Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • vuxenutbildning innovation |
  17-03-2008

  Copying the Nordic countries as an innovation

  Ene Käpp, the chairman of the board of Association of Estonian Adult Educators (Andras) finds that catching up with the Nordic countries would be a great innovation for adult education in Estonia.

 • |in English
  14-03-2008

  Dear Reader

  Innovation and learning are the key words in this issue of DialogWeb. These days, examples of innovative solutions can be seen everywhere.

 • |Finland
  14-03-2008

  Hyvä lukija

  Innovaatiot ja oppiminen ovat tämän DialogWeb -numeron avainsanoja. Tällä hetkellä kaikkialla on nähtävissä esimerkkejä innovatiivisista ratkaisuista.

 • innovation IKT kompetens |Norge
  13-03-2008

  Kjære leser

  Innovasjon og læring er stikkordet for denne utgaven av DialogWeb. Tydelige tegn på innovative løsninger ser man overalt i disse dager. Nå kan man snart være tilknyttet internet hvor enn man går via data, mobiltelefon eller andre hi-tech produkter.

 • jämställdhet högre utbildning |Norge
  13-03-2008

  Innovative tiltak for å øke kvinneandel

  Norges nest største universitet, NTNU (Norsk teknisk naturvitenskaplig universitet) i Trondheim har satt mål av seg å få flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Derfor har de laget en egen handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007 – 2010. Der fremkommer det at NTNU skal aktivt nyttiggjøre seg kvinners kompetanse i den faglige utviklingen.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  12-03-2008

  Vuxenstuderande mot sin vilja

  Helst hade Bill Parsons genast velat ha ett jobb som motsvarade hans kvalifikationer, men innan han nådde målet blev vägen genom vuxenutbildningsdjungeln ganska snårig.

 • distansutbildning glesbygd |Norge
  12-03-2008

  Glissent bebodd men tett forbundet på nettet

  I ett land som Island med mange glissent bebodde strøk og områder hvor ferdsel til tider er bergrenset, er det opplagt at benytte hver mulighet til å øke fleksibilitet i utdanningen. Med sikte på at gjøre det nemmere for beboerne at delta i videreutdanning og forskjellige studier, bygget man i slutten av siste århundre rundt om landet, en rekke utdanningssenter for etter- og videreutdanning, såkalte Símenntunarmiðstöðvar (Livslang læringssentra).

 • |
  12-03-2008

  Arkiv 2006-2009

  Arkiv 2006-2009

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |
  11-03-2008

  Vuxenpedagogik och innovation 2006-2010

  Utmaningar; Förändring är en pedagogisk utmaning idag. Hur svarar vuxenpedagoger på denna utmaning? Har vuxenpedagoger förmågan att fungera som förändringsagenter?

 • hållbar utveckling innovation |Danmark
  10-03-2008

  I kunsten ligger nøgle til innovation

  Få ledere har i dag fået øjnene op for det potentiale, der ligger i et målrettet samarbejde med kunstnere med henblik på at styrke udvikling og innovation på arbejdspladser. Her ligger ellers en vigtig nøgle til at sætte skub i de nye ideer, mange arbejdspladser savner, mener lektor Lotte Darsø, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

 • distansutbildning vuxnas lärande |Sverige
  10-03-2008

  Från brevkurs till virtuellt café på tio år

  Ålands Handelsläroverk är en gymnasieskola som ordnar utbildningar för ungdomar och vuxna. Sedan 1998 har de erbjudit flerformsstudier för vuxenstuderande.

 • folkbildning demokrati |Sverige
  10-03-2008

  Folkbildning i nya mötesformer

  Det blev en rejäl kick framåt när vi började se möjligheterna med nätbaserade lärgemenskaper, säger Ingemar Svensson.

 • demokrati IKT kompetens |Sverige
  06-03-2008

  Samtalsdemokrati via internet

  Medborgardiskussioner på Internet kan vara ett sätt att få folk att mera aktivt delta i den demokratiska beslutsprocessen. Unikt finländskt experiment tar reda på nya möjligheter.

 • innovation vuxnas lärande |
  05-03-2008

  2/2008: Innovation

  2/2008: Innovation

 • |
  28-02-2008

  1/2008

  1/2008

 • |Finland
  28-02-2008

  Kannustuspalkinto hyvästä tiedonvälityksestä

  Oslon yliopisto jakoi tärkeän palkinnon ensi kertaa.

 • |Finland
  28-02-2008

  Rahoitusta uudistuksiin

  Valtio kanavoi 26 miljoonaa kruunua arkisto-, kirjasto- ja museolaitosten kehityshankkeisiin.

 • |Finland
  28-02-2008

  Voidaanko opettajankoulutuksen laatua parantaa?

  Norjan hallitus valmistelee suurkäräjille selontekoa opettajan roolista ja opettajankoulutuksesta.

 • |Finland
  28-02-2008

  300 miljoonaa kruunua lisärahoitusta ammattikoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen

  Työmarkkinaosapuolten ja Islannin hallituksen palkkaneuvottelujen päätteeksi sovittiin toimenpiteistä, jotka lisäävät työvoimaan kuuluvien henkilöiden koulutusmahdollisuuksia.

 • |Finland
  28-02-2008

  Ensimmäinen matkailukoulutuksen teemapäivä Islannissa

  Islannin matkailualan keskusliiton (Samtök ferðaþjónustunnar, SAF) järjesti ensi kertaa matkailukoulutuksen teemapäivän. Liitto jakoi myös matkailualan ammattikoulutuspalkinnon, jonka sai henkilökuljetusyritys Hópbílar i Hafnarfjörður. Yritys on osoittanut esimerkillistä kaukonäköisyyttä panostamalla koko henkilöstön koulutukseen. Tavoitteena on ollut parantaa työtyytyväisyyttä, mutta samalla yrityksen kilpailukyky ja tulos ovat parantuneet.

 • |Finland
  28-02-2008

  Työelämän koulutuskeskuksen toiminta arvioitiin

  Vuonna 2003 perustetun Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) toiminta ja sen tulokset vuosilta 2003–2007 on arvioitu Islannin opetusministeriön aloitteesta. FA on NVL:n islantilainen isäntäorganisaatio.

 • |Island
  28-02-2008

  Lokaskýrsla vinnuhóps um raunfærnimat

  Vinnuhópur um raunfærnimat hefur fyrst og fremst beint sjónum sínum að þróun samstarfs milli stofnana atvinnulífsins og fræðsluaðila sem

 • |Island
  28-02-2008

  Vinnumálastofnun: ný stofnun á vegum hins opinbera

  Þann 1. janúar 2008 var sett á laggirnar ný stofnun, Vinnumálastofnun. Stofnunin varð til við sameiningu Vinnumarkaðsstjórnarinnar (Arbetsmarknadssstyrelsen AMS) og 20 atvinnumálanefnda úr mismunandi lénum landsins.

 • |Island
  28-02-2008

  Svíþjóð gegnir formennsku í Norrænu ráðherranefndinni

  Árið 2008 gegnir Svíþjóð formennsku í Norrænu ráðherranefndinni. Formennskuáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2008 gengur undir heitinu Orkusafnið (s. Kraftsamlingen). Hún beinir sjónum sínum einkum þeim sviðum samstarfs og áskorunum sem Svíþjóð telur að Norðurlöndin og sjálfstjórnarsvæðin eigi að sameinast um.

 • |Island
  28-02-2008

  Tillögur að nýjum einkunnaskala

  Í minnisblaði frá menntamálaráðuneytinu hafa verið kynntar tillögur að nýjum einkunnaskala. Lagt er til að einkunnaskalinn innihaldi sex

 • |Island
  28-02-2008

  Bætt sænskukennsla fyrir innflytjendur

  Góð tungumálakunnátta eykur verulega möguleika á atvinnu en tölur yfir þátttakendur í sænskunámi gefa sláandi niðurstöður: 60 prósent

 • |Island
  28-02-2008

  „Breytingar á læsi“ – Norræn ráðstefna um læsi 9. – 11. apríl 2008

  Ráðstefnan kynnir KAN-skýrsluna (Kortlagning á læsi á Norðurlöndunum) og býður upp á fyrirlestra, vinnustofur og umræður um eftirfarandi

 • |Island
  28-02-2008

  Mikilvæg viðurkenning veitt í fyrsta skipti

  Háskólinn í Oslo vill hvetja og verðlauna góða miðlun þekkingar með nýrri viðurkenningu.

 • |Island
  28-02-2008

  Aukin fjárframlög til nýsköpunar

  26 milljónir NKR árið 2008 til stofnana sem eru í nýsköpunarátaki á skjala- og bókasöfnum ásamt öðrum söfnum.

 • |Island
  28-02-2008

  Geta gæði kennaramenntunnar orðið betri?

  Norska ríkisstjórnin óskar eftir þingsályktun Stórþingsins um hlutverk kennara og menntun þeirra.

 • |Finland
  28-02-2008

  Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen yhdistyvät uusissa koulutushankkeissa

  Eri koulutussektorien välisen yhteistyön tärkeyttä on painotettu mm. NMR:n ja NVL:n raporteissa. Nämä tanskalaishankkeet ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä:

 • |Finland
  28-02-2008

  Aivoriihi kuntien roolista opitun tunnustamisessa

  Århusissa ja Kööpenhaminassa pidetyissä kokouksissa on keskusteltu kuntien roolista yhdistystoiminnan ja vapaan sivistystyön kautta saadun

 • |Finland
  28-02-2008

  Henkilökohtainen ja ammatillinen osaaminen vapaassa sivistystyössä

  Vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samrådin tuoreen tutkimuksen mukaan vapaa sivistystyö vaikuttaa myönteisesti

 • |Finland
  28-02-2008

  Kansanterveys ja kansansivistys

  Vapaa sivistystyö voi toimia vastavoimana terveiden elämäntapojen ja hyvinvoinnin kaupallistumiselle. Ehkä juuri vapaa sivistystyö voi tarjota väylän sellaiseen terveyden edistämiseen, jossa tavoitteena on tukea yksilöiden kykyä ottaa vastuuta omasta elämästään ja toimia aktiivisina yhteiskunnan jäseninä.

 • |Finland
  28-02-2008

  Mentorointijärjestelmä auttaa nuoria pysymään koulutuksessa

  Henkilökohtaisen mentorin avusta on paljon hyötyä nuorille, joille opiskelujen suorittaminen loppuun on vaikeaa. Tämän osoittaa Tanskan

 • |Finland
  27-02-2008

  Opitun tunnustamisen valtuuskunnan loppuraportti

  Opitun tunnustamisen valtuuskunta Valideringsdelegationen on kehittänyt opitun tunnustamista yhteistoiminnassa sellaisten työmarkkinoilla

 • |Finland
  27-02-2008

  Työnvälitysvirasto aloitti toimintansa

  1. tammikuuta 2008 Ruotsiin perustettiin uusi Työnvälitysvirasto, Arbetsförmedlingen. Uusi virasto muodostettiin yhdistämällä Arbetsmarknadsstyrelsen (Työmarkkinahallitus) ja 20 läänitason työvoimalautakuntaa.

 • |Finland
  27-02-2008

  Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus Ruotsilla

  Vuonna 2008 Ruotsi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Ruotsin puheenjohtajuusohjelman ydinajatuksena on pohjoismainen yhteisvoima. Ohjelma keskittyy niihin yhteistyöalueisiin ja haasteisiin, jotka Ruotsin mielestä hoidetaan parhaiten Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden yhteistyöllä.

 • |Finland
  27-02-2008

  Ehdotus uudeksi arvosteluasteikoksi

  Ruotsin opetusministeriön muistiossa esitellään ehdotus uudeksi arvosana-asteikoksi. Uudessa asteikossa olisi kuusi arvosanaa ja lisäksi

 • |Finland
  27-02-2008

  Parempaa ruotsinopetusta maahanmuuttajille

  Hyvä kielitaito parantaa huomattavasti työnsaantimahdollisuuksia. Tilastot maahanmuuttajien ruotsinopetuksesta (svenska för invandrare,

 • |Finland
  27-02-2008

  ”Lukutaito-opetus muutoksessa” – pohjoismainen konferenssi luku- ja kirjoitustaito-opetuksesta 9.– 11.4.2008

  Konferenssissa esitellään KAN-raportti (KAN=pohjoismainen luku- ja kirjoitustaidon kartoitus). Lisäksi tarjolla on esityksiä, workshopeja ja

 • |Island
  27-02-2008

  11,8 milljónir evra fyrir þróun grunnmenntunar

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt sveitarfélögum og fræðsluaðilum í einkageiranum samtals 11,8 milljónir evra til þróunar kennslu- og stuðningsúrræða ásamt handleiðslu fyrir nemendur með sérþarfir.

 • |Island
  27-02-2008

  Menningarseðlarnir koma!

  Vinnuhópur, sem settur var af stað af menntamálaráðuneytinu í júní, hefur lagt fram drög að tillögum um skattfrjálsa menningarseðla. Menningar- og íþróttaráðherra, Stefan Wallin, styður tillögur hópsins því í tillögunum er gert ráð fyrir að víkka út menningarhugtakið þannig að það feli í sér íþróttaviðburði.

 • |Island
  27-02-2008

  Minni undirbúningur fyrir kennarastarfið þrátt fyrir aukna þörf þeirra á menntun

  Krafan um aukið vinnuframlag kennara eykst sífellt. Auk þess að vera vel að sér í faginu þarf kennari einnig að vera fær um að koma til móts við stærri hóp innflytjenda og bregðast við alls kyns álitamálum sem upp koma í fjölmenningar hópi. Kennari á að efla og styðja við tilfinninga- og félagslega hæfni nemenda sinna o.s.frv. Á sama tíma og kröfurnar aukast minnkar undirbúningurinn skv. rannsókn sem gerð hefur verið við Jyväskylä háskólann.

 • |Island
  27-02-2008

  Samstarf skóla og atvinnulífs um formlegt, óformlegt og formlaust nám

  Mælt er með samvinnu ofangreindra aðila í fjölda norrænna skýrslna, m.a. frá Norrænu ráðherranefndinni NRN og Norrænu tengslaneti um nám fullorðinna, NVL www.nordvux.net. Eftirfarandi dæmi frá Danmörku eru góður vitnisburður um slíkt samstarf:

 • |Island
  26-02-2008

  Hugmyndabanki fyrir störf sveitarfélaga við raunfærni

  Á tveimur fundum í Árósum og Kaupmannahöfn ræða starfsmenn sveitarfélaga, fulltrúar alþýðufræðslunnar og virkir félagsmenn hvernig

 • |Island
  26-02-2008

  Persónuleg og fagleg færni í alþýðufræðslu

  Ný rannsókn, sem unnin var fyrir danska alþýðufræðslusamráðið og af greiningarstöðinni Catinet, staðfestir að alþýðufræðsla auk

 • |Island
  26-02-2008

  Heilsuefling alþýðunnar og alþýðufræðsla

  Upplýsingasamfélög fyrir neytendur og alþýðufræðslan geta vegið upp á móti markaðsvæðingu heilsueflingar, heilbrigði og vellíðunar. Alþýðufræðslan getur hugsanlega boðið upp á leið að heilbrigði, sem gengur út frá því að efla hæfni sérhvers borgara í að bera ábyrgð á eigin lífi, taka virkan þátt og af áhuga í samfélaginu.

 • |Island
  26-02-2008

  Mentor skilar árangri

  Ungt fólk, sem á í erfiðleikum með að halda sig að námi, nýtur góðs af liðveislu mentora. Þetta kemur fram í nýrri matsskýrslu, Mentor-áætlunar menntamálaráðuneytisins, sem hefur staðið fyrir verkefnum á þessu sviði á sjö mismunandi stöðum í Danmörku.

 • |Island
  26-02-2008

  Ríkisstjórn Íslands veitir 300 millj. króna á tveimur árum, til starfsmenntunar

  Þann 17. febrúar undirritaði ríkisstjórn Íslands samkomulag við aðila vinnumarkaðarins, þ.e. Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, um aðgerðir er stuðla að bættri menntun fólks á vinnumarkaði.

 • |Island
  26-02-2008

  Hópbílar Hafnarfirði hljóta starfsmenntaviðurkenningu SAF

  Starfsmenntaviðurkenning SAF – Samtaka ferðaþjónustunnar 2008 var afhent í fyrsta sinn á Degi menntunar í ferðaþjónustu sem haldin var á Grand Hóteli í gær. Hópbílar sem hlutu verðlaunin hafa með skýrri sýn lagt áherslu á mikilvægi starfsmenntunar í allri starfsemi sinni í því markmiði að auka starfsánægju starfsmanna og síðast en ekki síst náð samkeppnisforskoti og arðsemi í rekstri fyrirtækisins á eftirbreytniverðan hátt.

 • |Island
  26-02-2008

  Úttekt á starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins

  Á haustmisseri 2007 var á vegum menntmálaráðuneytis gerð úttekt á starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Tók úttektin til tímabilsins 2003-2007, þ.e. frá upphafi starfsemi Fræðslumiðstöðvarinnar til ársloka 2007. Úttektarskýrsla lá fyrir í ársbyrjun 2008 og er hún aðgengileg á vef menntamálaráðuneytis.

 • |Danmark
  26-02-2008

  Islands regering bevilger et tilskud på 300 millioner IKR til erhvervsuddannelse og livslang læring

  I slutningen af lønforhandlingerne den 17. februar underskrev Islands regering en aftale mellem dem og arbejdsmarkedets parter, dvs. Landsorganisationen LO og Arbejdslivets hovedorganisation, om handlinger som er med til at styrke uddannelsesmuligheder for folk på arbejdsmarkedet.

 • |Danmark
  26-02-2008

  Dagen for uddannelse i turisme for første gang i Island

  Den islandske turisme forening (Samtök ferðaþjónustunnar SAF) udleverede en anerkendelse for erhvervsuddannelse for første gang på Dagen for uddannelse i turisme.

 • |Danmark
  26-02-2008

  Resultatopgørelse på Arbejdslivets oplæringscenter

  Efteråret 2007 ønskede undervisningsministeriet efter en resultatopgørelse på Arbejdslivets oplæringscenter. Udtægtsperioden er fra 2003-2007, dvs. fra oprettelsen af Arbejdslivets oplæringscenter til slutningen af 2007. Arbejdslivets oplæringscenter er NVL's værtsorganisation i Island.

 • |Norge
  25-02-2008

  Viktig pris deles ut for første gang

  Høyskolen i Oslo vil med sin nye pris oppmuntre og belønne god formidling.

 • |Norge
  25-02-2008

  Mye penger til nyskaping

  26 millionar kroner i 2008 til institusjonar som driv utviklingstiltak i arkiv, bibliotek og museum.

 • |Norge
  25-02-2008

  Kan kvaliteten i lærerutdanningen bli bedre?

  Den norske regjeringen ønsker seg en stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningen.

 • |Danmark
  22-02-2008

  Samarbejde mellem formel, non-formel og informel uddannelse og erhvervsliv

  anbefales i flere nordiske rapporter, bl.a. fra NMR og NVL. Et par aktuelle eksempler fra Danmark er gode bud på dette:

 • |Danmark
  22-02-2008

  Ide bank for kommuners arbejde med realkompetencer

  På to møder i henholdsvis Århus og København diskutere kommunalt ansatte, folkeoplysningsudvalgsmedlemmer og foreningsaktive, hvordan

 • |Danmark
  22-02-2008

  Personlige og faglige kompetencer i folkeoplysningen

  En ny undersøgelse foretaget for dansk folkeoplysningssamråd af analyseinstituttet Catinet dokumenterer at folkeoplysning ud over personlig

 • |Danmark
  22-02-2008

  Folkesundhed og folkeoplysning

  Oplysningsforbund og folkeoplysning kan være en modvægt til kommercialisering af sundhed velbefindende. Netop folkeoplysningen kan måske tilbyde en vej mod sundhed, der tager udgangspunkt i at styrke den enkelte borgers evne til at tage ansvar for eget liv, og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 • |Danmark
  22-02-2008

  Mentorordninger for unge en succes

  Unge, som har svært ved at holde fast i deres uddannelse, har stor gavn af at få tilknyttet en personlig mentor. Det viser en evaluering af Undervisningsministeriets Mentorprogram, der har gennem to år har haft mentor-projekter syv forskellige steder i Danmark.

 • |Sverige
  22-02-2008

  ”Alfabetisering i förändring” - Nordisk alfabetiseringskonferens, 9-11 april 2008

  Konferensen presenterar KAN-rapporten (Kartläggning av alfabetisering i Norden) och erbjuder föreläsningar, workshops och diskussionspass

 • |Sverige
  21-02-2008

  Valideringsdelegationens slutrapport

  Valideringsdelegationen har främst fokuserat sitt utvecklingsarbete på en samverkan med de organisationer på arbetsmarknaden och inom

 • |Sverige
  21-02-2008

  Arbetsförmedlingen: en ny myndighet

  Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.

 • |Sverige
  21-02-2008

  Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

  Under 2008 är Sverige ordförande i det Nordiska ministerrådet. Sveriges ordförandeprogram i NMR 2008 har vi döpt till Kraftsamling. Det fokuserar på samarbetsområden och utmaningar som Sverige anser att de nordiska länderna och de självstyrande områdena bäst kan möta gemensamt.

 • |Sverige
  21-02-2008

  Förslag till en ny betygsskala

  I en departementspromemoria presenteras ett förslag till en ny betygsskala. Betygsskalan föreslås att innehålla sex steg och en sjunde

 • |Sverige
  21-02-2008

  Förbättrad svenskundervisning för invandrare

  Goda språkkunskaper ökar i hög grad möjligheterna att få ett arbete, men statistiken över sfi-undervisningen ger en nedslående bild: 60

 • drop-outs |Sverige
  20-02-2008

  test

  test

 • |Finland
  20-02-2008

  Perusopetuksen laadun kehittämiseen 11,8 miljoonaa euroa

  Opetusministeriö on myöntänyt kunnille ja yksityisille koulutuksenjärjestäjille valtion erityisavustuksia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien sekä oppilaanohjauksen kehittämiseen yhteensä 11,8 miljoonaa euroa.

 • |Finland
  20-02-2008

  Kulttuurisetelit tulossa!

  Opetusministeriön kesäkuussa asettama työryhmä on valmistellut alustavan ehdotuksen ns. verovapaasta kulttuurisetelijärjestelmästä. Työryhmän asettanut kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin kannattaa tässä vaiheessa työryhmän valitsemaa laajaa kulttuurinäkemystä, jossa myös urheilutapahtumat ovat mukana.

 • |Finland
  20-02-2008

  Opettajien täydennyskoulutus vähentynyt – Koulutuksen tarve lisääntynyt

  Opettajien työhön kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Oman oppiaineen tuntemuksen lisäksi opettajan tulee kyetä mm. toimimaan lisääntyvän maahanmuuttajaoppilaiden määrän ja monikulttuurisuuteen liittyvien kysymysten kanssa sekä tukemaan oppilaiden tunne-elämää ja sosiaalisia taitoja. Samaan aikaan kun koulutustarpeet ovat lisääntyneet, opettajien täydennyskoulutus on vähentynyt, kertoo tuore tutkimus.

 • |Sverige
  20-02-2008

  11,8 miljoner euro för utveckling av den grundläggande utbildningen

  Undervisningsministeriet har beviljat statens specialunderstöd, totalt 11,8 miljoner euro, till kommuner och privata utbildningsanordnare för utveckling av undervisning och stödåtgärder samt till elevhandledning för elever med särskilda behov.

 • |Sverige
  20-02-2008

  Kultursedeln kommer!

  En arbetsgrupp, som tillsattes av undervisningsministeriet i juni, har berett ett preliminärt förslag till ett system med skattefria kultursedlar. Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin stöder i detta skede gruppens förslag som innebär att kulturbegreppet skulle breddas till att omfatta också idrottsevenemang.

 • |Sverige
  20-02-2008

  Mindre fortbildning för lärare – fastän utbildningsbehovet ökat

  Kraven på lärarens arbete ökar hela tiden. Förutom att känna sitt eget ämnesområde borde läraren också kunna handskas med en ökande skara invandrare och de frågor som härrör sig till en mångkulturell grupp, han skall också stöda sina elevers emotionella och sociala förmåga etc. Samtidigt som kraven ökar minskar fortbildningen enligt forskning vid Jyväskylä universitet.

 • |
  20-02-2008

  6/2008 NVL Uutisia

  6/2008 NVL Uutisia

 • |
  20-02-2008

  6/2008 NVL Frettir

  6/2008 NVL Frettir

 • |
  20-02-2008

  5/2008 NVL Uutisia

  5/2008 NVL Uutisia

 • |
  20-02-2008

  5/2008 NVL Frettir

  5/2008 NVL Frettir

 • |
  20-02-2008

  4/2008 NVL Frettir

  4/2008 NVL Frettir

 • |
  20-02-2008

  4/2008 NVL Uutisia

  4/2008 NVL Uutisia

 • |
  20-02-2008

  3/2008 NVL Uutisia

  3/2008 NVL Uutisia

 • |
  20-02-2008

  3/2008 NVL Frettir

  3/2008 NVL Frettir

 • |Finland
  14-02-2008

  Hyvä lukija,

  4.–5. joulukuuta 2007 Riiassa järjestettiin NVL:n ja EAEA:n konferenssi, jonka otsikkona oli Equal Opprtunities for All – the Value of Adult Learning in Promoting Equality. Latvian konferenssiin osallistui noin 170 ihmistä 26 maasta. Myös tämänkertainen DialogWebin keskittyy yhdenvertaisiin oppimismahdollisuuksiin.

 • |Sverige
  14-02-2008

  Kära läsare,

  Från den 4. till 5. december 2007 hölls en NVL- och EAEA-konferens i Riga, med temat ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. Ca 170 personer från 26 länder samlades i Lettlands huvudstad. Också det föreliggande numret av DialogWeb fokuserar på lika möjligheter till lärande.

 • lika möjligheter vuxnas lärande |
  14-02-2008

  Dear Reader,

  From 4th to 5th December 2007 a NVL and EAEA conference took place in Riga with the title ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. About 170 people from 26 countries gathered in the capital of Latvia. The current DialogWeb is focussing on the issues of equal learning possibilities, too.

 • hållbar utveckling folkbildning |
  14-02-2008

  2007

  2007

 • vuxnas lärande lika möjligheter |
  13-02-2008

  In Focus: People with Learning Difficulties

  The Estonian Ministry of Education and Science is launching three programs of adult education this year, one of these will be managed by Estonian Non-Formal Education Association (ENEA). The budget for the project is four million Euros.

 • invandrare lika möjligheter |Norge
  12-02-2008

  Den stygge andungen

  Baksho Sunder er verken stygg eller en liten andunge. Likhetstrekkene med ”den stygge andungen” ligger i at også hun har forsert noen barrierer for å se sin egenverdi, og komme dit hun er i dag. Hun er en norsk kvinne med en indisk-etnisk minoritetsbakgrunn.

 • vuxenutbildning invandrare |Sverige
  12-02-2008

  Stegen ut i arbetet

  ”Det här var en viktig kurs för mig och jag hoppas att fler kan få möjlighet att gå liknande kurser utformade även för andra branscher. Det skulle behövas kurser för snickeri, svetsning och många andra områden”, anser vaktmästaren Junaid Amin Jabbar.

 • utbildningspolitik kortutbildade |Norge
  12-02-2008

  Hardt arbeidende Islendinger

  Det er ikke noe nytt at Islendingene arbeider mye og lenge. Forskjellige statistiske kilder bekrefter at Island ligger på topp på flere områder. I følge tall fra OECD fra år 2006 var over nitti prosent av arbeidsføre Islendinger i alderen 15-64 år i arbeide eller så søkte de etter arbeide. Andel kvinner på arbeidsmarkedet er også høyt. Tall fra samme år viser at over åtti prosent av arbeidsføre kvinner var i arbeide. Begge tall de høyeste for de land som var med i rapporten.

 • folkbildning demokrati |Sverige
  12-02-2008

  Krassa värderingar hot mot medborgarsamhället

  En stor utmaning för folkbildningen i Finland är den stora grupp av unga män som riskerar att falla helt utanför samhället. Att finansieringen av utbildningen i dag fokuserar på kvantitet i stället för innehåll gynnar inte dem som löper risk att bli utslagna.

 • kortutbildade vuxnas lärande |Danmark
  12-02-2008

  Tillid og dialog er forudsætninger for en god seniorpolitik

  På mange arbejdspladser begynder kortuddannede medarbejdere i overenskomst med deres ledere allerede i 45-50 års alderen delvis at fokusere på pensionisttilværelsen. Skal ældre medarbejdere fastholdes og fortsat udvikle sig i jobbet og gennem efteruddannelse, kræver det en ny, åben dialog og en målrettet indsats, som sætter medarbejdernes ønsker og muligheder i centrum, pointerer forskere

 • lika möjligheter vuxnas lärande |Sverige
  12-02-2008

  Lika möjligheter för alla – en viktig konferens i Riga

  ”Det återstår mycket att göra innan vi uppnått lika villkor för alla. Handlingsplanen pekar på många viktiga områden att ta sig an” sa EAEAs nyss installerade generalsekreterare Regina Ebner, när hon presenterade sig för auditoriet vid öppningsceremonin i den vackra universitetsaulan.

 • folkbildning livslångt lärande |
  12-02-2008

  2006

  2006