Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • flexibelt lärande |Norden
  31-03-2017

  Vefstofur: Opin menntun fyrir nýaðflutta

  19. apríl 2017 kl 13-14

 • ohjaus |Norden
  29-03-2017

  Elinikäistä ohjausta kaikille Pohjoismaissa?

  Ohjauksen saatavuudesta on tullut yhä tärkeämpi kysymys kaikissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, sillä se on tärkeä elinikäistä oppimista tukeva ja edistävä tekijä.

 • integration |Norden
  27-03-2017

  Webbinare: Öppen utbildning för nyanlända

  19 april 2017 kl 15-16

 • En glad valideringsgjeng.
  erhvervsliv realkompetencevurdering (RKV) |Island
  27-03-2017

  ... ja, men hallo, jeg kan jo en hel del ...

  Undersøkelse av opplevelsen av realkompetansevurdering blant bankfunksjonærer.

 • demokrati lige muligheder |Norden
  22-03-2017

  Vær med til at fejre Nordens Dag 23. marts

  Store og små over hele Norden markerer, at den nordiske grundlov, Helsingforsaftalen, blev underskrevet 23. marts.

 • flexible learning |Norden
  22-03-2017

  2017 Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs

  Webinar Wednesday 19 April 2017, 15.00-16.00 CET

 • utbildningspolitik |Sverige
  21-03-2017

  Digital kompetens förstärks i svenska styrdokument

  Regeringen har fattat beslut om tydliggörande och förstärkning av digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

 • |Finland
  21-03-2017

  Här smakar folkbildningen bäst

  Gotlänningar och norrköpingsbor sätter sig på skolbänken hos studieförbunden oftare än många andra.

 • vuxnas lärande |
  20-03-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall Ö-nätverket göra 2017.

 • |Norden
  20-03-2017

  NVL:s Årsberättelse 2016

  Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2016.

 • högre utbildning |Sverige
  20-03-2017

  Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet

  Ett förslag som väckt uppmärksamhet är att den statliga utredningen föreslår en åldersgräns på 19 år för att få skriva högskoleprovet.

 • integration |Sverige
  17-03-2017

  Strike för nyanlända

  Projektet Språkvän satsar på att ta nyanlända ut i samhället.

 • baskunskaper |Norden
  15-03-2017

  Verksamhetsplan 2018

  Detta skall nätverket Basic Skills göra 2018

 • ICT skills |Norden
  15-03-2017

  Webinar: The power of silent learners in a group

  Have the courage to speak softly, to be yourself a silent learner. Diversity matters.

 • Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen
  veiledning |Norge
  15-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Den norske kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud om karriereveiledning.

 • kompetanseutvikling basiskompetanse |Norge
  15-03-2017

  Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor

  Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.

 • vägledning |Norden
  13-03-2017

  Livslång vägledning för alla i Norden?

  Tillgången till vägledning har blivit en allt viktigare fråga i alla nordiska länder och i Europa, eftersom den är en viktig faktor som stödjer och främjar livslångt lärande.

 • Kirsten M. Andersen, Formand for Grundtvigsk Forum
  integration |Danmark
  13-03-2017

  Formand for Grundtvigsk Forum: Vi kan ikke inkludere med tvang

  Hvis vi skal kunne hjælpe hinanden i en velfærdsstat, er vi også nødt til at føle, at vi har noget sammen, siger Kirsten Margrethe Andersen, formand for Grundtvigsk Forum. Hun advarer mod, at vi beder mennesker glemme, hvem de er for at blive en del af det nationale fællesskab.

 • integration yrkesutbildning |Sverige
  10-03-2017

  Integration i praktiken -

  Den 17 mars presenterar deltagarna på Korta vägen 11 sina upplevelser från praktiken.

 • research integration |Sverige
  10-03-2017

  New Nordic research and successful models of integration through non-formal adult education

  4 May, Jönköping Sweden.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  10-03-2017

  Utredning om kommunal vuxenutbildning

  Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har lämnat direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen.

 • voksenlæring |Island
  09-03-2017

  Sigrun Magnusdottir

  Islandsredaktör

 • Antra Carlsen
  vuxnas lärande |Sverige
  09-03-2017

  NVL presenteras i Sverige

  VIS, Vuxenutbildning i Samverkan har intervjuat NVLs huvudkoordinator Antra Carlsen om nordiskt samarbete inom vuxnas lärande.

 • integration innvandrere |Norge
  08-03-2017

  Vil integrere med kaffebesøk og gode vennskap

  Nå samler flere krefter seg for å få akkurat deg til å bli en god venn og guide for våre nye landsmenn.

 • yrkesutbildning näringsliv |Sverige
  07-03-2017

  Utmana bilden av yrkesutbildningar som utbildningar utan framtidsutsikter

  Samtidigt som många företag har problem att hitta arbetskraft med rätt kompetens står platser tomma på de utbildningar som erbjuder just den kunskapsbas företagen efterfrågar.

 • vägledning validering |Norden
  07-03-2017

  Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

  I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

 • vuxnas lärande |Norden
  06-03-2017

  Pressmeddelanden

  NVL:s pressmeddelanden

 • vägledning |Norden
  06-03-2017

  Verksahetsplan 2017 IKT och vägledning

  Detta skall arbetsgruppen för IKT och vägledning göra 2017.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  06-03-2017

  Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

  Oppositionspartierna har idag lämnat in en interpellation om vilka följder nedskärningarna i yrkesutbildningen får och om jämställdheten i utbildningen.

 • yrkesutbildning |Finland
  06-03-2017

  Yrkesutbildningen reformeras - utbildningen flyttar till arbetsplatserna

  Yrkesutbildningen ska reformeras. Så gott som allt från linjeval till finansiering ska läggas om.

 • prison education |Norden
  06-03-2017

  Summary: The Reykjavik conference on work and education for prisoners in the Nordic countries.

  From 12 – 14th of September 2016 a Nordic conference was held at the Grand-Hotel in Reykjavik Iceland on behalf of NVL (Nordisk nätverk för vuxnas lärande).

 • jämställdhet |Sverige
  02-03-2017

  Folkbildningspodden gästar studiecirkel i manlighetsnormer

  En studiecirkel som handlar om mansnormer och män i en tid av förändring.

 • basiskompetanse |Norden
  28-02-2017

  Virksomhetsplan 2017

  Detta skall alfarådet göra 2017.

 • yrkesutbildning |Sverige
  28-02-2017

  Ríkisstyrkur fyrir svæðisbundið starfsnám

  Svíar leggja áfram áherslu á starfmenntun fyrir fullorðna.

 • yrkesutbildning |Sverige
  28-02-2017

  351 námsbrautir innan fagháskóla

  Fagháskólastofnunin hefur ákveðið hvaða umsóknir hljóta styrk í umsóknarlotu ársins og fá um leið viðurkenningu sem námsbraut í fagháskóla.

 • voksenlæring |Norden
  28-02-2017

  Norðurlöndin funda með ESB

  Samlegð, færni til framtíðar og áherslur á komandi árum.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Norden
  27-02-2017

  Norden möter EU möter Norden

  Synergier, framtidens kompetenser och framtida satsningar står på agendan när EU möter NVL.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  Statsbidrag för regional yrkesvux

  Sverige satsar vidare på yrkesutbildning för vuxna.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  Valtionavustuksia tarjolla aikuisten ammattikoulutuksen järjestämiseen aluetasolla

  Ruotsissa jatkopanostuksia aikuisten ammattikoulutukseen.

 • yrkesutbildning |Sverige
  27-02-2017

  351 utbildningar får ingå i yrkeshögskolan

  Myndigheten för Yrkeshögskolan har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och som därmed får ingå i yrkeshögskolan.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  351 koulutusohjelmaa hyväksyttiin yrkeshögskolan-koulutuksiksi

  Ruotsin toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen Myndigheten för yrkeshögskolan on päättänyt, mitkä tämänvuotisista koulutushakemuksista hyväksytään, eli mitkä koulutusohjelmat pääsevät osaksi yrkeshögskolan-järjestelmää.

 • koulutuspolitiikka |Norden
  27-02-2017

  Pohjola kohtaa EU:n

  Synergiaa, tulevaisuuden osaamista ja tulevia panostuksia.

 • |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall nätverket för Entreprenøriel læring og innovation göra 2017.

 • distansutbildning |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall Distansnätverket göra 2017.

 • kompetensutveckling |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall nätverket Kompetens sett från arbetslivet göra 2017.

 • hållbar utveckling |Norden
  17-02-2017

  Verksamhetsplan 2018

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2018.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  15-02-2017

  Evaluation of the second Nordic in-service training course for adult educators on ’Knowledge for Sustainable Development’ - 2016

  This paper presents the key findings of the evaluation as well as related input for reflection and recommendations for potential ways forward.

 • vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  08-02-2017

  Vejledning i validering

  I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsente- rer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetence- vurdering (RKV). I rapporten anvendes akronymet RKV.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  01-02-2017

  Ny nasjonal kompetansepolitikk

  Fredag legger statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  31-01-2017

  Alþjóðleg ráðstefna um raunfærnimat

  Aukin áhersla á mat og raunfærni á árunum 2015 og 2016.

 • basiskompetence |Danmark
  31-01-2017

  Ráðstefna um grundavallaratriðum læsiskennslu í tengslum við starfsnám og atvinnu

  Ráðstefnan verður haldin í samstarfi Norræna læsisráðsins/NVL og Útlendingastofnunarinnar í Danmörku.

 • opitun tunnustaminen |Norden
  31-01-2017

  Kansainvälinen AHOT-konferenssi

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on saanut entistä enemmän huomiota vuosien 2015 ja 2016 aikana.

 • perustaidot |Norden
  31-01-2017

  Konferenssi työssäoppimisen ja työnteon rinnalla toteutettavasta perustason lukutaito-opetuksesta

  Konferenssin järjestävät yhteistyössä pohjoismainen lukutaitoverkosto Alfarådet / NVL ja Tanskan kansainvälisestä rekrytoinnista ja kotouttamisesta vastaava virasto.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  30-01-2017

  Internasjonal konferanse om realkompetansevurdering 

  Validering og realkompetanse har fått økt fokus i løpet av 2015 og 2016.

 • læse- og skrivefærdighed |Norden
  30-01-2017

  Konference om den grundlæggende litteracitetsundervisning i samspil med arbejdspraktik og job

  Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  27-01-2017

  Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

  I dette heftet kan du lese om utdanningen, deltakernes opplevelser og evalueringen av opplegget.

 • basiskompetence |
  27-01-2017

  Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet

  Tidpunkt: 4. – 6.april 2017.
  Tema: Den grundlæggende litteracitetsundervisning i samspil med arbejdspraktik og job

 • glesbygd |Åland
  26-01-2017

  Inkludera inflyttade i det åländska samhället

  To-do-seminariet på temat Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade i det åländska samhället? samlade drygt 40 deltagare som representerade politiker, inflyttade, organisationer, myndigheter och kommuner.

 • Här besöker projektdeltagarna måleriutbildningen där Urban Karlsson (till höger i bild) berättar hur man jobbar med branschvalidering för MYN, Målarnas yrkesnämnd.
  validering |Sverige
  26-01-2017

  Projekt för att få fler äldre snabbare ut på arbetsmarknaden

  Förra veckan var Utbildning Nord värd för ett projektmöte inom Nordplus Vuxen med namnet ”People 50+ back to work”.

 • utbildningspolitik |Sverige
  24-01-2017

  The Economist hyllar svenska förhållanden

  ”Utan livslångt lärande kan samhället falla sönder” skriver Economist i veckan enligt Arbetsvärlden.

 • voksnes læring |Norden
  19-01-2017

  Presence at a distance

  Internasjonal konferanse i København 18.-19. mai 2017

 • vägledning |Norden
  13-01-2017

  Verksamhetplan 2018 Vägledning

  Detta gör nätverket 2018

 • vuxnas lärande |Norden
  23-12-2016

  God jul och gott nytt år!

  NVL önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

 • koulutuspolitiikka |Norden
  23-12-2016

  Norja johtaa Pohjolaa

  Norja on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2017

 • menntastefna |Norden
  20-12-2016

  Formennska Norðmanna

  Norðmenn fara með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni 2017.

 • utbildningspolitik |Norden
  14-12-2016

  Norge leder Norden

  2017 leder Norge ordet i Nordiska ministerrådet.

 • Miljonprogrammet var ett program för bostadsbyggande som genomfördes i Sverige 1965–1975 på grund av akut bostadsbrist. Nima Sanandaji önskar en liknande reform för vuxenutbildning.
  kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  13-12-2016

  ”Vuxenutbildning borde ses som en sexig politisk fråga”

  I de breda samtalen i Sverige har vuxenutbildning setts som en lite torr och tråkig fråga.

 • equal opportunities |Norden
  09-12-2016

  NVL Podcast

  The Nordic project Empowerment by employment is presented.

 • distance education flexible learning |Danmark
  05-12-2016

  Presence at a Distance: Technologies and Methods for Learner Engagement

  The 2017 AEDL Nordic Conference, 18-19 May 2017 Copenhagen

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Sverige
  05-12-2016

  Stödmaterial om alfabetisering

  Detta stödmaterial vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare på språkintroduktion.

 • integration maahanmuuttajat |Finland
  18-11-2016

  Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen -seminaari

  ​Seminaarin tarkoituksena on nostaa monipuolisesti esiin maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä menetelmiä ja käytäntöjä.

 • validering |Norden
  18-11-2016

  ValiGuide - en verktygslåda för validering i Norden

  Plattformen och guiden för de som arbetar med validering heter ValiGuide och lanseras nu av NVL som en öppen och gratis webbtjänst.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Finland
  14-11-2016

  Väl presterande yrkesskolor kan få mer pengar i framtiden

  Yrkesskolor som presterar väl kan räkna med mer pengar i framtiden.

 • yrkesutbildning vuxenutbildning |Finland
  11-11-2016

  Män som gillar utbildning

  Arbetarklassmän verkar ha en rätt positiv inställning till yrkesutbildning för vuxna.

 • yrkesutbildning språk |Finland
  10-11-2016

  Språket som konkurrenskraft på den nordiska arbetsmarknaden

  Yrkeshögskolornas språklärardagar med temat Norden arrangeras i Helsingfors 10–11.11.2016 av Arcada och Diakonia-yrkeshögskolan.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  09-11-2016

  Reformen av yrkesutbildningen på remissbehandling

  Reformen av yrkesutbildningen är undervisnings- och kulturministeriets största lagstiftningsprojekt på närmare tjugo år.

 • equal opportunities |Europa
  07-11-2016

  ELM: Education and gender

  The October theme issue, Education and Gender, is out now!

 • kompetanseutvikling |Norge
  04-11-2016

  Voksenlærere tar videreutdanning

  Vox gir støtte til voksenlærere som videreutdanner seg for å bli bedre på å undervise minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn.

 • internationalisering |Europa
  03-11-2016

  Nordisk Råd vil oprette EU-kontor i Bruxelles

  Onsdag aften blev det vedtaget, at Nordisk Råd skal oprette et EU-kontor i Bruxelles.

 • flexible learning |Europa
  02-11-2016

  European Distance Learning Week 2016

  A week full of webinars, starting 7 November 2016

 • vuxnas lärande |Norden
  02-11-2016

  En ny svan är född

  Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de nordiska institutionerna lanserade sin nya gemensamma visuella identitet den första november, i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn.

 • opitun tunnustaminen |Norden
  31-10-2016

  Käytännön AHOT-työtä tekeville uusi opas verkossa

  ValiGuide on pohjoismainen alusta, joka on suunnattu kaikille aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) parissa työskenteleville.

 • ICT skills |Norden
  31-10-2016

  NordPlus Adult project “Seniors on-line”

  Presentation of a Nordplus project on seniors and ICT.

 • validering |Sverige
  31-10-2016

  Valideringsdag

  Ta del av arbetet inom ESF-projekten VALLE 2.0 i Skåne och BKV – Blekinge Kompetens Validering. Båda projekten handlar om att etablera regionala plattformar för validering.

 • validering |Norden
  31-10-2016

  En praktikers guide till validering

  ValiGuide är en nordisk plattform för alla som arbetar med validering.

 • raunfærnimat |Norden
  31-10-2016

  ValiGuide

  Leiðbeiningar fyrir þá sem koma að mati á raunfærni.

 • Yrkeskunnighet kan valideras mot en av nivåerna i SeQF.
  validering |Sverige
  27-10-2016

  Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer

  I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

 • vägledning |Finland
  25-10-2016

  Digitalisering, integration och mångfald på Vägledardagarna 2016

  Rekryteringen på arbetsmarknaden har i och med digitaliseringen tagit sig nya former och sociala medier har blivit allt viktigare rekryteringskanaler.

 • Gunnar Karlsson
  baskunskaper språk flexibelt lärande |Sverige
  24-10-2016

  Så kan man spela till sig svenskan

  Efter dundersuccén Pokémon GO börjar augmented reality slå igenom på allvar.

 • Anders Rosdahl
  basiskompetence |Norden
  24-10-2016

  PIAAC i Norden, del 3

  Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.

 • vuxnas lärande |Norden
  19-10-2016

  Utvärdering av NVL 2016

  Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

 • internationalisering |Sverige
  18-10-2016

  Internationellt samarbete inom området vuxnas lärande - vad kan man göra, hur har andra gjort?

  Informationsmöte 15 november 2016 om internationellt samarbete för vuxnas lärande.

 • integration |Åland
  12-10-2016

  To-do-seminarium på Åland

  Att inkludera inflyttade.
  3 november 2016 i Mariehamn

 • democracy education policy immigrants |Sverige
  10-10-2016

  Adult Education in the age of global mobility

  7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3-5 May 2017
  Jönköping University, Sweden

 • Anders Rosdahl
  forskning voksenlæring |Danmark
  06-10-2016

  PIAAC i Norden, del 2

  Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.

 • integration |Sverige
  06-10-2016

  Folkbildningen och flyktingsituationen i fokus på Mimerkonferensen i Malmö 8-9 november

  Mimers årliga forskarkonferens den 8-9 november 2016 arrangeras i samarbete med Institutionen för Urbana Studier vid Malmö högskola och Region Skåne.