Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Grönland
  26-09-2013

  Mere hjælp til trænerkurser og lederudvikling

  Grønlands Idrætsforbund (GIF) og Air Greenland har efter 8 måneders pause indgået en ny aftale frem til slutningen af 2014. Air Greenland vil atter støtte sporten i Grønland, hvor sponsorpengene er på 1,5 mio. DKK. Formålet med det er blandt andet at gå aktivt ind i og støtte op om trænerkurser og lederudvikling.

 • |Grönland
  26-09-2013

  Nordjysk uddannelsesmesse til havs forbi Sydgrønland

  I otte dage fra den 5. til og med den 12. september var der Arctic Sea Show i Sydgrønland. Det er en uddannelses- og erhvervsmesse afholdt i skibet Sarfaq Ittuk, med nordjyske efterskoler og uddannelsesinstitutioner ombord. Skibet var forbi Narsarsuaq, Narsaq, Nanortalik, Qaqortoq og Paamiut i Sydgrønland også til sidst Nuuk i Vestgrønland.

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Stor dag for vejledermiljøet på Færøerne

  Ved studiestart sidst i august startede 42 studerende på en ny vejlderuddannelse på Færøernes universitet. Uddannelsen er organiseret som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Realkompetencevurdering på ministeriets agenda

  En ny betænkning om validering blev overrakt til undervisningsminister Bjørn Kalsø i Undervisnings- og Kulturministeriet den 23. august i år.

 • |Sverige
  26-09-2013

  Folkhögskolor resurs för nyanlända i ny satsning 2014-2017

  Regeringen vill använda folkhögskolornas kompetens i en ny satsning på kurser för nyanlända invandrare. I 2014 års budgetproposition kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att lämna kostnadsersättning till folkhögskolor som genomför kurser som är särskilt utformade för nyanlända.

 • |Norge
  26-09-2013

  FuN for fleksibel utdanning

  Fleksibel utdanning Norge – eller FuN – er det nye navnet på Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF). 10. september lanserte de sitt nye navn og sin nye profil med en egen navnefest.

 • |Norge
  26-09-2013

  28 millioner til forskning

  Fire fagmiljøer har fått midler fra Norges Forskningsråd til å forske på voksnes læring. Alle vil bruke datamateriale fra den første PIAAC-undersøkelsen, som kommer 8. oktober. To av fire forskningsprosjekter, både NIFU og Høgskolen Stord/Haugesund, har nordisk fokus.

 • |Norge
  26-09-2013

  Ny regjering i anmarsj

  I Stortingsvalget i Norge 9. september mistet den sittende rød-grønne regjeringen sitt flertall, og det ligger an til regjeringsskifte. Sonderinger og regjeringsforhandlinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er i gang, og det er ventet at en ny regjering vil tiltre midt i oktober. Konsekvensene for voksenopplæringsfeltet er foreløpig vanskelige å spå.

 • |Island
  26-09-2013

  Større bidrag til voksenopplæring

  I begynnelsen av høstsemestret 2013 bevilget utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet på Island et ekstra bidrag på 235 millioner ISK (ca. 11 millioner NOK) til voksnes læring. Bidraget kommer fra kampanjen «Studier er en mulighet» (Nám er vinnandi vegur) som bygger på forslag fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departement, alle politiske grupper i Alltinget, arbeidslivets partnere og studentbevegelser.

 • |Finland
  26-09-2013

  Arbetslivskompetenser inom yrkeshögskolorna stärks

  Regeringen föreslår ett tillägg på 10 miljoner euro till yrkeshögskolornas arbetslivsbaserade undervisnings-, forsknings- och utvecklingsarbete i sin tilläggsbudget för 2013. Syftet är bl.a. att påskynda expertutbytet mellan arbetslivet, högskolorna och forskningsanstalterna.

 • |Finland
  26-09-2013

  Yrkesutbildningsanordnarna förväntas samarbeta intimare

  Yrkesutbildningsanordnarna uppmuntras att intensifiera det regionala samarbetet såväl inbördes som tillsammans med det lokala näringslivet och förvaltningen. Syftet med samarbete och arbetsfördelning är att starkare samordna de lokala behoven med de riksomfattande målen.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Vanskeligt for sygemeldte ikke-vestlige borgere at finde tilbage til arbejde

  Det er vanskeligere for sygemeldte ikke –vestlige borgere at komme tilbage i beskæftigelse end for borgere med dansk oprindelse. Derfor har fire jobcentre afprøvet nye metoder, der skulle få de ikke-vestlige borgere tættere på arbejdsmarkedet.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Lærere får hjælp til at undervise minoritetsunge på erhvervsuddannelserne

  Der kan let opstå misforståelser i undervisningen af tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, hvilket kan medvirke til at frafaldet er markant højere hos drenge med anden etnisk baggrund end dansk. Ca. halvdelen af alle elever på erhvervsuddannelserne falder fra hvorimod kun en tredjedel af drenge med anden etnisk baggrund gennemfører uddannelsen.

 • |Finland
  26-09-2013

  Frafaldet på erhvervsskolerne er steget til 48% viser nye tal

  Til sammenligning ligger frafaldet på de gymnasiale uddannelser konstant på omkring 13 procent. Af de elever, der falder fra i overgangen mellem grund- og hovedforløbet, er tre ud af fire ikke i gang med en uddannelse. Færre end hver tiende er startet på et nyt grundforløb, mens endnu færre er i gang med enten en gymnasial uddannelse, går på produktionsskole eller har påbegyndt en kort videregående uddannelse.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Højskoleophold viser markant positiv effekt hos unge der afbryder ungdomsuddannelserne

  Resultater i en ny analyse udarbejdet for Foreningen af folkehøjskoler i Danmark af ”Lange Analyser”, peger på, at der er en markant positiv effekt hos afbrydere fra ungdomsuddannelserne af at tage på højskole.

 • vuxnas lärande |Norden
  25-09-2013

  Ledarforumsdagar och årsmöte 12-14 september 2013

  FNV:s årliga ledarforumsdagar samt årsmöte har ägt rum 12-14 september i ett soligt och sensommarlikt Finland. Dagarna var förlagda till  konferens och kulturcentrum Hanaholmen strax utanför Helsingfors. Nedan finns ett referat över dagarna. FNV är den nordiska sammanslutningen av studieförbund med likartad verksamhet/grundvärderingar. Syftet med FNV är att samla oss gentemot nordiska och europeiska folkbildningsarenor för […]

 • |Sverige
  25-09-2013

  Vad kan vi vänta av Erasmus  File Size: 174,8 KiB
  File Hits: 25
  File Last Updated: 09:21 2013-09-25

 • |Sverige
  21-09-2013

  Omvärldsnytt_4_2013  File Size: 281,5 KiB
  File Hits: 43
  File Last Updated: 08:48 2013-09-21

 • voksenuddannelse kompetanseutvikling |Danmark
  20-09-2013

  Kan innovation læres?

  Ø-konferens 2013 på Bornholm.

 • distansutbildning högre utbildning |Norge
  12-09-2013

  Mooc – en ny utdanningsrevolusjon?

  Har vi noen gang hatt større tilgang på utdanning for voksne i Norden? Det vrimler av utdanningstilbud i en mengde fag og ferdigheter. Utdanning som tilbys utenfor det offentlige skolesystemet koster vanligvis penger i Norge og i flere andre nordiske land. For et par år siden dukket det opp kurs fra anerkjente amerikanske universiteter, over nettet og gratis. Fenomenet kalles mooc, som betyr «massive open online course».

 • |Sverige
  11-09-2013

  Folkbildning_ar_mer_an_bara_kunskap_Ostran_130807.pdf  File Size: 185,4 KiB
  File Hits: 18
  File Last Updated: 13:55 2013-09-11

 • |Sverige
  11-09-2013

  stran_2013-08-07_-_Folkbildning_r_mer_n_bara_kunskap.pdf  File Size: 185,4 KiB
  File Hits: 0
  File Last Updated: 13:52 2013-09-11

 • |Sverige
  11-09-2013

  stran_2013-08-07_-_Folkbildning_r_mer_n_bara_kunskap.pdf  File Size: 185,4 KiB
  File Hits: 14
  File Last Updated: 13:50 2013-09-11

 • |Sverige
  11-09-2013

  kommuner-landsting-bidrag-studieforbund-2012.pdf  File Size: 280,9 KiB
  File Hits: 49
  File Last Updated: 13:06 2013-09-11

 • |Sverige
  11-09-2013

  Folkbildning-mot-rasism_webb.pdf  File Size: 4,8 MiB
  File Hits: 15
  File Last Updated: 13:04 2013-09-11

 • I projektet ArbetSam har flera tusen anställda inom vård och omsorg fått vidareutbildning inom sina yrken. Personerna på bilden har inte direkt med texten att göra.
  fortbildning livslångt lärande |Sverige
  05-09-2013

  Arbetsplatslärande ger känsla av sammanhang

  Fortbildning på arbetet ger inte bara kunnigare personal utan kan också leda till bättre självkänsla och en vilja att fortsätta studera. När projektet ArbetSam avslutades i våras betonades vikten av att även cheferna prioriterar personalens fortbildning.

 • |Sverige
  04-09-2013

  Sigill orange EPS  File Size: 1,2 MiB
  File Hits: 53
  File Last Updated: 12:50 2013-09-04

 • |Sverige
  04-09-2013

  Sigill vit EPS  File Size: 1,2 MiB
  File Hits: 66
  File Last Updated: 12:45 2013-09-04

 • forskning vuxnas lärande |
  02-09-2013

  Bildningsresa till vädergudarna

  Då jag i mitten av augusti ombeds att skriva om den senaste Nordic conference on adult learning – A meeting point between theory and practice känns det som evigheter sedan. Jag håller redan på att förbereda mig för nästa konferens om någon vecka och överlag är mina tankar redan engagerade med det nya läsårets utmaningar och uppdrag. Men då jag börjar tänka efter kommer en del minnesbilder tillbaka.

 • Mere end hver tredje indvandrer, der har en medbragt uddannelse, tager en ny fuld uddannelse i Danmark.
  invandrare integration |Danmark
  28-08-2013

  Vanskeligt at anvende udenlandsk uddannelse og erhvervserfaring i Danmark

  En undersøgelse fra 2012 viser, at der er stor overuddannelse blandt indvandrere i Danmark. Dansk uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for at finde job, der matcher indvandreres kvalifikationer.

 • Voksenuddannelse handler ikke kun om uddannelse men om større livskvalitet.
  vuxenutbildning högre utbildning |Island
  28-08-2013

  Uddannelsen styrker livskvaliteten

  Ny bog af professor Kristín Aðalsteinsdóttir bygger på interviews med 20 mennesker der afsluttede deres mestergrad i alderen 34-61 år.

 • |
  27-08-2013

  Vägledning och distansutbildning

  Vägledning och distansutbildning

 • |in English
  27-08-2013

  8 Success Factors now in five languages

  The booklet on 8 Success Factors - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society, originally in Swedish, has been popular and applied in various setting to evaluate projects, operations and programs . To meet the needs of our readers it has been translated to Danish, English, Greenlandic and Icelandic.

 • |
  27-08-2013

  Lærerkompetanse

  Hva må en profesjonell lærer i grunnleggende literacitet kunne?

 • |Norden
  27-08-2013

  Nordplus-programmen inbjuder till kontaktseminarium

  Den 30-31 oktober 2013 ordnas ett gemensamt kontaktseminarium för alla Nordplus-programmen i Stockholm. På kontaktseminariet är det möjligt att finna samarbetspartners till kommande projekt och ansökningar från andra nordiska länder, självstyrande områden och Baltikum.

 • |Norden
  27-08-2013

  Näringsutskottet vill satsa på Nordjobb

  Fler ungdomar i arbete, nordisk samordning av EU direktiv och ett gemensamt pantsystem var tre av frågorna som fanns på agendan för Nordiska rådets näringsutskott under sommarmötet i slutet av juni.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Ny direktör för Nordiska rådet

  Britt Bohlin, landshövding i Jämtland, Sverige, blir ny direktör för Nordiska rådet till årsskiftet. Hon blir därmed rådets högsta tjänsteman med sekretariatet i Köpenhamn som arbetsplats. Som direktör i Nordiska rådet ska Britt Bohlin bidra till att sätta de aktuella och framåtriktande frågorna på de nordiska parlamentarikernas dagordning.

 • |Grönland
  27-08-2013

  Viden om Grønlands undergrund i hovedstaden

  For at hjælpe geologer fra udlandet, folk der vil vide mere om og arbejde med Grønlands undergrund vil GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) i september-måneden få lokaler i hovedstaden Nuuk. Derigennem vil informationsdeling og kontakt gennem GEUS i Grønland blive lokalt. En af opgaverne er også at være med på uddannelsesområdet i Grønland og udvikle undervisningen om råstoffer.

 • |Grönland
  27-08-2013

  Ældre i Maniitsoq bliver fortrolige med tablets

  Ældreforbundet i Maniitsoq har etableret projektet Senior-Surf, som har til formål at gør ældre borgere mere fortrolige med at bruge IT teknologi og samtidig skal unge mennesker fra lokalsamfundet stå for oplæring af brugen af udstyrene. Det har en forbindelse med bærdygtighedsprojekterne i Qeqqata Kommunea (kommunen i Vestgrønland) og forbundet har arbejdet på at skaffe fem computertablets og en stationær computer. Velux Fonden har bidraget med 27.000 kr. til projektet.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Validering inom vuxenutbildning

  Skolverket har utarbetat ett nytt stödmaterial för validering. Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Vid en validering värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Ny industriutbildning i gymnasiet

  Industrins utveckling förutsätter mer kvalificerad kompetens och gymnasieskolans teknikprogram ska därför utvecklas. I dag finns det i gymnasieskolan två nationella program som huvudsakligen syftar till arbete inom industrisektorn, dels det högskole-förberedande teknikprogrammet (TE), dels yrkesprogrammet industritekniskt program (IN). För att möta industrins framtida behov av kompetens bör TE-programmet utvecklas och förstärkas med ny inriktning som leder till yrkesexamen.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Mittuniversitetet satsar för utvecklat e-lärande

  En ny satsning på forskning inom e-lärande ska ytterligare öka kvaliteten i utbildningen vid Mittuniversitetet. Sex miljoner satsas när en ny forskningsmiljö byggs upp för att ta tillvara nya pedagogiska metoder och nya möjligheter som den senaste tekniken och internet ger.

 • |Norge
  27-08-2013

  9000 lærere på kurs

  Lærere på 250 ungdomsskoler starter i høst med etterutdanning i klasseledelse og mer praktiske undervisningsmetoder i lesing, skriving og regning. Regjeringens plan er at alle lærere på ungdomstrinnet skal få tilbud om dette i løpet av de neste fire årene.

 • |Norge
  27-08-2013

  Nytt studieforbund!

  9. august ble Studieforbundet KOR godkjent. Nå er det totalt 16 godkjente studieforbund i Norge. Det er Norges Korforbund som har meldt seg ut av Studieforbundet Folkeuniversitetet og i stedet dannet et nytt studieforbund.

 • |Island
  27-08-2013

  Realkompetansevurderingssystem i kraftig utvikling – 47 nye veier

  Arbeidslivets opplæringssenter leder sammen med Vitensenter for livslang veiledning ved Islands universitet prosjektet «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning », som delvis finansieres med IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) støtte. Prosjektet vil ta tre år og det startet i 2012.

 • |Island
  27-08-2013

  Island har fått en ny regjering

  Island har fått en ny regjering

 • |Finland
  27-08-2013

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade

  Nya specialiseringsutbildningar för högutbildade ska bygga på högskolornas forsknings- och utvecklingskompetens samt profileringsområden. Man strävar efter en stark koppling till arbetslivet och ett nära samarbete med högskolornas vetenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamhet.

 • |Finland
  27-08-2013

  På spaning efter framtidens kompetensbehov

  Prognostiseringsinformation om framtidens kompetensbehov utnyttjas inom yrkesutbildningen bl.a. vid revideringen av examensstrukturerna. Också högskolorna utnyttjar prognostiseringsinformation när de planerar och utvecklar innehållet i utbildningen.

 • |Danmark
  27-08-2013

  Fokus på amatørkulturens mulighed og betydning i samfundet

  ”Amatørkultur” er en ny digital publikation om amatørkulturen som et betydningsfuldt lærings- og aktivitetsrum både for den enkelte og samfundet. I publikationen gives bl.a. et bud på, hvad en amatør kan være og hvilken form for læring, kundskab og dannelse der karakteriserer amatøraktiviteter. Der er beskrivelser af konkrete cases og andre relevante links.

 • |Danmark
  27-08-2013

  Markant flere ansatte i industrien søger uddannelse

  Fra 2012 – 2013 har ansatte i industrien fordoblet antallet af ansøgninger om efteruddannelse. Det viser en analyse der bygger på tal fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF).

 • |Danmark
  27-08-2013

  Eksplosiv stigning i dimittend ledighed

  En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at ledigheden blandt nyuddannede dimittender siden 2008 er vokset med 13000 og koster både samfundet og den enkelte dyrt.

 • - My own prediction is that today's university and college sector will not die out, but we will see greater pressure on further education, says Anders Nome.
  vägledning distansutbildning |Norge
  13-08-2013

  MOOCs will affect and even transform formal education

  Anders Nome is Head of Development for NKS (Norwegian Correspondence School) Online Studies. He has years of experience of online education. Recently he took a study trip to California, where the latest trends in online education were the focus of attention. We asked Anders some questions on developments in Massive Open Online Courses (MOOCs) in American education.

 • Torunn Gjelsvik
  innovation distansutbildning |Norge
  13-08-2013

  Innovation and challenge – 20 years of online education in Norway

  During the spring of 2013 the Norwegian Association for Distance Education (NADE) conducted the project “Innovation and challenge”, exploring the contribution of the Norwegian online schools to pedagogical development from 1995 to 2015. Despite Norway’s long history in the international field of distance education, the position of the online schools often remains little known. Hopefully, the report on this project, which NADE released in June, will help broaden the perspective.

 • vägledning glesbygd |Grønland
  01-08-2013

  Netværk øger fokus på vejledning

  Vejledningsnetværk på tværs af Grønland og på tværs af uddannelser styrker og synliggør vejledningen i hele landet.

 • vägledning fortbildning |Grønland
  01-08-2013

  Vejlederuddannelsen i Grønland opruster

  Den fælles grunduddannelse for samtlige vejledningsområder i Grønland er unik og skal styrkes. Den seneste i rækken af ildsjæle, der skal sikre det, er Beth Krogh - leder af Center for Vejledning i Grønland (CVG).

 • Vinterfoto fra Sandbjeg på Sundeved i nærheden af Sønderborg, Danmark
  vuxnas lärande |
  29-07-2013

  Välkommen till NVL:s länksamling

  Välkommen till NVL:s länksamling

 • vuxnas lärande |
  26-07-2013

  Keyword search

  Choose the keywords you want to search for in the list to the right.
  The results will show the objects related to the keywords you searched for.
  You can change the language of the keywords.

 • |Island
  26-07-2013

  Island

  Voksnes læring og studier både innenfor og utenfor det offentlige system har lenge spilt en viktig rolle i Island, men har likevel ennå ikke vært på dagsordenen når utvikling av utdanningssystemet har blitt diskutert.
  Ser man på utviklingen de siste to århundre viser det seg at samtidig med at forskjellige tilbud på opplæring sakte men sikkert flettes inn i det offentlige skolesystem, så vokser det hele tiden frem nye tilbud utenfor systemet. Det er ikke sikkert at utviklingen vil føre til at disse tilbudene også blir tatt opp i systemet, men erfaringen viser at det er visse grunner til å tro at det skjer. I takt med informasjons- og konkurransesamfunnets utvikling er det sannsynlig at livslang læring blir en del av det offentlige system og at det i kjølvannet vokser fram nye idéer om voksenopplæring. Denne utviklingen kan lede til den største forandring innen voksenopplæring i det 21. århundre

 • voksenlæring |Danmark
  26-07-2013

  Danmark

  I Danmark er der en lang tradition for voksenundervisning både indenfor folkeoplysning, almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 • vuxnas lärande |Finland
  26-07-2013

  Finland

  Under de två senaste årtiondena har vuxenutbildningen blivit en allt viktigare del av den riksomfattande utbildningsplaneringen och utbildningspolitiken.

 • vuxnas lärande |Island
  26-07-2013

  Island

  Departementet for utdanning, kultur og forskning ønsker å forbedre tilgangen til utdanning og øke de voksnes deltakelse i opplæring.

 • vuxnas lärande |Norge
  26-07-2013

  Norge

  Kompetansereformen (1999) la grunnlaget for dagens norske politikk for voksnes læring. Reformens mål er å bidra til å dekke samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for ny og endret kompetanse.

 • vuxnas lärande |Sverige
  26-07-2013

  Sverige

  Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

 • vuxnas lärande |Færöerne
  26-07-2013

  Färöarna

  Undervisningsvæsenet på Færøerne var indtil for forholdsvis nylig underlagt det danske undervisningsministerium, og derfor har det også været under stærk påvirkning fra Danmark. Det er nu underlagt det færøske kulturministerium – Mentamálaráðið - med hjemild i en dansk folketingslov, fordi Danmark, på grund af den statsretslige situation mellem Færøerne og Danmark, sidder med den endelige lovgivningsmagt på en stor del af uddannelsesområdet.

 • Færøske studenter, Porkeri /norden.org
  vuxnas lärande |
  26-07-2013

  Vuxnas lärande i Norden

  - EN ÖVERSIKT

 • vuxnas lärande |Åland
  26-07-2013

  Åland

  I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18§, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. ”undervisning, läroavtal, kultur, idrott”. Vuxenutbildningen på Åland är ändå i huvudsak relaterad till hur den utformats i Finland.

 • norden.org
  vuxnas lärande |
  25-07-2013

  Vuxnas lärande i Norden

  Vuxnas lärande i Norden

 • |
  25-07-2013

  Grönt lys for neste generasjon Nordplus

  Nordplus 2012-2016 ble endelig vedtatt av MR-U på deres møte den 2. november 2011, og de baltiske landene har gitt sin tilslutning til programmet.

 • |
  25-07-2013

  Projekt

  NVL: koordinatorer ansvarar för en kontinuerlig dialog med miljöer genom uppföljning av nätverk och projekt, och samarbete med representanter för Nordplus Voksen. Informationsarbetet innebär spridning av erfarenheter från nordiskt samarbete och förmedling av projektresultat. NVL:s hemsidor har information om 103 projekt för tillfället, 75 av dessa är Nordplus Voksen projekt och 5 Nordplus Nabo projekt. Projektinformationen är organiserat enligt tematiska rubriker.

 • |Norden
  24-07-2013

  Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

  Kunnskap, engasjement og deltakelse i norden – like muligheter?

 • |
  24-07-2013

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

 • |
  24-07-2013

  NVL:s rapporter

  NVL:s rapporter

 • |
  24-07-2013

  Validering

  Validering

 • |Norden
  24-07-2013

  Äldre i arbetslivet - samnordisk översikt

  SAMNORDISK ÖVERSIKT PENSIONSÅLDRAR I NORDEN

 • kompetensutveckling |
  24-07-2013

  Kompetansprojekt 2009 - 2012  Nordisk arbetsgrupp för kompetensutveckling insamlar och beskriver exempel om effektiva lösningar och innovation inom kompetensutveckling för ett arbetsliv i förändring. Exempel skall visa: ”Hur kan utbildning och lärande hjälpa individer och företag att tackla förändringar och kriser i samhället och på arbetsmarknaden så att den nordiska välfärdsmodellen bevaras och utvecklas?”

 • kompetensutveckling |
  24-07-2013

  Kompetanseutvikling

  Hva slags kompetanser trenger vi i Norden for å kunne utvikle et bærekraftig samfunn som er godt å leve i for alle? Det er et tidløst spørsmål og må stilles på nytt og på nytt.
  Et svar er forsøkt gitt i den rapporten Framtidens Kompetenser utgitt av Nordisk Tänketank om framtidens kompetenser.

 • flexibelt lärande |
  24-07-2013

  Flexibilitet i utbildningar

  Flexibilitet i utbildningar

 • |
  24-07-2013

  Aktuella teman

  Aktuella teman

 • |
  24-07-2013

  Tema

  Temasidorna är indelade i två huvudgrupper, Aktuella teman och Tidigare prioriterade teman.

  Därtill är de indelade landsvis (DK, FI, IS osv) eller ämnesvis (konferenser, publikationer osv), beroende på vilket som passar bäst.
  En del av sidorna har både lands- och ämnesvis indelning.
  Från tema-sidorna finns länkar till de NVL-nätverk som är relaterade till temat.

 • |
  23-07-2013

  NVL

  Nordic network for adult learning (NVL) is a project initiated and financed by the Nordic Council of Ministers and administrated by Vox, Norwegian Agency for Lifelong Learning.

 • voksnes læring |Norden
  23-07-2013

  Huvudkoordinator

  Antra Carlsen
  Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 • vuxnas lärande |Norge
  23-07-2013

  Administrativ koordinator

  Administrativ koordinator

 • |Sverige
  23-07-2013

  Svante Sandell

  Svante Sandell National koordinator - Sverige Svante Sandell Skolverket Fleminggatan 14 106 20 Stockholm Tel. +46 08 5273 3510 Mobil +46 0733 773 510 svante.sandell@skolverket.se www.skolverket.se

 • Pirkko Sartoneva
  |Finland
  23-07-2013

  Pirkko Sartoneva

  Finland

 • |Norge
  23-07-2013

  Hilde S. Grønhovd

  Norge

 • |Island
  23-07-2013

  Sigrún Kristín Magnúsdóttir

  Island

 • |Danmark
  23-07-2013

  Maria Marquard

  Danmark

 • |Færöerne
  23-07-2013

  Elisabeth Holm

  Färöarna

 • |Åland
  23-07-2013

  Viveca Lindberg

  Åland

 • |
  23-07-2013

  Lline journal

  LLinE Journal is a trans-European organisation dedicated to the advancement of adult education, lifelong learning, intercultural collaboration and best practice research.

 • |
  23-07-2013

  European Infonet Adult Education

  European InfoNet Adult Education is an agency providing information about current developments in adult education from European countries and the EU level.

 • |
  23-07-2013

  EAEA

  EAEA (The European Association for the Education of Adults) is a European NGO with 127 member organisations in 43 countries working in the fields of adult learning.

  The main roles of EAEA are:
  • Policy advocacy for lifelong learning at a European level
  • Development of practice through projects, publications and training
  • Provision of information and services for our members
  • International co-operation

 • |
  23-07-2013

  Arbeidsliv i Norden

  Arbeidsliv i Norden er en nettavis med nyheter og artikler om arbeidslivet i et nordisk perspektiv.Arbeidsliv i Norden utgis av Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd.

 • |Norden
  23-07-2013

  Norden

  är en kunskapsregion med stor potential för utveckling av mänskliga resurser. Samarbetet i Norden är baserat på gemensamma värderingar, gemensam kultur och historia, och inte minst på en gemensam syn på demokrati och utbildning.

 • |Sverige
  01-07-2013

  Jämlikhet & jämställdhet #FBpod avsnitt 5

  #Fbpod – Folkbildningspodden – säsongsavslutar med extra innehållsrikt program om jämlikhet och jämställdhet I säsongens sista program gästas #Fbpod av ståuppkomikern Melody Farshin, aktiv i Megafonen, och opinionsbildaren/juristen Lisa Gemmel, aktuell med succépodden ”Fan vad Fittigt!”. Tillsammans med panelen diskuterar de hur jämlikt och jämställt Sverige egentligen är och hur folkbildningen kan vara med och [...]

 • vuxnas lärande |Norden
  26-06-2013

  Sammanställning av grupparbeten Ny i Norden Seminarium 30 maj 2013

  Referat/sammanställning från grupparbeten  Ny i Norden seminarium Stockholm 2013-05-30  Utvärdering av Handboken Ny i Norden: Grupp 1: Fler konkreta exempel  .tex ABF ” Jalla trappan”  i Malmö. Länklista bör kompletteras Handboken kan med fördel mynnas ut i Studiecirkel. Centerpartiets studieförbund i Norge kommer att erbjuda detta. Komplettering med mer visuellt material. Tips:  Emina Arnautovics  story […]