Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Vammaisten integroituminen yhteiskuntaan heikointa Tanskassa

  Tanska sijoittui häntäpäähän tutkimuksessa, jossa vertailtiin vammaisten asemaa neljässä pohjoismaassa. Danmarks Pædagogiske

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  FOF:in johtoon ex-ministeri Anne Birgitte Lundholt

  FOF eli Folkeligt oplysningsforbund, (kansansivistysliitto) on Tanskan suurin vapaan sivistystyön opintojen tarjoaja. Sen uusi johtaja

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Opettajakorkeakoulu valitsi uuden dekaanin

  Lars Qvortrup on valittu Danmarks pædagogiske universitetsskolen dekaaniksi. Nykyinen dekaani Lars-Henrik

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Oikeus koulutukseen kuuluu kaikille

  Opetusministeri Bertel Harder piti 17. lokakuuta puheen Unescon 34. yleiskokouksessa Pariisissa. Puheessaan Harder korosti

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Tv-sarja elinikäisestä oppimisesta

  Uuden tanskalaisen tv-sarjan ”Lær – på livet løs” aiheena on elinikäinen oppiminen. Ohjelmassa esitellään erilaisia aikuiskoulutusmahdollisuuksia, ja sen tarkoituksena on rohkaista tanskalaisia hakemaan muutosta elämäänsä.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Aikuis- ja täydennyskoulutukselle lisärahoitusta

  Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat sopineet huomattavasta lisäpanostuksesta ammatilliseen aikuis- ja jatkokoulutukseen. Matalasti

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Vapaa sivistystyö kestävän kehityksen edistäjänä

  Kestävään kehitykseen perustuva yhteiskunta edellyttää muutakin kuin uutta teknologiaa ja hiilidioksidipäästöjen mittaamista. Myös yhteiskunnallinen näkökulma on otettava huomioon. Miten yksilöt voivat elää hyvää elämää antaen kuitenkin myös jälkipolville mahdollisuuden samaan?

 • hållbar utveckling |Island
  02-11-2007

  Stjórnvöld verða að efla menntun starfsfólks í menntastofnunum

  Vinnuhópur innan menntamálaráðuneytisins í Finnlandi hefur lagt fram tillögur um áætlun á þróun menntunar fyrir starfsfólk menntastofnanna.

 • hållbar utveckling |Island
  02-11-2007

  Staða, hlutverk og verkefni menntamálastofnuninni og stjórnun menntakerfisins í breytilegu umhverfi

  Þann 28. maí 2007 útnefndi menntamálaráðuneytið úttektaraðila til þess að gera könnun á stöðu, hlutverki og verkefnum menntamálastofnuninni í breytilegu umhverfi og í framhaldi af því að leggja fram tillögu um þróun stofnunarinnar auk þess að greina hvaða breytinga er þörf á örðum sviðum stjórnsýslunnar í menntamálum.

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Nýr rektor lýðháskólans á Álandi

  Á þessu skólaári tekur Jana Ekebom við embætti rektors lýðháskóla Álands. Jane var áður rektor Starfsmenntaskóla Álands og

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Markmið og stefnumótun fyrir fullorðinsfræðslu á Álandi

  Nefnd á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis Álands leggur til að landsstjórnin setji fram markmið og stefnumótun fyrir

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Þankabanki um færni til framtíðar frá sjónarhóli símenntunar

  Í janúar 2006 setti Norræna tengslanetið um nám fullorðinna, NVL, sem er verkefni á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar, á laggirnar þankabanka með það að markmiði að leggja grundvöll að umræðum sem fara fram um færni til framtíðar frá sjónarhorni símenntunar. Í október kom út skýrsla um niðurstöður þankabankans, Færni til framtíðar – og hvernig við þróum hana. Á Norðurlöndunum hafa staðið yfir kynningar á efni skýrslunnar.

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  DEMOS

  DEMOS stendur fyrir lýðræði, vald og virka samfélagsþátttöku meðborgaranna. Með fyrstu DEMOS ráðstefnunni í Danmörku árið 2006 hófst breið

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Gildi starfa – lokaráðstefna VOW

  Í tilefni þess að VOW-verkefninu (e. the Value of work) er lokið var haldin ráðstefna á Grand Hótel 28. september s.l.

 • hållbar utveckling |Island
  01-11-2007

  Er sú menntun sem felst í því að verða að manni á undanhaldi?

  Á fundi í lýðháskólanum í Askov fóru fram umræður um NEA skýrsluna Da dannelsen gik ud. Á fundinum var almennur skilningur á breyttri

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Samfélag án aðgreiningar

  Nýútkomin samanburðarrannsókn milli Norðurlandanna fjögurra, Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur sýnir að Danmörk stendur sig illa í jafnréttismálum fatlaðra.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Nýr formaður Samtaka um alþýðufræðslu

  Nýr formaður Samtaka um alþýðufræðslu (d. Folkeligt oplysningsforbund - FOF) heitir Anne Birgitte Lundholt. Nýr formaður ætlar að setja alþýðufræðslu ofar á forgangslista stjórnmálanna. Anne Birgitte Lundholt, sem er fyrrum ráðherra, var þann 6. október kosinn nýr formaður sameinaðra Samtaka um alþýðufræðslu.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Nýr deildarforseti í Kennaraháskólans í Danmörku

  Lars Qvortrup, núverandi skólameistari Biblíuskóla Danmerkur verður nýr deildarforseti við Kennaraháskólann í Danmörku (DPU). Hann leysir Lars-Henrik Schmidt af sem á að leiða nýtt rannsóknarverkefni við háskólann í Árósum.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Menntun fyrir alla

  Menntamálaráðherra Bertel Harder hélt ræðu á 34. aðalfundi UNESCO sem haldinn var í París dagana 16. okt. – 3. nóv. Bertel

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa

  Ný sjónvarpsþáttaröð Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa (d. Lær på livet løs) beinir sjónum sínum að fullorðinsfræðslu. Markmiðið með sjónvarpsþáttaröðinni er að upplýsa um möguleika á sí- og endurmenntun og kveikja áhuga að breytingum hjá sérhverjum Dana. Í þáttaröðinni segja nokkrir einstaklingar frá reynslu sinni; hvað varð til þess að þeir sóttu endurmenntunarnámskeið og hvað þeir fengu út úr því.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Gríðarleg aukning fjárframlaga til fullorðinsfræðslu

  Danska ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins hafa gert með sér samkomulag um stóraukin fjárframlög til starfstengdrar sí- og

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Mat á raunfærni í stærðfræði

  Athyglisverð skýrsla um stærðfræðikunnáttu fullorðinna hefur verið gefin út:

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Mat á æðri menntun erlendis frá

  Nefndinni um mat á raunfærni hefur verið falið að fylgjast með gæðum og afkastagetu núverandi fyrirkomulags fyrir mat á menntun frá erlendum

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Sænska námssvæðið í Berlín

  Í lok nóvember hittast fimm sænskir fræðsluaðilar á sýningarbási á Online Educa í Berlín – einni af stærstu ráðstefnum heims um rafrænt nám. Markmið samstarfsins er að koma af stað umræðum um þær áskoranir sem blasa við í framtíðinni á sviði upplýsingatækni og náms.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Starfsnámsráðgjöf frá norrænu sjónarhorni

  CFL og NVL bjóða til ráðstefnu um náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna í Stokkhólmi 21. nóvember. Sjá

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Nýr ráðherra fullorðinsfræðslu

  Ríkisstjórnin hefur tilnefnt Amelie von Zweigbergk sem aðalritara í menntamálaráðuneytinu frá og með 1. nóvember. Undir

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Ráðherra símenntunar?

  Þegar Øystein Djupedal lét af embætti sem þekkingarráðherra í október varð að kalla tvo til þess að leysa þau verkefni sem honum höfðu verið falin.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Rýr framlög til alþýðufræðslunnar samkvæmt fjárlögum

  Alþýðufræðslan í Noregi verður að láta sér nægja góðan vilja.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Færni til framtíðar, hvað vitum við um hana?

  Samstarf um færni og þróun var þema fundar á Voksenåsen við Osló þegar Þankabanki NVL kynnti skýrslu sína um „Framtidens kompetenser – oc hur vi utvecklar dem“ (Færni til framtíðar og hvernig við þróum hana) í fyrsta skipti.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Þekking á sjálfbærni – verkefni alþýðufræðslunnar?

  Sjálfbært samfélag byggir á fleiru en tækniframförum og að draga úr losun koltvísýrings. Sjálfbærni tilheyra einnig félagslegar spurningar. Hvernig getur hver og einn notið lífsins og um leið tryggt að næsta kynslóð fái notið sömu lífsgæða?

 • hållbar utveckling |Finland
  31-10-2007

  Kohti arjen tietoyhteiskuntaa

  Tietoyhteiskuntapolitiikassa keskitytään lähivuosina edellisen hallituksen aikana valmistellun tietoyhteiskuntastrategian toteutukseen. Strategisen valmistelun ja linjausten jälkeen tarkoitus on päästä käsiksi käytännön tekemiseen eli arjen palvelujen parempaan hyödyntämiseen parantamalla niiden saavutettavuutta ja tuottavuutta sekä petraamalla samalla kansallista kilpailukykyä.

 • |Sverige
  31-10-2007

  Vardagens informationssamhälle i sikte

  Den finländska informationssamhällspolitiken koncentrerar sig under de kommande åren på att verkställa strategin för informationssamhället, som den förra regeringen tog fram. Efter den strategiska beredningen står det konkreta arbetet i tur. Tillgången till vardagstjänster skall förbättras och produktiviteten skall ökas. Samtidigt förbättras den nationella konkurrenskraften.

 • |Sverige
  30-10-2007

  Validering av matematikkunskaper

  En intressant rapport om validering av vuxnas matematikkunskaper har ställts samman.

 • |Sverige
  30-10-2007

  Validering av högre utbildning i andra länder

  Valideringsdelegationen har ett uppdrag att se över kvaliteten och effektiviteten i nuvarande ansvarsfördelning vad gäller validering av utländska högskoleutbildningar i syfte att underlätta validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet.

 • |Sverige
  30-10-2007

  The Swedish Learning Space i Berlin

  I slutet av november samlas fem svenska aktörer i en mässmonter på Online Educa i Berlin – en av världens största konferenser om e-lärande.

 • |Sverige
  30-10-2007

  Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv

  CFL och NVL bjuder in till vuxenvägledarkonferens i Stockholm den 21 november

 • |Sverige
  30-10-2007

  Ny statssekreterare för vuxenutbildningen

  Regeringen har utsett Amelie von Zweigbergk till statssekreterare i Utbildningsdepartementet från och med den 1 november.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Gik dannelsen ud eller finder den nye veje?

  På et møde på Askov højskole blev NEA's rapport "Da dannelsen gik ud" diskuteret. Der var en fælles forståelse af paradigmeskiftet i den

 • |Danmark
  30-10-2007

  Danmark dårligst til at integrere handicappede

  Danmark ligger dårligt, når det drejer sig om ligebehandling af handicappede. Det viser en ny undersøgelse, der sammenligner de fire nordiske lande: Island, Norge, Sverige og Danmark.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Ny formand till FOF (Folkeligt oplysningsforbund)

  FOF's formand hedder fremover Anne Birgitte Lundholt. Den nye formand vil sætte folkeoplysningen højere på den politiske dagsorden. Anne Birgitte Lundholdt, der er tidligere minister, blev den 6. oktober valgt som ny formand af et enigt FOF-repræsentantskab.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Ny dekan på Danmarks pædagogiske universitetsskole

  Lars Qvortrup, nuværende rektor på danmarks universitetsskole bliver ny dekan på DPU. Han afløser Lars-Henrik Schmidt, der skal lede et nyt forskningsprogram på Århus Universitet.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Undervisning skal være en ret for alle

  Undervisningsminister Bertel Harder holdt d.17 okt tale på Unesco’ s 34 generalkonference der afholdes i Paris 16okt-3nov. 

 • |Danmark
  30-10-2007

  Lær på livet løs

  En ny tv-serie ”Lær – på livet løs” sætter fokus på livslang læring. TV-serien skal informere om mulighederne for efteruddannelse, og den skal motivere til forandring hos den enkelte dansker. I serien fortæller forskellige mennesker, hvordan de er kommet i gang med at videreuddanne sig, og hvad de fik ud af det.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Markant styrkelse af voksen og efteruddannelse

  Regering og arbejdsmarkeds parter har indgået aftale om en markant styrkelse af erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse.
  Aftalen

 • |Danmark
  30-10-2007

  Tænketank om fremtidens kompetencer med fokus på livslang læring

  I januar 2006 oprettede NVL et projekt, en tænketank, på Nordisk ministerråds vegne, med det mål at etablere debat om fremtidens kompetencer med henblik til livslang læring. Projektets produkt, en rapport "Fremtidens kompetencer – og hvordan vi udvikler dem" udkom i oktober og har man allerede afholdt konferencer i forbindelse med rapporten i de fleste af de nordiske lande.

 • |Danmark
  30-10-2007

  DEMOS-seminar i Island

  DEMOS står for antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden. Med DEMOS startkonferencen i Danmark i 2006 begyndte en bredt

 • |Danmark
  30-10-2007

  Value of work - VOW's afslutnings konference

  I anledning af VOW-projektets afslutning afholdtes en konference på Grand hotel i Reykjavik den 28. september. Fjóla María Lárusdóttir, ekspert hos Arbejdslivets oplæringscenter gjorde rede for projektets forløb, resultater og produkter. To kendte foredragsholdere, Lorna Unwin og John Konrad, holdt foredrag. Over 60 personer deltog i konferencen.

 • hållbar utveckling |Finland
  30-10-2007

  Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen

  Valmisteluryhmä on koonnut ehdotuksensa Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämisen toimenpideohjelmaksi. Se jakautuu seuraavasti: 1)

 • hållbar utveckling |Finland
  30-10-2007

  Opetushallituksen aseman, roolin ja tehtävien arviointi

  Opetusministeriö asetti tehtävään selvitysmieheksi hallitusneuvos Timo Lankisen, joka luovutti Opetushallituksen asemaa, roolia ja tehtäviä sekä koulutustoimialan ohjausta käsittelevän raporttinsa 23.10.2007.

 • |Sverige
  30-10-2007

  Staten måste satsa mer på utbildning av personal inom undervisningsväsendet

  En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet har berett ett förslag till ett åtgärdsprogram för utvecklingen av personalutbildningen inom undervisningsväsendet. Arbetsgruppen föreslår bland annat att utbildningens resurserna ökas, att den strategiska styrningen stärks samt att mångsidiga utbildningsformer skapas.

 • |Sverige
  30-10-2007

  Utbildningsstyrelsens ställning, roll och uppgifter samt styrningen av utbildningssektorn i en föränderlig omvärld

  Den 28 maj 2007 tillsatte undervisningsministeriet en utredningsman för att bedöma Utbildningsstyrelsens ställning, roll och uppgifter i en förändrad omvärld och utgående från bedömningen lägga fram sin syn på behövliga förslag till utveckling av Utbildningsstyrelsen samt förslag till behövliga ändringar när det gäller den övriga undervisningsförvaltningen och styrningen av sektorn.

 • |Norge
  25-10-2007

  Magert budsjett

  Studieforbundene trøster seg med gode ord.

 • |Norge
  25-10-2007

  Ministre for livslang læring?

  Da Øystein Djupedal gikk av som kunnskapsminister i oktober, måtte to stykker inn for å ta over hans oppgaver.

 • |Norge
  25-10-2007

  Kunnskap for bærekraft – et folkeopplysningsprosjekt?

  Et bærekraftig samfunn er mer enn teknologisk framdrift og mengde CO2 utslipp. Det handler også om det sosiale perspektivet. Hvordan kan hvert individ leve godt og samtidig gi de neste generasjonene samme mulighet?

 • |Norge
  25-10-2007

  Framtidskompetanse, hva vet vi om den?

  Samarbeid om kompetanse og utvikling ble hovedtemaet på Voksenåsen da NVLs Tenketank presenterte sin rapport ”Framtidens kompetenser – og hur vi utvecklar dem” for første gang.

 • |Sverige
  22-10-2007

  Ny rektor på Ålands folkhögskola

  Ålands folkhgskola har en ny rektor, Jana Ekebom, från och med detta läsår. Hon har tidigare varit rektor för Ålands

 • |Sverige
  22-10-2007

  Mål och strategier för vuxenutbildningen på Åland

  Kommittén föreslår att landskapsregeringen fastställer mål och strategier för vuxenutbildningen och initierar ett projekt för att utveckla

 • |Norden
  12-10-2007

  Læringsambassadører

  Kompetanse er nøkkelen til å mestre nye livssituasjoner. Kompetanse er et bredt begrep. Det kan dreie seg om formell kunnskap, kunnskap tilegnet på forskjellige læringsarenaer, og erfaringer fra forskjellige livssituasjoner. All denne kunnskapen hos den enkelte og i samfunnet og hvordan vi ...

 • |in English
  12-10-2007

  Dear Reader,

  these days we hear from many different sources that competition is an important driving force in today’s society. The Nordic region is among the leaders in global competition, and the Nordic welfare model is gaining popularity around the world. However, if we want to maintain our leading position, we need constant development, better competences and more knowledge.

 • |Finland
  12-10-2007

  Hyvä lukija,

  saamme jatkuvasti kuulla eri tahoilta, että kilpailu on tärkeä nyky-yhteiskuntaa ohjaava voima. Pohjoismaat ovat kansainvälisen kilpailun kärjessä, ja pohjoismainen hyvinvointimalli on saavuttamassa suosiota ympäri maailmaa. Johtavan aseman säilyttäminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa kehitystä, parempaa osaamista ja lisää tietoa.

 • |Norden
  12-10-2007

  Læring på arbeidsplassen – hindringer

  Nordisk nettverk om situasjonen i Norden for grupper som møter hindringer.

 • livslångt lärande kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Vitsord i porslinsmålning och slalomdiplom?

  Finlands befolkning åldras snabbare än i det övriga Norden. I framtiden kan det innebära att kraven på vuxenutbildningen ställs av en stor, rik och frisk pensionärsskara. Framtidsforskaren Anita Rubin efterlyser en ny syn på begrepp som skola och bildning.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Norge
  11-10-2007

  Kjære leser!

  Det blir bekreftet fra alle retninger og hold at konkurransen er en viktig drivkraft i dagens samfunn. Norden står foran i den globale konkurranse og den nordiske velferdsmodellen er ved å komme på mote rundt om i verden. Men vil vi fortsette slik krever det stadig utvikling, bedre kompetanser og mer kunnskap.

 • kvalitetssäkring kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Destination Åland – kvalitet till varje pris

  -Vår största utmaning är att utveckla Åland som destination och bli ett attraktivt resmål i den internationella konkurrensen. För samma pengar och tid som man åker färja till Åland flyger man med lågprisflyg till storstäderna i Europa. I framtiden ska turisterna komma även om priserna fördubblas, säger Annica Jansson VD vid Ålands turistförbund.

 • kompetensutveckling internationalisering |
  11-10-2007

  Collaborate! And there is more energy!

  4. - 5. October 2007 a Finnish- Estonian conference about non-formal education took place in Tartu. The outcome of the meeting was the realization that collaboration is something that gives energy to all collaboration partners.

 • folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Folkbildningen är en viktig aktör för utveckling

  Folkbildningen kan erbjuda vägar till personlig utveckling i ett föränderligt arbetsliv. Det är viktigt att lyfta fram den uppgiften när man reflekterar kring utmaningarna i framtiden, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare vid folkbildningsrådet i Sverige.

 • kompetensutveckling innovation |Norge
  11-10-2007

  Økt satsing på innovasjon

  Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen har varslet et fremtidsrettet perspektiv i næringspolitikken i Norge. Han har initiert arbeidet med den første stortingsmeldingen om innovasjonspolitikk. Meldingen skal bidra til å fremme nyskaping og innovasjon. Dette skal styrke den norske konkurranseevnen, og bidra til å sikre et godt næringsliv, samt trygge arbeidsplasser for fremtiden.

 • |Danmark
  11-10-2007

  Teknologi gør det ikke alene

  Ensidig satsning på højteknologi er slet ikke nok. Vil Danmark markere sig internationalt og høste frugterne af globaliseringen, skal vi prioritere hele værdikæden – fra idéskabelse og konceptudvikling over design og fremstilling til markedsføring, salg og service. Samtidig er det helt nødvendigt, at ideen om livslang læring omsættes til virkelighed, lyder det fra Dansk Erhverv.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Danmark
  11-10-2007

  Voksenundervisere har behov for nye kompetencer

  ”Voksenundervisere og -formidlere har brug for flere og andre kompetencer for at kunne skabe rammer for innovativ, kreativ og procesorienteret læring. Gennemføre undervisning i fleksible læringsmiljøer med indhold planlagt i forhold til konkret praksis og i tæt samarbejde med virksomheder. Men uddannelse af voksenundervisere følger ikke i tilstrækkelig grad med den udvikling og hastighed arbejdsprocesser, kompetencebehov og dermed lærernes uddannelsesbehov forandrer sig i.”

 • kompetensutveckling näringsliv |Norge
  11-10-2007

  Konkurranse, kulturelle verdier og kompetanse

  Norden er en konkurransedyktig region. På mange målestokker som blir anvendt til å måle velstand, produktivitet, beskjeftigelse, utdanning, ligger vi på topp. Det har ført til at den nordiske velferdsmodellen, som har vært et viktig grunnlag for den positive utviklingen i Norden, er ved å komme på mote rundt om i verden.

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Internationellt

  Internationellt

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Europa

  Europa

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Åland

  Åland

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Östersjön

  Östersjön

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Norge

  Norge

 • hållbar utveckling |
  08-10-2007

  Sverige

  Sverige

 • fängelseutbildning IKT kompetens |Danmark
  08-10-2007

  Fængselsundervisning i den digitale tidsalder – resultater og muligheder fra Pipeline projektet

  En konference afholdt ved Hurdalsjøen Hotel i nærheden af Oslo.

 • hållbar utveckling |
  04-10-2007

  Finland

  Finland

 • |
  03-10-2007

  Finland

  Finland

 • |in English
  03-10-2007

  In English

  In English

 • vägledning |
  02-10-2007

  Litteratur, artiklar

  Litteratur, artiklar

 • vägledning |Norden
  02-10-2007

  Mentor på tværs

  Mentor på tværs er et samarbejde mellem Helsingborg Stad (S) og Reva Trollesbro i Hillerød (DK). Formålet er at støtte og udvikle et fælles rummeligt arbejdsmarked i Øresundsregionen gennem et samarbejde om integration og fastholdelse af arbejdskraft.

 • vägledning |island
  02-10-2007

  European Lifelong Guidance Policy Network

  ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning.

 • |
  01-10-2007

  Danmark

  Danmark

 • |
  28-09-2007

  7/2007

  7/2007

 • |Island
  28-09-2007

  Ný lög um fullorðinsfræðslu?

  Nefndinni sem falið var að meta hlutverk fræðslusamtaka í að miðlað þekkingu skilaði einróma áliti í september.

 • |Island
  28-09-2007

  CFL og NVL bjóða til ráðstefnu um ráðgjöf í fullorðinsfræðslu

  CFL og NVL bjóða til ráðstefnu um ráðgjöf í fullorðinsfræðslu í Stokkhólmi þann 21. nóvember.
  Á Norðurlöndunum öllum fara nú fram bæði

 • |Finland
  28-09-2007

  Lähes kaikki työkykyiset islantilaiset kuuluvat työvoimaan

  OECD:n tilastojen mukaan 91,1 % 15–64-vuotiaista islantilaisista oli viime vuonna työssä tai haki työtä. Tämä tarkoittaa, että Islannissa suurempi osuus väestöstä kuin missään muualla kuuluu työvoimaan, eli työllisiin tai aktiivisiin työnhakijoihin.

 • |Finland
  28-09-2007

  Islantiin uusi NVL-koordinaattori

  Opettaja ja matkailupäällikkö Anna Vilborg Einarsdóttir aloittaa Islannin NVL-koordinaattorina 1. lokakuuta.

 • |Finland
  28-09-2007

  Uraohjauksen työtavat: pohjoismainen näkökulma

  CFL ja NVL kutsuvat Teidät aikuisten ura- ja opinto-ohjaajien konferenssiin, joka pidetään Tukholmassa 21. marraskuuta.
  Pohjoismaissa

 • |Finland
  28-09-2007

  Uusi laki aikuisten oppimisesta?

  Sivistysliittojen (studieforbund) roolia tiedon välittäjinä arvioinut työryhmä esitti syyskuussa yksimielisen kantansa.

 • |Finland
  28-09-2007

  Nordplus Kehys 2008-2011 -ohjelman aloituskonferenssiin

  Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston laajin koulutus- ja tutkimusalan ohjelma. Nordplus-ohjelmaan osallistuu Pohjoismaissa joka

 • |Island
  28-09-2007

  Nordplus

  Nordplus styrkjaáætlunin er viðamesta áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar á sviði menntunar og rannsókna. Á hverju ári njóta rúmlega

 • |Island
  28-09-2007

  Menntun færniráðgjafa

  Hæfni til að vinna við raunfærni í félagsstörfum

 • |Island
  28-09-2007

  Verkfæri til að meta raunfærni

  Samband alþýðufræðsluaðila hefur um margra ára skeið unnið með raunfærni og m.a. átt drjúgan þátt í samvinnu um þróun á rafrænum lausnum

 • |Island
  28-09-2007

  „Allt sem þú getur telur“ – bæklingur um mat á raufærni

  Í tilefni af Sorø-fundinum gáfu Samband alþýðufræðsluaðila í Danmörku (DFS) og danska Íþróttasambandið (DGI) í sameiningu út bækling sem