Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • |Sverige
  28-10-2015

  ”Det är bara de skickliga lärarna som tycker de behöver lära mer” – sett och hört på SETT Syd

  Elisabet Norin rapporterar från SETT SYD (#settsyd) i Malmö under två dagar. Det är bara de skickliga lärarna som tycker de behöver lära mer, säger Joachim Tornström och stärker oss alla. Vi vill veta mer, vi vill ständigt pröva och förbättra våra metoder. Elevernas liv blir bättre om vi gör ett bättre liv för dem. [ läs mer... ]

 • integration yderområder |Norden
  26-10-2015

  Entreprenöriella mindsets på Bornholm

  Frågor om utbildning och entreprenörsanda diskuterades med syfte att få nyanlända flyktingar stanna på ön och skapa ömsesidigt givande möten mellan nyanlända och invånare på Bornholm.

 • |Sverige
  23-10-2015

  re:published – ”Flexibelt stöd”

  re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr. Här återpublicerar re:flex delar av det fjärde kapitlet, "Flexiblt stöd", från handboken NU DU, skriven av Kiki Bodin och Kenneth Hermansson.

  Flera kursledare som prövat blandade NUDU-former berättar hur de tydligt ser att deltagare som haft svårt att göra sig gällande i klassrummet vågar mer och tar för sig på ett annat sätt i de nätbaserade studierna. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  22-10-2015

  #Fbpod20: Vilket folk bildas egentligen?

  Vi talar ofta om folkbildningens bredd i stora ord, om en rörelse där alla får plats och där olikheterna möts. Men vem är folk egentligen? Och finns det en spänning mellan folk och bildning? Sonja Schwarzenberger har nyligen släppt boken ”En röd stuga med en halvmåne på gaveln”, där hon intervjuat sex personer inom kulturvärlden, folkbildningen [...]

 • |
  22-10-2015

  Validering lönar sig - dialog kring regional och kommunal samverkan i Dalarna


 • |
  22-10-2015

  Aktuel Vejledningsforskning: Inspiration & Indsigt


 • Alastair sier selv han er nysgjerrig. Nysgjerrigheten gjelder også byer og steder han besøker. Her tar han seg en spasertur i Slottsparken i Oslo.
  distansutbildning |Norden
  21-10-2015

  Alastair Creelman – spesialisten på e-læring og samarbeid på nett

  Alastair Creelman er skotten som gjorde svenske av seg, giftet seg finsk og reiser nå Norden rundt med kunnskap og entusiasme om mulighetene som netteknologien byr på.

 • distansutbildning |Norge
  21-10-2015

  Realisere viktig utdanningspolitikk

  - Det er riktig og viktig å støtte Fleksibel utdanning Norge. Utdannings-Norge trenger FuN, og vi er med på å realisere viktig utdanningspolitikk, sa styreleder Kristin Dahl på statsbudsjetthøringen i Stortinget tirsdag. – FuN representerer bredden av offentlig og private tilbydere på alle utdanningsnivåer. Det gir bl.a. mulighet for kompetansebygging og erfaringsdeling på tvers av […]

 • vägledning kompetensutveckling |Norden
  20-10-2015

  Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

  Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

 • |Sverige
  20-10-2015

  Tillbakablick 2014-15

  Ju mer material man producerar desto lättare är det att det försvinner i mängden. Av den anledningen kommer här en tillbakablick tänkt att sortera upp och påminna om en del av det vi gjort under det senaste året. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  16-10-2015

  Avslutande reflektioner – framtidens läromedel

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här sammanfattar han sina intryck från konferensen. Jag noterar [ ... ], inte minst utifrån min egen presentation på konferensen, att skolsverige i hög grad uppskattar kritiska tankar kring IT. Smekmånaden tycks nu vara över. Jag håller med Per Kornhall, det är inte en fråga om huruvida IT skall användas, utan en fråga om hur det skall ske. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  16-10-2015

  Ett stöd för att alla skall lyckas i praktiken

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från en föreläsning av Michael Rystad om kvalitet och kvalitetsutveckling i skolan. Ett skäl till det är en väl genomtänkt strategi att arbete med skolutvecklingen på ett så transparent som möjligt. Det visar sig att transparensen också är inspirerande för andra, vilket är en bonus. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  16-10-2015

  ”Digitala läromedel – när, hur och varför”

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från en föreläsning av Per Kornhall. "DIgitala läromedel - när, hur och varför". Det är uppfriskande med en föreläsare med ett kritiskt öga som inte tar för givet att eleverna kan hantera digitala verktyg per automatik eller att det finns en digital generation i just den bemärkelsen. Det innebär i sin tur att skolorna måste lägga resurser på att se till att rätt digitala verktyg används på rätt sätt, och att det inte är något skolor kan lämnat åt sidan.. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  15-10-2015

  Alla kan skriva – ny digital pedagogik & skrivverktyg

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från ett seminarium om projektet "Alla kan skriva". Gruppen presenterar för oss ett digitalt verktyg som är plattformsoberoende som bygger på att en elev får ett antal mallar för olika typer av texter att skriva. Den grundläggande iden och målen med projektet är att öka elevernas motivation, få svaga elever att skriva längre texter och att få fler godkända elever genom momenten. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  15-10-2015

  Digitalisering som lyfter skolan

  Håkan Fleischer skriver för re:flex direkt från konferensen Framtidens läromedel. Här rapporterar han från ett seminarium om IT i skolan. För det första visar hon hur IT kan användas för att skapa mer motivation hos eleverna. Det kan ske genom att eleven får möjlighet att styra över sin tid, uppgift, team och verktyg att arbeta med. Det kan också ske genom att lärandet kretsar kring något som är på riktigt. Att publicera för en verklig publik är motiverande, menar Helena Kvarnsell. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  12-10-2015

  Folkbildningen gör skillnad

  Folkbildningen, särskilt studieförbunden, står inför ett avgörande läge inför Folkbildningsrådets arbete att ta fram ett nytt regelverk för statsbidragen från 2017.

 • |Sverige
  12-10-2015

  Flexibel Bibel

  På Hjälmareds folkhögskola har man distanskursen "Flexibel Bibel". Se en film där du kan lära dig mer om den och om arbetet med digital utveckling på Hjälmareds folkhögskola.

  [ Till filmen... ]

 • Rosario Ali samordnade utbildningsprojektet Romané Bučá.
  högre utbildning |Sverige
  12-10-2015

  Rosario arbetar för romers utbildning

  I Sverige bor över 50 000 romer. Av dessa har bara runt 30 personer högre utbildning och många har svårt att få arbete.

 • |Norden
  11-10-2015

  Motivation to Grow, projektseminarium

  30 sep – 2 okt hölls det andra seminariet i FNVs projekt Motivation to grow Projektet har som främsta mål är att bygga upp ett tematiskt nätverk mellan vuxna studieorganisationer i de nordiska och baltiska länderna . Huvudtemat är ung – drop outs , och hur man kan motivera och ta med denna grupp i … Fortsätt läsa Motivation to Grow, projektseminarium

 • |Sverige
  08-10-2015

  Skynda, skynda! Internetdagar! Fribiljetter!

  Se hit! Erbjudande till studerande om fribiljetter till Internetdagarna! [ läs mer ]

 • distansutbildning |Norge
  07-10-2015

  Statsbudsjett 2016 – hvor er innovasjonspotten?

  2016-budsjettet som ble offentliggjort i dag, er gode nyheter isolert sett for Fleksibel utdanning Norge og for mange andre. Men om vi ser på helheten for fleksibel utdanning i Norge, savner vi en satsing på innovasjon – og utvikling av litt mer utradisjonell utdanning som når fram til de som trenger det. Kompetansebehovene er store, […]

 • Lena Broo
  fängelseutbildning |Sverige
  07-10-2015

  Gymnasiestudier prioriteras på Sveriges fängelser

  Trots att det generellt är svårt för dömda brottslingar att komma in i ett vanligt liv efter avtjänat straff, ger Lena Broo, chef för sektionen för vuxenutbildning på Kriminalvården, en försiktigt positiv bild av utbildningsvärlden: Den allmänna förståelsen för diagnoser och studiesvårigheter ökar och det är inte alla arbetsgivare som automatiskt avvisar brottsdömda.

 • flexibelt lärande |Sverige
  07-10-2015

  Datorstödd undervisning främjar tillgänglighet till högre utbildning

  Det går att höja kvaliteten på utbildning genom att förena ny teknik och pedagogiska idéer med användning av öppna digitala lärresurser.

 • utbildningspolitik |Norden
  05-10-2015

  Nytt samarbetsprogram

  Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) har besluttet et nytt samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning», gjelder fra 2015.

 • |Sverige
  05-10-2015

  Beslöjad

  Hur gör man? En viktig del av utbildningen i våra språkkurser är uttal. Dessutom är det en folkhögskola så vi värnar samtalet och diskussionen. Vår kunskapssyn bygger på ett kollektivt lärande där vi ger och tar av varandras kunskaper och där varje deltagare är en resursbank. Det är viktigt att vi kan se varandra. Hur skulle det här funka när hon inte vill visa sitt ansikte? Men nu har vi en ansökan på vårt bord. Andra vuxenutbildare i staden har nekat henne plats, där bland annat något om säkerhet vid prov tydligen kunde vara avgörande [ läs mer... ]

 • – Redan på häktet fattade de att jag var helt fel placerad. Under fängelsetiden fick jag gå till biblioteket och använda deras dator och hjälpa till och bygga en databas, och en lärare kom till mig en gång i veckan, berättar Peter som studerade när han satt i fängelse. Bilden har inget samband med personerna i texten.
  fängelseutbildning |Sverige
  02-10-2015

  -Du har världens chans att göra livsförändringar i fängelset

  Ungefär 50 procent av internerna på Sveriges fängelser har endast grundskoleutbildning, eller ingen fullföljd utbildning alls. Det här är berättelsen om Peter som läste in flera gymnasieämnen under den tid han satt inlåst och som i dag lever ett bra liv med jobb och familj.

 • |Sverige
  02-10-2015

  Delartips för dig som arrangerar eMedborgarvecka 5-11 oktober – kom till Twitterchatt #folkflex den 7 okt kl 20-22

  Snart börjar eMedborgarveckan 2015! eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka med e-tjänster i fokus. I år pågår den under tiden 5-11 oktober över hela vårt land. [ läs mer... ]

 • |Danmark
  01-10-2015

  Er højskolernes frirum under pres?

  Højskolerne er blandt de få tilbageværende bastioner for den brede dannelse i det konkurrenceprægede samfund.

 • |Norden
  30-09-2015

  Finska OK ny medlemsorganisation i FNV

  FNV välkomnar varmt det finska Studieförbundet OK, OK-opintokeskus/OpintotoiminnanKeskusliitto  (www.ok-opintokeskus.fi ) som ny medlem. Ok är det största studieförbundet i Finland och har en bred verksamhet med många medlemsorganisationer. OK var ett av de finska studieförbund som var med och bildade Förbundet Nordisk Vuxenupplysning 1970, men lämnade förbundet för ett antal år sedan. Vi gläder oss … Fortsätt läsa Finska OK ny medlemsorganisation i FNV

 • flexibelt lärande |Sverige
  30-09-2015

  Att fiska på svenska

  Kan man lära sig svenska genom att fiska?

 • |Sverige
  29-09-2015

  Geek Girl Meetup & Big Sister om säkerhet och integritet på nätet

  Geek Girl Meetup Ideella Förening startades 2008 av ett gäng tjejer som var less på mansdominansen inom IT-, spel-, och startupbrancherna. Genom Geek Girl Meetup (GGM) beslöts att bygga ett nätverk av kvinnliga förebilder, inspiratörer och kontakter. [ läs mer... ]

 • |Finland
  28-09-2015

  Livslånga samtal

  Nu börjar Livlinan - ett samtal i poddcast-form.

 • |Sverige
  28-09-2015

  FP föreslår ny yrkesskola för flyktingar

  Folkpartiet föreslår en ny yrkesutbildning för vuxna utan gymnasiekompetens: yrkesskolan – en form av yrkesinriktad komvux, skriver Svenska Dagbladet

 • |Norden
  26-09-2015

  FNV:s årsmöte och ledarforum 17-19 september i Köpenhamn

  Skriftlig rapport årsmötet med FNV2015Den 17-19 september genomfördes FNV:s årliga ledarforum och årsmöte i Köpenhamn. FNV s ordförande Beatrice Östman inleder konferensen och talar om att ”vi är lyckligt lottade att bo och verka i Norden samt att vi måste öppna våra hjärtan och hjälpa våra medmänniskor i nöd. Bättre inledning kunde det inte vara. … Fortsätt läsa FNV:s årsmöte och ledarforum 17-19 september i Köpenhamn

 • hållbar utveckling |island
  25-09-2015

  Nu antas den nya agendan för global hållbar utveckling

  Efter flera år av konsultationer med civila samhället och intensiva förhandlingar mellan stater har FN:s medlemmar enats om den slutgiltiga texten för Agenda 2030 – ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

 • |Sverige
  25-09-2015

  ”Televisionsfördröjningskommittén” – som förr men ändå inte

  Mathias Anbäcken har läst en 60 år gammal text om televisionens införande i Sverige. När Sverige väl fick TV kunde staten kontrollera sändningarna. En kanal med styrt programutbud och begränsade sändningstider. Så är det inte med internet direkt. Där är det många avsändare som inte alltid är tydliga med vilka de är och vilken agenda de har. Det är ett nästan helt fritt ”programutbud” och nätet är alltid tillgängligt oavsett om du är hemma, på jobbet, på bussen eller i tvättstugan. [ läs mer... ]

 • |Sverige
  24-09-2015

  Att växa in i samhället

  I veckan som gick anordnade Studieförbundet Vuxenskolan ett möte om integration vid Kroppefjälls asylboende i Dals Rostock.

 • Hanus Toftheyggj i hjemlige omgivelser. Hanus har studeret jura som fjernstudier på Fjarlestrardepilin i Vágur.
  flexibelt lärande |Norden
  24-09-2015

  Ø-samfund og uddannelsesdrømme

  I dag er der talrige muligheder for at uddanne sig via fjernstudier, en uddannelsesform, der rummer utallige muligheder, og især er gavnlig for folk, der er bosat i udkantsområder.

 • distansutbildning |Norge
  24-09-2015

  De skoleflinkes utvalg

  Tilsvar i Aftenposten Av Torhild Slåtto. De dyktigste elevene må få større utfordringer på skolen. Regjeringen vil sette i gang et utvalg som skal komme med konkrete tiltak for å gi de såkalte «høyt presterende» elevene mer tilpasset opplæring, altså mer krevende utfordringer enn det gjennomsnittseleven får. «Vi har veldig mye fokus på de lavt […]

 • |
  24-09-2015

  Mimers forskarkonferens 2015

  3-4 November 2015

 • |Sverige
  23-09-2015

  Musik på distans

  Tidigare i år skrev re:flex om Sommenbygdens folkhögskolas kurs musik på distans. Tyckte ni det var intressant att läsa kan ni lära er mer och låta er inspireras också av denna film om kursen.

  [ Till filmen... ]

 • |Norden
  23-09-2015

  Nordisk idékonferens om nyanlända

  Den akutte flygtningesituation kalder på den frie folkeoplysning/folkbildnings insatser i hele Norden.

 • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2015

  Ett nytt kunskapslyft för Sverige

  I måndags presenterade regeringen en budget med stora investeringar i det som kallas kunskapslyftet.

 • vägledning |Sverige
  22-09-2015

  Förändringar inom vägledningen

  Hemkommunen kommer att ansvara för den individuella studieplanen när sfi och komvux blir ett.

 • |
  21-09-2015

  Nordiskas idékonferens


 • |in English
  18-09-2015

  Seedling of an Elm

  ELMAfter the gods Odin, Vili and Vé had created Earth, they roamed its realms, admiring their handiwork. On a  sea shore they came upon two fallen trees - an ash and an elm. The gods imbued these trees with life and a thirst for knowledge, and so the first man and woman came into being. Out of the ash came a man, whereas woman came from the elm. LLinE+InfoNet=Elm   
  New beginnings, thirst for knowledge, growth. The themes in the Norse-Germanic creation myth * retold above seem very fitting for this particular moment in the history of LLinE.
  At the end of this month LLinE will be replaced by a new media as a result of our merger with the European correspondent network and media InfoNet. This new media is called Elm, the European Lifelong Learning Magazine.

 • |Sverige
  18-09-2015

  Datorn i skolan, del 3: Frihetens ideologi har ett pris

  Tredje och sista delen i vår gästskribent Håkan Fleischers miniserie om datorn i skolan.

  Av just det här skälet behövs läraren mer än någonsin i elevens datorarbete. Läraren behöver finnas med och hjälpa eleverna att välja ut och förstå vad som är viktiga aspekter av ämnet som står i fokus.

  [ läs mer... ]

 • |Norden
  17-09-2015

  Årsmötet med FNV

  Just nu, den 18-19 september håller FNV sitt medlemsmöte i Köpenhamn. Då utdelas också FNV:s Nordiska Folkbildningspris. Under två dagar i anslutning till årsmötet genomförs även Nordiskt Ledarforum kring ett aktuellt tema. Mer om allt detta senare.

 • |Sverige
  14-09-2015

  re:published – Vi lär där vi lever

  re:published är en satsning från re:flex där vi återpublicerar material från förr. 2004 släpptes "Vi lär där vi lever – Informella arenan som stöd och ”lärobok” i flexibla studieformer”", skriven av Lars-Erik Axelsson. Den skriften handlar om hur man kan dra nytta av distanskursdeltagares närmiljöer. Fortfarande aktuellt, och därför re:publicerar vi nu en del av skriften som handlar om stöttning i distansdeltagarnas närmiljöer. [ läs mer... ]

 • |in English
  14-09-2015

  Parents, Children and Educators Learn about Education

  The event Ser EducAção [Being Education] took place on the 4th, 5th and 6th of September in the small village of Soajo, Gerês, inland and to the North of Portugal. The participants were young parents and their children, and young - and not so young - educators with an interest in alternative education.                              
  The aims of the encounter were to reflect about how to be, educate and act in education in order to provide for - or be part of - meaningful learning. Some of the intentions in the brochure of the event were to promote comprehensive, participatory and sustainable education; to strengthen networks among parents, educators, children, projects, residents, community services and institutions in Northern Portugal; to contribute towards the creation of a learning community in Soajo; to enhance village customs and its local development.

 • distansutbildning |Norge
  10-09-2015

  Nytt digitalt læringsmiljø

  Et nytt digitalt læringsmiljø er på gang. Les mer på medlemssidene:

 • distansutbildning |Norge
  10-09-2015

  Digitalt læringsmiljø

  Av: Geir Sand Nilsen, Kristian Collin Berge og Kari Olstad Den 28. april skrev vi om BI og Edtech Foundry som hadde startet prosessen med å lage et helt nytt læringsmiljø utenfor LMS-ets lukkede verden: Et besøk i læringslaboratoriet. Nå er første funksjoner gjort tilgjengelig for studenter og lærere på utvalgte kurs, data om bruk […]

 • |Sverige
  08-09-2015

  Sällan har skillnaden varit så stor för så många – syntolkning på bio i din ficka

  Tidigare fick synskadade pricka in enstaka visningstillfällen. Så är det inte längre. Syntolkade filmer kan nu ses på alla visningar på alla biografer i hela landet. En liten symbol avslöjar att filmen är syntolkad. Det handlar om ett 50-tal filmer per år. För att det ska fungera installerar du en app i din mobil. När appen aktiveras synkar den med filmens ljudspår och spelar upp syntolkningen som du då kan lyssna till i dina egna hörlurar.

  [ läs mer... ]

 • mångkulturell |Norden
  08-09-2015

  NVL10- Nätverksbyggaren

  Vad har NVL gjort för vuxnas lärande i Norden?

 • |Norden
  07-09-2015

  Kymmenen vuotta verkostoitumista aikuisten oppimisen puolesta

  Vuonna 2005 Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL aloitti toimintansa ja uusi aikakausi elinikäisen oppimisen tiimoilta alkoi Pohjoismaissa.

 • |Finland
  07-09-2015

  Höj ambitionerna i finska högskolor, uppmanar minister

  Ett av de centrala budskapen i finska regeringsprogrammet är att resurserna inom vetenskap och forskning bör utnyttjas mer effektivt.

 • Anni Karttunen
  internationalisation |Finland
  07-09-2015

  NVL10- What happens in validation?

  What has NVL done for validation in the Nordic countries?

 • Hans Mikkelsen.
  forskning |Danmark
  06-09-2015

  NVL10- Vad händer med vuxenpedagogiken och innovationen?

  Vad har NVL betytt för vuxenpedagogiken och innovationen i Norden?

 • läs- och skrivkunnighet |Norge
  05-09-2015

  NVL10- Hur går det med vuxnas läs- och skrivfärdigheter?

  Vad har NVL betytt för vuxnas läs- och skrivfärdigheter i Norden?

 • |Sverige
  04-09-2015

  Validering väg till jobb

  Validering kan avhjälpa arbetslösheten.

 • flexibelt lärande |Norge
  04-09-2015

  NVL10- Hur går det med det flexibla lärandet?

  Vad har NVL betytt för det flexibla lärandet i Norden?

 • distansutbildning |Norge
  03-09-2015

  Webinar som læringsarena

  Webinar er en møteform som gir rike muligheter for samarbeid og læring over landegrensene. Deltakerne møtes ved datamaskinen – og etter hvert også via smarttelefonen. Webinar er et ny-ord, laget av web og seminar. Teknologien åpner for mulighetene, men det må menneskelig innsats til for at webinaret skal fungere som en interessant læringsarena. Av Torhild […]

 • kompetensutveckling |Island
  03-09-2015

  NVL10- Hur går det med kompetenserna i arbetslivet?

  Vad betyder NVL för kompetensen inom arbetslivet i Norden?

 • |Sverige
  03-09-2015

  Workspace höstterminen 2015

  FSO bjuder i höst in till två Workspaces. Här hittar du en film från ett tidigare Workspace och också inbjudan och information. [ läs mer... ]

 • John Dalsgar∂.
  baskunskaper validering |Færöerne
  02-09-2015

  NVL10- Hur går det med valideringen?

  Vad betyder NVL för valideringen i Norden?

 • |Norden
  01-09-2015

  10 år av nätverkande

  2005 startade Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande sin verksamhet och en ny era inom det nordiska samarbetet kring livslångt lärande inleddes.

 • validering kompetensutveckling |Norden
  01-09-2015

  Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering

  Kartläggning av kompetenser och kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

 • validering kompetensutveckling |Norden
  01-09-2015

  Nordic competence profiles for validation staff

  Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

 • |
  01-09-2015

  Vejlederkonference på Færøerne den 28. september

  Mandag den 28. september 2015 afholdes en vejlederkonference i Nordens Hus i Torshavn , hvor hovedemnerne er karrierevejledning, karrierekompetence og vejlederens rolle i valideringsprocesser.

 • |Danmark
  01-09-2015

  Hyvin työllistäville koulutusaloille otettiin enemmän opiskelijoita vuonna 2015

  Korkea-asteen koulutuksiin pyrki Tanskassa tänä vuonna yhteensä 93 924 hakijaa.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Datorn i skolan, del 2: Rätt använda kan datorer stimulera reflektion

  Följ vår gästskribent Håkan Fleischers miniserie, specialskriven för Nättidningen re:flex! Den handlar om hans specialområden: datorn i skolan och digital bildning. Idag publicerar vi del 2 av 3. Ett sätt att träna reflektionen med hjälp av datorn är att ta vara på all den motstridiga information som finns på nätet. Det är exempelvis en bra idé att låta elever ta del av flera olika källor som diskuterar samma sak och träna sig i att kritiskt granska innehållet. [ läs mer... ]

 • |
  01-09-2015

  Continuity and Discontinuity in Learning Careers: Potentials for a Learning Space in a Changing Worl

  ESREA conference 2015: Continuity and Discontinuity in Learning Careers, 25-27.11. Seville, Spain

 • Suzanne Five.
  fängelseutbildning |Norge
  01-09-2015

  NVL10- Vad händer i fängelserna?

  Vad betyder NVL för fängelseundervisningen i Norden?

 • |Sverige
  21-08-2015

  Med-Assess measures abilities of job-seekers

  EAEA GRUNDTVIG AWARD 2015. The Med-Assess project focused on the measurement of the job knowledge and general mental abilities of job applicants and employees in the medical field, in particular nurses and formal caregivers.

 • Aida Hadžialić.
  kompetensutveckling |Sverige
  20-08-2015

  Kunskapslyftet ger fler jobb och framtidstro

  Sverige har länge setts som en kunskapsnation, ett land som står för innovationer, nytänkande och högt kvalificerad arbetskraft.

 • forskning |Danmark
  19-08-2015

  Lederkurser till lærare giver god mening

  Det er op til de enkelte skoler og kommuner, om der er brug for kurser til lærere. Studie viser stor effekt.

 • højere uddannelse |Danmark
  19-08-2015

  God kompetenceudvikling er kompetenceudvikling, der bliver anvendt

  Hvordan kan man skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv?

 • lika möjligheter |Sverige
  19-08-2015

  Nio av tio får jobb

  Nio av tio studenter på Yrkeshögskolan var sysselsatta ett år efter avslutad examen.

 • |island
  18-08-2015

  CONFINTEA Scholarships - April 2015

  Mr Peter Björkman (Botkyrka Library, Sweden) During his stay at UIL, Mr Peter Björkman drafted a...

 • distansutbildning |Norge
  14-08-2015

  Nye metoder for studentveiledning

  Valg av studier er et av de mest betydningsfulle valgene man tar i livet, ikke bare ved inngangen til yrkeslivet, men også for å finne sin rette hylle gjennom videreutdanning i voksen alder. Studier er en betydelig investering, både økonomisk og i tid og innsats. Det er viktig at valg av studie plasserer «rett person […]

 • |Sverige
  12-08-2015

  5 – 11 oktober – delaktig och med rätten på sin sida

  Reflexredaktionen hälsar alla pedagoger, ledare, utbildningsansvariga och andra verksamma, varmt välkomna tillbaka till arbetet! Hoppas er sommar varit avkopplande, vare sig den varit intensiv eller stillsam, småländskt insjöaktig, norrbottniskt het och ljus eller sandig som i Halland! Nu är det dags att samlas och plocka upp trådar och börja detaljplanera inför det nya läsåret. Därför vill vi påminna om några viktiga datum [ läs mer... ]

 • distansutbildning |Norge
  11-08-2015

  Dropouts fullfører når de får studere i takt med egen døgnrytme

  På oppdrag fra myndighetene har finnene et tilbud for videregående elever på nett, hvor de fleste fullfører. Ikke minst takket være storsatsing på individuell oppfølging. I Norge innføres strengere krav til tilstedeværelse i klasserommet. Må også Norge tenke nytt? Fleksibel utdanning Norge tar debatten på Arendsalsuka. Se arrangement på Arendalsuka Norge har et drop-out-problem, en […]

 • bæredygtig udvikling |island
  10-08-2015

  Det här är FN:s nya hållbara utvecklingsmål

  Nu är de här, FNs nya hållbara utvecklingsmål.

 • hållbar utveckling |island
  10-08-2015

  Verden har brug for alternative løsninger

  Vi behöver nye initiativer og politikker, som inden for maksimalt femten år kan løse en række af klodens største og mest presserende problemer.

 • Veli-Matti Lamppu
  efter- og videreudddannelse |Finland
  10-08-2015

  Suomen Yrittäjät: Ammatillinen koulutus uudistuu merkittävästi

  Tällä viikolla noin 150 000 opiskelijaa aloittaa ammatillisen peruskoulutuksen uudistunein tavoittein ja säädöksin.

 • distansutbildning |Norge
  07-08-2015

  New blog post from our director on EPALE

  Torhild Slåtto writes about quality in online education on the EPALE platform. She blogs about the importance of alignment between learning outcomes, learning activities av forms of assessment. She also reminds us how education from the earliest stage was based on dialogue, and that technology can help us bring back that dialogue between teacher and […]

 • |island
  04-08-2015

  The new UNESCO Recommendation on Adult Learning and Education (ALE): how much impact will it have?

  Members of the Network on Between Global and Local: Adult Learning and Development ‒ one of the...

 • |island
  03-08-2015

  Updating the training of educators in Mali

  UNESCO is working with the Government of Mali to reinforce the country’s capacities in the training...

 • yderområder |Danmark
  03-08-2015

  Læring medlem uddannelse og næringsliv

  Ö-konferens 2015 på Bornholm

 • |island
  28-07-2015

  Adult learning for sustainable development: taking stock of achievements since 2009

  ‘Living and learning for a viable future – the power of adult learning’ was the motto of UNESCO’s...

 • |in English
  24-07-2015

  A new European perspective with GUTS: Generations Using Training for Social inclusion in 2020

  GUTSTo date, 20% of the European older population are considered at-risk-of-poverty or social exclusion. In this context the European Commission underlines the necessity of investing time, effort and resources to lift at least 20 million people out of the risk of poverty and social exclusion by 2020. Specific population subgroups are particularly vulnerable.

 • |in English
  15-07-2015

  International conference "Cultures of programme planning in adult education: policies, autonomy, and innovation"

  Programmes presenting the event and service offering of institutions for adult and continuing education. They provide an overview of the events, courses and projects that are taking place in a given period (annual, half-yearly, quarterly programmes). Programmes inform and promote and are intended to generate demand as well as to respond to it. They are intended to appeal to potential participants. Programmes are a means of communication, a marketing tool and a decision aid. The decision to participate is the result of a balance between the offer of the educational institution and the individual needs, interests and expectations regarding benefits.

 • |in English
  09-07-2015

  Bibliodrama for Europe. Playfully discover and try out biblical texts

  Bibliodrama is a form of cultural education with biblical texts. At the same time, Bibliodrama can be assigned to the area of ​​religious education beyond the usual course formats.

 • |in English
  05-07-2015

  Martin Buber: a mentor for Jewish adult education

  Marin Buber holds lecture in BerlinFifty years ago, on 15 June 1965, came the death of the religious philosopher Martin Buber, who worked not only as an academic and publicist but also in adult education. According to Karl-Josef Kuschel, who has just brought out a book on Buber (1), he “was the first to become very, very committed to Jewish adult education”, as Kuschel explained in a radio interview (on Deutschlandfunk) on his new publication.

 • distansutbildning |Norge
  03-07-2015

  Bli med FuN på Arendalsuka

  Er du medlem i FuN? Klikk her for medlemsfordeler til arrangementet En analog debatt om en digital fremtid! Arendalsuka er stedet der saker og ting settes på den politiske agenda, og FuN er med. Mandag 17. august gleder vi hjerner og ganer med både en utfordrende digital suppe og en deilig analog fiskesuppe på Mør Biffhus Nedre […]

 • distansutbildning |Norge
  03-07-2015

  FuNs medlemsarrangementer på Arendalsuka (16.-17. august)

  FuN er alltid ute etter å gjøre noe ekstra for sine medlemmer. Det er derfor mulig å få reservert plass på politiker-suppe-arrangementet ved å sende en e-post til kjendlie@fleksibelutdanning.no. Lokalene våre i Mør Biffhus tar bare 50 personer, derfor ber vi deg melde tilbake også hvis du finner ut at du likevel ikke kan komme. […]