Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Island
  28-09-2007

  Verkfæri til að meta raunfærni

  Samband alþýðufræðsluaðila hefur um margra ára skeið unnið með raunfærni og m.a. átt drjúgan þátt í samvinnu um þróun á rafrænum lausnum

 • |Island
  28-09-2007

  „Allt sem þú getur telur“ – bæklingur um mat á raufærni

  Í tilefni af Sorø-fundinum gáfu Samband alþýðufræðsluaðila í Danmörku (DFS) og danska Íþróttasambandið (DGI) í sameiningu út bækling sem

 • |Island
  28-09-2007

  Fundur á Sorø um raunfærnimat og alþýðufræðslu

  Danski menntamálaráðherrann, Bertel Haarder tók þá í hinum hefðbundna, árlega Sorø-fundi sem þetta ár fjallaði um

 • |Island
  28-09-2007

  Gagngerar breytingar gerðar og miklar fjárveitingar til fullorðinsfræðslunnar í Danmörku

  Á næstunni munu niðurstöður samningaviðræðnanna um breytingar og úrbætur á fullorðinsfræðslunni í Danmörku vera lagðar fram. Markmið vinnunnar er að styrkja sviðið til þess að auðvelda fræðslustofnununum að mæta þörfum borgaranna.

 • |Island
  28-09-2007

  Helene Valgreen hlýtur Ráðgjafaverðlaunin árið 2007 – ómissandi eldhugi

  Helene Valgreen hlýtur Ráðgjafaverðlaunin í ár, hún hefur síðan 2003 stýrt ráðgjafaverkefni í samtökum lýðháskóla.

 • |Island
  28-09-2007

  Ráðstefnur um fullorðinsfræðslu í haust

  Flexfundir 2007, 10. -11.  október – Fullorðinsfræðsla sem liður í  byggðaþróun
  Ráðstefna CFL hefur að þessu

 • |Island
  28-09-2007

  Raunfærnimat

  Raunfærnimatsráðinu hefur verið falið það hlutverk að innleiða og stjórna tilraunaverkefni þar sem meta á raunfærni að minsta kosti 500 til 1000 manns sem hafa aflað sér starfsréttinda utan Svíþjóðar.

 • |Island
  28-09-2007

  Frumvarp til fjárlaga 2008

  Í frumvarpinu er lagt til að lögð verði sérstök áhersla á að lesa, skrifa og reikna og er áætlað að verja til þess samtals 900 milljónum SEK, eða rúmlega 8,5 milljörðum íslenskra króna á kjörtímabilinu.

 • |Finland
  28-09-2007

  Opitun tunnustamisen oppaita ja ohjaajia koulutetaan

  DGI (Danmarks Gymnastik- och Idrætsforeninger) ja DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) tehostavat työtään kolmannen sektorin opitun

 • |Finland
  28-09-2007

  Työkalu opitun tunnustamiseen

  Dansk Folkeoplysnings Samråd on työskennellyt useiden vuosien ajan määrätietoisesti opitun tunnustamisen saralla. Liitto on muun muassa

 • |Finland
  28-09-2007

  Kaikki osaaminen lasketaan – esite opitun tunnustamisesta kolmannella sektorilla

  Sorø-tapaamisen yhteydessä Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS, Tanskan vapaan sivistystyön keskusliitto) julkaisi yhdessä Danske Gymnastik- &

 • |Sverige
  28-09-2007

  Sorø-tapaamisen aiheena opitun tunnustaminen ja vapaa sivistystyö

  Opetusministeri Bertel Haarder isännöi elokuussa perinteistä Sorøn kaupungissa pidettävää tapaamista, jossa tänä vuonna

 • |Finland
  28-09-2007

  Suuria muutoksia ja reilu panostus aikuis- ja lisäkoulutukseen

  Hallituksen vuonna 2004 perustaman aikuis- ja lisäkoulutustyöryhmän työn tuloksia esitellään pian. Työryhmän tavoitteena on kehittää aikuis-

 • |Finland
  28-09-2007

  Vuoden 2007 ohjauspalkinnon sai Helene Valgreen – korvaamaton tulisielu!

  Vuoden opinto- ja uraohjauspalkinnon saaja on johtanut Folkehøjskolernes Foreningin (Tanskan kansanopistoyhdistys) ohjaushanketta vuodesta

 • |Danmark
  26-09-2007

  Lanceringskonferencen for det nye Nordplus Ramme program 2008-11

  Nordplus er Nordisk Ministerråds største program på uddannelses- og forskningsområdet. Det berører hvert år flere end 10.000 mennesker i

 • |Sverige
  26-09-2007

  Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv.

  CFL och NVL bjuder in till: Vuxenvägledarkonferens i Stockholm den 21 november.

 • |Finland
  26-09-2007

  Kuulovammaiset työntekijät tarvitsevat tukea

  Joka kymmenennellä työntekijällä on kuulon alenema.

 • |Finland
  26-09-2007

  Aikuiskasvatusaiheisia konferensseja syksyllä 2007

  Flexmöten 2007, 10 – 11. lokakuuta – aikuiskasvatus alueellisen kehityksen strategiana
  Aikuiskoulutus yhteistyössä –

 • |Finland
  26-09-2007

  Opitun tunnustamisen valtuuskunnalle pilottihanke

  Opitun tunnustamisen valtuuskunta Valideringsdelegationen on saanut tehtäväksi toteuttaa pilottihankkeen jonka tavoitteena on ainakin 500–1000 henkilön ulkomailla hankitun ammattitaidon tunnustaminen.

 • |Finland
  26-09-2007

  Hallituksen budjettiesitys: mittava panostus perustaitoihin

  Budjettiesityksessä ehdotetaan hallituskaudelle mittavaa 900 miljoonan kruunun panostusta perustaito-opetukseen.

 • |Finland
  26-09-2007

  NTT:n raportti valmistumassa

  NVL:n tulevaisuuden osaamisen aivoriihi saa pian työnsä päätökseen ja julkaisee syksyllä raporttinsa.

 • |Norge
  25-09-2007

  Ny lov om voksnes læring?

  Utvalget som har vurdert studieforbundenes rolle som kunnskapsformidlere leverte en enstemmig innstilling i september.

 • |Island
  25-09-2007

  OECD: Efnahags og framfarastofnuninni kemur fram að menntunarstig ungra Finna er það hæsta í heimi

  Í nýlegri skýrslu um menntamál frá OECD, Efnahags og framfarastofnuninni kemur fram að menntunarstig ungra Finna er það hæsta í heimi – en þörf er á frekari framlögum til fræðslu fyrir þá sem eru á vinnumarkaði.

 • |Island
  25-09-2007

  Samið um skipulag nýs atvinnu- og iðnaðarráðuneytis

  Nýju ráðuneyti atvinnu- og iðnaðaramála sem áætlað er hefji starfsemi í upphafi árs 2008 er ætlað viðamikið hlutverk á sviði nýsköpunar-,

 • |Danmark
  25-09-2007

  Uddannelse af kompetencevejledere

  DGI og DFS kvalificerer og udbreder arbejdet med realkompetence i 3. sektor, bl.a. gennem at uddanne sparringspartnere, der kvalificeret kan hjælpe den enkelte deltager med at afklare og beskrive realkompetencer fra 3. sektor.

 • |Danmark
  25-09-2007

  Værktøj til realkompetencevurdering

  Dansk Folkeoplysnings Samråd har gennem flere år arbejdet målbevidst med realkompetence, og bl.a. været stærkt involveret i udviklingen af et IT-baseret værktøj til beskrivelse og dokumentation af realkompetencer, der er vist eller erhvervet i 3. sektor. Udviklingsarbejdet er gennemført for undervisningsministeriet.

 • |Danmark
  25-09-2007

  Alt det du kan tæller

  – folder om 3. sektors arbejde med afklaring og dokumentation af realkompetence.

 • |Danmark
  25-09-2007

  Sorø-møde om realkompetence og folkeoplysning.

  Undervisningsminister Bertel Haarder var i august vært for det traditionsrige årlige Sorø-møde, der i år handlede om realkompetence og folkeoplysning under titlen ”skolen med remtræk til virkeligheden”.

 • |Danmark
  25-09-2007

  Væsentlige ændringer og stor indsats på VEU-området i DK

  I den kommende tid vil resultaterne af trepartsudvalgets arbejde med ændring og forbedring af VEU (voksenefteruddannelsesområdet) området blive fremlagt. Målet med arbejdet er, at styrke VEU området, således at uddannelsesinstitutionerne får bedre vilkår for at imødekomme brugernes behov.

 • |Danmark
  25-09-2007

  Vejlederprisen 2007 går til Helene Valgreen - en uundværlig ildsjæl!

  Vejlederprisen går i år til Helene Valgreen, der siden 2003 har været leder af vejledningsprojektet i Folkehøjskolernes Forening.

 • |Island
  25-09-2007

  Þankabanki NVL lýkur störfum sínum með útgáfu skýrslu.

  Þankabanki NVL um færni til framtíðar lýkur störfum sínum með útgáfu skýrslu. Þau munu kynna skýrslu sína á námstefnum sem haldnar verða á Norðurlöndunum öllum.

 • |Norge
  25-09-2007

  NVL’s Tenketank utkommer om etteråret med en rapport

  NVL’s Tenketank om fremtidens kompetanser avslutter sitt arbeide og utkommer om etteråret med en rapport. Medlemmer i Tenketanken vil presentere rapporten i alle landene.

 • |Island
  25-09-2007

  Tíundi hver launþegi hefur skerta heyrn

  Í rannsókn sem gerð var við Tækni og náttúrufræðiháskólann í Noregi (NTNU, ViLL), leiðir í ljós að heyrnaskertir njóta mismikils stuðnings frá samstarfsmönnum og stjórnendum.

 • |Island
  25-09-2007

  Nánast allir vinnufærir Íslendingar á vinnumarkaði

  Samkvæmt tölum Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD frá síðasta ári var 91,1% Íslendinga á aldrinum 15-64 ára í vinnu eða að leita að

 • |Island
  25-09-2007

  Nýr fulltrúi Íslands í NVL

  Anna Vilborg Einarsdóttir kennari og ferðamálafræðingur hefur störf sem íslenskur fulltrúi í NVL þann 1. okt. nk.

 • |Norge
  25-09-2007

  Nesten alle arbeidsføre Islendinger i arbeide

  Etter tall fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeide og utvikling,  fra siste år var 91,1% Islendinger i alderen 15-64 år i arbeide

 • |Norge
  25-09-2007

  Ny NVL koordinator fra Island

  Anna Vilborg Einarsdóttir, lærer og turistadministrator, blir ny nasjonal NVL koordinator for Island fra 1. oktober.

 • |Finland
  25-09-2007

  Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiorakenteesta sovittu

  Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavalla työ- ja elinkeinoministeriöllä on keskeinen asema  Suomen innovaatio-, yritys- ja

 • |Sverige
  25-09-2007

  Det nya arbets- och näringsministeriets organisationsstruktur är nu överenskommen

  Arbets- och näringsministeriet, som inleder sin verksamhet i början av år 2008, har en central ställning när det gäller innovations-,

 • |Sverige
  25-09-2007

  Konferenser om vuxenutbildning i höst

  Flexmöten 2007, 10-11 oktober – Vuxenutbildning som strategi för regional utveckling.
  CFL-konferensen har som tema

 • |Sverige
  25-09-2007

  Validering

  Valideringsdelegationen har fått i uppdrag att initiera och leda en pilotverksamhet avseende validering av minst 500 till 1 000 personers utländska yrkeskompetens.

 • |Sverige
  25-09-2007

  Budgetpropositionen för 2008

  I budgeten föreslås en omfattande satsning på läsa, skriva och räkna omfattande 900 miljoner under mandatperioden. Satsningen ska stärka arbetet med elevernas basfärdigheter.

 • |Norge
  25-09-2007

  Hver 10. arbeidstaker har nedsatt hørsel

  Men en undersøkelse gjort ved Norges teknisk, naturvitenskapelige universitet (NTNU, ViLL), tyder på at hørselshemmede i varierende grad opplever støtte fra kolleger og ledelse.

 • |
  24-09-2007

  Effekter av vuxenvägledning

  The network has done a pre-study, consisting of a mapping of existing research on evidence based guidance, and a mapping of existing policy documents on adult guidance counselling.

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |in English
  24-09-2007

  Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

  The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.

 • |in English
  20-09-2007

  OECD: Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too

  More widespread university education means more prosperous economies and provides rich rewards in the labour market for those who graduate.

 • |in English
  20-09-2007

  OECD: Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too

  More widespread university education means more prosperous economies and provides rich rewards in the labour market for those who graduate.

 • |in English
  20-09-2007

  OECD: Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too

  More widespread university education means more prosperous economies and provides rich rewards in the labour market for those who graduate.

 • |Finland
  19-09-2007

  OECD: Education at a Glance

  OECD:n vertailuraportti: Nuorten suomalaisten koulutustaso lähestyy maailman kärkeä

 • |Sverige
  19-09-2007

  OECD: 90 % unga finländare studerar

  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD gav tisdagen den 18 september ut sin rapport Education at a Glance.

 • |
  14-09-2007

  Demos-Nyt 2007

  Demos-Nyt 2007

 • |
  14-09-2007

  Publikationer

  Publikationer

 • |
  14-09-2007

  Nätverk

  Nätverk

 • |
  14-09-2007

  Projekt

  Projekt

 • |in English
  14-09-2007

  Dear Reader,

  This issue of DialogWeb describes the work of distance learning networks from different perspectives. These networks serve two purposes: they act as a bridge over geographic distances and bring together people with shared – often very specific – areas of expertise.

 • |Finland
  14-09-2007

  Hyvä lukija

  Tässä DialogWebin numerossa käsitellään erilaisia etäopetuksen verkostoja ja niiden työtä. Verkostot muodostavat siltoja kaukana toisistaan asuvien ihmisten välille ja tuovat yhteen henkilöitä, joilla on yhteisiä – usein hyvin spesifisiä – kiinnostuksen kohteita.

 • IKT kompetens flexibelt lärande |Danmark
  12-09-2007

  Vi har informationsteknikken men vi mangler indeholdet!

  ”Informationsteknikken er god nok. Vi har et hurtigt landsdækkende IT netværk og opdateret udstyr på de fleste steder i landet. Det vi mangler er bare at finde ud af hvordan vi skal bruge det.”

 • distansutbildning IKT kompetens |Sverige
  12-09-2007

  Promise är ett aktivt nätverk

  Under termen distansnätverk kan man läsa in många olika sorters sammanslutningar.

 • distansutbildning folkbildning |Sverige
  12-09-2007

  Kära läsare

  I det här numret av DialogWeb speglar vi hur man från olika utgångspunkter arbetar i nätverk för distansutbildning. Det sker dels för att överbrygga geografiska avstånd dels för att hålla samman människor som har samma – ofta ganska specifika - intresseområden.

 • flexibelt lärande lika möjligheter |Norge
  10-09-2007

  Sinnemestringskurs

  Noen menn har ikke kontroll over sitt eget temperament. I en frustrerende situasjon er de eksponert for å miste fatningen. Og det kan gå helt over styr. Mange av disse trenger hjelp og det finnes få, men heldigvis noen tilbud. Sinnemestringskurs er et slik tilbud.

 • fängelseutbildning distansutbildning |Danmark
  10-09-2007

  Nordiske fængsler inspirerer hinanden

  De nordiske lande har vidt forskellige styrker, når det gælder undervisningstilbudene til indsatte i fængslerne. Derfor er det vigtigt, at vi deler erfaringer og tager ved lære af hinanden, mener Peer Bendtson, der er beskæftigelsesleder ved Statsfængslet Renbæk i Danmark.

 • distansutbildning flexibelt lärande |Sverige
  10-09-2007

  Utvecklingsarbete – en förutsättning för nätbaserat lärande

  För att utveckla nätbaserat lärande krävs både tekniska resurser och ett utvecklingsarbete. Det är inte självklart att lärare hinner sätta sig in i den mångfald av nya frågor detta kräver. På Åland står lärcentret Navigare för utvecklingen av tekniska resurser och tekniskt stöd medan projektet Flex-learn arbetat för att utveckla ett flexibelt system – Öppna gymnasieskolan – för vuxnas lärande.

 • glesbygd flexibelt lärande |Sverige
  10-09-2007

  Flexibelt lärande – hinder eller möjlighet?

  Medborgarinstitutet i Mariehamn firar i år 60 år. Liksom andra liknande institut i Finland startades verksamheten utifrån tanken om att skapa förutsättningar för folkbildning. Idén är fortfarande densamma men i och med utvecklingen inom IKT har man har försökt anpassa sig till de nya möjligheter som erbjuds. Det har visat sig att det inte är alldeles enkelt.

 • glesbygd folkbildning |Sverige
  05-09-2007

  Skärgårdskvinnor i öppet nätverk

  Kvinnor från Stockholms, Ålands, Åbolands och Estlands skärgårdar lär sig av varandra genom att träffas en gång om året.

 • |
  04-09-2007

  Sverige

  Sverige

 • |
  04-09-2007

  Europa

  Europa

 • |
  04-09-2007

  Island

  Island

 • |
  04-09-2007

  Norge

  Norge

 • |
  31-08-2007

  6/2007

  6/2007

 • |Finland
  31-08-2007

  Päiväkodista aikuiskoulutukseen

  Koulutus Norjassa

 • |Finland
  31-08-2007

  Kiinnostus ulkomaalaisille annettavaa islanninopetusta kohtaan nousussa

  Ulkomaalaisilla henkilöillä ja yrityksillä on kasvava kiinnostus islannin kielen oppimista kohtaan. Tämä käy ilmi Islannin opetusministeriön aiemmin tänä vuonna annetuista tiedoista, jotka perustuvat hakemuksiin ja tukipäätöksiin.

 • |Island
  31-08-2007

  Stýrihópi falið að undirbúa allsherjarumbætur á starfsmiðaðri fullorðinsfræðslu

  Finnska menntamálráðuneytið hefur sett á laggirnar stýrihóp til þess að undirbúa umbætur á starfsmiðaðri fullorðinsfræðslu. Vinnu

 • |Island
  31-08-2007

  Styrkja skal þverfaglegt samstarf um náms- og starfsráðgjöf fyrir unglinga

  Hluti unglinga á aldrinum 15 til 17 ára sem hvorki leggur stund á nám eða er í vinnu á ekki kost á neinni ráðgjafaþjónustu. Þetta hefur í för með sér aukna áhættu á að komast hvorki í áframhaldandi nám né vinnu t.d. að loknum grunnskóla. Velferðar- og menntakerfi virka ekki eins fyrir alla.

 • |Finland
  31-08-2007

  Johtoryhmä valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta

  Opetusministeriö on asettanut johtoryhmän valmistelemaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen toimeenpanoa.

 • |Finland
  31-08-2007

  Poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistettava nuorten ohjauksessa

  Osa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 15–17-vuotiaista nuorista jää vaille ohjausta, jolloin riski jäädä ilman jatko-opinto- tai työpaikkaa esim. peruskoulun jälkeen kasvaa. Nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuu ei näin toteudu tasapuolisesti.

 • |Finland
  31-08-2007

  Norjassa juhlitaan aikuisten oppimista

  Oppimisella kohti inkluusiota – kenelle ja miksi?

 • |Finland
  31-08-2007

  Luku- ja kirjoitustaito pohjoismaisessa työelämässä

  LENA (Lese og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv) on Nordplus voksenin rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on hankkia kokemuksia avuksi luku- ja kirjoituskurssien järjestämiseen yrityksissä.

 • |Finland
  31-08-2007

  Työpaikka puhelinvaihteessa jäi saamatta – pyörätuoli esteenä

  Olemme kaikki kuulleet ja lukeneet vastaavia tarinoita työnhakijoista, jotka jäävät ilman työpaikkaa, koska eivät sovi työelämän vaatimaan yhtenäiseen muottiin.

 • |Finland
  31-08-2007

  Uusi kansallinen NVL-koordinaattori

  Tanskan uutena NVL-koordinaattorina toimii 1.8.2007 alkaen Maria Marquard, joka on koulutukseltaan cand.pæd.pæd (vastaa

 • |Finland
  31-08-2007

  Kansallinen selvitys Tanskan elinikäisen oppimisen strategiasta ilmestynyt

  Tanskan opetusministeriön julkaisu ”Danmarks strategi for livslang læring” (Tanskan elinikäisen oppimisen strategia) esittelee hankkeita ja toimia, joilla pyritään turvaamaan maan kilpailukyky ja hyvinvointi globaalitaloudessa. Julkaisun sisältö pohjautuu hallituksen globalisaatiostrategiaan. Julkaisulla pyritään vastaamaan Euroopan neuvoston jäsenmailleen suuntaamaan kehotukseen esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia Lissabon-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • |Finland
  31-08-2007

  Aikuisten lukutaito-opetuksen portfolio

  Lukutaidon perusopetukseen kehitetty portfolio tukee opettajien työtä ja dokumentoi pedagogisesti opiskelijan edistymistä.

 • |Finland
  31-08-2007

  Lisäkoulutusta ruotsi vieraana kielenä -opettajille

  Ruotsi vieraana kielenä -opettajat voivat nyt hankkia lisäpätevyyttä etäopiskellen. Seitsemän eri yliopistoa ja korkeakoulua järjestää tänä

 • |Finland
  31-08-2007

  Opettajankoulutus uudistuu

  Ruotsin hallitus teettää selvityksen opettajankoulutuksen uudistamisesta. Entisen yliopistonkanslerin Sigbrit Franken tekemän selvityksen on määrä olla valmis 15. syyskuuta 2008.

 • |Island
  30-08-2007

  Nýr fulltrúi Dana í NVL

  Maria Marquard, kennslufræðingur og lektor í kennslufræði fullorðinna hóf störf sem danskur fulltrúi í NVL þann 1. ágúst s.l.

 • |Island
  30-08-2007

  Dönsk greinargerð: Stefna Dana í símenntun. „Menntun og sífelld færniþróun fyrir alla“ 2007

  Danska menntmálaráðuneytið kynnir í ritinu „Stefna Dana í símenntun“ hvaða áherslur á að leggja og á hvaða sviðum til þess að tryggja samkeppni og velferð í Danmörku í hnattvæddu hagkerfi. Skýrslan byggir á stefnu ríkisstjórnarinnar í alþjóðavæðingu og er svar við hvatningu Evrópuráðsins til aðildarlandanna til að lýsa þeim aðgerðum sem þjóðirnar ætla að grípa til svo þær nái markmiðum Lissabonáætlunarinnar; Menntun 2010.

 • |Island
  30-08-2007

  Námsstefna um fullorðinsfræðslu í Færeyjum.

  Í Norræna húsinu í Færeyjum þann 25. september næstkomandi verður sjónum beint að nauðsyn þess að fjölga námstækifærum fullorðinna með litla eða enga grunnmenntun.

 • |Island
  30-08-2007

  Lestrarkennsla fyrir fullorðna

  Lestrarfærnimappan (Alfaportföljen) inniheldur bæði stuðningsefni fyrir þá sem kenna fullorðnum lestur sem og kennslufræðileg skráning á vinnu þátttakendanna.

 • |Island
  30-08-2007

  Færniþróun fyrir sfi-kennara.

  (sfi = svenska för invandrare, sænska fyrir útlendinga)
  Í haust verður hrint í framkvæmd nýrri áherslu um einingabæra færniþróun fyrir

 • |Island
  30-08-2007

  Endurskoða kennaramenntun

  Í byrjun júní skipaði sænska ríkisstjórnin nefnd sem gera á tillögur um úrbætur á kennaramenntun. Lars Leijonborg, menntamálaráðherra, hefur falið fyrrverandi yfirmann háskólasviðsins, Sigbrit Franke að leiða vinnu nefndarinnar sem á að vera lokið 15. september 2008.

 • |Island
  30-08-2007

  Haldið upp á fullorðinsfræðslu í Noregi

  Nám sem aðgangur fyrir hvern og til hvers?

 • |Island
  30-08-2007

  Lestrar- og ritunarfærni fyrir atvinnulífið á Norðurlöndunum

  LENA – Lestrar- og ritunarfærni fyrir atvinnulífið á Norðurlöndunum er lítið verkefni sem er fjármagnað af Nordplus voksen áætluninni.

 • |Island
  30-08-2007

  Fékk ekki vinnu á skiptiborðinu – hjólastóllinn kom í veg fyrir það

  Álíka sögur um vinnufúst fólk, sem hefur ekki fengið störf við hæfi vegna þess að það uppfyllir ekki ströngustu kröfur atvinnulífsins, höfum við bæði lesið og heyrt.

 • |Island
  30-08-2007

  Frá leikskóla til fullorðinsfræðslu

  Menntun í Noregi

 • |Norden
  30-08-2007

  Vuxenpedagogik

  NVL’s arbejde med voksenpædagog har til formål at fremme kvalitet i det voksenpædagogiske område gennem fokus på konkrete behov, innovation og nytænkning bl.a. indenfor områderne kompetenceudvikling af voksenlærere, udvikling af strukturer for efter- og videreuddannelse og tværsektorielle samarbejder.