Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Norge
  17-04-2013

  UNESCO på Island: Vigdís instituttet

  Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

  Forskning og højere uddannelse står i centrum som vigtige vækstfatorer i en ny rapport, som Færøernes Landsstyre har publiceret og lanceret først i april måned. Initiativtager til redegørelsen, som indeholder 37 konkrete vækstinitiativer, er erhvervsministeriet.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

  Undervisningministeriet på Færøerne har meddelt, at vejledning er et prioriteret indsatsområde i 2013. Den kommende vejlederuddannelse udbydes på Færøernes Universitet, og organiseres som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • demokrati kortutbildade |Sverige
  17-04-2013

  Aktiva medborgare en uppgift för skolan

  Att främja människors delaktighet i samhället kan enligt den unga vänsterpolitikern Li Andersson ske på väldigt många olika sätt, men för henne själv är det viktigt att inte krångla till det utan använda ett vanligt och vardagligt språk som alla kan förstå. - Politik handlar ju om processer som angår oss alla, det mesta i samhället är politiskt och det är viktigt att folk överlag uppfattar sig som politiska aktörer.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

  - Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |Norge
  16-04-2013

  Nordisk Råd: Vi skal investere i de unge

  Det kan ikke betale sig IKKE at investere mere i børn og unge for at undgå at de falder udenfor arbejdsmarkedet.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

  År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

  I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

 • För en del studenter som inte skulle våga räcka upp handen i en föreläsningssal med 200 personer kan det ha varit bra att kommunicera via text, säger Fredrik Hanell
  distansutbildning jämställdhet |Sverige
  15-04-2013

  Facebook kan öka blyga studenters lärande

  Sociala medier kan vara bra lärmiljöer för fria diskussioner. För blyga studenter kan det vara lättare att ställa frågor över nätet än i en föreläsningssal med 200 personer. Det såg forskaren Fredrik Hanell när han studerade en Facebookgrupp för blivande förskollärare.

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |
  11-04-2013

  Rural Development Final report

  Webinar 11. April 2013

 • |Sverige
  09-04-2013

  Verksamhetssberättelse 2012

  Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

  File Size: unknown
  File Hits: 354
  File Last Updated: 08:17 2014-08-28

 • livslångt lärande motivation |Finland
  04-04-2013

  Andra bullar 2: Medveten inkompetens är smärtsam

  DialogWebs finländska redaktör deltar i en mathantverksutbildning och delar med sig av sina erfarenheter.

 • forskning vuxenutbildning |Danmark
  04-04-2013

  Godt 700 forskere samlet i Reykjavík

  To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm

 • |Sverige
  03-04-2013

  Folkbildningspodden avsnitt 1

  I första avsnittet ställer panelen frågor till Johan Orbe från SIFO som undersökt allmänhetens attityder till folkbildning, samt kommenterar Anna Morins intervju med forskaren Matilda Wiklund som studerat folkbildningen i media. Det blir en fikastund med nya vänner, alla engagerade folkbildningsnördar. En studiecirkel med högt i tak, gott och blandat, djupa tankar och spontana utrop! Följ [...]

 • |Sverige
  02-04-2013

  Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013  File Size: unknown
  File Hits: 395
  File Last Updated: 08:19 2014-08-28

 • |Sverige
  02-04-2013

  Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013  File Size: unknown
  File Hits: 0
  File Last Updated: 08:20 2014-08-28

 • |Sverige
  02-04-2013

  Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013  File Size: unknown
  File Hits: 103
  File Last Updated: 08:20 2014-08-28

 • |Sverige
  27-03-2013

  Aktualiteter v. 12  File Size: unknown
  File Hits: 98
  File Last Updated: 08:20 2014-08-28

 • |Sverige
  27-03-2013

  Aktualiteter v. 13  File Size: unknown
  File Hits: 110
  File Last Updated: 08:19 2014-08-28

 • |DialogWeb
  26-03-2013

  Kompetensplattformer och karriärcenters

  Kompetensplattformer och karriärcenters

 • kompetensutveckling |NVL
  26-03-2013

  Succésfaktorer i uddannelsesprojekter

  NVLs forskerrapport “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” samt publikationen “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” blev præsenteret til et formidlingsseminar i Torshavn den 22. februar 2013.

 • distansutbildning |NVL
  26-03-2013

  Webinar – «utdanning i utkantene»

  Webinaret finner sted 11. april kl 13.00 - 14.00 CET.

 • |Finland
  26-03-2013

  Työpaikoille tarvitaan lisää teknis-luonnontieteellisen alan osaajia

  Islannin työnantajien keskusliitto SA:n tammikuussa 2013 valmistuneen tutkimuksen mukaan teknis-luonnontieteellisen alan tutkinnon suorittaneita tarvitaan kaksi kertaa enemmän kuin muiden alojen korkeakoulutettuja yhteensä.

 • |
  26-03-2013

  Studieavgifter och studenter jämförs i Norden

  Nordiska ministerrådet ger ut två nya rapporter om högre utbildning i Norden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Materiaalia pohjoismaisesta ohjauskonferenssista nyt verkossa

  Opinto- ja uraohjaajien osaaminen kulttuurisen monimuotoisuuden alalla ja muuttuvilla työmarkkinoilla, 14. - 15. maaliskuuta, Göteborg, Ruotsi

 • |Grönland
  26-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • |Finland
  26-03-2013

  Etäopiskelu luo kehitystä syrjäseuduilla

  Onko mahdollista lisätä Färsaarilla tarjottavien korkeakouluohjelmien määrää 16:sta sataan? Miten etäopiskelun avulla voidaan luoda kehitystä ja vähentää poismuuttoa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin keskustelutilaisuudessa, jonka Färsaarten yliopisto järjesti 7. maaliskuuta Torshavnin Østrømissä. Tilaisuudessa julkistettiin NVL-raportti koulutuksesta syrjäseutujen kehittäjänä.

 • |Færöerne
  26-03-2013

  Fjernstudier skaber udvikling i udkantsområder

  Fra top 16 til 100 højere uddannelser på Færøerne – er det en mulighed? Hvordan kan fjernstudier være med til at skabe udvikling og forebygge fraflytning? Disse spørgsmål blev blandt andre stillede til et debatformum, som Færøernes universitet arrangerede den 7. marts på Østrøm i Torshavn, og hvor NVL-rapporten “Uddannele skaber udvikling i udkantsområder” blev lanceret.

 • |Færöerne
  26-03-2013

  Universiteters rolle som væksfaktor i udkantsområder

  Hvordan kan Færøerne bruge højere uddannelser som et redskab til befolkningsvækst? Hvilken rolle kan universiteter i udkantsområder have i lokalsamfundet, og hvilken indflydelse kan de have på samfundsudviklingen?

 • |Sverige
  26-03-2013

  Nya kompetenser för morgondagens vårdpersonal

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har utarbetat rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.

 • |Finland
  26-03-2013

  Yliopistojen rooli syrjäseutujen kasvutekijänä

  Kuinka Färsaaret voivat käyttää korkeakoulutusta väestönkasvun välineenä? Millainen rooli syrjäseutujen yliopistoilla voi olla paikallisyhteisössä ja miten ne voivat vaikuttaa yhteisön kehitykseen?

 • |Sverige
  26-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Kaksi julkaisua koulutushankkeiden menestystekijöistä

  NVL:n tutkimusraportti “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” ja julkaisu “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” esiteltiin Torshavnissa pidetyssä julkistamisseminaarissa 22. helmikuuta 2013.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Norge
  26-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Norge
  26-03-2013

  Kulturutredning med rom for studieforbund

  4. mars presenterte tidligere kulturminister Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 for Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik. Kulturutredningen er en grundig gjennomgang av norsk kulturpolitikk, finansiering og virkemidler – og studieforbundene trekkes fram som en del av den kulturelle grunnmuren – og som viktige bidragsytere til demokrati og kulturrelatert opplæring.

 • |Finland
  26-03-2013

  Kolmesataa työllistetty, vielä tuhat työpaikkaa jäljellä

  Jo 1300 vapaata työpaikkaa on rekisteröity "Vahvistus - työn puolesta" -nimellä kulkevan kampanjan työpaikkatietokantaan. Suurin osa paikoista on yksityissektorilta, mutta myös julkiselta sektorilta on rekisteröity monta paikkaa.

 • |Island
  26-03-2013

  Tre hundre ansettelser: tretten hundre stillinger

  Rundt 1.300 stillinger er nå registrert i stillingsdatabasen hos Forsterking - Kampanje for arbeide. De fleste stillingene er innenfor den private sektor men også mange stillinger innenfor den offentlige sektor er registrert.

 • |Island
  26-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • |Island
  26-03-2013

  Behov for flere med utdanning innenfor natur-, ingeniørvitenskap og teknikk

  En ny undersøkelse som Arbeidslivets forbund på Island (Samtök atvinnulífsins, www.sa.is) gjorde i januar 2013, bekrefter at det er behov for to gange flere med utdanning innenfor natur-, eller ingeniørvitenskap og teknikk enn alle andre universitetsutdannelser til sammen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Peruskoulussa ennätysmäärä päteviä opettajia

  Islannin tilastokeskuksen mittausten mukaan islantilaisissa peruskouluissa työskentelevistä opettajista suurempi osuus kuin koskaan on suorittanut opettajalta vaaditun pätevyyden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Flerspråkighet utmanar universiteten

  Engelskans allt större roll vid de finländska universiteten har väckt oro över att de nationella språken – finskan och svenskan - försvagas inom vetenskap och undervisning.

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Danmark
  26-03-2013

  Ny diplomuddannelse for ledere i frivillige organisationer

  Center for frivilligt socialt arbejde og University College Lillebælt har udviklet en ny uddannelse for ledere, og mellemledere i frivillige organisationer og den frivillige sektor.

 • |Danmark
  26-03-2013

  Realkompetence - opdateret viden og inspiration

  Nationalt videncenter for realkompetence, NVR, der er placeret på VIAUC, har etableret en ny vidensplatform, der formidler ny viden om realkompetencevurdering på akademi- og diplomuddannelser.

 • |Danmark
  26-03-2013

  For få bruger muligheder i erhvervsuddannelse for voksne

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en analyse af aktiviteten på ”Grunduddannelse for voksne” GVU.

 • |Finland
  26-03-2013

  Grönlannissa parlamenttivaalit

  Grönlannin parlamenttivaalien voitto meni Siumut-puolueelle. Siumut on johtanut hallitusta aina autonomian alusta vuonna 1979 itsehallintokauden alkuun vuonna 2009. Kirjoitushetkellä halltusta ei vielä ole muodostettu.

 • |Finland
  26-03-2013

  Piareersarfik-ohjaajat konferenssissa Göteborgissa

  Mm. opinto-ohjausta sekä peruskoulun täydennysopintoja tarjoavien Piareersarfik-keskusten ohjaajia eri puolilta Grönlantia osallistui Göteborgissa järjestettyyn ohjausalan konferenssiin. He vierailivat myös paikallisessa aikuisopintokeskuksessa sekä Lyngbyn työvoimatoimistossa, joissa henkilöstö kertoi heille toiminnastaan.

 • |Finland
  26-03-2013

  Uutta osaamista tulevaisuuden hoitohenkilökunnalle

  Ruotsin sairaanhoitajayhdistys ja lääkäriseura ovat laatineet raportin, jonka aiheena on tiimityö ja kehitysosaaminen. Raportti "Teamarbete & Förbättrinskunskap" on tärkeä läpimurto hoidon kehittämisen moniammatillisessa yhteistyössä.

 • |Finland
  26-03-2013

  Ruotsalainen ammattikorkeakoulutus johtaa oikeisiin töihin

  Taantumasta huolimatta lähes yhdeksän kymmenestä ruotsalaisen ammattikorkeakoulutuksen vuonna 2011 suorittaneesta oli syksyllä 2012 töissä. Heistä valtaosa, noin kuusi kymmenestä, oli saanut täysin tai pääosin koulutustaan vastaavan työn.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtio tukee erityispätevyyden hankkineiden opettajien palkkaamista

  Ruotsin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden valtiontuen oppilaitoksille, jotka palkkaavat ammattipätevyyden "förstelärare" tai "lektor" hankkineen opettajan. Valtio varaa vuodessa 880 miljoonaa kruunua siihen, että oppilaitokset voivat palkata erityispätevöityneitä opettajia.

 • |Finland
  26-03-2013

  Maahanmuuttajien norjan kielen opinnoissa koordinointitarvetta

  Norjan integraatio- ja moninaisuusvirasto ja ulkomaalaisvirasto ovat ensimmäistä kertaa järjestäneet yhteistyössä aikuiskoulutusvirasto Voxin kanssa konferenssin kuntien järjestämästä aikuiskoulutuksesta. Konferenssissa nostettiin esiin maahanmuuttajille suunnattujen norjan kielen opintojen ja aikuisten perusasteen opintojen yhteen sovittamisen tarve.

 • |Finland
  26-03-2013

  Sivistysliitot esillä kulttuuriselvityksessä

  4. päivänä maaliskuuta Norjan entinen kulttuuriministeri Anne Enger esitteli nykyiselle kulttuuriministerille Hadia Takjikille ja muille hallituksen jäsenille tuoreen kulttuuriselvityksen. Selvityksessä käsitellään perusteellisesti Norjan kulttuuripolitiikkaa, rahoitusta ja vaikutuskeinoja. Sivistysliitot tuodaan selvityksessä esiin osana maan kulttuuriperustaa ja tärkeinä demokratian edistämisen ja kulttuuriin liittyvän koulutuksen toimijoina.

 • |Finland
  26-03-2013

  Monikielisyys haastaa yliopistot

  Englannin kielen yleistyminen yliopistoissa on herättänyt huolta kansallisten kielten heikkenemisestä tieteen ja opetuksen kielenä.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtakunnallinen opettajatiedonkeruu

  Tilastokeskus kerää opettajista tietoa kyselyllä, joka lähetetään noin 3 800 kouluun ja 60 000 opettajalle. Tiedonkeruu koskee kaikkia opettajia peruskoulusta aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

 • |Finland
  26-03-2013

  Uusi vapaaehtoistyön johtamiskoulutus

  Tanskalainen sosiaalialan vapaaehtoistyön keskus ja University College Lillebælt ovat kehittäneet koulutusohjelman, joka on suunnattu vapaaehtoistyösektorin johtotehtävissä ja keskijohdossa toimiville.

 • |Finland
  26-03-2013

  Uutta tietoa aiemmin opitun tunnustamisesta

  VIA University Collegen yhteydessä toimiva aiemmin opitun tunnustamisen (AOT) keskus on luonut uuden tietoportaalin. Portaali sisältää uutta tietoa yksivuotisten korkeakoulutusohjelmien AOT-mahdollisuuksista.

 • |Finland
  26-03-2013

  Liian harva suorittaa aikuisille suunnatun ammattitutkinnon

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut aikuisille suunnattua GVU-ammattikoulutusmuotoa.

 • |Finland
  26-03-2013

  Osaamisfoorumeita ja urakeskuksia

  DialogWebin tuoreimpien artikkelien aiheina ovat mm. osaamisfoorumit ja urakeskukset. Ruotsin hallitus on antanut

 • |Finland
  26-03-2013

  Webinaari aiheesta "koulutus syrjäseuduilla"

  11. huhtikuuta klo 13.00-14.00 CET

 • |Island
  26-03-2013

  Vettvangur færni- og starfsþróunar

  Vettvangur færni- og starfsþróunar

 • |Island
  26-03-2013

  Norræn ráðstefna náms- og starfsráðgjafa

  Gögn um ráðstefnuna hafa nú verið birt á heimasíðunni.

 • |Island
  26-03-2013

  Vefstofa – menntun á jaðarsvæðunum

  11. apríl kl. 13.00-14.00 CET

 • |Island
  26-03-2013

  Samanburður á skrásetningagjöldum og stúdentum á Norðurlöndunum

  Norræna ráðherranefndin hefur gefið út tvær nýjar skýrslur um háskólanám á Norðurlöndunum.

 • |Island
  25-03-2013

  Kosningar til Inatsisartut (Landsþingsins) á Grænlandi

  Það var Siumut flokkurinn sem hlaut afgerandi sigur í kosningum til Inatsisartut, (Landsþingsins) á Grænlandi. Siumut har hafði meirihluta í heimastjórninni frá því að henni var komið á árið 1979 og þar til þeir öðluðust sjálfsstjórnarrétt árið 2009. Nú, þegar fréttin er skrifuð hefur ný ríkisstjórn ekki verið mynduð.

 • |Island
  25-03-2013

  Náms- og starfsráðgjafar á vegum heimastjórnarinnar (Piareersarfik) á Grænlandi tóku þátt í ráðstefnu náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg

  Náms- og starfsráðgjafarnir koma frá ýmsum sveitarfélögum á Grænlandi tóku þátt í ráðstefnu náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg. Auk þess heimsóttu þeir símenntunarmiðstöðina í Gautaborg, þar sem þeir hlýddu á kynningar starfsmanna miðstöðvarinnar og vinnumiðlunarinnar.

 • |Island
  25-03-2013

  Fjarkennsla skapar vöxt á jaðarsvæðum

  Er hægt að fjölga námstækifærum Færeyinga á sviði æðri menntunar úr 16 til 100? Hvernig má nýta fjarkennslu til byggðaþróunar og koma í veg fyrir brottflutning? Þessar spurningar voru meðal þeirra sem var varpað fram í umræðum sem háskólinn í Færeyjum stóð fyrir 7. mars sl. á Østrøm í Þórshöfn og þar sem skýrsla NVL með yfirskriftinni: „Uddannele skaber udvikling i udkantsområder“ var kynt.

 • |Island
  25-03-2013

  Hlutverk háskóla í vexti jaðarsvæða

  Hvernig geta Færeyingar nýtt sér æðri menntun við fólksfjölgun? Hvaða hlutverki geta háskólar gegnt í fámennum samfélögum og hvaða áhrif geta þeir haft á þróun samfélagsins?

 • |Island
  25-03-2013

  Árangursþættir í menntaverkefnum

  Skýrsla fræðamanna „Analysis of educational projects designed to meet challenges in society“ og heftið „8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället“ voru kynntar á málstofu í Þórshöfn í Færeyjum þann ” 22. febrúar 2013.

 • |Island
  25-03-2013

  Ný færni fyrir heilbrigðisstéttir í framtíðinni

  Félag sænskra hjúkrunarfræðinga og sænska læknafélagið stóðu að gerð skýrslu sem ber heitið: Teymisvinna & úrbótaþekking „Teamarbete & Förbättringskunskap“ sem er mikilvægur áfangi í þverfaglegu samstarfi um þróunarvinnu á heilbrigðissviði.

 • |Island
  25-03-2013

  Próf frá starfsmenntaháskóla veitir aðgang að réttu starfi

  Þrátt fyrir lægð í efnahagslífinu, höfðu næstum því níu af hverjum tíu sem luku prófi frá starfsmenntaháskólum í Svíþjóð árið 2011, fengið vinnu haustið 2012. Meirihluti, eða um það bil sex af hverjum tíu, höfðu fengið vinnu sem var í samræmi við þá menntun sem þeir höfðu aflað sér.

 • |Island
  25-03-2013

  Ríkisstyrkur til þess að ráða fyrstukennara og lektora

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita fjármagni úr ríkissjóði til þess að kennarar geti hlotið framgang í starfi – orðið fyrstukennarar og lektorar. Alls hafa 880 milljónir sænskra króna verið veittar til þess að yfirvöld geti ráðið hæfa kennara.

 • |Island
  25-03-2013

  Samvinna á dagskrá við norskukennslu

  Í fyrsta skipti hafa ráðuneyti innflytjenda og fjölmenningar auk menntamála í samstarfi við VOX undirbúið ráðstefnu um alla fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna í Noregi. Þar var samvinna ofarlega á dagskrá.

 • |Island
  25-03-2013

  Menningarúttekt með rými fyrir fræðslusambönd

  Þann 4. mars sl. kynnti fyrrverandi ráðherra menningarmála Anne Enger, NOU NOU Fjórðu skýrsluna 2013, Menningarúttektina 2014 fyrir norsku ríkisstjórninni og menningarmálaráðherranum Hadia Tajik. Í Menningarúttektinni er farið ítarlega yfir alla þætti menningarmála í Noregi, fjármögnun og aðferðir – og þar eru fræðslusamböndin talin til grunnstoða menningarinnar, sem mikilvægir þættir í lýðræðislegri umræðu og kennslu um menningu.

 • |Island
  25-03-2013

  Fjöltyngi áskorun fyrir háskólana

  Aukið vægi ensku í finnskum háskólum veldur áhyggjum af að stöðu þjóðartungumála Finna, finnsku og sænsku í vísindum og kennslu.

 • |Island
  25-03-2013

  Upplýsingum um kennara safnað í Finnlandi

  Hagstofan í Finnlandi aflar upplýsinga um kennara með spurningakönnun sem verður send til um það bil 3.800 skóla og 60.000 þúsund kennara. Um er að ræða kennara á öllum sviðum allt frá grunnskóla til fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  25-03-2013

  Nýtt diplómanám fyrir stjórnendur frjálsra félagsamtaka

  Miðstöð fyrir sjálfboðaliða í samfélagsþjónustu og Háskólinn við Litlabelti hafa þróað nýja námsleið fyrir stjórnendur og millistjórnendur í frjálsum félagasamtökum og innan sjálfboðaliðageirans.

 • |Island
  25-03-2013

  Raunfærni – uppfærð þekking og innblástur

  Miðstöð raunfærnimats í Danmörku, NVR, sem er staðsett í VIAUC, háskólanum hefur opnað nýja vefgátt þar sem hægt er að nálgast upplýsingar um raunfærnimat í háskólanámi, bæði á móti prófgráðum og diplómagráðum.

 • |Island
  25-03-2013

  Of fáir nýta sér tækifærin sem felast í starfsmenntun fullorðinna

  Danska námsmatsstofnunin EVA, hefur nýlega lokið við úttekt á starfsemi grunnmenntunar fullorðinna („Grunduddannelse for voksne“ GVU).

 • |Norden
  24-03-2013

  Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner - Tværgående analyse

  NMR 2013

 • |Sverige
  20-03-2013

  Kompetensplattformer och karriärcenters

  handlar DialogWebs nyaste artiklar om. På uppdrag av regeringen ska alla regioner i Sverige se över sina kompetenser

 • |Norge
  20-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Norge
  20-03-2013

  Kulturutredning med rom for studieforbund

  4. mars presenterte tidligere kulturminister Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 for Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik. Kulturutredningen er en grundig gjennomgang av norsk kulturpolitikk, finansiering og virkemidler – og studieforbundene trekkes fram som en del av den kulturelle grunnmuren – og som viktige bidragsytere til demokrati og kulturrelatert opplæring.

 • |Norge
  20-03-2013

  Webinar – «utdanning i utkantene»

  Webinaret finner sted 11. april kl 13.00 - 14.00 CET.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Fjernstudier skaber udvikling i udkantsområder

  Fra top 16 til 100 højere uddannelser på Færøerne – er det en mulighed? Hvordan kan fjernstudier være med til at skabe udvikling og forebygge fraflytning? Disse spørgsmål blev blandt andre stillede til et debatformum, som Færøernes universitet arrangerede den 7. marts på Østrøm i Torshavn, og hvor NVL-rapporten “Uddannele skaber udvikling i udkantsområder” blev lanceret.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Universiteters rolle som væksfaktor i udkantsområder

  Hvordan kan Færøerne bruge højere uddannelser som et redskab til befolkningsvækst? Hvilken rolle kan universiteter i udkantsområder have i lokalsamfundet, og hvilken indflydelse kan de have på samfundsudviklingen?

 • |Danmark
  20-03-2013

  Succésfaktorer i uddannelsesprojekter

  NVLs forskerrapport “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” samt publikationen “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” blev præsenteret til et formidlingsseminar i Torshavn den 22. februar 2013.