Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |
  09-06-2008

  Workshops

  Workshops

 • |
  29-05-2008

  8/2008 NVL Frettir

  8/2008 NVL Frettir

 • |
  29-05-2008

  8/2008 NVL Uutisia

  8/2008 NVL Uutisia

 • |
  29-05-2008

  7/2008 NVL Frettir

  7/2008 NVL Frettir

 • |
  29-05-2008

  7/2008 NVL Uutisia

  7/2008 NVL Uutisia

 • |
  29-05-2008

  4/2008

  4/2008

 • |Finland
  29-05-2008

  Kansansivistys ilmastokonferenssissa

  NVL on saanut tehtäväkseen vastata työpajasta syyskuussa Tanskan Odensessa pidettävässä ilmastokonferenssissa.

 • |Island
  29-05-2008

  Átta milljónir króna til alþýðufræðslu

  Í tillögum ríkisstjórnarinnar er lagt til að alþýðufræðslan taki yfir ákveðin verkefni Miðstöðvar sveigjanlegs náms (Nationellt centrum för

 • |Island
  29-05-2008

  Lokaskýrsla nefndar um raunfærnimat til umsagnar

  Nefnd um raunfærnimat hefur afhent Menntamálaráðuneytinu lokaskýrslu sína. Skýrslan er nú til umsagnar og athugasemdir skulu hafa borist

 • |Island
  29-05-2008

  Mesti nemendafjöldi nokkru sinni í sænskunámi fyrir innflytjendur - 65.000 nemendur

  Námsárið 2006/07 tóku rúmlega 65.000 nemendur þátt í sænskunámi fyrir innflytjendur (sfi), sem er mesti fjöldi sem mældur hefur nokkru sinni.

 • |Island
  29-05-2008

  Mælt með stofnun starfsmenntaháskóla

  Ráðgjafi ríkisstjórnarinnar, Anders Franzén, leggur til að öll starfsmenntun eftir framhaldsskóla, sem ekki er í boði í háskólum, verði safnað saman undir eitt svið, Starfsmenntaháskóla. Skólinn gæti boðið upp á framhaldsbrautir fyrir þá sem eru með færni framhaldsskóla en háskólarnir hafa ekki slíka braut fyrir þennan hóp nemenda. Markmið með tillögunni er einnig að stuðla að og tryggja aðgang að þeirri starfsfærni sem atvinnulífið óskar. Þessu nýja sviði verður stýrt af nýrri stofnun.

 • |Finland
  28-05-2008

  Kahdeksan miljoonaa kruunua kansansivistykselle

  Ruotsin hallituksen kevätbudjettiesityksessä esitetään, että kansansivistyksen piiriin tulisi tiettyjä toimintoja, jotka aiemmin kuuluivat

 • |Finland
  28-05-2008

  Opitun tunnustamisen valtuuskunnan raportti lausuntokierrokselle

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen valtuuskunta Valideringsdelegationen on jättänyt loppuraporttinsa Ruotsin opetusministeriölle. Raportti menee nyt lausuntokierrokselle, ja lausunnot toimitetaan ministeriölle viimeistään 30. toukokuuta 2008.

 • |Finland
  28-05-2008

  Maahanmuuttajien ruotsinopetuksessa osallistujaennätys – 65 000 opiskelijaa

  Lukuvuonna 2006–2007 runsas 65 000 opiskelijaa osallistui ruotsia maahanmuuttajille -opetukseen (sfi). Tämä on kaikkien aikojen osallistujaennätys.

 • |Finland
  28-05-2008

  Ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamista ehdotetaan

  Hallituksen selvitysmies Anders Franzén ehdottaa, että kaikki toisen asteen jälkeinen ammattikoulutus kootaan uuden ammattikorkeakoulun (Yrkeshögskolan) puitteisiin. Järjestelmä tarjoaisi kehittymismahdollisuuksia lukiokoulun suorittaneille, joille nykyisissä korkeakouluissa ei ole sopivia vaihtoehtoja. Ehdotuksella pyritään osaltaan myös varmistamaan työelämän tarvitseman ammattitaidon saatavuus. Ammattikorkeakoulujärjestelmää hallinnoimaan perustetaan uusi viranomainen.

 • |Finland
  28-05-2008

  Oppiminen valokeilassa NFF-konferenssissa 18.-19.11.2008

  Oppiminen on teemana NFF:n (Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liitto) tämänvuotisessa konferenssissa, joka järjestetään

 • |Finland
  28-05-2008

  Opintokeskusten järjestämien kurssien määrä laski vuonna 2007

  Vuonna 2007 Norjan opintokeskukset (studieforbundene) järjestivät 37 000 valtion tukeen oikeuttavaa kurssia. Kursseilla oli yhteensä 490 000

 • |Finland
  28-05-2008

  Kirjastoalalla kiistellään digitalisoinnista ja resursseista

  Kirjastoalalla on käynnissä kiivas kilpailu resursseista. Keskustelun ydinkysymyksenä on, tuleeko Norjan kansalliskirjaston digitalisoida ”kaikki”.

 • |Finland
  28-05-2008

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen motivoi jatko-opintoihin

  Toukokuussa 22 naispuolista islantilaista pankkialan työntekijää sai päätökseen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessin. Hanke toteutettiin elinikäisen oppimisen keskus Mimirissä, ja se oli jatkoa viime vuonna loppuneelle yhteiseurooppalaiselle Leonardo-hankkeelle Value of work.

 • |Finland
  28-05-2008

  Kampanja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen helpottaa pääsyä jatkokoulutukseen – tämä on Tanskan opetusministeriön tuoreen tiedotuskampanjan pääviesti.

 • |Finland
  28-05-2008

  Arviointiraportti ”uudesta AMU-koulutuksesta”

  Aikuisten ammatillinen työvoimakoulutus (AMU) siirrettiin vuonna 2001 silloisen työministeriön alaisuudesta opetusministeriöön, ja laki

 • |Finland
  28-05-2008

  Uusi kansallinen osaamisen kehittämiskeskus

  15. toukokuuta perustettiin Tanskaan uusi kansallinen osaamisen kehittämiskeskus. Ajatuksena on ollut luoda tutkimustiedon voimakeskus, josta päättäjät, oppilaitokset, yritykset, aikuiskouluttajat ja -opiskelijat voivat hankkia tietoa aikuiskoulutusalasta.

 • |Finland
  28-05-2008

  Yhteistyöllä syrjäytymistä vastaan

  Eri pohjoismaiden hyvinvointi- ja työviranomaiset ovat valinneet erilaisia ratkaisuja tehostamis- ja yhtenäistämisvaatimuksiin vastatakseen. Työkyvyttömien ja pitkäaikaistyöttömien kasvava joukko on kuitenkin koko Pohjolaa yhdistävä haaste.

 • |Finland
  28-05-2008

  Käytännön innovatiiviset oppimisprosessit

  – kurssi aikuiskasvatusalan kouluttajille, suunnittelijoille ja tiedottajille NVL:n aikuiskasvatustyöryhmä järjestää syksyllä 2008 kahdesta moduulista koostuvan kurssin. Yhteistyökumppaneina ovat suomalainen Tiimiakatemia, tanskalaiset Tietgen kompetencecenter ja Performer House sekä ruotsalainen Växsjön yliopisto.

 • |Finland
  28-05-2008

  Kurssi ”Demokraattinen dialogi käytännössä”

  Kuinka voimme elää epätäydellisen maailmamme demokratiapulmien kanssa? Ja miten muuttuvaan demokratiaan tulisi suhtautua?  Kurssi on

 • |Island
  28-05-2008

  Mynda bandalag til aðstoðar þeim sem eru utangarðs í atvinnulífinu

  Velferðar- og atvinnumálastofnanir Norðurlandanna hafa valið ólíkar lausnir til þess að mæta kröfum um árangur og samlegð. Sú áskorun, sem er sameiginleg öllum löndunum, er stækkandi hópur veikra einstaklinga og langtíma atvinnulausra sem hafa lent utangarðs í atvinnulífinu.

 • |Island
  28-05-2008

  Nýbreytni í kennsluaðferðum

  – námskeið fyrir leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu, -skipuleggjendur, námskeiðsmiðlara og -hönnuði Kennslufræðihópur NVL skipuleggur í samvinnu við Teamacademy í Finnlandi, Tietgen - færnimiðstöð í Danmörku, Performer House í Danmörku og Växsjö háskólann, námskeið í tveimur lotum haustið 2008.

 • |Island
  28-05-2008

  Námskeið - Hagnýtar lýðræðislegar samræður

  Hvernig getum við lifað við lýðræðislegar klípur í ófullkomnum heimi og hagað okkur í lýðræði sem er breytingum undirorpið. Þetta eru þemu norræns námskeiðs sem haldið verður 2. – 4. október.

 • |Island
  27-05-2008

  Fræðslustarfsemi námsflokkanna – Fækkun á fjölda námskeiðsstunda árið 2007

  Árið 2007 skipulögðu norsku námsflokkarnir 37.000 niðurgreidd námskeið. Þátttakendur voru 490.000 og fjöldi námskeiðsstunda 1.315.000. Það

 • |Island
  27-05-2008

  Snörp umræða um stafrænan gagnabanka í bókasöfnunum

  Um þessar mundur fer fram snörp barátta um auðlindir og úrræði á norskum bókasöfnum. Kjarni umræðunnar er spurningin: Á norska þjóðarbókhlaðan að setja öll sín gögn í stafrænan gagnabanka?

 • hållbar utveckling |Sverige
  27-05-2008

  Bilda en allians för dem i utanförskap

  De nordiska ländernas välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningar har valt olika lösningar för att möta krav om effektivisering och samordning. En utmaning som är gemensam för alla länderna är den växande gruppen sjukskrivna och långtidsarbetslösa som hamnat utanför arbetsmarknaden.

 • |Island
  27-05-2008

  Nám í brennidepli á ráðstefnu NFF dagana 18. og 19. nóvember 2008

  NÁM er þema á ráðstefnu NFF (Norsk samtök fyrir fjarkennslu og sveigjanlegt nám) sem fer fram í Høgskolen í Osló þann 18. og 19. nóvember.

 • |Island
  27-05-2008

  Gæðaverðlaun til starfsþjálfa Rinnehemmet og heiðurstilnefning til Securitas Ab

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt gæðaverðlaunin árið 2008. Starfsþjálfar Rinnehemmet stofnunarinnar, sem þjónustar þroskahamlaða, hlaut

 • |Island
  27-05-2008

  Sarkomaa: Markmið breytinga á háskólunum er öflugt svæðisbundið háskólasamfélag

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa leggur áherslu á að markmiðið með endurskipulagi háskólanna sé að greiða fyrir enn frekara samstarfi innan allra finnskra háskóla.

 • |Island
  27-05-2008

  Alþýðufræðslan á loftslagsráðstefnu

  NVL ber ábyrgð á málstofum á norrænu loftslagsráðstefnunni í Óðinsvéum í september.

 • |Island
  27-05-2008

  Herferð um raunfærni

  Raunfærnimat auðveldar aðgengi að endurmenntun er aðalboðskapur mikillar herferðar sem danska Menntamálaráðuneytið hefur nýlega hleypt af

 • |Island
  27-05-2008

  Matsskýrsla um verkefnið „Ný vinnumarkaðsmenntun“

  Vinnumarkaðsmenntunin (AMU) var árið 2001 flutt frá þáverandi Vinnumálaráðuneyti til Menntamálaráðuneytisins. Árið 2003 voru lögin um nýju

 • |Island
  27-05-2008

  Ný landsmiðstöð fyrir færniþróun

  Þann 15. maí 2008 verður dönsk þekking á færniþróun í fullorðinsfræðslu og sí-og endurmenntun (VEU) saman komin á einn stað.

 • |Island
  27-05-2008

  Raunfærnimat er mikil hvatning til frekara náms

  Mímir – símenntun útskrifar þjónustufulltrúa í fjármálafyrirtækjum

 • hållbar utveckling |Danmark
  27-05-2008

  Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

  Den 22. maj afsluttede 22 kvinder, service fuldmægtige i pengeinstitutter, opgaven Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde hos Mimir–livslang læringscenter. Opgaven er en fortsættelse af et sameuropæisk Leonardo projekt Value of work som blev afsluttet sidste år med støtte fra Arbejdslivets oplæringscenter.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Innovative læreprocesser i praksis

  et kursus for voksenundervisere, -planlæggere, -formidlere, -designere NVL arbejdsgruppen voksenpædagogik arrangerer i samarbejde med Teamacademy Finland, Tietgen kompetencecenter, Danmark og Performer House Danmark, Växsjö universitet et kursus i to moduler i efteråret 2008.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kursus Demokratisk dialog i praksis

  Hvordan kan vi leve med demokratiske dilemmaer i en uperfekt verden, og hvordan kan vi forholde os til et demokrati under forandring. Det er temaet for et nordisk kursus, som finder sted til 2-4 oktober.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Kampagne om realkompetence

  Det er nemmere at få adgang til efteruddannelse, hvis man har fået sine realkompetencer vurderet. Det er hovedbudskabet i en stor kampagne, som det danske Undervisningsministeriet netop har sat i gang.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Evalueringsrapport om ”Nyt AMU”

  AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) blev i 2001 flyttet fra det daværende Arbejdsministeriet til Undervisningsministeriet. I 2003 blev loven

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Ny nationalt center for kompetenceudvikling

  Den 15. maj 2008 bliver den danske viden om kompetenceudvikling på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) samlet ét sted.

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Studieforbundenes opplæringsvirksomhet: Redusert antall kurstimer i 2007

  I 2007 arrangerte de norske studieforbundene til sammen 37 000 tilskuddsberettigede kurs med 490 000 deltakere og 1 315 000 kurstimer. Det

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Heftig debatt om digitalisering og ressurser i bibliotekene

  Det pågår for tiden en heftig ressurskamp i den norske biblioteksektoren. Hovedkjernen i debatten er spørsmålet: skal det norske Nasjonalbiblioteket digitalisere ”alt”?

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Læring i fokus på NFF-konferansen 18.og 19. november 2008

  LÆRING er tema for årets NFF-konferanse (Norsk Forbund for Fjernundervisning og fleksibel læring) som finner sted på Høgskolen i Oslo 18. og

 • hållbar utveckling |Norge
  22-05-2008

  Folkeopplysning i klimakonferanse

  NVL har fått ansvar for en workshop under den nordiske klimakonferansen i Odense i september.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Åtta mkr till folkbildningen

  I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att folkbildningen tar över vissa uppgifter från Nationellt centrum för flexibelt

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Valideringsdelegationens rapport på remiss

  Valideringsdelegationen har överlämnat sin slutrapport till Utbildningsdepartementet. Rapporten går nu ut på remiss och remissvaren ska vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast den 30 maj 2008.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Det högsta elevantalet någonsin i sfi – 65 000

  Läsåret 2006/07 deltog drygt 65 000 elever i svenskundervisning för invandrare, vilket är det högsta antalet som har uppmätts någonsin.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Inrättande av Yrkeshögskola föreslås

  Regeringens utredare Anders Franzén föreslår, att all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögskolan. Den kan erbjuda vägar till utveckling för dem som har gymnasiekompetens, men där högskolan inte erbjuder relevanta alternativ.Förslaget ska också medverka till att säkerställa tillgång på sådan yrkeskompetens som efterfrågas av arbetslivet. Ramverket ska administreras av en ny myndighet.

 • |Finland
  22-05-2008

  Oppisopimuskouluttajien laatupalkinto Rinnekoti-Säätiölle ja kunniamaininta Securitas Oy:lle

  Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2008 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon kehitysvammaisten palveluita tuottavalle

 • |Finland
  22-05-2008

  Sarkomaa: Yliopistouudistuksen tavoitteena alueellisesti vahvempi ja vaikuttavampi yliopistoverkko

  Opetusministeri Sari Sarkomaa painottaa, että yliopistolain kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa kaikkien suomalaisten yliopistojen toimintamahdollisuuksia.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Kvalitetspriset för läroavtalsutbildare till Stiftelsen Rinnehemmet och hedersomnämnande till Securitas Ab

  Undervisningsministeriet har beviljat kvalitetspriset för läroavtalsutbildare 2008 till Stiftelsen Rinnehemmet som producerar tjänster för

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Sarkomaa: Målet för universitetsreformen ett regionalt starkare universitetsnätverk

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa understryker att målet för totalreformeringen av universitetslagen är att stärka verksamhetsmöjligheterna för alla finländska universitet.

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  15-05-2008

  Från utanförskap till deltagande

  Under halva livet befann jag mig i ett språkligt och kulturellt utanförskap, som inte upphörde förrän jag flyttade till rötterna på Åland.

 • hållbar utveckling |in English
  15-05-2008

  Dear Reader

  Immigrants, Romany people, prisoners and the disabled do not always fit the mold when guidelines and general plans for working life and adult education are drawn up at the administrative level.

 • hållbar utveckling |Finland
  15-05-2008

  Hyvä lukija,

  maahanmuuttajat, romanit, vangit ja vammaiset eivät aina sovi muottiin, kun työelämän ja aikuiskoulutuksen yleisiä suuntaviivoja ja suunnitelmia laaditaan hallinnon tasolla.

 • hållbar utveckling |Sverige
  14-05-2008

  Kära läsare

  Invandrare, romer, fängelseinterner och handikappade faller inte alltid innanför ramarna när generella riktlinjer och planeringar för arbetsliv och vuxenutbildning görs på administrativ nivå.

 • hållbar utveckling baskunskaper |Norge
  14-05-2008

  Rom for læring

  Romfolket har i alle år gått under betegnelsen sigøynere. Nå vil de gjerne bli kalt Romfolket. I Norge teller de ikke mer enn rundt 500 stykker. Svært få av disse har fullført en vanlig skolegang på grunnskolenivå, og ingen har noen formell utdannelse over dette. For å fungere bedre i storsamfunnet, vil de nå begynne å lære.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |
  13-05-2008

  The Necessity of Parents’ Training in Estonia

  EQUAL WHOLE, an educational project involving approximately 600 parents was organized from 2005 to 2007 with the support of European Union. A series of trainings took place in one of the most far away and poorest corners of Estonia – four counties located near the lake Peipsi (participants came from 34 municipal centres).

 • hållbar utveckling fängelseutbildning |Norge
  09-05-2008

  Kultur og utdanning i fengsel

  Det er vidt forskjellige tradisjoner for utdanning og bruk av kreative fag i de nordiske fengsler. En rapport med ny nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler er utarbeidet.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Sverige
  09-05-2008

  Funktionshindrade går direkt med stöd ut i arbetslivet

  Att funktionshindrade direkt och med stöd av handledare går ut i arbetslivet är utmärkande för det åländska projektet ”Stöd i arbete”. Lärandet sker på vanliga arbetsplatser med hjälp av autentiska arbetsuppgifter och en tillgänglig handledare.

 • hållbar utveckling invandrare |Sverige
  09-05-2008

  Ibn Rushd – om islam och svenskhet

  Vi är till för alla och vill nå så många som möjligt, säger Hany Kullab, studiekonsulent och projektledare inom Studieförbundet Ibn Rushd. Vårt arbete syftar till integration och att nå alla oavsett religion.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Danmark
  09-05-2008

  Eksklusionen er massiv

  Danmark er meget langt fra ambitionen om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst halvdelen af en årgang skal tage en videregående uddannelse i 2015. Det er bydende nødvendigt at gøre op med de senere årtiers individualisering og øgede kulturelle barrierer i uddannelsessystemet, mener journalist og forfatter Lars Olsen

 • hållbar utveckling invandrare |Sverige
  09-05-2008

  Smalt utbud för invandrare

  För elva år sedan emigrerade Olga Nerman med sin familj från Ukraina till Finland. Hon var då 32 år.

 • hållbar utveckling språk |Sverige
  08-05-2008

  Sociala kontakter viktiga för språkinlärning

  Ofta är finskläraren den enda person en person med invandrarbakgrund talar finska med och det sätter stor press på läraren. Bristen på kontakt med det finländska samhället är ofta orsak till att språkinlärningen hos invandrare går långsamt. Det är Hanna Orblins erfarenhet. Hon har arbetat som språklärare för invandrare både i Sverige och Finland sedan 1970-talet.

 • språk fängelseutbildning |
  08-05-2008

  4/2008: Utanförskap och deltagande

  4/2008: Utanförskap och deltagande

 • |
  30-04-2008

  3/2008

  3/2008

 • |Island
  30-04-2008

  Lýðræðisfallbyssa

  Nefndin um ritun lýðræðisfallbyssu var sett á stofn af ríkisstjórninni þann 31. maí 2007.

 • |Island
  30-04-2008

  Raunfærnimat í endurmenntun og fullorðinsfræðslu – handbók

  Lögin um viðurkenningu raunfærnimats á sviði fullorðinsfræðslu og sí- og endurmenntunar tóku gildi 1. ágúst 2007. Lögin gera ráð fyrir að fullorðnir geti farið þess á leit við menntastofnun að fari fram mat á raunfærni þeirra í þeim tilgangi að fá viðurkennt nám í fullorðinsfræðslu og/eða sí- og endurmenntun.

 • |Island
  30-04-2008

  Alþjóðlegir frumkvöðlar – samstarfsverkefni milli menntunar og atvinnulífs

  Samtökin um menntun ungra verslunarmanna (FUHU), hefur í ár valið að verðlauna verkefni sem er árangur af samstarfssamningi milli VIA University College og fyrirtækinu VELFAC um 25.000.- DKK.

 • |Island
  30-04-2008

  Auka þarf virðingu samfélagsins á starfsmenntun

  Það var niðurstaðan á ráðstefnu Hæfni í DK um starfsmenntun. Markmiðið með Hæfni í DK er einmitt að hefja starfsmenntun til vegs og

 • |Island
  30-04-2008

  Háskólarnir fá 19,9 milljónir DKK úr sjóði menntamálaráðuneytisins

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt Samtökum um Lýðháskóla í Danmörku fjárveitingu upp á 19,9 milljónir DKK til verkefnis, þar sem ungu fólki

 • |Island
  30-04-2008

  Takmörkun á viðbótar dagpeningum

  Ríkisstjórnin, Samtök atvinnurekenda DA og sósíaldemókratarnir vilja takmarka möguleikana á viðbótardagpeningum, einkum vegna þess að margir misnota dagpeningakerfið.

 • |Finland
  30-04-2008

  Islannin elinikäisen oppimisen liitto sai uuden puheenjohtajan

  Leikn on Islannin elinikäisen oppimisen toimijoiden yhteisjärjestö, joka perustettiin kolme vuotta sitten. Järjestön puheenjohtajana on

 • |Finland
  30-04-2008

  Sosiaaliministeri jakoi ammattikoulutusneuvoston hanketuen

  Islannin ammattikoulutusneuvosto julisti helmikuussa haettavaksi hanketuen työelämän ammattikoulutushankkeisiin. Sosiaaliministeri jakoi yli 46 miljoonaa Islannin kruunua 32:een vuonna 2008 toteutettavaan hankkeeseen.

 • |Island
  30-04-2008

  Netvux – Fullorðinsfræðsluvefur

  Netvux er tengslanet fyrir fullorðinsfræðsluaðila og leitarþjónusta þar sem allir aðilar sem bjóða upp á nám fyrir fullorðna -  bæði

 • |Island
  30-04-2008

  SAFIR námskeið á vefnum

  SAFIR er sænskunámskeið fyrir útlendinga og fer fram á vefnum. Námskeiðið er þróað til þes að gefa fullorðnum innflytjendum góða þekkingu í

 • |Island
  30-04-2008

  Ný námskeiðsáætlun fyrir fullorðna með sérþarfir

  Skólastofnun hefur tekið fram nýjar námskeiðsáætlanir fyrir fullorðna með sérþarfir og eiga þær að taka gildi frá 1. júli 2008.

 • |Island
  30-04-2008

  Ný markmið og próf innan sfi

  Skólastofnun á að leggja fram markmið og próf fyrir hverja námsleið í sænskunámi fyrir innflytjendur (sfi). Verkefnið snýst um að yfirfara

 • |Island
  30-04-2008

  Ný starfsmenntakennaramenntun

  Færri og færri starfsmenntakennarar útskrifast og hlutdeild kennara, sem ekki er með sérmenntun í viðkomandi starfsgrein, stækkar.

 • |Island
  30-04-2008

  Faghópar NVL á Íslandi funda

  Meðlimir faghópa NVL á Íslandi hittust á fundi í Skeifunni 8, þriðjudaginn 15. apríl sl. Markmið fundarins var kynning á verkefnum faghópa NVL á Íslandi. Starfsemi faghópanna hefur lagt lóð á vogarskálarnir í mikilvægri umræðu um fullorðinsfræðslu á Íslandi. Á síðunni www.frae.is má lesa meira um fundinn.

 • |Danmark
  30-04-2008

  Nýr formaður Leiknar, samtaka um fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi

  Leikn er sameiginlegur vettvangur aðila í fullorðinsfræðslu á Íslandi og málsvari þeirra gagnvart stjórnvöldum. Tilgangur samtakanna er að

 • |Island
  30-04-2008

  Styrkir úr starfsmenntasjóði félagsmálaráðuneytisins

  Starfsmenntaráð auglýsti í febrúar sl. eftir umsóknum um styrki til starfsmenntunar í atvinnulífinu. Félagsmálaráðherra úthlutaði sl. föstudag, rúmlega 46 milljónum króna til 19 aðila vegna 32 verkefna, vegna ársins 2008.

 • |Danmark
  30-04-2008

  Ny formand for Leikn, forbund for livslang læring i Island

  Leikn er et fælles forum for aktøre i livslang læring i Island og deres repræsentant over for myndighederne. Leikn's mål er at styrke

 • |Danmark
  30-04-2008

  Socialminister uddeler Erhvervsuddannelsesrådets stipendier

  Erhvervsuddannelsesrådet annoncerede i februar for ansøgninger om støtte til erhvervsuddannelse i arbejdslivet. Socialminister uddelte over 46 milljoner ISK til 19 ansøgere for 32 projekter i året 2008.

 • |Island
  30-04-2008

  Sarkomaa: Sveitarfélögin vinni saman að auknum gæðum menntunar

  Sari Sarkomaa, menntamálaráðherra Finnlands hvetur sveitarstjórnir í Finnlandi til samstarfs um að bæta gæði menntunar og tryggja þjónustuna.

 • |Island
  30-04-2008

  Vinnuhópur á að fara yfir fjárhagsaðstæður námmanna með fjölskyldur

  Stefan Wallin, ráðherra menningar- og íþróttamála sem einnig ber ábyrgð á kerfi námstyrkja- og námslána, hefur skipað

 • |Island
  29-04-2008

  Sókndjarft frumvarp

  Með frumvarpi til laga um mismunun/heft aðgengi hreyfihamlaðra: Verjum réttinn - aðgengi fyrir alla, verður Noregur í fararbroddi á Norðurlöndunum á þessu sviði.

 • |Island
  29-04-2008

  Noreg vantar starfsfólk

  Ríkisstjórnin óskar eftir að auðvelda erlendu vinnuafli innflutning í landið. Það er framlag þeirra til aukins vaxtar í landinu.

 • |Island
  29-04-2008

  Notendavæn bókmenntamiðlun á vefnum

  ABM-þróun (Skjala- og bókasöfn og fjölmiðlun) óskar eftir að stofna vefmiðil sem horfir til framtíðar og miðlar bókmenntum á almenningssöfnum landsins.

 • |Finland
  29-04-2008

  Netvux

  Netvux on aikuiskasvatusalan verkosto ja hakupalvelu, johon kaikki koulutuksen tarjoajat – sekä kunnalliset että yksityiset – kokoavat

 • |Finland
  29-04-2008

  SAFIR on uusi verkkopohjainen kurssimalli

  SAFIR on ruotsi vieraana kielenä -opetuksen verkkokurssimalli. Se on suunniteltu antamaan aikuisille maahanmuuttajille hyvät taidot ruotsin