Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Sverige
  20-03-2013

  Flerspråkighet utmanar universiteten

  Engelskans allt större roll vid de finländska universiteten har väckt oro över att de nationella språken – finskan och svenskan - försvagas inom vetenskap och undervisning.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Nordisk Vägledningskonferens

  Dokumentation nu på webben.

 • Den blide og engasjerte gjengen ved Karrieresenter Telemark. Fra venstre: Tone Vassbotn, Kirsten Marie Norendal, Lisa Quagliata, Kjersti Isachsen og Vegar Grislingås
  vägledning kompetensutveckling |Norge
  19-03-2013

  Kunde møter karriereveileder

  Veilederen tegner opp «kunnskap om meg selv». Det er innsyn. Ved siden av noterer hun «muligheter der ute», altså utsyn. Alt sammen befinner seg i den nedre og brede delen av en pyramide. Så går hun videre oppover i pyramiden, til problemløsningsprosessen, og på toppen ligger det noen «tankefeller» og flyter.

 • |Danmark
  19-03-2013

  Ny diplomuddannelse for ledere i frivillige organisationer

  Center for frivilligt socialt arbejde og University College Lillebælt har udviklet en ny uddannelse for ledere, og mellemledere i frivillige organisationer og den frivillige sektor.

 • |Danmark
  19-03-2013

  Realkompetence - opdateret viden og inspiration

  Nationalt videncenter for realkompetence, NVR, der er placeret på VIAUC, har etableret en ny vidensplatform, der formidler ny viden om realkompetencevurdering på akademi- og diplomuddannelser.

 • |Danmark
  19-03-2013

  For få bruger muligheder i erhvervsuddannelse for voksne

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en analyse af aktiviteten på ”Grunduddannelse for voksne” GVU.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Nya kompetenser för morgondagens vårdpersonal

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har utarbetat rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  19-03-2013

  Þrjú hundruð ráðningar: Þrettán hundruð störf

  Um 1.300 störf hafa nú verið skráð í starfabanka Liðsstyrks. Þar af eru flest á almennum vinnumarkaði en einnig fjöldamörg störf hjá sveitarfélögum.

 • |Island
  19-03-2013

  Kennarar með réttindi aldrei fleiri

  Aldrei áður í mælingum Hagstofunnar hefur hlutfall kennara með kennsluréttindi mælst hærra í grunnskólum landsins.

 • |Island
  19-03-2013

  Þörf fyrir raun-, tækni- og verkfræðimenntaða

  Menntakönnun SA sem gerð var í janúar 2013 staðfestir nær helmingi meiri þörf atvinnulífsins fyrir raun-, tækni- og verkfræðimenntaða en aðra háskólamenntun.

 • |Norge
  19-03-2013

  Tre hundre ansettelser: tretten hundre stillinger

  Rundt 1.300 stillinger er nå registrert i stillingsdatabasen hos Forsterking - Kampanje for arbeide. De fleste stillingene er innenfor den private sektor men også mange stillinger innenfor den offentlige sektor er registrert.

 • |Norge
  19-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • |Norge
  19-03-2013

  Behov for flere med utdanning innenfor natur-, ingeniørvitenskap og teknikk

  En ny undersøkelse som Arbeidslivets forbund på Island (Samtök atvinnulífsins, www.sa.is) gjorde i januar 2013, bekrefter at det er behov for to gange flere med utdanning innenfor natur-, eller ingeniørvitenskap og teknikk enn alle andre universitetsutdannelser til sammen.

 • |Finland
  19-03-2013

  Pohjoismaiden opintomaksut ja opiskelijat vertailussa

  Pohjoismaiden ministerineuvosto on julkaissut kaksi uutta raporttia korkea-asteen koulutuksesta Pohjoismaissa.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Studieavgifter och studenter jämförs i Norden

  Nordiska ministerrådet ger ut två nya rapporter om högre utbildning i Norden.

 • |Sverige
  13-03-2013

  Fångar gör teater i rehabiliteringssyfte

  | Publicerat 13.3.2013 | Lasarus var en lärjunge till Jesus. Han väcktes upp från de döda av Jesus – myten om helbrägdagörandet genom underverk hade därmed uppkommit. Lasarus är också en pjäs som gemensamt producerats av Vånå fängelse, Riihimäki teater och Taittuu rf. Åtta kvinnliga fångar spelar huvudrollerna. Var och en av dem uppträder första gången på scenen.

 • Britta Zetterlund-Johansson.
  kompetensutveckling fortbildning |Sverige
  11-03-2013

  Mer struktur med kompetensplattform

  På uppdrag av regeringen ska alla regioner i Sverige se över sina kompetenser och behov med hjälp av kompetensplattformar. I Värmland har detta lett till att samarbetet mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och Arbetsförmedling har blivit mer strukturerat.

 • |Danmark
  11-03-2013

  Import af undervisning – ”Første skoledag i Svendborg”

  | Publicerat 11.3.2013 | Mandag den 4. februar var første skoledag i de nye undervisningslokaler i Arresthuset i Svendborg. I sidste uge afholdt arresthuset en lille happening for de indsatte, hvor størstedelen af de fremmødte straks tilmeldte sig projektet.

 • vuxnas lärande |Norden
  08-03-2013

  Ann-Marie Winberg ny FNV-sekreterare.

  Ann-Marie Winberg är ny deltid generalsekreterare för FNV, Förbundet Nordisk Vuxensupplysning.  Ann-Marie efterträder därmed Lennart Falegård, som efter många år i FNV nu går i pension. Ann-Marie arbetar parallellt som verksamhetschef för Studieförbundet Vuxenskolan i västra Sverige men har också god erfarenhet av både olika EU-projekt och av nordiskt samarbete. Vi hälsar Ann-Marie hjärtligt välkommen […]

 • Marit Nybakk
  |Norden
  03-03-2013

  Marit Nybakk, Nordisk Råds præsident 2013

  Jeg vil vektlegge og styrke Nordisk råds arbeid med nordområdene og videreføre det viktige arbeidet for å fjerne grensehindre i Norden

 • |Sverige
  01-03-2013

  2013rs_kommitten_f_OO_priset.pdf  File Size: unknown
  File Hits: 0
  File Last Updated: 07:52 2014-08-26

 • |Danmark
  27-02-2013

  Studiebesök i Haderslev

  Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning möttes i Haderslev, Danmark 24-26.2.2013, där Margit Viig, vår värdinna för besöket tog emot oss. Hans Jørgen Hansen, direktør för VUC Sønderjylland, presenterade VUC som organisation varefter vi åkte till Sønderborg där Finn Søgaard tog oss på en rundvandring i deras skola samt berättade om deras undervisningsprinciper.

 • |
  26-02-2013

  Fyra artiklar publicerade i februari

  Fyra artiklar publicerade i februari

 • |NVL
  26-02-2013

  Framgångsrikt år för NVL

  Resultaten av NVL:s verksamhet 2012 talar för ett framgångsrikt och aktivt nordiskt samarbete inom vuxnas lärande i Norden.

 • |NVL
  26-02-2013

  Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket

  I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden.

 • |Grönland
  26-02-2013

  Støtte fra Danmark til forskeruddannelser i Grønland

  Grønlands Naturinstitut har modtaget 9,7 mio. DKK fra Danmark og 2,1 mio. DKK fra Departementet for Uddannelse og Forskning i Selvstyret til ph.d.- og post.doc.-stipendier. Midlerne skal bruges til forskningsudvikling og rekruttering af forskere i Grønland, hvor midlerne rækker til 4 ph.d.-stipendier og 1 post.doc.-stipendium.

 • |Grönland
  26-02-2013

  Ny hjemmeside for vidensdeling i døgninstitutionsområdet

  Der er oprettet en hjemmeside, der hedder uupi.gl og er et akronym for det grønlandske ord for døgninstitutionsafdelingen (DA/UUPI), som er under Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.

 • |Grönland
  26-02-2013

  3 skoler skal flyttes og der skal laves et nyt kursuscenter

  Flytning af forskellige skoler har skabt protester og en masse aktuel debat om, hvad det rigtige er at gøre.

 • |Færöerne
  26-02-2013

  De første resultater fra den nyeste folketælling

  “Øll telja við” (Alle er inkluderede) er overskriften på den pjece, som Færøernes statistik udgav og uddelte til alle husstande på Færøerne ved månedsskiftet januar/februar i år. Udgaven indeholder vigtig data fra den nyeste folketælling, hvor svar procenten var over 98 procent.

 • |Færöerne
  26-02-2013

  Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

  Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

 • |Sverige
  26-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • |Sverige
  26-02-2013

  Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

  Av de nästan 4000 ungdomar som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs förra året så har 41 procent studerat vidare eller fått jobb. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport.

 • |Norge
  26-02-2013

  Nordens første fagskoleutdanning i HMS

  Studieforbundet AOF Norge har fått godkjent en helt ny fagskoleutdanning.

 • |Norge
  26-02-2013

  Basiskompetanse for 104 millioner kroner

  Basiskompetanse for 104 millioner kroner

 • |Island
  26-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Island
  26-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |Finland
  26-02-2013

  Löntagarnas möjligheter att lära sig på arbetsplatsen har förbättrats

  Löntagarnas möjligheter att lära sig och delta i utbildning på arbetsplatsen har ökat under de senaste tio åren. Största delen av löntagarna upplever att de har en sådan arbetsplats där man hela tiden kan lära sig nya saker.

 • |Finland
  26-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • |Danmark
  26-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

 • |Danmark
  26-02-2013

  Den danske regering har lanceret ny vækstplan for kreative erhverv og design

  Formålet er at udvikle kreative erhverv og design og udnytte kreative kompetencer i sampil med andre faggrupper og erhverv.

 • |Danmark
  26-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Island
  25-02-2013

  Fjórar greinar birtar í febrúar

  Svíar taka við formennskuhlutverkinu af Norðmönnum og þeir leggja áherslu á aukna þátttöku. Eitt meginþema á

 • |
  25-02-2013

  Árangursríkt ár fyrir NVL

  Niðurstöður af starfsemi NVL árið 2012 sýna fram á virkt og árangursríkt samstarf á sviði fullorðinsfræðslu á Norðurlöndunum.

 • |Island
  25-02-2013

  Styrkur frá Danmörku til menntunar vísindamanna á Grænlandi

  Náttúrufræðastofnunin á Grænlandi hefur fengið 9,7 milljónir danskra króna frá dönsku ríkisstjórninni og 2,1 milljón króna frá ráðuneyti heimastjórnarinnar fyrir menntun og rannsóknir. Styrkirnir eru ætlaðir doktorsnemum og þeim sem hafa lokið doktorsnámi. Nýta á fjármagnið til þess að þróa rannsóknir og ráða vísindamenn til Grænlands, gert er ráð fyrir að styrkirnir nægi fyrir 4 doktorsnema og einn styrk til nema sem lokið hefur doktorsnámi.

 • |Island
  25-02-2013

  Ný heimasíða til þess að miðla þekkingu fyrir þá sem starfa á vistheimilum

  Nýlega var opnuð heimasíða sem heitir uupi.gl og sem er skammstöfun fyrir grænlenska orðið yfir vistheimilisdeildina (DA/UUPI), sem heyrir undir ráðuneyti, fjölskyldu, menningar, kirkju og jafnréttis.

 • |Island
  25-02-2013

  Þrír skólar verða fluttir og stofna á nýja símenntunarmiðstöð

  Fyrirhuguðum flutningi skóla hefur verið mótmælt og hrint af stað víðtækum umræðum.

 • |Finland
  25-02-2013

  Koulutus luo kehitystä – Distans-verkoston uusi raportti

  Vuosien 2011 ja 2012 aikana Distans-verkosto on NVL:n toimeksiannosta kartoittanut, miten tietotekniikkaa ja joustavaa oppimista voidaan hyödyntää opiskelumotivaation lisäämiseksi, uusien oppimismahdollisuuksien luomiseksi ja koulutustason nostamiseksi Pohjolan syrjäseudulla.

 • |Island
  25-02-2013

  Síðustu niðurstöður manntalsins

  Við teljumst öll með, „Øll telja við“ er yfirskrift bæklings sem færeyska hagstofan gaf út og sendi inn á öll heimili á Færeyjum um mánaðarmótin janúar/febrúar á þessu ári. Í bæklingnum eru mikilvægar tölfræðiupplýsingar um síðasta manntal en henni svöruðu yfir 98%.

 • |Island
  25-02-2013

  Á næstunni verður umbótum á starfsmenntaskólanum og menntaskólanum hrint í framkvæmd.

  Unglingar á Færeyjum sem sækja um nám í framhaldsskóla frá 15. mars nk. sækja um annaðhvort nýtt bóknám eða nýtt starfsnám. Nám eftir umbætur hefst í ágúst 2013.

 • |Finland
  25-02-2013

  Osallisuus tulevaisuudessa – tasa-arvon, demokratian ja integraation haasteet

  Ruotsissa asetettiin vuonna 2011 tulevaisuuskomissio määrittelemään ne haasteet, joita Ruotsi tulee pidemmällä aikavälillä kohtaamaan. Komission selvityksessä käsitellään kolmea tärkeää tulevaisuuden haastetta: tasa-arvoa, demokratiaa ja integraatiota. Selvityksen tarkoituksena on kuvailla tämänhetkistä tilannetta ja nostaa esiin näillä alueilla eteen tulevia tärkeitä haasteita.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kansanopistojen opintomotivaatiokurssit edistävät opiskelua ja työllistymistä

  Viime vuonna lähes 4000 ruotsalaisnuorta kävi kansanopistossa opintomotivaatiokurssin. Ruotsin kansansivistysneuvoston tuoreen raportin mukaan heistä 41 % on jatkanut opiskelua tai saanut työpaikan.

 • |Finland
  25-02-2013

  Palkansaajan mahdollisuudet oppia työpaikalla parantuneet

  Palkansaajan mahdollisuudet oppia ja osallistua koulutukseen työpaikalla ovat lisääntyneet viimeiset kymmenen vuotta. Suurin osa palkansaajista mieltää työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita.

 • |Finland
  25-02-2013

  25 miljoonaa euroa vailla tutkintoa oleville nuorille

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 25 miljoonaa euroa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen.

 • |Island
  25-02-2013

  Þátttaka í framtíðinni – áskoranir fyrir jafnrétti, lýðræði og aðlögun Ds 2013:2

  Framtíðarnefndin var skipuð árið 2011 til þess að greina hvaða áskoranir Svíar þurfa að takast á við þegar til langs tíma er litið. Í greinargerðinni eru lagðar fram þrjár mikilvægar áskoranir sem blasa við sænsku þjóðinni, jafnrétti, lýðræði og aðlögun. Markmið greinargerðarinnar er að lýsa aðstæðum eins og þær eru í dag og þeim áskorunum sem blasa við á þessum sviðum.

 • |Island
  25-02-2013

  Námshvatningarnámskeið lýðskólanna leiða til frekara náms og vinnu

  Af næstum 4.000 unglingum sem tóku námhvatningarnámskeið lýðskólanna á síðasta hafa nærri 41 % haldið áfram námi eða fengið atvinnu. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá Lýðskólaráðinu (Folkbildningsrådet).

 • |Island
  25-02-2013

  Fyrsta fagskólamenntun á sviði heilsu, umhverfis og öryggis á Norðurlöndunum

  Fræðslusambandið AOF í Noregi hefur fengið nýja fagmenntun viðurkennda.

 • |Island
  25-02-2013

  Grunnleikni fyrir 104 milljónir norskra króna

  Menntaáætlun fyrir grunnleikni í atvinnulífinu (BKA) veitir fjármagni til námskeiða í grunnleikni í lestri, ritun,

 • |Island
  25-02-2013

  Tækifæri launþega til náms á vinnustað hafa batnað

  Á síðastliðnum tíu árum hafa tækifæri launafólks til náms og taka þátt í menntun á vinnustað batnað til muna. Meirihluti launþega telur að þeir starfi á vinnustað þar sem þeir geta sífellt lært meira.

 • |Island
  25-02-2013

  25 milljónum evra varið til ungs fólks á prófa

  Finnska mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur ákveðið, í tengslum við færniáætlunina, að veita 25 milljónum evra til starfsmenntmiðarar viðbótarmenntunar.

 • |Finland
  25-02-2013

  Neljä artikkelia julkaistu helmikuussa

  Ruotsi ottaa viestikapulan ja panostaa osallisuuden lisäämiseen. Pohjoismaiden ministerineuvoston

 • |Finland
  25-02-2013

  NVL:llä menestyksekäs vuosi

  NVL:n vuoden 2012 toiminnan tulokset kertovat menestyksekkäästä ja aktiivisesta aikuisten oppimisen pohjoismaisesta yhteistyöstä.

 • |Island
  25-02-2013

  Tvö tungumál og tveir menningarheimar styrkja viðskipti hárgreiðslustofunnar

  Tveir ungir hárgreiðslusveinar 20 og 21 árs sem luku námi árið 2010 i Vejle, notfæra sér tyrkneskar rætur sínar sem

 • |Island
  25-02-2013

  Danska ríkisstjórnin hefur lagt fram nýja áætlun til eflingar skapandi greina og hönnunar

  Markmiðið er að þróa skapandi greinar og hönnun og nýta skapandi færni í samstarfi við aðra faghópa og starfsgreinar.

 • |Island
  25-02-2013

  Ný greinagerð með yfirliti yfir rannsóknir á verkmenntun

  Í skýrslunni Greinargerð með niðurstöðum rannsókna á verkmenntun 2013 („Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013“) er samantekt nýrrar þekkingar á viðveru og brottfalli, skiptum á milli námsleiða í skólakerfinu, þróun og breytingum á verkmenntun.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tanskasta tukea Grönlannissa järjestettävään tutkijakoulutukseen

  Grönlannin luontoinstituutti on saanut 9.7 miljoonaa Tanskan kruunua Tanskasta ja 2.1 miljoonaa kruunua itsehallinnon opetus- ja tutkimusministeriöltä jaettavaksi stipendeinä tohtoriopiskelijoille ja post doc -opiskelijoille. Varat tulee käyttää tutkimuksen kehittämiseen ja tutkijoiden rekrytoimiseen Grönlantiin. Rahat riittävät neljään tohtoriopintotason stipendiin ja yhteen post doc -stipendiin.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uusi lasten ja nuorten sijaishuollon verkkosivusto uupi.gl

  UUPI on Grönlannin lasten ja nuorten sijaishuollon osaston grönlanninkielinen lyhenne. Osasto kuuluu perhe-, kulttuuri-, kirkollis- ja tasa-arvoasioista vastaavan ministeriön alaisuuteen.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kolme oppilaitosta muuttaa, uusi koulutuskeskus perustetaan

  Useiden eri oppilaitosten siirtäminen on saanut aikaan protesteja ja paljon ajankohtaista keskustelua.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uudesta väestölaskennasta ensimmäisiä tuloksia

  Färsaarten tilastokeskukselta ilmestyi tämän vuoden tammi-helmikuun vaihteessa julkaisu “Øll telja við” (Kaikki ovat mukana), joka jaettiin saarten kaikkiin talouksiin. Julkaisussa on tärkeää tietoa uusimmasta väestönlaskennasta, jonka vastausprosentti oli yli 98.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uusi ammattikoulutuksen ja lukiokoulun uudistus käynnistyy näinä päivinä

  Nuorisoasteen koulutuspaikkaa tämän vuoden maaliskuussa hakevat nuoret hakevat joko lukiokouluun tai uudenlaiseen ammattikoulutukseen. Molemmat uudistukset astuvat voimaan syyslukukauden alussa elokuussa 2013.

 • |Finland
  25-02-2013

  Pohjoismaiden ensimmäinen ensimmäinen terveys-, ympäristö ja turvallisuusalan koulutus

  AOF-sivistysliitto järjestää aivan uudenlaisen koulutuksen. Koulutusohjelmien laatua valvova valtiollinen organisaatio NOKUT on antanut hyväksyntänsä Pohjoismaiden ensimmäisen terveys-, ympäristö- ja turvallisuusalan koulutuksen järjestämiselle.

 • |Finland
  25-02-2013

  Perustaito-opetukseen 104 miljoona kruunua

  Työelämän perustaito-ohjelma BKA rahoittaa työelämässä järjestettäviä luku-, kirjoitus- ja laskutaidon sekä

 • |Finland
  25-02-2013

  ABF ja Mimir järjestävät pohjoismaisen konferenssin Islannissa tänä vuonna

  Islantilainen elinikäisen oppimisen keskus Mimir vastaa tämän vuoden pohjoismaisen ABF-konferenssin järjestelyistä.

 • |Finland
  25-02-2013

  EQM-laadunvarmistusjärjestelmä

  Islannin kaikki elinikäisen oppimisen keskukset on nyt arvioitu ja niille on myönnetty EQM:n laatusertifiointijärjestelmän mukainen laatusertifikaatti. EQM eli European Quality Mark on läpinäkyvä koulutuksen järjestäjien sertifiointiprosessi, jossa koulutuksen järjestäjä arvioi omaa toimintaansa hyväksyttyjen laatustandardien mukaan.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kaksi kieltä ja kulttuuria kampaamoyrityksen vahvuutena

  Kaksi vuonna 2010 ammattiin valmistunutta nuorta kampaajaa hyödyntää turkkilaistaustaansa erityisenä voimavarana asiakastyössä.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tanskan hallitus käynnisti luovan alan ja muotoilun kasvusuunnitelman

  Tavoitteena on kehittää luovaa alaa ja muotoilua ja hyödyntää luovaa osaamista yhteistoiminnassa muiden alojen ja ammattiryhmien kanssa.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tuoreeseen julkaisuun koottu ajankohtaista tutkimustietoa ammattikoulutuksesta

  Tanskan lapsi- ja nuorisoministeriön raportissa esitellään ammattikoulutusta koskevaa tutkimusta. Siinä esitetään yhteenvetomuodossa tuoretta tietoa valmistuneiden ja keskeyttäneiden määrästä, koulutusohjelmaa vaihtaneista sekä ammattikoulutusten kehityksestä ja rakenteesta.

 • |Island
  21-02-2013

  Mímir-símenntun og ABF bjóða til norrænnar ráðstefnu á Íslandi 2013

  Mímir-símenntun stendur að skipulagningu og framkvæmd norrænnar ráðstefnu ABF- i Norden árið 2013þ

 • |Island
  21-02-2013

  EQM gæðavottun

  Nú hafa allar símenntunarmiðstöðvar á Íslandi sem sinna fræðslustarfi gengið í gegnum gæðavottun og fengið viðurkenningu samkvæmt gæðakerfinu EQM. EQM stendur fyrir European Quality Mark eða Evrópska gæðamerkið og er gegnsætt matsferli fyrir fræðsluaðila til að meta starfshætti sína út frá viðurkenndum gæðaviðmiðum.

 • |Norge
  21-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Norge
  21-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |Island
  21-02-2013

  Menntun leið til byggðaþróunar ný skýrsla frá Distans netinu

  Á árunum 2011 og 2012 var Distans-netinu falið af NVL, að kortleggja hvernig hægt er að nýta upplýsingatækni og sveigjanlegt nám til þess að hvetja til náms, opna ný tækifæri og hækka menntunarstig í dreifbýlum jaðarbyggðum á Norðurlöndunum.

 • |Norge
  21-02-2013

  Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket

  I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Fyra artiklar publicerade i februari

  Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet. Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blev

 • |Sverige
  20-02-2013

  Framgångsrikt år för NVL

  Resultaten av NVL:s verksamhet 2012 talar för ett framgångsrikt och aktivt nordiskt samarbete inom vuxnas lärande i Norden.

 • |Danmark
  20-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To unge frisører på 20 og 21 år, der blev færdiguddannet  i 2010 i Vejle, trækker på deres tyrkiske baggrund, som en

 • |Danmark
  20-02-2013

  Den danske regering har lanceret ny vækstplan for kreative erhverv og design

  Formålet er at udvikle kreative erhverv og design og udnytte kreative kompetencer i sampil med andre faggrupper og erhverv.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Danmark
  20-02-2013

  De første resultater fra den nyeste folketælling

  “Øll telja við” (Alle er inkluderede) er overskriften på den pjece, som Færøernes statistik udgav og uddelte til alle husstande på Færøerne ved månedsskiftet januar/februar i år. Udgaven indeholder vigtig data fra den nyeste folketælling, hvor svar procenten var over 98 procent.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

  Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

 • |Sverige
  20-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

  Av de nästan 4000 ungdomar som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs förra året så har 41 procent studerat vidare eller fått jobb. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Støtte fra Danmark til forskeruddannelser i Grønland

  Grønlands Naturinstitut har modtaget 9,7 mio. DKK fra Danmark og 2,1 mio. DKK fra Departementet for Uddannelse og Forskning i Selvstyret til ph.d.- og post.doc.-stipendier. Midlerne skal bruges til forskningsudvikling og rekruttering af forskere i Grønland, hvor midlerne rækker til 4 ph.d.-stipendier og 1 post.doc.-stipendium.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Ny hjemmeside for vidensdeling i døgninstitutionsområdet

  Der er oprettet en hjemmeside, der hedder uupi.gl og er et akronym for det grønlandske ord for døgninstitutionsafdelingen (DA/UUPI), som er under Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.