses sight of our starting point: understanding education as a fundamental human right.” We spoke with Professor Dr Rita Süssmuth about her assessment of the debates taking place currently around the globe, and the effects of the CONFINTEA process.

  Professor Dr Rita Süssmuth is President of the German Adult Education Association. From 1987 to 2002 she was a member of the German Parliament. 1988 to 1998 she served as President of the German Parliament. In addition, she has been involved in many other fields, particularly in areas such as migration, integration and demographic change. In 1997 she was Chairperson of the UNESCO Conference CONFINTEA V in Hamburg.