Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |
  20-02-2008

  5/2008 NVL Frettir

  5/2008 NVL Frettir

 • |
  20-02-2008

  4/2008 NVL Frettir

  4/2008 NVL Frettir

 • |
  20-02-2008

  4/2008 NVL Uutisia

  4/2008 NVL Uutisia

 • |
  20-02-2008

  3/2008 NVL Uutisia

  3/2008 NVL Uutisia

 • |
  20-02-2008

  3/2008 NVL Frettir

  3/2008 NVL Frettir

 • |Finland
  14-02-2008

  Hyvä lukija,

  4.–5. joulukuuta 2007 Riiassa järjestettiin NVL:n ja EAEA:n konferenssi, jonka otsikkona oli Equal Opprtunities for All – the Value of Adult Learning in Promoting Equality. Latvian konferenssiin osallistui noin 170 ihmistä 26 maasta. Myös tämänkertainen DialogWebin keskittyy yhdenvertaisiin oppimismahdollisuuksiin.

 • |Sverige
  14-02-2008

  Kära läsare,

  Från den 4. till 5. december 2007 hölls en NVL- och EAEA-konferens i Riga, med temat ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. Ca 170 personer från 26 länder samlades i Lettlands huvudstad. Också det föreliggande numret av DialogWeb fokuserar på lika möjligheter till lärande.

 • lika möjligheter vuxnas lärande |
  14-02-2008

  Dear Reader,

  From 4th to 5th December 2007 a NVL and EAEA conference took place in Riga with the title ”Equal Opportunities for All – the value of adult education in promoting equality”. About 170 people from 26 countries gathered in the capital of Latvia. The current DialogWeb is focussing on the issues of equal learning possibilities, too.

 • hållbar utveckling folkbildning |
  14-02-2008

  2007

  2007

 • vuxnas lärande lika möjligheter |
  13-02-2008

  In Focus: People with Learning Difficulties

  The Estonian Ministry of Education and Science is launching three programs of adult education this year, one of these will be managed by Estonian Non-Formal Education Association (ENEA). The budget for the project is four million Euros.

 • invandrare lika möjligheter |Norge
  12-02-2008

  Den stygge andungen

  Baksho Sunder er verken stygg eller en liten andunge. Likhetstrekkene med ”den stygge andungen” ligger i at også hun har forsert noen barrierer for å se sin egenverdi, og komme dit hun er i dag. Hun er en norsk kvinne med en indisk-etnisk minoritetsbakgrunn.

 • vuxenutbildning invandrare |Sverige
  12-02-2008

  Stegen ut i arbetet

  ”Det här var en viktig kurs för mig och jag hoppas att fler kan få möjlighet att gå liknande kurser utformade även för andra branscher. Det skulle behövas kurser för snickeri, svetsning och många andra områden”, anser vaktmästaren Junaid Amin Jabbar.

 • utbildningspolitik kortutbildade |Norge
  12-02-2008

  Hardt arbeidende Islendinger

  Det er ikke noe nytt at Islendingene arbeider mye og lenge. Forskjellige statistiske kilder bekrefter at Island ligger på topp på flere områder. I følge tall fra OECD fra år 2006 var over nitti prosent av arbeidsføre Islendinger i alderen 15-64 år i arbeide eller så søkte de etter arbeide. Andel kvinner på arbeidsmarkedet er også høyt. Tall fra samme år viser at over åtti prosent av arbeidsføre kvinner var i arbeide. Begge tall de høyeste for de land som var med i rapporten.

 • folkbildning demokrati |Sverige
  12-02-2008

  Krassa värderingar hot mot medborgarsamhället

  En stor utmaning för folkbildningen i Finland är den stora grupp av unga män som riskerar att falla helt utanför samhället. Att finansieringen av utbildningen i dag fokuserar på kvantitet i stället för innehåll gynnar inte dem som löper risk att bli utslagna.

 • kortutbildade vuxnas lärande |Danmark
  12-02-2008

  Tillid og dialog er forudsætninger for en god seniorpolitik

  På mange arbejdspladser begynder kortuddannede medarbejdere i overenskomst med deres ledere allerede i 45-50 års alderen delvis at fokusere på pensionisttilværelsen. Skal ældre medarbejdere fastholdes og fortsat udvikle sig i jobbet og gennem efteruddannelse, kræver det en ny, åben dialog og en målrettet indsats, som sætter medarbejdernes ønsker og muligheder i centrum, pointerer forskere

 • lika möjligheter vuxnas lärande |Sverige
  12-02-2008

  Lika möjligheter för alla – en viktig konferens i Riga

  ”Det återstår mycket att göra innan vi uppnått lika villkor för alla. Handlingsplanen pekar på många viktiga områden att ta sig an” sa EAEAs nyss installerade generalsekreterare Regina Ebner, när hon presenterade sig för auditoriet vid öppningsceremonin i den vackra universitetsaulan.

 • folkbildning livslångt lärande |
  12-02-2008

  2006

  2006

 • folkbildning forskning |
  12-02-2008

  2005

  2005

 • lika möjligheter vuxenutbildning |
  12-02-2008

  1/2008: Lika möjligheter

  1/2008: Lika möjligheter

 • |
  11-02-2008

  Nordisk konferens 2008

  Nordisk konferens 2008

 • |
  01-02-2008

  11/2007

  11/2007

 • |Finland
  01-02-2008

  Web 2.0 opetuksen apuna

  Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto NVL ja siihen kuuluva Distans-verkosto järjestävät mielenkiintoisen mini-symposiumin Oslossa 4.

 • |Finland
  01-02-2008

  Vankilakoulutuksen suuntaviivoja

  Islannin opetusministeri ja oikeusministeri esittelivät viime viikolla hallitukselle tuoreen raportin maan vankilakoulutustilanteesta.

 • |Finland
  01-02-2008

  Raportti kansanopistojen järjestämästä työllistymiskoulutuksesta

  Ruotsin kansanopistoissa syksyllä 2007 toteutetusta pitkäaikaistyöttömien työllistymiskoulutuksesta on ilmestynyt seurantaraportti.

 • |Finland
  01-02-2008

  Uusi työnvälitysvirasto perustettiin

  1. tammikuuta 2008 perustettiin uusi työnvälitysvirasto, Arbetsförmedlingen. Uusi virasto muodostettiin yhdistämällä Arbetsmarknadsstyrelsen

 • |Finland
  01-02-2008

  Oppisopimuskoulutus alkaa syksyllä 2008

  Toisen asteen oppisopimuskoulutus alkaa Ruotsissa kokeiluluontoisena. Koulutuksessa ainakin puolet opintopisteistä suoritetaan työssä

 • |Finland
  01-02-2008

  Opitun tunnustamisen valtuuskunta lakkautettiin

  Ruotsin Valideringsdelegationen lopetti toimintansa 31.12.2007. On kuitenkin tärkeää muistaa, että opitun tunnustamisen parissa tehtävä työ

 • |Finland
  01-02-2008

  Kansallinen seminaari tulevaisuuden osaamisesta

  Seminaari järjestetään Tukholmassa konferenssikeskus Piperska Murenissa 28. helmikuuta 2008. Seminaari on maksuton. NVL tarjoaa lounaan ja

 • |Finland
  01-02-2008

  Norjaan vähemmän ja suurempia yliopistoja?

  Professori Steinar Stjernøn johtama Stjernø-toimikunta on noin kahden vuoden ajan tehnyt selvitystyötä Norjan

 • |Finland
  01-02-2008

  Ajankohtainen kirja aikuisten korkeakouluopiskelusta

  ”Den usynlige student – voksne i fleksibel høyere utdanning” (Näkymätön opiskelija – aikuiset joustavassa korkeakoulutuksessa) on Wenche Rønningin toimittama tuore teos.

 • |Finland
  01-02-2008

  Korkeakouluneuvosto puoltaa yliopistotasoisen opettajantutkinnon perustamista

  Aarhusin yliopisto on hakenut lupaa 5-vuotisen akateemisen opettajantutkinnon järjestämiseksi. Tutkinto koostuisi 3-vuotisesta alemmasta ja

 • |Finland
  01-02-2008

  Käsikirja yksilöllisestä opitun tunnustamisesta

  Lisää tietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta antaa Tanskan opetusministeriön tuore käsikirja, jossa käsitellään opitun

 • |Finland
  01-02-2008

  Opitun tunnustamisen tiedotuskeskus aloitti toimintansa

  Kansallisen opitun tunnustamiskeskuksen (Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger, NVR) toiminta on käynnistynyt. Työntekijät keskuksen tuleviin hankkeisiin on palkattu, ja 31.1.2008 pidettiin sisäinen aloitusseminaari.

 • |Island
  01-02-2008

  Stefnumótun í menntunarmálum fanga

  Menntamálaráðherra og dóms- og kirkjumálar¬áðherra kynntu ríkisstjórn Íslands nýútkomna skýrslu nefndar um stefnumótun í menntunar¬málum fanga í síðustu viku.

 • |Danmark
  01-02-2008

  Retningslinjer i fængselsundervisning

  Undervisningsministeren sammen med Justitsministeren præsenterede, i sidste uge, for Islands regering en ny rapport om fængselsundervisning i Island. Et nævn fik den opgave at se på fjernundervisning via Internettet, erhvervsundervisning, uddannelse for fanger af udenlandsk afstamning samt den gruppe fanger som af en eller anden grund ikke afsluttede folkeskolen. I vedhæng med rapporten følger en mindre nordisk rapport om fangers uddannelse som fanger i afsoning deltog i, i 2006.

 • |Island
  01-02-2008

  ”Verklagsreglur innan atvinnu- og þróunarábyrgðarinnar”

  Eftirfylgni á tillögum lýðháskólanna haustið 2007 hefur nú verið lögð fram í nýrri skýrslu. Í skýrslunni er mati á skipulagi fyrirtækja

 • |Island
  01-02-2008

  Vinnumiðlun: ný stofnun

  Þann 1. janúar 2008 var sett á stofn ný stofnun, Vinnumiðlunin. Stofnunin er sett saman af Vinnumarkaðsstjórninni (AMS) og öllum 20

 • |Island
  01-02-2008

  Menntun nemenda í starfsnámi hefst í Svíþjóð haustið 2008

  Starfsnámið felur í sér að um það bil helmingur námsins, 1250 af 2500 framhaldsskólaeiningum, á að fara fram á vinnustað. Í byrjun verða

 • |Island
  01-02-2008

  Raunfærnimatsnefndin hætti 31. december 2007!

  Mikilvægt er að benda á það að vinnu við þróun raunfærnimats telst aldrei lokið því þróunarvinnan heldur áfram þar sem röksemdafærsla,

 • |Island
  01-02-2008

  Málþing um færni til framtíðar

  … verður haldið á Piperska Muren í Stokkhólmi þann 28. febrúar 2008. Málþingið er þátttakendum að kostnaðarlausu. NVL – norrænt tengslanet

 • |Island
  01-02-2008

  Stærri og færri háskólar í Noregi?

  Í næstum tvö ár hefur hinn svo nefndi Stjörnu-nefndin, undir handleiðslu prófessors Steinar Stjernø, skoðað horfur hvað varðar framtíð æðri menntunar í Noregi. Nú er skýrslan komin.

 • |Island
  01-02-2008

  Hinn ósýnilegi nemandi – fullorðnir í sveigjanlegu námi á framhalds- og háskólastigi

  Hinn fullorðni, sveigjanlegi nemandi mætir mörgum ögrunum, - Við verðum að skrapa yfirborðið, segir Wenche Rønning. Hún ritstýrir nýrri bók um aðstæðu og kjör fullorðinna í námi við háskólana og menntastofnanir á háskólastigi í Noregi, Svíþjóð og Danmörku.

 • |Island
  01-02-2008

  Þekkingarsetur um raunfærnimat

  Þekkingarsetur um raunfærnimat (Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger – NVR) hefur nýlega hafið starfsemi sína. Ráðningu starfsfólks er lokið og opnunarmálþing fyrir starfsmenn var haldið fimmtudaginn 31. janúar 2008.

 • |Island
  31-01-2008

  Spá um færni og menntun í framtíðinni

  Fyrsta skýrslan, um þörf menntunar í náinni framtíð, hefur litið dagsins ljós. Vinnuhópur gefur út skýrslu, einu sinni á ári, sem spáir

 • |Island
  31-01-2008

  Kennaramenntun á háskólastigi fær meðmæli matsnefndar

  Umsókn Háskólans í Árósum um 5 ára háskólamenntun fyrir kennara – 3ja ára grunnnám til bachelor gráðu og 2ja ára framhaldsnám til

 • |Island
  31-01-2008

  Handbók um raunfærnimat einstaklinga

  Enn meiri innblástur um raunfærnimat má nálgast í nýrri útgáfu menntamálaráðuneytisins, þ.e. Handbók um raunfærnimat einstaklinga i AMU kerfinu – raunfærnimat í starfsnámi.

 • |Sverige
  29-01-2008

  ”Arbetslinjen inom jobb- och utvecklingsgarantin”

  En uppföljning av folkhögskoleinsatserna hösten 2007 redovisas i nu aktuell rapport. Rapporten innehåller en beskrivning och värdering av

 • |Sverige
  29-01-2008

  Arbetsförmedlingen: en ny myndighet

  Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och

 • |Sverige
  29-01-2008

  Lärlingsutbildning startar i Sverige höstterminen 2008

  Lärlingsutbildningen innebär att minst hälften av utbildningen, 1250 av 2500 gymnasiepoäng, ska vara arbetsplatsförlagd. Inledningsvis

 • |Sverige
  29-01-2008

  Valideringsdelegationen upphörde den 31 december 2007!

  Viktigt att påpeka är att arbetet med valideringsutveckling aldrig kan sägas vara avslutat, utan det handlar om ett kontinuerligt utvecklingsarbete där legitimitet, likvärdighet och kvalitet alltid sätts i fokus.

 • |Sverige
  29-01-2008

  Nationellt seminarium om framtidens kompetenser

  …. genomförs på Piperska Muren i Stockholm den 28 februari 2008. Seminariet är
  kostnadsfritt. NVL bjuder på lunch och kaffe under

 • |Island
  29-01-2008

  Fullorðinsfræðslan vinsæl

  Næstum annar hver maður á vinnumarkaði tekur þátt í fullorðinsfræðslu. Árið 2006 sóttu um það bil 1,7 milljón Finna á aldrinum 18 - 64 ára nám á vegum fullorðinsfræðslu.

 • |Finland
  29-01-2008

  Raportti koulutustarpeiden ennakoinnista

  Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmän ensimmäinen raportti on valmistunut. Koordinaatioryhmä raportoi kerran vuodessa koulutus-

 • |Sverige
  29-01-2008

  Rapport om prognostisering av utbildningsbehoven

  Den första rapporten om prognostiseringen av utbildningsbehoven har färdigställts. Koordinationsgruppen rapporterar en gång om året om hur

 • |Danmark
  29-01-2008

  Initiativ til akademisk lærerbachelor anbefalet af akkrediteringsrådet

  Århus universitets ansøgning om en 5 års akademisk læreruddannelse - 3 års bachelor og 2 års kandidatoverbygning er blevet positivt vurderet og anbefalet af akkrediteringsrådet

 • |Danmark
  29-01-2008

  Håndbog om individuel kompetencevurdering

  Yderligere inspiration om realkompetencevurdering kan hentes i en ny publikation fra undervisningsministeriet: ”Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU systemet - realkompetencevurdering indenfor arbejdsmarkedsuddannelserne”

 • |Danmark
  29-01-2008

  Nationalt videncenter for realkompetence

  Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger – NVR er nu gennem sin første etableringsfase. Projekterne under NVR er bemandet og der blev afholdt et internt åbningsseminar torsdag den 31. januar 2008.

 • |Norge
  28-01-2008

  Større og færre universitet i Norge?

  I nesten to år har det såkalte Stjernø-utvalget, etter lederen professor Steinar Stjernø, vurdert hvordan framtidas høyere utdanning i Norge skal se ut. Nå er utredningen kommet.

 • |Norge
  28-01-2008

  ”Den usynlige student – voksne i fleksibel høyere utdanning”

  Den voksne fleksible student møter mange utfordringer, -Vi har skrapa i overflata, sier Wenche Rønning, Hun er redaktør av den nye boka om voksnes vilkår for å studere ved universitet og høgskoler i Norge, Sverige og Danmark.

 • |Island
  28-01-2008

  Hvernig nota má Web 2.0 í fræðslustarfi

  Fjarkennsluhópur (DISTANS) Norræna tengslanetsins um nám fullorðinna NVL (www.nordvux.net), boðar til áhugaverðrar málstofu þann 4. mars um notkun nýrra (ókeypis) verkfæra á Vefnum við fræðslustarf með fullorðnum – mannauðsþróun.

 • |Danmark
  28-01-2008

  Hvordan man kan bruge Web 2.0 i undervisning?

  Nordisk netværk om voksnes læring NVL www.nordvux.net og et af deres netværk, Distans, inviterer til et interessant mini-symposium i Oslo den 4. marts 2008. På symposiet præsenteres hvordan man kan bruge nye, gratis værktøj, som findes på Webben, til undervisning med særligt henblik på voksne – udvikling af menneskelige ressourcer.

 • |Finland
  28-01-2008

  Oppia ikä kaikki – aikuiskoulutukseen osallistutaan yleisesti

  Melkein joka toinen työikäinen osallistuu aikuiskoulutukseen. Vuonna 2006 noin 1,7 miljoonaa 18-64-vuotiaista osallistui koulutukseen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen, opetusministeriön ja Eurostatin yhteistyönä tehdystä Aikuiskoulutustutkimuksesta 2006.

 • |Sverige
  28-01-2008

  Vuxenutbildningen populär

  Nästan var annan person i arbetsför ålder deltar i vuxenutbildning. År 2006 deltog ungefär 1,7 miljoner finländare i åldern 18-64 år i utbildningen.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Landsöversikter

  Landsöversikter

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Nordiska

  Nordiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Europeiska

  Europeiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Projekt

  Projekt

 • |
  21-01-2008

  2007

  2007

 • |
  17-01-2008

  2/2008 NVL Frettir

  2/2008 NVL Frettir

 • |
  17-01-2008

  2/2008 NVL Uutisia

  2/2008 NVL Uutisia

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |
  16-01-2008

  2007

  2007

 • |Danmark
  20-12-2007

  Fængselsundervisning på kontrakt

  Fængselsskolens aktiviteter på undervisningsområdet bliver i stigende grad en del af fængslernes kontrakter med Direktoratet for Kriminalforsorgen.

 • |
  20-12-2007

  10/2007

  10/2007

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Maahanmuuttajien kotoutumista pohdittu Ahvenanmaalla

  Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettama kotoutumistoimikunta (Integrationskommittén) on saanut valmiiksi loppuraporttinsa. Raportissa todetaan, että vuoden 2006 väestönkasvu johtuu pääosin muuttoliikkeestä. Eniten muuttovoittoa on saatu Pohjoismaiden ulkopuolisista maista.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kansanopistot kulttuurikohtaamisten asiantuntijoina

  Mielenkiintoinen artikkeli vapaasta sivistystyöstä ja eri kulttuurien välisistä kohtaamisista pohtii kansanopistojen mahdollisuuksia ja haasteita kulttuurikohtaamisten vaikuttajina.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi kansallinen ohjauksen tietokeskus

  VUE (Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning) on useiden eri korkeakoulujen perustama uusi tietokeskus, joka saa tukea Tanskan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  100 miljoonaa kruunua aikuisten opinto- ja uraohjaukseen

  Uudet aikuisohjausverkostot yksinkertaistavat ohjaustarjontaa

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kartoitus lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen maahanmuuttajien tilanteesta

  Tuhannet eri maista kotoisin olevat aikuiset osallistuvat Pohjoismaissa koulutukseen saadakseen tärkeät perustaidot, joiden avulla he voivat

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Kortlagning á lestrarkennslu á Norðurlöndunum (KAN)

  Þúsundir manna og kvenna, af ólíkum uppruna en búsett á Norðurlöndunum taka þátt í námstilboði sem á að veita þeim grunnþekkingu og færni til þess að sækja sér menntun og taka virkan þátt í atvinnulífi og samfélagi á Norðurlöndunum. Til þess að öðlast þekkingu á skipulagi, skilyrðum og aðgengi að námi fyrir þennan hóp fullorðinna var norrænt tengslanet um læsi fullorðinna sett af stað, Alfaráðið.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustaminen uudistuu

  Ruotsin hallitukselle luovutettiin hiljan selvitys kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustamisesta Ruotsissa. Tämänhetkisen järjestelmän ongelmana on, että Ruotsissa työskentelyyn tarvittavan kelpoisuuden saaminen kestää usein turhan kauan.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Konferenssi: Aikuiskoulutus yhteistyössä – uusia mahdollisuuksia

  Konferenssi pidetään 10.–11. maaliskuuta 2008 Tukholmassa. Ohjelmaan kuuluu sekä laaja-alaisia luentoja, jotka antavat kokonaiskuvan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Laatu aikuisten oppimisessa – haasteko?

  Jos laatukysymykset kiinnostavat Sinua, merkitse kalenteriisi 14. – 15. toukokuuta. NVL järjestää tuolloin Nynäshamnissa Tukholman lähellä konferenssin, jonka aiheena on laatu aikuisten oppmisessa.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Boldic Award myönnettiin tanskalaisoppilaitos Vitus Beringille

  Ammattikuljettajille suunnattu e-kurssi palkittiin

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Opitun tunnustaminen osaksi kriminaalihuoltoa

  Vankien ja tuomistuinkäsittelyä odottavien koulutukseen uutta sisältöä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi aikuisten oppimisen maisteriohjelma

  Tutkimuspohjainen koulutusohjelma aikuisten oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Oppimislähettiläs-tunnustus kahdelle aikuisopiskelijalle

  Islantilainen Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Työelämän koulutuskeskus) myönsi marraskuussa kahdelle ansioituneelle aikuisopiskelijalle oppimislähettiläs-tunnustuksen. Kunniakirjan ja kukituksen lisäksi palkitut saivat kannettavat tietokoneet ohjelmineen. Oppimislähettiläät valittiin tänä vuonna ensi kertaa.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Alþýðufræðslan á að vera sérfróð um mismunandi menningarheima

  Áhugaverð grein um alþýðufræðslu og menningarheima beinir sjónarhorninu að möguleikum lýðháskólanna og tækifærum þeirra til að skapa ramma utan um ólíka menningarheima.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Ný landsmiðstöð náms- og starfsráðgjafar

  Landsmiðstöð í náms- og starfsráðgjöf (Videnscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VUE) hefur verið sett á laggirnar af nokkrum

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  100 milljónir danskra króna til náms- og starfsráðgjafar

  Ný tengslanet í fullorðinsfræðslu tryggja beint aðgengi að náms- og starfsráðgjöf vegna sí- og endurmenntunar.

 • |Sverige
  19-12-2007

  Kartläggning av Alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

  Tusentals deltagare i Norden med ursprung i många olika länder deltar i en utbildning som ska ge dem grundläggande baskunskaper för ett aktivt deltagande i utbildning, arbets- och samhällsliv. För att få större kunskap både om organisation av utbildningen och om utbildningsvillkoren för denna grupp vuxna bildades ett nordiskt nätverk, Alfarådet, som med medel från Nordplus Voksen under 2006 – 2007 har genomfört en kartläggning av alfabetiseringsundervisningen i Norden.