Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Sverige
  18-12-2007

  Folkeoplysningen skal være eksperter i kulturmøde

  En interessant artikel om folkeoplysning og kulturmøder sætter fokus på folkehøjskolernes muligheder og udfordringer i forhold til at skabe rammer for kulturmøder.

 • |Danmark
  18-12-2007

  Nyt nationalt videnscenter for vejledning

  VUE er et nationalt videncenter, der er etableret af flere CVU’er i Danmark og er støttet af Undervisningsministeriet.
  VUE’s opgave er

 • |Danmark
  18-12-2007

  100 millioner kroner till vejledning

  Nye voksenvejledernetværk skal sikre en én indgang til vejledning om efter- og videreuddannelse.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Norræn-baltísk verðlaun Vitus Bering Danmark

  Orkumeðvitaðir vöruflutningabílstjórar fá verðlaun fyrir námskeiðsþátttöku.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Raunfærnimat einnig í fræðslu fangelsanna

  Ný stefna í fræðslu fanga og fólks á skilorði

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Nýtt meistaraprófsnám í fullorðinsfræðslu

  Rannsóknatengt nám í fullorðinsfræðslu og færniþróun við NTNU í Þrándheimi.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Ríkisráðið markar stefnu í menntun og rannsóknum til ársins 2012

  Þann 5. desember skilaði Ríkisráðið af sér lokaáætlun um menntun og rannsóknir fyrir tímabilið 2007-2012.
  Jöfn tækifæri til

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Stofnanir um málefni borgara fá gæðaverðlaun ársins 2007

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa hefur veitt þremur stofnunum um málefni borgaranna gæðaverðlaun ársins 2007. Það eru stofnanirnar Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto og Fræðslumiðstöð fullorðinsfræðslu í Helsinki (Helsingin aikuisopisto). Gæðaverðlaunin eru að upphæð 30 000 evrur. Sérstakt þema ársins 2007 var tungumálanám á vegum stofananna.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  PISA 2006: Finnskir nemendur náðu hámarksárangri

  Finnskir nemendur skara fram úr í náttúruvísindum, stærðfræði og lestri. Þeir standa sig best í náttúruvísindum og stærðfræði borið saman

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Kortlagning á réttindamálum ýmissa hópa

  Í tengslum við þema ársins 2007 Jöfn tækifæri fyrir alla kom út skýrsla Seppo Niemeläs Toteutumattomat oikeudet. Í skýrslunni eru skráð vandmál ýmissa stofnana við að ná jafnrétti innan þeirra og hvernig hægt er að ráða bót á því.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Gæði í fullorðinsfræðslu – ögrun?

  Ef þú ert upptekin/n af spurningunni ættir þú að taka frá dagana 14. og 15. maí. Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) býður til ráðstefnu um gæði í fullorðinsfræðslu í Nynäshamn fyrir utan Stokkhólm.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Innflytjendur á Álandi

  Innflytjendaráð skipað af álensku landsstjórninni hefur skilað lokaskýrslu sinni. Í henni er staðfest að meginhluti fólksfjölgunarinnar árið 2006 kemur til vegna fólksflutninga.

 • |Norge
  14-12-2007

  Boldic Award til Vitus Bering Danmark

  Energibevisste lastebilsjåfører får pris for læringsinnsats

 • |Norge
  14-12-2007

  Realkompetansevurdering også i kriminalomsorgen

  Ny kurs i opplæring for innsatte og folk i soningskø

 • |Norge
  14-12-2007

  Nytt masterstudium i voksnes læring

  Forskningsbasert utdanning om voksnes læring og kompetanseutvikling ved NTNU i Trondheim.

 • |Norge
  14-12-2007

  Kvalitet i voksnes læring – en utfordring?

  Er du opptatt av spørsmålet, bør du sette av 14. og 15. mai. NVL inviterer til konferanse om temaet kvalitet i voksnes læring i Nynäshamn utenfor Stockholm.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Nýtt skipulag yfir löggildingu á menntun starfsfólks í ummönnun frá þriðja landi

  Í dag tók ríkisstjórnin á móti skýrslu um það með hvaða hætti fólk með heilbrigðismenntun frá þriðja landi fær menntunina metna skv. sænskum reglum um löggildingu. Núverandi skipulag er þannig úr garði gert að það getur tekið viðkomandi einstakling mjög langan tíma að fá nauðsynleg leyfi til þess að geta orðið virkur þátttakandi á sænskum vinnumarkaði.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Samvinna í fullorðinsfræðslu – nýir möguleikar

  Ráðstefna um nýbreytni í fullorðinsfræðslu fer fram í Stokkhólmi þann 10. – 11. mars 2008. Á ráðstefnunni verður boðið upp á

 • |in English
  14-12-2007

  Dear Reader!

  The theme of this month’s DialogWeb is “working life for all”. The articles illustrate a variety of Nordic viewpoints into this topic.

 • |Finland
  14-12-2007

  Hyvä lukija!

  Tämänkertaisen DialogWebin pääteemana on ”työelämä kaikille”. Artikkelit kuvailevat monipuolisesti erilaisia pohjoismaisia näkökulmia aiheeseen.

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Valtioneuvosto linjasi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen vuoteen 2012

  Koulutuksen kehittämisessä painotetaan lähivuosina tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua, osaavan

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Ministeri Sarkomaa jakoi kansalaisopistojen laatupalkinnot

  Opetusministeri Sari Sarkomaa jakoi tiistaina opetusministeriön myöntämät laatupalkinnot kansalaisopistoille. Vuonna 2007 laatupalkinnon

 • |Sverige
  14-12-2007

  Statsrådet drog upp riktlinjerna för utbildningen och forskningen fram till år 2012

  Likvärdiga möjligheter till utbildning, högtstående utbildning och forskning, tryggad tillgång på kunnig arbetskraft, vidareutveckling av

 • |Sverige
  14-12-2007

  Kvalitetsprisen för medborgarinstitut har delats ut

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa har delat ut kvalitetsprisen för medborgarinstitut. Tre medborgarinstitut fick priset år 2007; Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto och Helsingfors lärocentral för de vuxna (Helsingin aikuisopisto). Kvalitetspriset uppgår till 30 000 euro. Specialtemat för år 2007 kvalitetspris var medborgarinstitutens språkutbildning.

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  PISA 2006: Suomalaisoppilaiden tulokset ovat huipputasoa

  Suomalaisoppilaiden osaaminen luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa on huipputasolla. Luonnontieteissä ja matematiikassa

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  Toteutumattomista oikeuksista tehtiin kartoitus

  Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden hankkeena julkaistaan tänään Seppo Niemelän raportti Toteutumattomat oikeudet. Se kartoittaa järjestöjen näkemyksiä yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista ja niiden korjaamisesta.

 • |Sverige
  13-12-2007

  Kartläggning av ouppnådda rättigheter färdig

  Som ett projekt i anslutning till temaåret för lika möjligheter för alla publiceras i dag Seppo Niemeläs rapport Toteutumattomat oikeudet. I den kartläggs organisationers synpunkter på problem med att uppnå likabehandling och hur problemen kunde rättas till.

 • |Sverige
  13-12-2007

  PISA 2006: De finländska eleverna nådde toppresultat

  De finländska eleverna placerar sig i täten när det gäller kunskaper i naturvetenskaper, matematik och läsfärdighet. I naturvetenskaper och

 • |
  13-12-2007

  Workshops and Poster Session

  Workshops and Poster Session

 • hållbar utveckling |Island
  13-12-2007

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins velur fyrirmyndir í námi fullorðinna

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) stóð, í fyrsta sinn, fyrir vali á fyrirmyndum í námi fullorðinna á Íslandi. Á ársfundi Fræðslumiðstöðvarinnar í nóvember sl. tóku tvær konur á móti viðurkenningunni, skírteini, blómum og fartölvu með forritum.

 • |Danmark
  13-12-2007

  Arbejdslivets oplæringscenter vælger de første læringsambassadører i Island

  Arbejdslivets oplæringscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins FA) har for første gang stået for valg af læringsambassadører i Island. På FA's årsmøde i november modtog prisvinderne, to kvinder, en prisbelønning, en diploma, blomster samt en bærbar computer med programmer.

 • |
  13-12-2007

  Voices of the Participants

  Voices of the Participants

 • |
  13-12-2007

  Closing Remarks

  Closing Remarks

 • baskunskaper IKT kompetens |Sverige
  13-12-2007

  Kära läsare!

  Ett arbetsliv för alla är det övergripande temat för det här numret av DialogWeb. Artiklarna illustrerar verkligen de många infallsvinklar som man kan ha till denna rubrik från de olika nordiska länderna.

 • språk folkbildning |in English
  13-12-2007

  Long Time Without Work

  Despite the fact that unemployment in Estonia has significantly decreased during the last years, the amount of long-term unemployed people has remained constant, in 2006 forming 52 per cent of all unemployed.

 • internationalisering lika möjligheter |Sverige
  13-12-2007

  Samhall kan ge alla ett arbetsliv

  Vi är bäst på att bemanna jobb som kräver många, säger Åsa Berg tf chef för Samhall region Sundsvall. Anledningen till att vi lyckas är att vi kan matcha rätt personer med rätt uppdrag. Hos oss kan människor med funktionshinder utvecklas genom arbete.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Norge
  13-12-2007

  Ola Nordmann foretrekker å lære på jobben

  Mange voksne har liten selvtillitt når det gjelder læring. De har ofte hatt problemer med å tilegne seg kunnskap. Dette fører til at de kan ha mangelfulle basisferdigheter innen lesing, skriving, tallforståelse og grunnleggende IKT. Den norske regjeringen ønsker å gjøre noe med dette, og opprettet i 2006 et program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA)

 • |
  13-12-2007

  1/2008 NVL Frettir

  1/2008 NVL Frettir

 • |
  13-12-2007

  1/2008 NVL Uutisia

  1/2008 NVL Uutisia

 • |Sverige
  13-12-2007

  Integration på Åland

  Den av Ålands landskapsregering tillsatta Integrationskommittén har lämnat sin slutrapport. I den konstateras att huvuddelen av den folkökning som skett under år 2006 beror på flyttningsrörelsen. Flyttningen i förhållande till icke-nordiska länder gav det största överskottet.

 • |Sverige
  13-12-2007

  Nytt system för legitimering av utbildad vårdpersonal från tredje land

  Regeringen har i dag tagit emot en utredning om hur personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land ska få svensk legitimation. Den nuvarande ordningen gör att det för många tar lång tid att få behörighet för att verka på den svenska arbetsmarknaden.

 • |Sverige
  13-12-2007

  Vuxenutbildning i samverkan - nya möjligheter

  Konferensen äger rum den 10-11 mars 2008 och är förlagd till Stockholm. Konferensen innehåller såväl storföreläsningar med ett övergripande

 • |
  12-12-2007

  Final Statement

  Final Statement

 • |
  11-12-2007

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

 • IKT kompetens vuxnas lärande |Sverige
  11-12-2007

  Datavärlden lockar seniorer

  – Jag trodde nog att jag var den sista som skulle skaffa en dator. Pensionerade kontorstjänstemannen Lis-Beth Nyberg från Dalsbruk sitter vid sin dator och visar ett bildspel med gamla fotografier som hennes väninna har skickat till henne via e-post. Hennes fascination inför datorns möjligheter går inte att ta miste på. Hon har överraskat både sig själv och sin omgivning med sitt nya intresse.

 • läs- och skrivkunnighet kortutbildade |Danmark
  11-12-2007

  Store huller i viden om læseproblemer

  Både det reelle antal af kortuddannede voksne i Norden med læse- og skrivevanskeligheder, spørgsmålet om i hvilken grad læseproblemerne hæmmer de pågældende i deres job eller øvrige virke samt effekten af de mange læse- og skrivekurser for voksne, der bliver udbudt i de nordiske lande, er kraftigt underbelyst, lyder konklusionen i en nordisk undersøgelse.

 • |
  10-12-2007

  Open Space Conference

  Open Space Conference

 • |
  10-12-2007

  Deaf Are Not Deaf

  Deaf Are Not Deaf

 • |
  10-12-2007

  Routes and Pathways to Integration

  Routes and Pathways to Integration

 • |
  10-12-2007

  The Dream That Became True

  The Dream That Became True

 • |
  10-12-2007

  Introduction

  Introduction

 • |
  29-11-2007

  9/2007

  9/2007

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Vox sai valmiiksi perustaitojen viitekehyksen

  Vox on laatinut ehdotuksen aikuisten perustaitojen viitekehykseksi. Ehdotus sisältää tasokuvaukset ja osaamistavoitteet luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkaosaamisen alueilta.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Yliopistoja innostetaan tasa-arvotyöhön palkinnolla

  Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu riittävän hyvin korkeakoulumaailmassa. Esimerkiksi vain 17 % professoreista on naisia.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  25 miljoonaa kruunua työelämän perustaito-opetukseen

  Norjalaisyritysten perustaito-opetuksen hankerahoitukselle on luvassa jatkoa vuonna 2008. Tukea voi hakea luku-, kirjoitus- ja tietotekniikkaopetuksen järjestämiseen.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Náms-og starfsráðgjafar geta nú hafist handa við að styrkja raunfærnimat í alþýðufræðslu

  22 reyndir náms- og starfsráðgjafar úr alþýðufræðslu geta nú hafist handa við raunfærnimat í alþýðufræðslu og annars staðar í atvinnulífinu.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Gagnabanki um þróunarverkefni - innblástur aö nýjum verkefnum.

  Gagnbankinn veitir aðgang að upplýsingum um ekki færri en 5.000 þróunarverkefni sem eru styrkt af Menntamálaráðuneytinu.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Frumkvöðlaátakið – nýsköpun og framkvæmdir

  Danska menntamálaráðuneytið vill með Frumkvöðlaátakinu beina sjónum sínum að nýsköpun og frumkvæði, á öllum stigum menntakerfisins.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aikuisten ammattikoulutusmahdollisuudet Pohjoismaissa

  Ammattikoulutusmahdollisuuksien tarjoamista aikuisopiskelijoille pidetään kaikissa Pohjoismaissa tärkeänä, koska ammattikoulutus voi helpottaa työpaikan saantia tai jatko-opintoihin pääsyä.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Työssä oppiminen – edellytykset, strategia, menetelmät ja tulokset

  Elinikäisestä osaamisen kehittämisestä on tullut tärkeä asia kaikille työmarkkinoiden osapuolille: yksilöille, työpaikoille, oppilaitoksille ja muille koulutuksen kanssa tekemisissä oleville tahoille. Koko työvoiman jatkuva kehittäminen edellyttää toimivaa aikuis- ja jatkokoulutusjärjestelmää.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Leiknin uudet kotisivut avattu

  Islannin elinikäisen oppimisen liiton, Leiknin, kotisivut avattiin 16. marraskuuta. Sivuilla on tietoa liitosta ja sen toiminnasta,

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aktiivinen kansalaisuus elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Marraskuun 16. päivänä järjestettiin Reykjavikissa Pohjolan talossa alustus- ja keskustelutilaisuus koulutuksesta ja demokratiasta. Konferenssin järjestivät Islannin NVL ja Islannin elinikäisen oppimisen liitto Leikn. Tapaamisen tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi DEMOS-antologiaa, joka käsittelee valtaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta. Lisäksi haluttiin synnyttää keskustelua koulutuksesta ja demokratiasta islantilaisessa yhteiskunnassa.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

  Opetusministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir on päättänyt käynnistää aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan lakiesityksen valmistelun.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Vapaan sivistystyön ohjaajat opitun tunnustamisen pilottikoulutuksessa

  22 vapaan sivistystyön sektorilla toimivaa opinto- ja uraohjaajaa on suorittanut pilottikoulutuksen opitun tunnustamisen ohjauksesta.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Kehitystietokanta inspiroi uusiin hankkeisiin

  Tanskan opetusministeriön ja koulutusalan IT-keskus UNI•C:n yhteistyönä toteutetussa kehitystietokannassa on tiedot noin 5000:sta

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Opetusministeriön pioneerikampanja innovatiivisuuden ja yrittäjyyden asialla

  Tanskan opetusministeriön pioneerikampanjalla halutaan edistää innovatiivisuutta ja yrittäjähenkisyyttä Tanskan koulutusjärjestelmässä.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Gæðastefna alþýðufræðslunnar

  Fimmtudaginn 15. nóvember afhenti alþýðufræðslan Alþýðufræðsluráðinu gæðaskýrslu ársins. Allir lýðháskólar og námssamtök skilaði sínum skýrslum á tilskildum tíma.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Ný sameinuð sænsk fullorðinsfræðslustofnun

  Fullorðinsfræðsla í Svíþjóð hefur verið sett undir einn hatt í nýrri stofnun. Föstudaginn 19. október var hin nýja stofnun sett á laggirnar VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan, með sameiningu Rvux och LärVux.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Nýtt stjórnskipulag stofnana menntamála tekur gildi 1. júli 2008

  Skipulagið felur í sér að ábyrgð ríkisins á málefnum skólakerfisins verður komið fyrir í þremur nýjum skólastofnunum með skýr og afmörkuð verkefni: skólaeftirlit, yfirstjórn skólamála og sérkennslumál.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Viðurkennd áætlun að grunnfærniþjálfun fullorðinna

  Vox hefur lagt fram tillögur að áætlun, með áfangalýsingum og færnimarkmiðum, um fullorðinsfræðslu í lestri, skrift og reikningi ásamt tölvum.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Jafnréttisátak í háskólasamfélaginu

  Jafnrétti í háskólasamfélaginu er ekki nógu gott. Aðeins 17% kvenna gegna prófessorsstöðum

 • |Norge
  27-11-2007

  Godkjent rammeverk for grunnleggende ferdigheter

  Vox har utarbeidet forslag til rammeverk med nivåbeskrivelser og kompetansemål for voksnes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter samt digital kompetanse.

 • |Norge
  27-11-2007

  Akademisk likestilling må oppmuntres

  Likestillingen i høyere utdanning er ikke god nok. Blant annet er bare 17% av professorene kvinner.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Sterkur háskóli á Austur-Finnlandi

  Tveir háskólar á Austur-Finnlandi, háskólarnir í Joensuu og í Kuopio verða sameinaðir í Háskóla Austur-Finnlands. Hinn nýi háskóli tekur til starfa árið 2010.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Vinnustaðanám: forsendur, stefnumörkun/aðferðir og árangur

  Vel skipulögð sí- og endurmenntun fyrir alla í atvinnulífinu skiptir verulegu máli fyrir einstaklinginn, vinnustaðina og fræðslustofnanirnar og fyrir þá aðila á vinnumarkaði sem áttu frumkvæði að þessu framlagi til menntunar.

 • |Danmark
  27-11-2007

  Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater

  Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet gennem en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats, er blevet et vigtigt tema, for det enkelte menneske, for arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, og for de parter på arbejdsmarkedet der er væsentlige i forbindelse med uddannelsesindsatsen.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Selvitys vapaan sivistystyön laatutyöstä

  Marraskuun 15. päivänä Ruotsin kansanopistot ja opintoliitot luovuttivat Kansansivistysneuvostolle laatuselvityksensä. Kaikki selvitykset valmistuivat määräpäivään mennessä.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Formaalin aikuiskoulutuksen uusi yhteisjärjestö

  Perjantaina 19. lokakuuta formaalin aikuiskoulutuksen etujärjestöt Rvux ja LärVux fuusioituivat uudeksi aikuiskoulutusjärjestöksi.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Koulutusalan viranomaisorganisaatio uudistuu 1.7.2008

  Ruotsissa on meneillään opetusviranomaisten organisaatiomuutos. Koulutusasioita hoitaa vastedes kolme uutta valtiollista viranomaistahoa, joilla on omat, selkeästi rajatut toimialansa.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Kaksi uutta opitun tunnustamiseen liittyvää hanketta

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus käynnistää pian EU-varoilla opitun tunnustamishankkeen Validering på Åland, jonka tavoitteena on luoda

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Itä-Suomeen perustetaan vahva yliopisto

  Suomalaiset yliopistot yhdistävät voimiaan, jotta ne voivat toimia tehokkaammin ja kilpailla maailman huippuyliopistojen kanssa. Itä-Suomessa valmistellaan Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodostuvaa Itä-Suomen yliopistoa, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2010 alussa.

 • |Sverige
  23-11-2007

  Östra Finland får ett starkt universitet

  I Östra Finland bereds ett federativt universitet av Joensuu och Kuopio universitet. Östra Finlands universitet ska inleda sin verksamhet 2010.

 • |Danmark
  23-11-2007

  Vejledere klar til at styrke realkompetence-arbejdet i folkeoplysningen

  22 erfarne vejledere fra folkeoplysningen står nu parate til at udbrede arbejdet med realkompetence både i folkeoplysningen og i andre

 • |Danmark
  23-11-2007

  Databasen om Udviklingsprojekter - inspiration til nye projekter

  Udviklingsdatabasen giver adgang til information om ikke mindre end 5.000 udviklingsprojekter, som er støttet af Undervisningsministeriet.

 • |Danmark
  23-11-2007

  Pionerkampagnen - Fokus på innovation og iværksætteri

  Det Danske Undervisningsministeriet vil med Pionerkampagnen sætte fokus på innovation og iværksætteri i hele det danske uddannelsessystem.

 • hållbar utveckling |Island
  22-11-2007

  25 milljónir norskra króna til grunnfærni í atvinnulífinu

  Með fyrirvara um samþykki Stórþingsins, er lýst eftir umsóknum um styrki fyrir árið 2008 til verkefna sem miða að eflingu grunnfærni starfsfólks í einka- og opinberum fyrirtækjum. Upphæðin er 25 milljónir norskra króna (um 290 mill. ísl. kr.) og er umsóknarfresturinn til 15. janúar 2008. Styrkir fást til þjálfunar í lestri, skrift, reikningi og upplýsingatækni.

 • |Sverige
  22-11-2007

  Folkbildningens kvalitetssatsning

  Den 15 november lämnade folkbildningen in årets kvalitetsredovisningar till Folkbildningsrådet. Alla folkhögskolor och studieförbund inkom med sina rapporter på utsatt tid.

 • |Sverige
  22-11-2007

  Ny samlad svensk vuxenutbildningsorganisation

  Sveriges vuxenutbildning formerar sig nu i en ny organisation. Fredagen den 19 oktober bildades den nya vuxenutbildningsorganisationen VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan, genom en fusion av Rvux och LärVux.

 • |Sverige
  22-11-2007

  En ny myndighetsstruktur för utbildningsområdet införs från den 1 juli 2008

  Organisationen innebär att statens ansvar för skolfrågorna samlas i tre nya skolmyndigheter med tydliga och avgränsade uppgifter: Skolinspektionen, Skolverket och Myndigheten för specialpedagogik.

 • |Norge
  22-11-2007

  25 millioner til basiskompetanse i arbeidslivet

  Med reservasjon om at det skal godkjennes av Stortinget, lyses det også for 2008 ut midler for prosjekter som fokusere på grunnleggende ferdigheter for ansatte i privat og offentlig virksomhet. Summen er 25 millioner norske kroner, og søknadsfristen er 15. januar 2008. Det kan gis støtte til opplæring i lesing, skriving, regning og IKT.

 • hållbar utveckling |Island
  22-11-2007

  Möguleikar fullorðinna á starfsmenntun á Norðurlöndunum

  Á Norðurlöndunum er það forgangsmál að bjóða fullorðnum námsmönnum upp á starfsnám því námið getur stytt leiðina að atvinnu eða áframhaldandi námi á hærra skólastigi.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-11-2007

  Nýtt raunfærnimat á Álandi

  Innan tíðar mun álenska landsstjórnin setja af stað verkefni um raunfærnimat. Verkefnið Raunfærnimat á Álandi er styrkt af Evrópusambandinu

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi

  Þann 16. nóvember sl. var heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi www.leikn.is opnuð formlega. Á heimasíðunni eru upplýsingar um samtökin og samþykktir þeirra, félagsaðila samtakanna og stjórn. Á heimasíðunni er lokaður samskiptavettvangur, þ.e. innra net fyrir félagsaðilana. Í náinni framtíð verður heimasíðan einnig á ensku.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Virk samfélagsþátttaka frá sjónarhóli símenntunar

  Boðið var til kynningar og umræðna um vald, lýðræði og virka samfélagsþátttöku á málþingi í Norræna húsinu föstudaginn 16. nóvember sl. Að málþinginu stóð NVL á Íslandi sem er norrænt tengslanet um nám fullorðinna og Leikn, samtök fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Frumvarp um símenntun í undirbúningi

  Menntamálaráðherra hefur ákveðið að hefja vinnu við undirbúning frumvarps um sérlög fyrir fullorðinsfræðslu/símenntun.

 • |Danmark
  21-11-2007

  Leikn's nye hjemmeside taget i brug

  Den 16. november blev Leikn's forbund for livslang læring i Island hjemmeside taget i brug. På hjemmesiden findes oplysninger om forbundet, dets vedtægter, forbundets medlemmer og bestyrelse. Der findes også et lukket område for medlemmerne til intern kommunikation. I nærmeste fremtid bliver hjemmesiden tilgængelig på engelsk.