Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • språk folkbildning |in English
  13-12-2007

  Long Time Without Work

  Despite the fact that unemployment in Estonia has significantly decreased during the last years, the amount of long-term unemployed people has remained constant, in 2006 forming 52 per cent of all unemployed.

 • internationalisering lika möjligheter |Sverige
  13-12-2007

  Samhall kan ge alla ett arbetsliv

  Vi är bäst på att bemanna jobb som kräver många, säger Åsa Berg tf chef för Samhall region Sundsvall. Anledningen till att vi lyckas är att vi kan matcha rätt personer med rätt uppdrag. Hos oss kan människor med funktionshinder utvecklas genom arbete.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Norge
  13-12-2007

  Ola Nordmann foretrekker å lære på jobben

  Mange voksne har liten selvtillitt når det gjelder læring. De har ofte hatt problemer med å tilegne seg kunnskap. Dette fører til at de kan ha mangelfulle basisferdigheter innen lesing, skriving, tallforståelse og grunnleggende IKT. Den norske regjeringen ønsker å gjøre noe med dette, og opprettet i 2006 et program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA)

 • |
  13-12-2007

  1/2008 NVL Frettir

  1/2008 NVL Frettir

 • |
  13-12-2007

  1/2008 NVL Uutisia

  1/2008 NVL Uutisia

 • |Sverige
  13-12-2007

  Integration på Åland

  Den av Ålands landskapsregering tillsatta Integrationskommittén har lämnat sin slutrapport. I den konstateras att huvuddelen av den folkökning som skett under år 2006 beror på flyttningsrörelsen. Flyttningen i förhållande till icke-nordiska länder gav det största överskottet.

 • |Sverige
  13-12-2007

  Nytt system för legitimering av utbildad vårdpersonal från tredje land

  Regeringen har i dag tagit emot en utredning om hur personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land ska få svensk legitimation. Den nuvarande ordningen gör att det för många tar lång tid att få behörighet för att verka på den svenska arbetsmarknaden.

 • |Sverige
  13-12-2007

  Vuxenutbildning i samverkan - nya möjligheter

  Konferensen äger rum den 10-11 mars 2008 och är förlagd till Stockholm. Konferensen innehåller såväl storföreläsningar med ett övergripande

 • |
  12-12-2007

  Final Statement

  Final Statement

 • |
  11-12-2007

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

 • IKT kompetens vuxnas lärande |Sverige
  11-12-2007

  Datavärlden lockar seniorer

  – Jag trodde nog att jag var den sista som skulle skaffa en dator. Pensionerade kontorstjänstemannen Lis-Beth Nyberg från Dalsbruk sitter vid sin dator och visar ett bildspel med gamla fotografier som hennes väninna har skickat till henne via e-post. Hennes fascination inför datorns möjligheter går inte att ta miste på. Hon har överraskat både sig själv och sin omgivning med sitt nya intresse.

 • läs- och skrivkunnighet kortutbildade |Danmark
  11-12-2007

  Store huller i viden om læseproblemer

  Både det reelle antal af kortuddannede voksne i Norden med læse- og skrivevanskeligheder, spørgsmålet om i hvilken grad læseproblemerne hæmmer de pågældende i deres job eller øvrige virke samt effekten af de mange læse- og skrivekurser for voksne, der bliver udbudt i de nordiske lande, er kraftigt underbelyst, lyder konklusionen i en nordisk undersøgelse.

 • |
  10-12-2007

  Open Space Conference

  Open Space Conference

 • |
  10-12-2007

  Deaf Are Not Deaf

  Deaf Are Not Deaf

 • |
  10-12-2007

  Routes and Pathways to Integration

  Routes and Pathways to Integration

 • |
  10-12-2007

  The Dream That Became True

  The Dream That Became True

 • |
  10-12-2007

  Introduction

  Introduction

 • |
  29-11-2007

  9/2007

  9/2007

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Vox sai valmiiksi perustaitojen viitekehyksen

  Vox on laatinut ehdotuksen aikuisten perustaitojen viitekehykseksi. Ehdotus sisältää tasokuvaukset ja osaamistavoitteet luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkaosaamisen alueilta.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Yliopistoja innostetaan tasa-arvotyöhön palkinnolla

  Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu riittävän hyvin korkeakoulumaailmassa. Esimerkiksi vain 17 % professoreista on naisia.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  25 miljoonaa kruunua työelämän perustaito-opetukseen

  Norjalaisyritysten perustaito-opetuksen hankerahoitukselle on luvassa jatkoa vuonna 2008. Tukea voi hakea luku-, kirjoitus- ja tietotekniikkaopetuksen järjestämiseen.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Náms-og starfsráðgjafar geta nú hafist handa við að styrkja raunfærnimat í alþýðufræðslu

  22 reyndir náms- og starfsráðgjafar úr alþýðufræðslu geta nú hafist handa við raunfærnimat í alþýðufræðslu og annars staðar í atvinnulífinu.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Gagnabanki um þróunarverkefni - innblástur aö nýjum verkefnum.

  Gagnbankinn veitir aðgang að upplýsingum um ekki færri en 5.000 þróunarverkefni sem eru styrkt af Menntamálaráðuneytinu.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Frumkvöðlaátakið – nýsköpun og framkvæmdir

  Danska menntamálaráðuneytið vill með Frumkvöðlaátakinu beina sjónum sínum að nýsköpun og frumkvæði, á öllum stigum menntakerfisins.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aikuisten ammattikoulutusmahdollisuudet Pohjoismaissa

  Ammattikoulutusmahdollisuuksien tarjoamista aikuisopiskelijoille pidetään kaikissa Pohjoismaissa tärkeänä, koska ammattikoulutus voi helpottaa työpaikan saantia tai jatko-opintoihin pääsyä.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Työssä oppiminen – edellytykset, strategia, menetelmät ja tulokset

  Elinikäisestä osaamisen kehittämisestä on tullut tärkeä asia kaikille työmarkkinoiden osapuolille: yksilöille, työpaikoille, oppilaitoksille ja muille koulutuksen kanssa tekemisissä oleville tahoille. Koko työvoiman jatkuva kehittäminen edellyttää toimivaa aikuis- ja jatkokoulutusjärjestelmää.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Leiknin uudet kotisivut avattu

  Islannin elinikäisen oppimisen liiton, Leiknin, kotisivut avattiin 16. marraskuuta. Sivuilla on tietoa liitosta ja sen toiminnasta,

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aktiivinen kansalaisuus elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Marraskuun 16. päivänä järjestettiin Reykjavikissa Pohjolan talossa alustus- ja keskustelutilaisuus koulutuksesta ja demokratiasta. Konferenssin järjestivät Islannin NVL ja Islannin elinikäisen oppimisen liitto Leikn. Tapaamisen tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi DEMOS-antologiaa, joka käsittelee valtaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta. Lisäksi haluttiin synnyttää keskustelua koulutuksesta ja demokratiasta islantilaisessa yhteiskunnassa.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

  Opetusministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir on päättänyt käynnistää aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan lakiesityksen valmistelun.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Vapaan sivistystyön ohjaajat opitun tunnustamisen pilottikoulutuksessa

  22 vapaan sivistystyön sektorilla toimivaa opinto- ja uraohjaajaa on suorittanut pilottikoulutuksen opitun tunnustamisen ohjauksesta.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Kehitystietokanta inspiroi uusiin hankkeisiin

  Tanskan opetusministeriön ja koulutusalan IT-keskus UNI•C:n yhteistyönä toteutetussa kehitystietokannassa on tiedot noin 5000:sta

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Opetusministeriön pioneerikampanja innovatiivisuuden ja yrittäjyyden asialla

  Tanskan opetusministeriön pioneerikampanjalla halutaan edistää innovatiivisuutta ja yrittäjähenkisyyttä Tanskan koulutusjärjestelmässä.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Gæðastefna alþýðufræðslunnar

  Fimmtudaginn 15. nóvember afhenti alþýðufræðslan Alþýðufræðsluráðinu gæðaskýrslu ársins. Allir lýðháskólar og námssamtök skilaði sínum skýrslum á tilskildum tíma.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Ný sameinuð sænsk fullorðinsfræðslustofnun

  Fullorðinsfræðsla í Svíþjóð hefur verið sett undir einn hatt í nýrri stofnun. Föstudaginn 19. október var hin nýja stofnun sett á laggirnar VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan, með sameiningu Rvux och LärVux.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Nýtt stjórnskipulag stofnana menntamála tekur gildi 1. júli 2008

  Skipulagið felur í sér að ábyrgð ríkisins á málefnum skólakerfisins verður komið fyrir í þremur nýjum skólastofnunum með skýr og afmörkuð verkefni: skólaeftirlit, yfirstjórn skólamála og sérkennslumál.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Viðurkennd áætlun að grunnfærniþjálfun fullorðinna

  Vox hefur lagt fram tillögur að áætlun, með áfangalýsingum og færnimarkmiðum, um fullorðinsfræðslu í lestri, skrift og reikningi ásamt tölvum.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Jafnréttisátak í háskólasamfélaginu

  Jafnrétti í háskólasamfélaginu er ekki nógu gott. Aðeins 17% kvenna gegna prófessorsstöðum

 • |Norge
  27-11-2007

  Godkjent rammeverk for grunnleggende ferdigheter

  Vox har utarbeidet forslag til rammeverk med nivåbeskrivelser og kompetansemål for voksnes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter samt digital kompetanse.

 • |Norge
  27-11-2007

  Akademisk likestilling må oppmuntres

  Likestillingen i høyere utdanning er ikke god nok. Blant annet er bare 17% av professorene kvinner.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Sterkur háskóli á Austur-Finnlandi

  Tveir háskólar á Austur-Finnlandi, háskólarnir í Joensuu og í Kuopio verða sameinaðir í Háskóla Austur-Finnlands. Hinn nýi háskóli tekur til starfa árið 2010.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Vinnustaðanám: forsendur, stefnumörkun/aðferðir og árangur

  Vel skipulögð sí- og endurmenntun fyrir alla í atvinnulífinu skiptir verulegu máli fyrir einstaklinginn, vinnustaðina og fræðslustofnanirnar og fyrir þá aðila á vinnumarkaði sem áttu frumkvæði að þessu framlagi til menntunar.

 • |Danmark
  27-11-2007

  Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater

  Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet gennem en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats, er blevet et vigtigt tema, for det enkelte menneske, for arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, og for de parter på arbejdsmarkedet der er væsentlige i forbindelse med uddannelsesindsatsen.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Selvitys vapaan sivistystyön laatutyöstä

  Marraskuun 15. päivänä Ruotsin kansanopistot ja opintoliitot luovuttivat Kansansivistysneuvostolle laatuselvityksensä. Kaikki selvitykset valmistuivat määräpäivään mennessä.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Formaalin aikuiskoulutuksen uusi yhteisjärjestö

  Perjantaina 19. lokakuuta formaalin aikuiskoulutuksen etujärjestöt Rvux ja LärVux fuusioituivat uudeksi aikuiskoulutusjärjestöksi.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Koulutusalan viranomaisorganisaatio uudistuu 1.7.2008

  Ruotsissa on meneillään opetusviranomaisten organisaatiomuutos. Koulutusasioita hoitaa vastedes kolme uutta valtiollista viranomaistahoa, joilla on omat, selkeästi rajatut toimialansa.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Kaksi uutta opitun tunnustamiseen liittyvää hanketta

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus käynnistää pian EU-varoilla opitun tunnustamishankkeen Validering på Åland, jonka tavoitteena on luoda

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Itä-Suomeen perustetaan vahva yliopisto

  Suomalaiset yliopistot yhdistävät voimiaan, jotta ne voivat toimia tehokkaammin ja kilpailla maailman huippuyliopistojen kanssa. Itä-Suomessa valmistellaan Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodostuvaa Itä-Suomen yliopistoa, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2010 alussa.

 • |Sverige
  23-11-2007

  Östra Finland får ett starkt universitet

  I Östra Finland bereds ett federativt universitet av Joensuu och Kuopio universitet. Östra Finlands universitet ska inleda sin verksamhet 2010.

 • |Danmark
  23-11-2007

  Vejledere klar til at styrke realkompetence-arbejdet i folkeoplysningen

  22 erfarne vejledere fra folkeoplysningen står nu parate til at udbrede arbejdet med realkompetence både i folkeoplysningen og i andre

 • |Danmark
  23-11-2007

  Databasen om Udviklingsprojekter - inspiration til nye projekter

  Udviklingsdatabasen giver adgang til information om ikke mindre end 5.000 udviklingsprojekter, som er støttet af Undervisningsministeriet.

 • |Danmark
  23-11-2007

  Pionerkampagnen - Fokus på innovation og iværksætteri

  Det Danske Undervisningsministeriet vil med Pionerkampagnen sætte fokus på innovation og iværksætteri i hele det danske uddannelsessystem.

 • hållbar utveckling |Island
  22-11-2007

  25 milljónir norskra króna til grunnfærni í atvinnulífinu

  Með fyrirvara um samþykki Stórþingsins, er lýst eftir umsóknum um styrki fyrir árið 2008 til verkefna sem miða að eflingu grunnfærni starfsfólks í einka- og opinberum fyrirtækjum. Upphæðin er 25 milljónir norskra króna (um 290 mill. ísl. kr.) og er umsóknarfresturinn til 15. janúar 2008. Styrkir fást til þjálfunar í lestri, skrift, reikningi og upplýsingatækni.

 • |Sverige
  22-11-2007

  Folkbildningens kvalitetssatsning

  Den 15 november lämnade folkbildningen in årets kvalitetsredovisningar till Folkbildningsrådet. Alla folkhögskolor och studieförbund inkom med sina rapporter på utsatt tid.

 • |Sverige
  22-11-2007

  Ny samlad svensk vuxenutbildningsorganisation

  Sveriges vuxenutbildning formerar sig nu i en ny organisation. Fredagen den 19 oktober bildades den nya vuxenutbildningsorganisationen VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan, genom en fusion av Rvux och LärVux.

 • |Sverige
  22-11-2007

  En ny myndighetsstruktur för utbildningsområdet införs från den 1 juli 2008

  Organisationen innebär att statens ansvar för skolfrågorna samlas i tre nya skolmyndigheter med tydliga och avgränsade uppgifter: Skolinspektionen, Skolverket och Myndigheten för specialpedagogik.

 • |Norge
  22-11-2007

  25 millioner til basiskompetanse i arbeidslivet

  Med reservasjon om at det skal godkjennes av Stortinget, lyses det også for 2008 ut midler for prosjekter som fokusere på grunnleggende ferdigheter for ansatte i privat og offentlig virksomhet. Summen er 25 millioner norske kroner, og søknadsfristen er 15. januar 2008. Det kan gis støtte til opplæring i lesing, skriving, regning og IKT.

 • hållbar utveckling |Island
  22-11-2007

  Möguleikar fullorðinna á starfsmenntun á Norðurlöndunum

  Á Norðurlöndunum er það forgangsmál að bjóða fullorðnum námsmönnum upp á starfsnám því námið getur stytt leiðina að atvinnu eða áframhaldandi námi á hærra skólastigi.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-11-2007

  Nýtt raunfærnimat á Álandi

  Innan tíðar mun álenska landsstjórnin setja af stað verkefni um raunfærnimat. Verkefnið Raunfærnimat á Álandi er styrkt af Evrópusambandinu

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi

  Þann 16. nóvember sl. var heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi www.leikn.is opnuð formlega. Á heimasíðunni eru upplýsingar um samtökin og samþykktir þeirra, félagsaðila samtakanna og stjórn. Á heimasíðunni er lokaður samskiptavettvangur, þ.e. innra net fyrir félagsaðilana. Í náinni framtíð verður heimasíðan einnig á ensku.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Virk samfélagsþátttaka frá sjónarhóli símenntunar

  Boðið var til kynningar og umræðna um vald, lýðræði og virka samfélagsþátttöku á málþingi í Norræna húsinu föstudaginn 16. nóvember sl. Að málþinginu stóð NVL á Íslandi sem er norrænt tengslanet um nám fullorðinna og Leikn, samtök fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Frumvarp um símenntun í undirbúningi

  Menntamálaráðherra hefur ákveðið að hefja vinnu við undirbúning frumvarps um sérlög fyrir fullorðinsfræðslu/símenntun.

 • |Danmark
  21-11-2007

  Leikn's nye hjemmeside taget i brug

  Den 16. november blev Leikn's forbund for livslang læring i Island hjemmeside taget i brug. På hjemmesiden findes oplysninger om forbundet, dets vedtægter, forbundets medlemmer og bestyrelse. Der findes også et lukket område for medlemmerne til intern kommunikation. I nærmeste fremtid bliver hjemmesiden tilgængelig på engelsk.

 • |Danmark
  21-11-2007

  Aktivt medborgerskab fra livslang lærings synsvinkel

  Inviteret var til præsentation og diskussion om uddannelse og demokrati i Nordens hus i Reykjavik den 16. nov. For konferencen stod NVL, nordisk netværk for voksnes læring og Leikn, forbund for livslang læring i Island. Konferencens anledning var at vække opmærksomhed omkring bogen DEMOS, en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab idet man forsøgte for at tænde for diskussion om uddannelse og demokrati i det islandsk samfund.

 • |Danmark
  21-11-2007

  Forberedelse af lovforslag om livslang læring i Island

  Undervisningsminister, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, har besluttet at sætte i gang arbejde omkring forberedelse af et lovforslag om særskilte lov for voksenundervisning/ livslang læring.

 • |in English
  15-11-2007

  Dear Reader!

  It is easy to see that quality in adult education is a high priority in the Nordic countries. To us it is self-evident that adult education must maintain a high standard. Quality assurance comes in a variety of guises, ranging from assessment based mainly on course questionnaires to more elaborate systems seeking to evaluate the effects of education on, for instance, actual competence (reell kompetens).

 • |Finland
  15-11-2007

  Hyvä lukija!

  On helppoa todeta, että aikuiskasvatusalan laatutyötä pidetään tärkeänä meillä Pohjoismaissa. Pidämme itsestään selvänä, että aikuiskoulutuksen tulee olla korkealaatuista. Laatujärjestelmiä on monenlaisia: Jotkin perustuvat lähinnä kurssipalautteisiin, kun taas monimutkaisemmat järjestelmät pyrkivät arvioimaan myös koulutuksen vaikutuksia esimerkiksi osaamiseen.

 • kvalitetssäkring utbildningspolitik |
  14-11-2007

  Quality in Estonian non-formal education

  Free education is not an ordinary product that can be measured in clear-cut terms. There are no objective criteria that can prove one education centre giving better quality of education than another one. The problem is that a lot depends on the aims and intentions of the learner. Different kinds of education reach different aims. For example: it might be better to use a hammer to get nails into a wall instead of a computer, while other things can be achieved with a computer.

 • kvalitetssäkring demokrati |Danmark
  13-11-2007

  Kvalitetsindsats puster nyt liv i demokratiet

  Øget dialog og refleksion er uomgængeligt, når man starter en kvalitetsudviklingsproces. Og når såvel alle medarbejdere som kursister, virksomhedskunder og bestyrelse engageres i arbejdet, starter man samtidig en inspirerende demokratiseringsproces, lyder erfaringen fra voksenuddannelsescentret VUC Fyn & Fyns HF-kursus

 • |Sverige
  13-11-2007

  Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna

  Att kunna erbjuda vuxenstuderande yrkesutbildning har i samtliga nordiska länder hög prioritet eftersom en yrkesutbildning kan förkorta vägen till arbete eller fortsatta studier på högre nivå.

 • kvalitetssäkring flexibelt lärande |Sverige
  13-11-2007

  Hjälplinor för vuxenstuderande – för kvalitet i självstudier

  På Åland har det under fyra år pågått ett EU-finansierat projekt, Flex-learn - system för flexibel vuxenutbildning. Projektets målsättning har varit att utveckla ett system för flexibla vuxenstudier på Åland. I realiteten fanns inget befintligt system att utveckla utan ett nytt system har utarbetats. Projektet systembygge går under namnet Öppna gymnasieskolan.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Danmark
  13-11-2007

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  RECALL er et fælles Europæisk projekt med det formål at øge kvaliteten indenfor den ikke-formelle uddannelse.

 • kvalitetssäkring yrkesutbildning |Sverige
  13-11-2007

  Sol, kraftvärme och kvalitet

  Det går inte att tillämpa någon vanlig ISO-certifiering för våra kurser, säger verksamhetsansvarige Tommy Birgersson vid KY-utbildningen i Härnösand. Vi bygger ett kvalitetssäkringssystem samtidigt som vi utformar utbildningen.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Norge
  13-11-2007

  Kvalitet i livslang læring og individuelle utdanningsløp

  Som institusjoner for livslang læring (LLL) har universitetene fått endrede roller og oppgaver. Dette må få konsekvenser også for institusjonenes arbeid med kvalitet. Vi må ta hensyn til et langt bredere og mer mangfoldig spekter av studentbehov, og utvikle og endre våre tjenester og vår praksis med det for øye. Vi må ta tak i nye oppgaver og videreutvikle andre, så som veiledningstjeneste, akkreditering av tidligere læring, og ulike varianter av fleksible og individuelle utdanningsprogram.

 • kvalitetssäkring yrkesutbildning |Sverige
  12-11-2007

  Skräddarsydd utbildning ger kvalitet

  I entreprenad- och fastighetsserviceföretaget Are Oy får nästan var tionde anställd yrkesutbildning via ett läroavtal. Detta är en medveten utbildningsstrategi från ledningens sida eftersom det både underlättar nyrekrytering och garanterar att personalen, som till största delen är montörer, får en yrkeskunskap som är up-to-date. I läroavtalsutbildningen finns det dessutom en inbyggd kvalitetskontroll.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Sverige
  12-11-2007

  Kära läsare

  Det är lätt att konstatera att kvalitetsarbete i relation till vuxenutbildning är en prioriterad fråga i våra nordiska länder. Att utbildning för vuxna ska hålla god kvalitet ses som en självklarhet. Systemen kan vara av olika slag, allt från att i huvudsak förlita sig på kursvärderingar till mera avancerade system som även försöker bedöma effekterna t.ex. i relation till ökad reell kompetens.

 • kvalitetssäkring vuxenutbildning |Sverige
  12-11-2007

  Kvalitet i vuxenutbildning – stora ord men med vilket innehåll?

  Många kvalitetssystem är idag inriktade på att ställa upp lätt mätbara mål och att i relation till detta ange en viss procentsiffra som gräns för vad som ska räknas som hög eller låg kvalitet. I sådana fall, hävdar jag, att vi bygger system som är tämligen innehållslösa.

 • |Sverige
  12-11-2007

  Nytt valideringsprojekt på Åland

  Ålands landskapsregering kommer inom kort att starta ett valideringsprojekt. Projektet Validering på Åland finansieras med EU-medel och har

 • |
  05-11-2007

  European Conference 2007

  European Conference 2007

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norden
  03-11-2007

  Kartlegning av alfabetisering i Norden

  Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

 • |
  02-11-2007

  8/2007

  8/2007

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Kansanopisto sai uuden rehtorin

  Ålands folkhögskolan rehtorina on lukuvuoden alusta toiminut Jana Ekebom. Hän on aiemmin toiminut ammattikoulun rehtorina

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Ahvenanmaan aikuiskoulutuksen tavoitteet ja strategiat

  Ahvenanmaan aikuiskoulutustoimikunnan mietinnössä esitetään, että maakunnan hallitus määrittelee aikuiskoulutukselle tavoitteet ja

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Matematiikkaosaamisen tunnustaminen

  Tutustu mielenkiintoiseen raporttiin aikuisten matematiikkataitojen tunnustamisesta:

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tunnustaminen

  Opitun tunnustamisen valtuuskunta, Valideringsdelegationen, on saanut tehtäväksi arvioida ulkomaisten korkeakoulututkintojen

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  The Swedish Learning Space Berliinissä

  Marraskuun lopussa viisi ruotsalaista e-oppimisen toimijaa esittäytyy Berliinin Online Educa -messuilla yhteisellä messuosastolla.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Pohjoismainen näkökulma uraohjauksen työtapoihin

  Tervetuloa CFL:n ja NVL:n järjestämään aikuisten opinto- ja uraohjauskonferenssiin Tukholmaan 21. marraskuuta!

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aikuiskoulutukselle uusi valtiosihteeri

  Ruotsin hallitus on nimittänyt Amelie von Zweigbergkin opetusministeriön valtiosihteeriksi 1. marraskuuta alkaen.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Niukka valtionbudjetti - sivistysliitot toivovat lisärahoitusta

  Norjan sivistysliitot (studieforbund) ovat odottaneet jännittyneinä budjettiesitystä vuodelle 2008. Lokakuun lopussa valmistui hallituksen

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Elinikäisen oppimisen ministerit?

  Opetusministeri Øystein Djupedalin tilalle nimitettiin lokakuussa kaksi uutta ministeriä.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Mitä tiedämme tulevaisuuden osaamisalueista?

  Osaamisalan yhteistyö ja kehitys olivat pääteemoja Norjassa pidetyssä konferenssissa, jossa NVL:n aivoriihi esitteli ensi kertaa raporttinsa ”Tulevaisuuden osaamisalueet – ja kuinka niitä kehitetään”.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aivoriihi tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Tammikuussa 2006 NVL perusti Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta aivoriihen. Hankkeen tarkoituksena oli saada aikaan keskustelua tulevaisuuden osaamisesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Hanke tuotti lokakuussa julkaistun raportin Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem (Tulevaisuuden osaamisalueet – ja kuinka niitä kehitetään). Useimmissa pohjoismaissa raporttia on jo ehditty ruotia aiheesta järjestetyissä konferensseissa.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  DEMOS-seminaari Islannissa

  DEMOS on antologia vallasta, demokratiasta ja aktiivisesta kansalaisuudessa Pohjoismaissa. Tanskassa vuonna 2006 järjestetty DEMOS-hankkeen

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Value of work – VOW-hankkeen loppukonferenssi

  VOW-hankkeen loppukonferenssi pidettiin Reykjavikin Grand-hotellissa 28. syyskuuta. Asiantuntija Fjóla María Lárusdóttir Arbejdslivets oplæringscenteristä (työelämän koulutuskeskus) kertoi hankkeesta ja sen tuloksista. Lisäksi kaksi tunnettua luennoitsijaa, Lorna Unwin og John Konrad, pitivät alustukset. Konferenssiin osallistui yli 60 ihmistä.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Minne vapaa sivistystyö on matkalla?

  Askovin kansanopistossa pidetyssä tapaamisessa keskusteltiin Nordic-European Academyn (NEA) raportista "Da dannelsen gik ud". Osanottajat

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Vammaisten integroituminen yhteiskuntaan heikointa Tanskassa

  Tanska sijoittui häntäpäähän tutkimuksessa, jossa vertailtiin vammaisten asemaa neljässä pohjoismaassa. Danmarks Pædagogiske

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  FOF:in johtoon ex-ministeri Anne Birgitte Lundholt

  FOF eli Folkeligt oplysningsforbund, (kansansivistysliitto) on Tanskan suurin vapaan sivistystyön opintojen tarjoaja. Sen uusi johtaja