Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Danmark
  01-02-2008

  Retningslinjer i fængselsundervisning

  Undervisningsministeren sammen med Justitsministeren præsenterede, i sidste uge, for Islands regering en ny rapport om fængselsundervisning i Island. Et nævn fik den opgave at se på fjernundervisning via Internettet, erhvervsundervisning, uddannelse for fanger af udenlandsk afstamning samt den gruppe fanger som af en eller anden grund ikke afsluttede folkeskolen. I vedhæng med rapporten følger en mindre nordisk rapport om fangers uddannelse som fanger i afsoning deltog i, i 2006.

 • |Island
  01-02-2008

  ”Verklagsreglur innan atvinnu- og þróunarábyrgðarinnar”

  Eftirfylgni á tillögum lýðháskólanna haustið 2007 hefur nú verið lögð fram í nýrri skýrslu. Í skýrslunni er mati á skipulagi fyrirtækja

 • |Island
  01-02-2008

  Vinnumiðlun: ný stofnun

  Þann 1. janúar 2008 var sett á stofn ný stofnun, Vinnumiðlunin. Stofnunin er sett saman af Vinnumarkaðsstjórninni (AMS) og öllum 20

 • |Island
  01-02-2008

  Menntun nemenda í starfsnámi hefst í Svíþjóð haustið 2008

  Starfsnámið felur í sér að um það bil helmingur námsins, 1250 af 2500 framhaldsskólaeiningum, á að fara fram á vinnustað. Í byrjun verða

 • |Island
  01-02-2008

  Raunfærnimatsnefndin hætti 31. december 2007!

  Mikilvægt er að benda á það að vinnu við þróun raunfærnimats telst aldrei lokið því þróunarvinnan heldur áfram þar sem röksemdafærsla,

 • |Island
  01-02-2008

  Málþing um færni til framtíðar

  … verður haldið á Piperska Muren í Stokkhólmi þann 28. febrúar 2008. Málþingið er þátttakendum að kostnaðarlausu. NVL – norrænt tengslanet

 • |Island
  01-02-2008

  Stærri og færri háskólar í Noregi?

  Í næstum tvö ár hefur hinn svo nefndi Stjörnu-nefndin, undir handleiðslu prófessors Steinar Stjernø, skoðað horfur hvað varðar framtíð æðri menntunar í Noregi. Nú er skýrslan komin.

 • |Island
  01-02-2008

  Hinn ósýnilegi nemandi – fullorðnir í sveigjanlegu námi á framhalds- og háskólastigi

  Hinn fullorðni, sveigjanlegi nemandi mætir mörgum ögrunum, - Við verðum að skrapa yfirborðið, segir Wenche Rønning. Hún ritstýrir nýrri bók um aðstæðu og kjör fullorðinna í námi við háskólana og menntastofnanir á háskólastigi í Noregi, Svíþjóð og Danmörku.

 • |Island
  01-02-2008

  Þekkingarsetur um raunfærnimat

  Þekkingarsetur um raunfærnimat (Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger – NVR) hefur nýlega hafið starfsemi sína. Ráðningu starfsfólks er lokið og opnunarmálþing fyrir starfsmenn var haldið fimmtudaginn 31. janúar 2008.

 • |Island
  31-01-2008

  Spá um færni og menntun í framtíðinni

  Fyrsta skýrslan, um þörf menntunar í náinni framtíð, hefur litið dagsins ljós. Vinnuhópur gefur út skýrslu, einu sinni á ári, sem spáir

 • |Island
  31-01-2008

  Kennaramenntun á háskólastigi fær meðmæli matsnefndar

  Umsókn Háskólans í Árósum um 5 ára háskólamenntun fyrir kennara – 3ja ára grunnnám til bachelor gráðu og 2ja ára framhaldsnám til

 • |Island
  31-01-2008

  Handbók um raunfærnimat einstaklinga

  Enn meiri innblástur um raunfærnimat má nálgast í nýrri útgáfu menntamálaráðuneytisins, þ.e. Handbók um raunfærnimat einstaklinga i AMU kerfinu – raunfærnimat í starfsnámi.

 • |Sverige
  29-01-2008

  ”Arbetslinjen inom jobb- och utvecklingsgarantin”

  En uppföljning av folkhögskoleinsatserna hösten 2007 redovisas i nu aktuell rapport. Rapporten innehåller en beskrivning och värdering av

 • |Sverige
  29-01-2008

  Arbetsförmedlingen: en ny myndighet

  Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och

 • |Sverige
  29-01-2008

  Lärlingsutbildning startar i Sverige höstterminen 2008

  Lärlingsutbildningen innebär att minst hälften av utbildningen, 1250 av 2500 gymnasiepoäng, ska vara arbetsplatsförlagd. Inledningsvis

 • |Sverige
  29-01-2008

  Valideringsdelegationen upphörde den 31 december 2007!

  Viktigt att påpeka är att arbetet med valideringsutveckling aldrig kan sägas vara avslutat, utan det handlar om ett kontinuerligt utvecklingsarbete där legitimitet, likvärdighet och kvalitet alltid sätts i fokus.

 • |Sverige
  29-01-2008

  Nationellt seminarium om framtidens kompetenser

  …. genomförs på Piperska Muren i Stockholm den 28 februari 2008. Seminariet är
  kostnadsfritt. NVL bjuder på lunch och kaffe under

 • |Island
  29-01-2008

  Fullorðinsfræðslan vinsæl

  Næstum annar hver maður á vinnumarkaði tekur þátt í fullorðinsfræðslu. Árið 2006 sóttu um það bil 1,7 milljón Finna á aldrinum 18 - 64 ára nám á vegum fullorðinsfræðslu.

 • |Finland
  29-01-2008

  Raportti koulutustarpeiden ennakoinnista

  Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmän ensimmäinen raportti on valmistunut. Koordinaatioryhmä raportoi kerran vuodessa koulutus-

 • |Sverige
  29-01-2008

  Rapport om prognostisering av utbildningsbehoven

  Den första rapporten om prognostiseringen av utbildningsbehoven har färdigställts. Koordinationsgruppen rapporterar en gång om året om hur

 • |Danmark
  29-01-2008

  Initiativ til akademisk lærerbachelor anbefalet af akkrediteringsrådet

  Århus universitets ansøgning om en 5 års akademisk læreruddannelse - 3 års bachelor og 2 års kandidatoverbygning er blevet positivt vurderet og anbefalet af akkrediteringsrådet

 • |Danmark
  29-01-2008

  Håndbog om individuel kompetencevurdering

  Yderligere inspiration om realkompetencevurdering kan hentes i en ny publikation fra undervisningsministeriet: ”Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU systemet - realkompetencevurdering indenfor arbejdsmarkedsuddannelserne”

 • |Danmark
  29-01-2008

  Nationalt videncenter for realkompetence

  Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger – NVR er nu gennem sin første etableringsfase. Projekterne under NVR er bemandet og der blev afholdt et internt åbningsseminar torsdag den 31. januar 2008.

 • |Norge
  28-01-2008

  Større og færre universitet i Norge?

  I nesten to år har det såkalte Stjernø-utvalget, etter lederen professor Steinar Stjernø, vurdert hvordan framtidas høyere utdanning i Norge skal se ut. Nå er utredningen kommet.

 • |Norge
  28-01-2008

  ”Den usynlige student – voksne i fleksibel høyere utdanning”

  Den voksne fleksible student møter mange utfordringer, -Vi har skrapa i overflata, sier Wenche Rønning, Hun er redaktør av den nye boka om voksnes vilkår for å studere ved universitet og høgskoler i Norge, Sverige og Danmark.

 • |Island
  28-01-2008

  Hvernig nota má Web 2.0 í fræðslustarfi

  Fjarkennsluhópur (DISTANS) Norræna tengslanetsins um nám fullorðinna NVL (www.nordvux.net), boðar til áhugaverðrar málstofu þann 4. mars um notkun nýrra (ókeypis) verkfæra á Vefnum við fræðslustarf með fullorðnum – mannauðsþróun.

 • |Danmark
  28-01-2008

  Hvordan man kan bruge Web 2.0 i undervisning?

  Nordisk netværk om voksnes læring NVL www.nordvux.net og et af deres netværk, Distans, inviterer til et interessant mini-symposium i Oslo den 4. marts 2008. På symposiet præsenteres hvordan man kan bruge nye, gratis værktøj, som findes på Webben, til undervisning med særligt henblik på voksne – udvikling af menneskelige ressourcer.

 • |Finland
  28-01-2008

  Oppia ikä kaikki – aikuiskoulutukseen osallistutaan yleisesti

  Melkein joka toinen työikäinen osallistuu aikuiskoulutukseen. Vuonna 2006 noin 1,7 miljoonaa 18-64-vuotiaista osallistui koulutukseen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen, opetusministeriön ja Eurostatin yhteistyönä tehdystä Aikuiskoulutustutkimuksesta 2006.

 • |Sverige
  28-01-2008

  Vuxenutbildningen populär

  Nästan var annan person i arbetsför ålder deltar i vuxenutbildning. År 2006 deltog ungefär 1,7 miljoner finländare i åldern 18-64 år i utbildningen.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • |in English
  28-01-2008

  The Nordplus Framework Programme

  offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Landsöversikter

  Landsöversikter

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Nordiska

  Nordiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Europeiska

  Europeiska

 • fängelseutbildning |
  21-01-2008

  Projekt

  Projekt

 • |
  21-01-2008

  2007

  2007

 • |
  17-01-2008

  2/2008 NVL Frettir

  2/2008 NVL Frettir

 • |
  17-01-2008

  2/2008 NVL Uutisia

  2/2008 NVL Uutisia

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |in English
  17-01-2008

  Intercultural Dialogue

  On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European

 • |
  16-01-2008

  2007

  2007

 • |Danmark
  20-12-2007

  Fængselsundervisning på kontrakt

  Fængselsskolens aktiviteter på undervisningsområdet bliver i stigende grad en del af fængslernes kontrakter med Direktoratet for Kriminalforsorgen.

 • |
  20-12-2007

  10/2007

  10/2007

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Maahanmuuttajien kotoutumista pohdittu Ahvenanmaalla

  Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettama kotoutumistoimikunta (Integrationskommittén) on saanut valmiiksi loppuraporttinsa. Raportissa todetaan, että vuoden 2006 väestönkasvu johtuu pääosin muuttoliikkeestä. Eniten muuttovoittoa on saatu Pohjoismaiden ulkopuolisista maista.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kansanopistot kulttuurikohtaamisten asiantuntijoina

  Mielenkiintoinen artikkeli vapaasta sivistystyöstä ja eri kulttuurien välisistä kohtaamisista pohtii kansanopistojen mahdollisuuksia ja haasteita kulttuurikohtaamisten vaikuttajina.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi kansallinen ohjauksen tietokeskus

  VUE (Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning) on useiden eri korkeakoulujen perustama uusi tietokeskus, joka saa tukea Tanskan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  100 miljoonaa kruunua aikuisten opinto- ja uraohjaukseen

  Uudet aikuisohjausverkostot yksinkertaistavat ohjaustarjontaa

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kartoitus lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen maahanmuuttajien tilanteesta

  Tuhannet eri maista kotoisin olevat aikuiset osallistuvat Pohjoismaissa koulutukseen saadakseen tärkeät perustaidot, joiden avulla he voivat

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Kortlagning á lestrarkennslu á Norðurlöndunum (KAN)

  Þúsundir manna og kvenna, af ólíkum uppruna en búsett á Norðurlöndunum taka þátt í námstilboði sem á að veita þeim grunnþekkingu og færni til þess að sækja sér menntun og taka virkan þátt í atvinnulífi og samfélagi á Norðurlöndunum. Til þess að öðlast þekkingu á skipulagi, skilyrðum og aðgengi að námi fyrir þennan hóp fullorðinna var norrænt tengslanet um læsi fullorðinna sett af stað, Alfaráðið.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustaminen uudistuu

  Ruotsin hallitukselle luovutettiin hiljan selvitys kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustamisesta Ruotsissa. Tämänhetkisen järjestelmän ongelmana on, että Ruotsissa työskentelyyn tarvittavan kelpoisuuden saaminen kestää usein turhan kauan.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Konferenssi: Aikuiskoulutus yhteistyössä – uusia mahdollisuuksia

  Konferenssi pidetään 10.–11. maaliskuuta 2008 Tukholmassa. Ohjelmaan kuuluu sekä laaja-alaisia luentoja, jotka antavat kokonaiskuvan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Laatu aikuisten oppimisessa – haasteko?

  Jos laatukysymykset kiinnostavat Sinua, merkitse kalenteriisi 14. – 15. toukokuuta. NVL järjestää tuolloin Nynäshamnissa Tukholman lähellä konferenssin, jonka aiheena on laatu aikuisten oppmisessa.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Boldic Award myönnettiin tanskalaisoppilaitos Vitus Beringille

  Ammattikuljettajille suunnattu e-kurssi palkittiin

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Opitun tunnustaminen osaksi kriminaalihuoltoa

  Vankien ja tuomistuinkäsittelyä odottavien koulutukseen uutta sisältöä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi aikuisten oppimisen maisteriohjelma

  Tutkimuspohjainen koulutusohjelma aikuisten oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Oppimislähettiläs-tunnustus kahdelle aikuisopiskelijalle

  Islantilainen Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Työelämän koulutuskeskus) myönsi marraskuussa kahdelle ansioituneelle aikuisopiskelijalle oppimislähettiläs-tunnustuksen. Kunniakirjan ja kukituksen lisäksi palkitut saivat kannettavat tietokoneet ohjelmineen. Oppimislähettiläät valittiin tänä vuonna ensi kertaa.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Alþýðufræðslan á að vera sérfróð um mismunandi menningarheima

  Áhugaverð grein um alþýðufræðslu og menningarheima beinir sjónarhorninu að möguleikum lýðháskólanna og tækifærum þeirra til að skapa ramma utan um ólíka menningarheima.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Ný landsmiðstöð náms- og starfsráðgjafar

  Landsmiðstöð í náms- og starfsráðgjöf (Videnscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VUE) hefur verið sett á laggirnar af nokkrum

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  100 milljónir danskra króna til náms- og starfsráðgjafar

  Ný tengslanet í fullorðinsfræðslu tryggja beint aðgengi að náms- og starfsráðgjöf vegna sí- og endurmenntunar.

 • |Sverige
  19-12-2007

  Kartläggning av Alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

  Tusentals deltagare i Norden med ursprung i många olika länder deltar i en utbildning som ska ge dem grundläggande baskunskaper för ett aktivt deltagande i utbildning, arbets- och samhällsliv. För att få större kunskap både om organisation av utbildningen och om utbildningsvillkoren för denna grupp vuxna bildades ett nordiskt nätverk, Alfarådet, som med medel från Nordplus Voksen under 2006 – 2007 har genomfört en kartläggning av alfabetiseringsundervisningen i Norden.

 • |Sverige
  18-12-2007

  Folkeoplysningen skal være eksperter i kulturmøde

  En interessant artikel om folkeoplysning og kulturmøder sætter fokus på folkehøjskolernes muligheder og udfordringer i forhold til at skabe rammer for kulturmøder.

 • |Danmark
  18-12-2007

  Nyt nationalt videnscenter for vejledning

  VUE er et nationalt videncenter, der er etableret af flere CVU’er i Danmark og er støttet af Undervisningsministeriet.
  VUE’s opgave er

 • |Danmark
  18-12-2007

  100 millioner kroner till vejledning

  Nye voksenvejledernetværk skal sikre en én indgang til vejledning om efter- og videreuddannelse.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Norræn-baltísk verðlaun Vitus Bering Danmark

  Orkumeðvitaðir vöruflutningabílstjórar fá verðlaun fyrir námskeiðsþátttöku.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Raunfærnimat einnig í fræðslu fangelsanna

  Ný stefna í fræðslu fanga og fólks á skilorði

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Nýtt meistaraprófsnám í fullorðinsfræðslu

  Rannsóknatengt nám í fullorðinsfræðslu og færniþróun við NTNU í Þrándheimi.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Ríkisráðið markar stefnu í menntun og rannsóknum til ársins 2012

  Þann 5. desember skilaði Ríkisráðið af sér lokaáætlun um menntun og rannsóknir fyrir tímabilið 2007-2012.
  Jöfn tækifæri til

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Stofnanir um málefni borgara fá gæðaverðlaun ársins 2007

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa hefur veitt þremur stofnunum um málefni borgaranna gæðaverðlaun ársins 2007. Það eru stofnanirnar Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto og Fræðslumiðstöð fullorðinsfræðslu í Helsinki (Helsingin aikuisopisto). Gæðaverðlaunin eru að upphæð 30 000 evrur. Sérstakt þema ársins 2007 var tungumálanám á vegum stofananna.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  PISA 2006: Finnskir nemendur náðu hámarksárangri

  Finnskir nemendur skara fram úr í náttúruvísindum, stærðfræði og lestri. Þeir standa sig best í náttúruvísindum og stærðfræði borið saman

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Kortlagning á réttindamálum ýmissa hópa

  Í tengslum við þema ársins 2007 Jöfn tækifæri fyrir alla kom út skýrsla Seppo Niemeläs Toteutumattomat oikeudet. Í skýrslunni eru skráð vandmál ýmissa stofnana við að ná jafnrétti innan þeirra og hvernig hægt er að ráða bót á því.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Gæði í fullorðinsfræðslu – ögrun?

  Ef þú ert upptekin/n af spurningunni ættir þú að taka frá dagana 14. og 15. maí. Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) býður til ráðstefnu um gæði í fullorðinsfræðslu í Nynäshamn fyrir utan Stokkhólm.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Innflytjendur á Álandi

  Innflytjendaráð skipað af álensku landsstjórninni hefur skilað lokaskýrslu sinni. Í henni er staðfest að meginhluti fólksfjölgunarinnar árið 2006 kemur til vegna fólksflutninga.

 • |Norge
  14-12-2007

  Boldic Award til Vitus Bering Danmark

  Energibevisste lastebilsjåfører får pris for læringsinnsats

 • |Norge
  14-12-2007

  Realkompetansevurdering også i kriminalomsorgen

  Ny kurs i opplæring for innsatte og folk i soningskø

 • |Norge
  14-12-2007

  Nytt masterstudium i voksnes læring

  Forskningsbasert utdanning om voksnes læring og kompetanseutvikling ved NTNU i Trondheim.

 • |Norge
  14-12-2007

  Kvalitet i voksnes læring – en utfordring?

  Er du opptatt av spørsmålet, bør du sette av 14. og 15. mai. NVL inviterer til konferanse om temaet kvalitet i voksnes læring i Nynäshamn utenfor Stockholm.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Nýtt skipulag yfir löggildingu á menntun starfsfólks í ummönnun frá þriðja landi

  Í dag tók ríkisstjórnin á móti skýrslu um það með hvaða hætti fólk með heilbrigðismenntun frá þriðja landi fær menntunina metna skv. sænskum reglum um löggildingu. Núverandi skipulag er þannig úr garði gert að það getur tekið viðkomandi einstakling mjög langan tíma að fá nauðsynleg leyfi til þess að geta orðið virkur þátttakandi á sænskum vinnumarkaði.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Samvinna í fullorðinsfræðslu – nýir möguleikar

  Ráðstefna um nýbreytni í fullorðinsfræðslu fer fram í Stokkhólmi þann 10. – 11. mars 2008. Á ráðstefnunni verður boðið upp á

 • |in English
  14-12-2007

  Dear Reader!

  The theme of this month’s DialogWeb is “working life for all”. The articles illustrate a variety of Nordic viewpoints into this topic.

 • |Finland
  14-12-2007

  Hyvä lukija!

  Tämänkertaisen DialogWebin pääteemana on ”työelämä kaikille”. Artikkelit kuvailevat monipuolisesti erilaisia pohjoismaisia näkökulmia aiheeseen.

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Valtioneuvosto linjasi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen vuoteen 2012

  Koulutuksen kehittämisessä painotetaan lähivuosina tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua, osaavan

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Ministeri Sarkomaa jakoi kansalaisopistojen laatupalkinnot

  Opetusministeri Sari Sarkomaa jakoi tiistaina opetusministeriön myöntämät laatupalkinnot kansalaisopistoille. Vuonna 2007 laatupalkinnon

 • |Sverige
  14-12-2007

  Statsrådet drog upp riktlinjerna för utbildningen och forskningen fram till år 2012

  Likvärdiga möjligheter till utbildning, högtstående utbildning och forskning, tryggad tillgång på kunnig arbetskraft, vidareutveckling av

 • |Sverige
  14-12-2007

  Kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa har delat ut kvalitetsprisen för medborgarinstitut. Tre medborgarinstitut fick priset år 2007; Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto och Helsingfors lärocentral för de vuxna (Helsingin aikuisopisto). Kvalitetspriset uppgår till 30 000 euro. Specialtemat för år 2007 kvalitetspris var medborgarinstitutens språkutbildning.

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  PISA 2006: Suomalaisoppilaiden tulokset ovat huipputasoa

  Suomalaisoppilaiden osaaminen luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa on huipputasolla. Luonnontieteissä ja matematiikassa

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  Toteutumattomista oikeuksista tehtiin kartoitus

  Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden hankkeena julkaistaan tänään Seppo Niemelän raportti Toteutumattomat oikeudet. Se kartoittaa järjestöjen näkemyksiä yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista ja niiden korjaamisesta.

 • |Sverige
  13-12-2007

  Kartläggning av ouppnådda rättigheter färdig

  Som ett projekt i anslutning till temaåret för lika möjligheter för alla publiceras i dag Seppo Niemeläs rapport Toteutumattomat oikeudet. I den kartläggs organisationers synpunkter på problem med att uppnå likabehandling och hur problemen kunde rättas till.

 • |Sverige
  13-12-2007

  PISA 2006: De finländska eleverna nådde toppresultat

  De finländska eleverna placerar sig i täten när det gäller kunskaper i naturvetenskaper, matematik och läsfärdighet. I naturvetenskaper och

 • |
  13-12-2007

  Workshops and Poster Session

  Workshops and Poster Session

 • hållbar utveckling |Island
  13-12-2007

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins velur fyrirmyndir í námi fullorðinna

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) stóð, í fyrsta sinn, fyrir vali á fyrirmyndum í námi fullorðinna á Íslandi. Á ársfundi Fræðslumiðstöðvarinnar í nóvember sl. tóku tvær konur á móti viðurkenningunni, skírteini, blómum og fartölvu með forritum.

 • |Danmark
  13-12-2007

  Arbejdslivets oplæringscenter vælger de første læringsambassadører i Island

  Arbejdslivets oplæringscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins FA) har for første gang stået for valg af læringsambassadører i Island. På FA's årsmøde i november modtog prisvinderne, to kvinder, en prisbelønning, en diploma, blomster samt en bærbar computer med programmer.

 • |
  13-12-2007

  Voices of the Participants

  Voices of the Participants

 • |
  13-12-2007

  Closing Remarks

  Closing Remarks

 • baskunskaper IKT kompetens |Sverige
  13-12-2007

  Kära läsare!

  Ett arbetsliv för alla är det övergripande temat för det här numret av DialogWeb. Artiklarna illustrerar verkligen de många infallsvinklar som man kan ha till denna rubrik från de olika nordiska länderna.