Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Danmark
  14-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Stor interesse for fjernstudier

  “Fjarlestrardepilin” (Center for fjernstudier) i Vági på Færøernes sydligste ø startede sin virksomhed for en måned siden med et udbud på 12 uddannelser. I dag udbydes der 27 forskellige uddannelser via dette center i Danmark, Sverige, Norge og England.

 • vägledning yrkesutbildning |Finland
  13-05-2013

  Lyft för vägledningen

  Just nu grunnas det inom många instanser i Finland på hur vägledningen ska ordnas på ett effektivare sätt. Vägledningen är i dagens läge splittrad och hittills har ingen direkt utbildning i vägledning ordnats utan de som arbetar inom området får ty sig till kurser och sin egen erfarenhet. Men bättring utlovas. Till målsättningarna hör att få till stånd bättre koordinering mellan olika aktörer.

 • vägledning mångkulturell |Norden
  11-05-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.

 • validering kompetensutveckling |Norden
  10-05-2013

  Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

  Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

 • vuxnas lärande |Norden
  10-05-2013

  Ny i Norden seminarium 30 maj i Stockholm

    INBJUDAN Styrgruppen för FNVs projekt NY I NORDEN – folkbildningens ansvar och möjligheter har glädjen att bjuda in dig till projektets slutseminarium i Stockholm   När: Torsdag 30 maj 2013 Var: Studieförbundet Vuxenskolan (LRF huset) Franzèngatan 6 , 104 25 Stockholm   Program: 11.00               Öppning   projektledare Beatrice Östman   11.15               En invandrares […]

 • vägledning mångkulturell |Norden
  10-05-2013

  Multicultural Meetings of Professional Guidance

  ”What skills are required of a professional counselor in the encounter with different cultures”

 • |Danmark
  08-05-2013

  Almen voksenuddannelse - Evaluering af reformen fra 2009

  | Publicerat 8.5.2013 |

 • |Sverige
  07-05-2013

  Finlandssvenska vägledardagar i Åbo

  Regionförvaltningsverkens svenska enhet för undervisningsväsendet inbjuder till Finlandssvenska Vägledardagar med temat Vägledning 2020 den 2-3 oktober 2013 i Åbo. Seminariet riktar sig till studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare och psykologer vid TE-byråer, utbildningsplanerare vid läroavtalsbyråer, personal som erbjuder invandrartjänster, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl.

 • studieavbrott kortutbildade |Sverige
  07-05-2013

  Anders går sin egen väg

  Att man kan bli en popup i stället för en dropout visar Anders Näsmans berättelse om hur han efter en strulig tonårstid och utan avgångsbetyg från grundskolan klarat sig utmärkt i arbetslivet.

 • |Norden
  06-05-2013

  Vägledning (1)

  Vägledning (1)

 • |Norden
  06-05-2013

  Validering (10)

  Validering (10)

 • |
  06-05-2013

  Lika möjligheter (28)

  Lika möjligheter (28)

 • |Norden
  06-05-2013

  Kvalitetssäkring (3)

  Kvalitetssäkring (3)

 • |Norden
  06-05-2013

  Kompetensutveckling (37)

  Kompetensutveckling (37)

 • |Norden
  06-05-2013

  Hållbar utveckling (8)

  Hållbar utveckling (8)

 • |Norden
  06-05-2013

  Flexibelt lärande (5)

  Flexibelt lärande (5)

 • |Norden
  06-05-2013

  Aktivt medborgarskap (9)

  Aktivt medborgarskap (9)

 • |Sverige
  30-04-2013

  Nya åtgärder för integration

  En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

 • vägledning motivation |Sverige
  30-04-2013

  Om tyst kunskap

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och berättar om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar.

 • |in English
  29-04-2013

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

  EAEA‘s project ARALE for “Awareness Raising for Adult Learning and Education” aims to collect awareness raising and

 • |in English
  29-04-2013

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

  EAEA‘s project ARALE for “Awareness Raising for Adult Learning and Education” aims to collect awareness raising and

 • |in English
  29-04-2013

  EAEA’s project ARALE: Collecting awareness raising and advocacy activities for adult education in Europe

  EAEA‘s project ARALE for “Awareness Raising for Adult Learning and Education” aims to collect awareness raising and

 • studieavbrott lika möjligheter |Danmark
  29-04-2013

  Dropouts i gymnasiet – så lave tal som muligt

  - Vi skal finde frem til årsagen til, at eleven afbryder uddannelsen, og ved samtalens hjælp har vi mulighed for at komme ind til årsagens kerne. Vi skal hele tiden arbejde henimod så lave tal som muligt, siger Hanna Jensen, gymnasielærer og formand for Gymnasielærernes Vejlederforening på Færøerne, om dropouts i gymnasiet.

 • |Sverige
  26-04-2013

  Nyttan med Folkbildning #FBpod avsnitt 2

  I avsnitt två snackar vi om folkbildningsutredningen med statens utredare, Erik Amnå. Ladda ner avsnittet här.. Avsnitt 2: Nyttan med folkbildning – vad säger utredningen? Gäst: Erik Amnå, Folkbildningsutredningen Reportage: Folkuniversitetet Lund och Radio AF Programledare och redaktör: Thor Rutgersson Panel och redaktion: Lotta Åberg, Carina Sommarström, Julia Charleson Övrig redaktion: Mattias Vepsä Reporter: Radio AF Tekniker: [...]

 • flexibelt lärande folkbildning |Danmark
  24-04-2013

  Sociale medier flytter internetkommunikation fra passiv modtagelse til aktiv dialog og skaber nye magtcentre

  De sociale medier åbner internettets ’sande natur’ og ændrer grundlæggende kommunikationsformen i samfundet. Det siger Marianna Fridjonsdottir, der til daglig rådgiver virksomheder og institutioner om brugen af sociale medier.

 • |Sverige
  24-04-2013

  Den första pjäsen uppförd av manliga fångar har premiär

  | Publicerat 24.4.2013 | Den andra premiären i Taittuu rf:s treåriga pilotprojekt för fängelseteater - och samtidigt det första teaterprojektet för manliga fångar – äger rum den 26 april 2013. Pjäsen KaleVala som har utarbetats med de manliga fångarna på Ojoinenavdelningen i Vånå fängelse uppförs på Verstas-scenen vid Tavastehus teater.

 • |
  23-04-2013

  Forskning, Facebook och flexibilitet

  Bland annat dessa saker är teman för artiklar som publicerats i DialogWeb i april.

 • |NVL
  23-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |NR
  23-04-2013

  Nordisk Råd: Vi skal investere i de unge

  Det kan ikke betale sig IKKE at investere mere i børn og unge for at undgå at de falder udenfor arbejdsmarkedet.

 • |Europa
  23-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  Youth unemployment in Europe

 • |Grönland
  23-04-2013

  Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

  Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.

 • |Grönland
  23-04-2013

  Avalak holder seminar for studerende i Danmark

  Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark – Avalak holdte forårsseminaret ”Udlandsrejse og Praktik” fra den 12.-14. april i Horsens, Danmark omkring uddannelse i Grønland og USA.

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

  Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

  Undervisningministeriet på Færøerne har meddelt, at vejledning er et prioriteret indsatsområde i 2013. Den kommende vejlederuddannelse udbydes på Færøernes Universitet, og organiseres som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Sverige
  23-04-2013

  Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

  År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

 • |Sverige
  23-04-2013

  Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

  I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

 • |Norge
  23-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Norge
  23-04-2013

  Posten skal fram - med basiskompetanse!

  Vox har nå lansert en rapport om resultatene av tre år med av basiskompetansekurs i Posten Norge. Rapporten viser at deltakerne både føler at de har fått bedre basiskompetanse, bedre selvtillit og større motivasjon for å søke andre jobber i selskapet.

 • |Island
  23-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Island
  23-04-2013

  UNESCO på Island: Vigdís instituttet

  Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

 • |Finland
  23-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Finland
  23-04-2013

  Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

  - Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm

 • |Danmark
  23-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Danmark
  23-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Danmark
  23-04-2013

  Flere voksenuddannelsesinstitutioner påvirket af lockout

  Overenskomstforhandlingerne på skoleområdet mellem Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2011, CO10 og henholdsvis Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og finansministeriet er brudt sammen. Det betyder, at både at den varslede lockout af kommunalt og statsligt ansatte lærere trådte i kraft d.2.april.

 • |Finland
  22-04-2013

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

  Seminaaridokumentaatiota Nordvux.netissä

 • |Finland
  22-04-2013

  Åbo Akademi satsaa ruotsintaitoisten virkamiesten kouluttamiseen

  Åbo Akademissa käynnistyy uusi monitieteinen julkisjohtamisen maisterikoulutus. Koulutuksen päämääränä on vähentää pulaa ruotsinkielentaitoisista virkamiehistä Suomessa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön yhteenliittymä ruotsinkielisessä Suomessa

  - Tämä vahvistaa kansansivistystyötä. Kyseessä on epädramaattinen mutta erittäin tärkeä kahden organisaation yhdistyminen yhdeksi, joka pystyy paremmin tukemaan yksittäisiä jäseniä, toteaa vastavalittu puheenjohtaja Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Finland
  22-04-2013

  Pohjoismaiden neuvosto: nuoriin on sijoitettava

  On mahdotonta saavuttaa taloudellista hyötyä säästämällä lapsille ja nuorille suunnattavista varoista, joilla pyritään estämään heidän jäämistään työmarkkinoiden ulkopuolelle.

 • |Finland
  22-04-2013

  Grönlantiin uusi opetusministeri ja opetusvaliokunnan puheenjohtaja

  Grönlannin uusi hallitus julkistettiin 26. maaliskuuta 2013. Siumut-puolueen Nick Nielsen seuraa

 • |Finland
  22-04-2013

  Avalak piti seminaarin opiskelijoille Tanskassa

  Tanskassa opiskelevien grönlantilaisten järjestö Avalak järjesti kevätseminaarin "ulkomaille matkustaminen ja harjoittelu" 12. - 14.4. Tanskan Horsensissa. Seminaarin aiheena oli opiskelu Grönlannissa ja Yhdysvalloissa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aikuisten oppimisesta liian vähän tutkimusta

  Norjan hallitus luovutti hiljattain parlamentille tutkimusta koskevan tiedonannon, jonka otsikkona on "Pitkiä linjoja - tieto antaa mahdollisuuksia". Tiedonannossa todetaan, että aikuisten oppimista on tutkittu liian vähän. Niinpä hallitus haluaa panostaa lisää tutkimukseen, jotta tutkimustiedon tarve saadaan katetuksi.

 • |Finland
  22-04-2013

  Posti kulkee eteenpäin - perustaitojen avulla!

  Elinikäisen oppimisen virasto, Vox, julkisti vastikään raportin, jossa kerrottiin kolme vuotta kestäneestä Norjan postissa toteutetusta perustaitokurssista. Raportin mukaan osallistujat kokevat, että kurssi on kohentanut heidän perustaito-osaamistaan, vahvistanut itseluottamusta ja antanut lisämotivaatiota hakeutua uusiin tehtäviin yrityksen sisällä.

 • |Finland
  22-04-2013

  Raportissa esitellään väestönkasvun kokonaissuunnitelma

  Tutkimus ja korkeakoulutus mainitaan ensisijaisen tärkeinä kasvutekijöinä uudessa raportissa, jonka Färsaarten itsehallinto julkaisi huhtikuun alussa. Työministeriön aloitteesta tehdyssä selvityksessä esitellään 37 konkreettista kasvunedistämiskeinoa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Opinto- ja uraohjauksen maisterikoulutus käynnistyy vuonna 2013

  Färsaarten opetusministeriö on ilmoittanut, että opinto- ja uraohjaus on yksi sen painopistealueista vuonna 2013. Färsaarten yliopiston uusi ohjauksen maisteriohjelma toteutetaan osa-aikaisena monimuotokoulutuksena.

 • |Finland
  22-04-2013

  Tutkimus, Facebook ja joustavuus

  Muun muassa näitä aiheita käsitellään DialogWebin huhtikuussa julkaistuissa artikkeleissa.

 • |Sverige
  22-04-2013

  2013rs_kommitten_f_OO_priset.pdf  File Size: unknown
  File Hits: 0
  File Last Updated: 07:52 2014-08-26

 • |Finland
  22-04-2013

  Ruotsalaiset arvostavat sivistysliittoja

  Vuonna 2013 sivistysliittojen arvostus ruotsalaisten keskuudessa on vahvaa. Jopa yhdeksän kymmenestä ruotsalaisesta on sitä mieltä, että sivistysliitot ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Enemmistö ruotsalaisista, kuusi kymmenestä, on myös joskus osallistunut sivistysliittojen järjestämään toimintaan.

 • |Finland
  22-04-2013

  Selvitys kuntien järjestämän aikuisten perusopetuksen yksilöllistämisen lisäämisestä ja tehostamisesta

  Kuntien tarjoamaa aikuisten perusopetusta koskevassa uudessa selvityksessä ehdotetaan, että koulutusta tulisi yksilöllistää paremmin kullekin opiskelijalle sopivaksi ja että opiskelun taloudellisia edellytyksiä tulisi parantaa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aamiaistapaamisia maahanmuuttajien koulutuksesta

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, kuntaliitto, monikulttuurisuuskeskus ja Reykjavikin kaupunki toteuttavat yhteistyönä sarjan aamiaistapaamisia, joiden aiheena on maahanmuuttajien koulutus.

 • |Finland
  22-04-2013

  Unesco Islannissa: Vigdís-instituutti

  15. huhtikuuta Islannin opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir luovutti Islannin yliopistossa Vigdís Finnbogadóttirille Unescon ja islantilaisviranomaisten solmiman yhteistyösopimuksen.

 • |Finland
  22-04-2013

  ”Ideasta liikevoitoksi - innoitusta parempaan tuotekehittelyyn”

  - kuinka yhdistää paremmin tieto ja käytäntö. Ajatushautomo DEA on julkaissut pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkaisun "Opas parempaan tuotekehittelyyn".

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön tietokeskus

  Tanskan kulttuuriministeriö perustaa vapaan sivistystyön tietokeskuksen, jonka nimi on VIFO. Keskuksen luomista suositeltiin vuosina 2009 - 2012 toimineen vapaan sivistystyön kansallisen komitean loppuraportissa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Työsulku vaikuttaa moniin aikuisoppilaitoksiin

  Opettajien etujärjestöjen, julkisen sektorin työnantajajärjestöjen sekä Tanskan valtiovarainministeriön keskenään käymät neuvottelut kariutuivat. Niinpä kuntien ja valtion palveluksessa olevien opettajien työsulku astui voimaan 2. huhtikuuta.

 • |Island
  22-04-2013

  Rannsóknir, Fésbók og sveigjanleiki

  Er meðal þess sem fjallað er um í greinum DialogWeb í apríl.

 • |Sverige
  22-04-2013

  Forskning, Facebook och flexibilitet

  Bland annat dessa saker är teman för artiklar som publicerats i DialogWeb i april.

 • |Island
  22-04-2013

  Heildaráætlun um fólksfjölgun fyrir 700 milljónir

  Rannsóknir og æðri menntun eru kjarni vaxtar í nýrri skýrslu sem færeyska landsstjórnin birti og hóf innleiðingu á í byrjun apríl. Frumkvæðið að greinargerðinni átti atvinnuráðuneytið.

 • |Island
  22-04-2013

  Meistaranám í náms- og starfsráðgjöf hefst 2013

  Færeyska menntamálaráðuneytið hefur kunngert að ráðgjöf njóti forgangs árið 2013. Námsleiðin sem verður í boði við Háskóla Færeyja verður á meistarastigi og í formi svonefndrar„blended learning“.

 • |Island
  22-04-2013

  Fræðslusamböndin njóta styrkrar stöðu meðal almennings

  Árið 2013 njóta fræðslusamböndin góðs álits almennings. Níu af hverjum tíu Svíum telja hlutverk þeirra í sænsku samfélagi mikilvæg. Meirihluti þeirra hefur einnig tekið þátt í starfseminni einhvertíma.

 • |Island
  22-04-2013

  Fullorðinsfræðsla á grunnskólastigi – endurskoðun til aukinnar einstaklingsmiðunar og skilvirkni (SOU 2013:20)

  Í nýrri úttekt á fullorðinsfræðslu á grunnskólastigi á vegum sænsku sveitarfélaganna er lagt til að fræðslan verði einstaklingsmiðaðri og fjárhagslegar forsendur nemendanna verði bættar.

 • |Island
  22-04-2013

  Of litlar rannsóknir á fullorðinsfræðslu

  Norska ríkisstjórnin lagði nýlega fram þingsályktunartillögu um rannsóknir með titlinum „Langar línur – þekking skapar tækifæri“ Þar er varpað fram að rannsóknum á sviði fullorðinsfræðslu hefur ekki verið sinnt sem skyldi. Því er lagt til að auka fjárframlög til rannsókna á sviðinu til þess að hægt verði að auka við þekkinguna.

 • |Island
  22-04-2013

  Framfarir í norska póstinum með grunnleikni!

  Vox hefur birt skýrslu um árangur þriggja ára vinnu við grunnleikni í Noregspóstinum. Í skýrslunni kemur fram að þátttakendum finnst þeir hafa öðlast meiri færni í grunnleikni, aukið sjálfstraust og hvatningu til þess að sækja um önnur störf hjá fyrirtækinu.

 • |
  22-04-2013

  Frá hugmynd að arðsemi – innblástur til betri vöruþróunar

  - Að bæta samhengið á milli þekkingar og starfsemi.
  DEA þankabankinn hefur nýleg gefið út ritið: Leiðbeiningar um betri vöruþróun, sem er einkum ætlaður litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu stofnað

  Menningarmálaráðuneytið í Danmörku hefur stofnað nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu, VIFO. Nefndin sem fjallaði um alþýðufræðslu á árunum 2009-2012 mælti með stofnun slíks seturs í lokaskýrslu sinni.

 • |Island
  22-04-2013

  Verkbann kennara hefur áhrif á starfsemi margra fullorðinsfræðslustofnana

  Samningaviðræður á milli, danska kennarasambandsins og landssambandsins frá 2011, CO10 og sambands dönsku sveitarfélaganna, danskra héraðssambanda og fjármálaráðuneytisins sigldu í strand. Það leiddi til verkbanns á kennara sem starfa fyrir sveitarfélögin og ríkið frá 2. apríl.

 • |
  22-04-2013

  Gögn frá málþingi á Nordvux.net

  Gögn frá málþingi á Nordvux.net

 • |Island
  22-04-2013

  Norðurlandaráð: Við eigum að fjárfesta í unga fólkinu

  Það getur ekki borgað sig að verja EKKI meiru til barna og unglinga til þess að koma í veg fyrir að þau hafni ekki utan vinnumarkaðar.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýr ráðherra landsstjórnarinnar á Grænlandi og formaður menntanefndar

  Þann 26. mars sl. tók ný landsstjórn við völdum á Grænlandi, þá tók Nick Nielsen úr Siumut flokknum við embætti menntamálaráðherra af Palle Christiansens (Demokraterne).

 • |Grønland
  22-04-2013

  Avalak námskeið fyrir stúdenta í Danmörku

  Samtök grænlenskra námsmanna í Danmörku, – Avalak stóðu fyrir vornámskeiði með yfirskriftinni: Utanlandsferðir og praktískar upplýsingar, dagana 12.-14. apríl í Horsens, Danmörku þar sem fjallað var um menntun á Grænlandi og í Bandaríkjunum.

 • |Finland
  22-04-2013

  Háskólinn í Åbo býður upp á menntun fyrir sænskumælandi embættismenn

  Í Háskólanum í Åbo verður boðið upp á nýja þverfaglega námsleið í opinberri stjórnsýslu. Markmiðið er að mæta þörf fyrir sænskumælandi embættismenn í Finnlandi.

 • |Finland
  22-04-2013

  Ný samtök sænskumælandi alþýðufræðsluaðila í Finnlandi

  - Þetta eflir alþýðufræðsluna. Sameining samtakanna var átakalaus en er ákaflega mikilvæg, og auðveldar okkur að styðja aðildarfélaga okkar, segir nýkosinn formaður Ann-Maj Björkell-Holm.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  22-04-2013

  Man skal kunne det man gør

  Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

 • vuxnas lärande folkbildning |Sverige
  22-04-2013

  Dagens utbildningsbehov kräver flexibilitet

  Jaana Nuottanen, verksamhetsledare för Medborgarinstitutens förbund MiF r.f., riktar sin blick mot Norden.

 • |Danmark
  19-04-2013

  Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

  Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.

 • |Danmark
  19-04-2013

  Avalak holder seminar for studerende i Danmark

  Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark – Avalak holdte forårsseminaret ”Udlandsrejse og Praktik” fra den 12.-14. april i Horsens, Danmark omkring uddannelse i Grønland og USA.

 • |Norge
  18-04-2013

  For lite forskning på voksnes læring

  Regjeringen lanserte nylig en stortingsmelding om forskning, med tittelen "Lange linjer - kunnskap gir muligheter". Der slås det fast at voksnes læring er et underforsket felt. Departementet vil derfor styrke innsatsen slik at en kan få dekket kunnskapsbehovene.

 • |Norge
  18-04-2013

  Posten skal fram - med basiskompetanse!

  Vox har nå lansert en rapport om resultatene av tre år med av basiskompetansekurs i Posten Norge. Rapporten viser at deltakerne både føler at de har fått bedre basiskompetanse, bedre selvtillit og større motivasjon for å søke andre jobber i selskapet.

 • |Danmark
  17-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Flere voksenuddannelsesinstitutioner påvirket af lockout

  Overenskomstforhandlingerne på skoleområdet mellem Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2011, CO10 og henholdsvis Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og finansministeriet er brudt sammen. Det betyder, at både at den varslede lockout af kommunalt og statsligt ansatte lærere trådte i kraft d.2.april.

 • |Island
  17-04-2013

  Morgunverðarfundir um menntun innflytjenda

  Fyrirhuguð er morgunverðarfundaröð um menntun innflytjenda í samstarfi mennta- og menningarmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Fjölmenningarseturs og Reykjavíkurborgar.

 • - Redan tidigt får man uppfattningen att det är vissa människor som tar hand om saker medan enskilda elever inte har någon andel i beslutsfattandet, säger Li Andersson.
  |Finland
  17-04-2013

  Aktiva medborgare en uppgift för skolan

  Att främja människors delaktighet i samhället kan enligt den unga vänsterpolitikern Li Andersson ske på väldigt många olika sätt, men för henne själv är det viktigt att inte krångla till det utan använda ett vanligt och vardagligt språk som alla kan förstå. - Politik handlar ju om processer som angår oss alla, det mesta i samhället är politiskt och det är viktigt att folk överlag uppfattar sig som politiska aktörer.

 • |Island
  17-04-2013

  UNESCO á Íslandi: Vigdísarstofnun

  Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra afhenti frú Vigdísi Finnbogadóttur samstarfssamning íslenskra stjórnvalda og UNESCO í Aðalbyggingu Háskóla Íslands.

 • |Norge
  17-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.