Author: Nordisk Netværk Voksnes Læring • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - En lektion i læringens kerne

  Med snurrige og illustrative eksempler demonstrerede professor Ference Marton på en time sin pointe: At variation og genkendelse er kernen i læringens væsen

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Ressourcer gemt i netværksdannelser

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Alle famler efter svaret på globaliseringen

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Folkeoplysning – en motor for udvikling

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Store spring kræver nye netværk

  Af Karen Brygmann

 • Foto: Pexels
  forskning |
  25-05-2007

  Når forskerne tager ordet - Sverige 2007

  Fra selve læringens kerne over globaliseringens udfordringer til folkeoplysningen som en motor for udvikling af det formelle uddannelsessystem. Det var blot enkelte af indfaldsvinklerne, da mere end 100 forskere fra fire forskellige verdensdele for nylig mødtes til den anden nordiske konference om voksenuddannelse.

 • |Sverige
  23-05-2007

  1000 vägar till kunskap

  Kampanj för vuxnas lärande under vecka 40, dvs 1 – 7 oktober i Sverige.

 • |in English
  22-05-2007

  Lifelong Learning Week in Latvia October 15 - 21, 2007

  More information: Latvian Adult Education Association, Ingrida Mikisko, ingrida(ät)laea.lv

 • vägledning |
  22-05-2007

  Konstruktivisme i med- og modlys: seminar om vejledningens metoder og praksis - seminarium 2006

  Hvad kommer efter konstruktivismen? Post-konstruktivisme? Seminaret kastede et kritisk blik på konstruktivisme - som i dag er en udbredt vejledningspraksis i Danmark og de øvrige nordiske lande.

 • |Norge
  21-05-2007

  Læringsdagene for voksne 2007

  Læringsdagene for voksne 2007 er i uke 36, 1.-9. september. Kommunevalget er 10. september. I år har vi derfor en gylden anledning til å synliggjøre voksnes læring overfor politikerne og ikke minst hva den betyr for demokrati og engasjement.

 • |in English
  21-05-2007

  Adult Learners’ Week 2007 in Lithuania “Opening doors into family learning”

  This will be the eighth annual event of this kind, and will take place November 19 - 25, 2007

 • |Danmark
  18-05-2007

  Konferance om validering av realkompetanse

  Hotel Nordica Reykjavik 4. mai 2007

 • |
  18-05-2007

  6/2007 NVL Uutisia

  6/2007 NVL Uutisia

 • |
  18-05-2007

  6/2007 NVL Frettir

  6/2007 NVL Frettir

 • |Norden
  18-05-2007

  Medlemmar af forskningsnetværket

  Netværkets medlemmer ...

 • |Norden
  18-05-2007

  Nordiske netværk for forskning i voksnes læring

  Der foregår en omfattende forskning indenfor feltet voksnes læring i uddannelse og arbejdsliv i de nordiske lande.

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |
  15-05-2007

  8/2007: Basic Skills

  8/2007: Basic Skills

 • vuxenutbildning demokrati |
  15-05-2007

  7/2007: Kvalitet

  7/2007: Kvalitet

 • vuxenutbildning flexibelt lärande |
  15-05-2007

  6/2007: Konkurrenskraft

  6/2007: Konkurrenskraft

 • flexibelt lärande fängelseutbildning |
  15-05-2007

  5/2007: Distansnätverk

  5/2007: Distansnätverk

 • |Danmark
  14-05-2007

  PIPELINE Workshop

  Deltagere fra 9 lande, heriblandt 3 fra Sverige, 3 fra Norge og 2 fra Danmark, deltog i en ugelang workshop i Slovenien arrangeret af den svenske partner i Pipeline projektet og de slovenske partnere.

 • |in English
  14-05-2007

  Dear Reader

  There is hardly a country in the world that does not recognise the importance of research.

 • |Finland
  14-05-2007

  Hyvä lukija

  Maailmassa on tuskin yhtään hallitusta, joka ei tunnustaisi tutkimuksen merkitystä.

 • forskning vuxnas lärande |Norge
  14-05-2007

  Kjære leser

  Det finnes knapt en regjering noen steder i verden, som ikke anerkjenner forskningens betydelse . ”Vær med på, og bidra til å bygge kompetansesamfunnet!”

 • forskning hållbar utveckling |Danmark
  11-05-2007

  Er vi på rette vej ... er vi overhovedet på en vej?

  Generelt set kan man sige at forskning indenfor voksenuddannelse og livslang læring i Island er et relativt lille felt.

 • forskning vuxenutbildning |Norge
  11-05-2007

  Forskningens kår innen voksenopplæringsfeltet i Norge

  Norsk forskning relatert til voksenopplæringsfeltet, er til en viss grad spredt rundt om i landet. Men det finnes et miljø som peker seg ut med stor tyngde og høy aktivitet. Dette er NTNU ViLL (Norsk Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, enhet for Voksne i Livslang Læring)

 • forskning kompetensutveckling |Sverige
  10-05-2007

  Utveckling genom dialog

  Lena Wilhelmson arbetade tidigare som forskare vid det nyss nedlagda Arbetslivsinstitutet och är docent i pedagogik. Hon finns nu på Högskolan Dalarna och hennes inriktning är organisationspedagogik.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  09-05-2007

  Kompetenceudvikling kan tilrettelægges meget bedre

  Få arbejdspladser får i dag det fulde udbytte af ud af deres investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. Forskere i Norden har analyseret en række vellykkede projekter og kommer med konkrete anbefalinger til både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

 • forskning vuxenutbildning |Sverige
  09-05-2007

  Behovet av vuxenutbildning på Åland

  Vad innebär forskning inom en region med 26.000 invånare? Högskolan på Åland är liten med ett fåtal utbildningsprogram och en handfull forskarutbildade lärare.

 • forskning livslångt lärande |
  09-05-2007

  The Tallinn University coordinating the project LLL2010

  This March the world famous adult education theoretician and philosopher professor Peter Jarvis from Great Britain visited Estonia. He met the adult educators and sociologists of Tallinn University who research issues of adult education in Europe.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  09-05-2007

  Finländskt-estniskt samarbete reder upp i djungeln

  Samarbete mellan olika typer av vuxenutbildning, nya former av samarbete, utbyte av best practises och kartläggning av finansieringsmöjligheter. Det är vad man hoppas få till stånd inom projektet AiKo som är ett samarbete mellan Åbo universitet (Turun yliopisto)och Haapsalu Kolledz som lyder under universitetet i Tallinn.

 • forskning kompetensutveckling |
  09-05-2007

  4/2007: Forskning

  4/2007: Forskning

 • fängelseutbildning |
  04-05-2007

  RSS

  RSS

 • |Norge
  04-05-2007

  Mange flere innsatte får opplæring i norske fengsel

  I 2006 og 2007 er det etablert opplæringstilbod i tre nye fengsel og i ni fengsel som tidligere ikke har hatt skoletilbud for de

 • |Norge
  04-05-2007

  Fengselsundervisningen i Norge inn i den digitale verden

  Fire skolar og fire fengsel i Norge skal prøve ut bruk av IKT/Internett i opplæringen innenfor kriminalomsorgen.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Yrkesinriktad utbildning

  Yrkesinriktad utbildning

 • fängelseutbildning |Norden
  03-05-2007

  Vanskelig for innsatte å studere

  Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for innsatte å studere ved høgskoler og universitet viser ny rapport.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Mångkulturell

  Mångkulturell

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Grundläggande vuxenutbildning

  Grundläggande vuxenutbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Forskning

  Forskning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  IT, distansutbildning

  Rapporter om fängelseundervisning med temat IT.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Konferenser: Nordiska

  Konferenser: Nordiska

 • forskning invandrare |Danmark
  02-05-2007

  Fokuser på ressourcerne

  Flyttes blikket fra begrænsninger til ressourcer, får ledige flygtninge og indvandrere langt bedre mulighed for at bruge deres erfaringer og kompetencer på arbejdsmarkedet. Det er erfaringen i Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere i Brøndby, hvor syv mennesker tilbyder hjælp til kompetenceafklaring af ledige nydanskere og etablerer kontakter mellem virksomheder og de myndigheder og andre aktører, der har kontakten til de ledige.

 • |
  26-04-2007

  3/2007

  3/2007

 • |in English
  26-04-2007

  The Grundtvig Award 2007

  The European Year of Equality of Opportunities through Adult Education: Learning 4 Rs
  EAEA invites applications from projects on aimed

 • |Island
  26-04-2007

  Vorfjárlög

  Átak til þess að koma í veg fyrir útskúfun, Svíum er áfram um iðnnám, Starfsmenntaháskóla stofnaðir í Svíþjóð

 • |Island
  26-04-2007

  Undirstöðufærni nýtur vinsælda

  Samkvæmt áætlun norsku ríkisstjórnarinnar um undirstöðufærni í atvinnulífinu (Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) verður 20

 • |Island
  26-04-2007

  75 ára barátta fyrir fullorðna

  Þann 17. apríl sl. urðu Fullorðinsfræðslusamtökin i Noregi 75 ára

 • |Island
  26-04-2007

  Áherslur í nýjum stjórnarsáttmála

  Ný ríkisstjórn hefur störf. Niðurstöður náðust í samningaviðræðum um stjórnarsáttmála og skiptingu ráðuneyta í nýrri ríkisstjórn í Finnlandi

 • |Island
  26-04-2007

  Kennslufræði út frá norrænu sjónarhorni við Álaborgarháskóla

  Í gegnum samstarf, Stofnunar uppeldis- og kennslufræða við Álaborgarháskóla, Kennaraskólans í Álaborg, Háskólans í Gautaborg og Háskólans í

 • |Island
  26-04-2007

  „Rannsóknasólarhringurinn“ verður dagana 27. - 28. apríl í ár

  Verkefnið um Rannsóknasólarhringinn nær yfir allt landið og gerir þeim sem hafa áhuga á rannsóknum kleift að fá leigðan vísindamann til þess

 • |Island
  26-04-2007

  Markaðsáætlun fyrir Danmörku sem menntunarland liggur fyrir

  Danska ríkisstjórnin hefur með samkomulagi við Jafnaðarmenn, Danska þjóðarflokkinn og Róttæka vinstriflokkinn lagt fram áætlun um

 • |Island
  26-04-2007

  Skýrsla frá ráðstefnu um raunfærnimat

  Raunfærnimat: Reynsla frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum og útlitið í Evrópu - Ráðstefna í Kaupmannahöfn mars 2007

 • |Island
  26-04-2007

  Starfsmenntun á Norðurlöndum

  Stýrihópur Norrænu ráðherranefndarinnar hefur falið NVL og tengslanetinu fyrir formlega fullorðinsfræðslu að gera yfirlit yfir aðgengi

 • |Island
  26-04-2007

  Nýr norrænn matur

  Norræna ráðherranefndin auglýsir nú eftir tillögum og umsóknum um fjárhagslega stuðning til norrænna verkefna.

 • |Finland
  25-04-2007

  Didaktiikkaa pohjoismaisittain Aalborgin yliopistossa

  Aalborgin yliopiston koulutuksen, oppimisen ja filosofian laitos ja Aalborgin opettajankoulutuslaitos alkavat kehittää pohjoismaista

 • |Finland
  25-04-2007

  ”Tutkimuksen vuorokausi” tänä vuonna 27. – 28. huhtikuuta

  ”Tutkimuksen vuorokausi” on koko maan kattava tapahtuma, jonka aikana tieteestä kiinnostuneet voivat ”vuokrata” tutkijan kertomaan

 • |Finland
  25-04-2007

  Hallitus markkinoi tosissaan Tanskaa opiskelumaana

  Hallitus on sopinut sosiaalidemokraattien, Dansk Folkepartin ja Radikale Venstren kanssa toimintasuunnitelmasta, jolla Tanskaa

 • forskning |Danmark
  24-04-2007

  Didaktik i et nordisk perspektiv på Aalborg Universitetscenter

  Institut for Uddannelse, Læring og filosofi på Aalborg Universitet og Ålborg seminarium indgår i samarbejde med Göteborg universitet og

 • forskning |Danmark
  24-04-2007

  ”Forskningens døgn” er i år d. 27.-28. april

  ”Forskningens døgn” er en landsdækkende begivenhed hvor forskningsinteresserede kan ’hyre en forsker’ til at komme og fortælle om hvad de

 • forskning |Danmark
  24-04-2007

  Markedsføringsplan for Danmark som uddannelsesland er nu klar

  Regeringen har indgået forlig med socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en handlingsplan for offensiv

 • |Finland
  24-04-2007

  Vuoden 2007 Grundtvig-palkinto

  Vuosi 2007 on Euroopassa yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi aikuiskoulutusalalla. Niinpä EAEA:n Grundtvig-palkinnot myönnetään tänä

 • |Finland
  24-04-2007

  Yrityksille rahoitusta perustaito-opetuksen järjestämiseen

  Hallituksen työelämän perustaito-ohjelma jakaa 20 miljoonaa kruunua 70:lle norjalaisyritykselle. Varat suunnataan perustason luku-, kirjoitus, lasku- ja tietotekniikkaopetukseen. Yli 200 yritystä oli hakenut rahoitusta yhteensä noin 78 miljoonan kruunun verran.

 • |Finland
  24-04-2007

  75 vuotta aikuisten puolesta

  Aikuiskoulutusliitto Voksenopplæringsforbundet täytti 75 vuotta 17. huhtikuuta.

 • |Finland
  24-04-2007

  Raportti opitun tunnustamisen kehittämisestä

  Työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) perustettiin vuonna 2003 Islannin työntekijöiden ja työnantajien aloitteesta.

 • |Finland
  24-04-2007

  Kevätbudjetti

  Budjettiesitys tarttuu syrjäytymiseen, Ruotsi ottaa käyttöön oppisopimuskoulutuksen, ammattikorkeakouluja Ruotsiin

 • |Finland
  24-04-2007

  Aineisto opitun tunnustaminen -konferenssista nyt verkossa

  Opitun tunnustaminen: Kokemuksia Pohjoismaista ja Baltiasta ja katsauksia Eurooppaan –konferenssi Kööpenhaminassa maaliskuussa 2007

 • |Finland
  24-04-2007

  Ammattikoulutus Pohjoismaissa

  Pohjoismaiden ministerineuvostossa toimiva johtoryhmä (SVL) on antanut NVL:lle ja Muodollisen aikuiskoulutuksen verkostolle tehtäväksi

 • |Finland
  24-04-2007

  NVL:n ja FA:n konferenssi opitun tunnustamisesta 4.5.2007 Reykjavikissa

  Islantilainen Työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) ja NVL järjestävät konferenssin opitun tunnustamisesta 4.

 • |Finland
  24-04-2007

  Uusi Pohjoismainen ruoka

  Ny Nordisk Mat eli Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman hankehaku on alkanut.

 • forskning |Danmark
  24-04-2007

  Ny Nordisk mat

  Nordisk Ministerråd tager nu imod projektforslag og ansøgninger om finansiel støtte til fællesnordiske projekter.

 • |Finland
  23-04-2007

  Hallitusohjelman linjanvetoja

  Uuden hallituksen ohjelmatyö käynnistyy. Neuvottelutulos hallituksen ohjelmasta ja ministerien paikkajaosta saavutettiin 15.4., ja

 • forskning |Sverige
  23-04-2007

  Regeringsprogrammets riktlinjer

  Den nya regeringens programarbete inleds. Ett förhandlingsresultat om den nya regeringens program och fördelningen av ministerposterna

 • forskning |Sverige
  23-04-2007

  Vårbudgeten

  Krafttag mot utanförskapet i vårpropositionen, Sverige inför lärlingsutbildningar, Yrkeshögskola införs i Sverige

 • forskning |Sverige
  23-04-2007

  Dokumentation av Valideringskonferens

  Validering: Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar - Konferens i Köpenhamn mars 2007

 • forskning |Sverige
  23-04-2007

  Yrkesutbildning i Norden

  Styrningsgruppen (SVL) vid Nordiska Ministerrådet har uppdragit åt NVL och Nätverket för formell vuxenutbildning att göra en översikt av

 • |Danmark
  23-04-2007

  Dansk-svensk Workshop om Matematikundervisning

  13 fængselslærere fra Sverige og Danmark mødtes til en workshop om matematikunderundervisning den 17. april på et af Sveriges sikreste fængsler, Kirseberg i Malmø.

 • forskning |Norge
  23-04-2007

  75 års kamp for voksne

  17. april fylte Voksenopplæringsforbundet 75 år

 • forskning |in English
  22-04-2007

  The Grundtvig Award 2007

  The European Year of Equality of Opportunities through Adult Education: Learning 4 Rs

 • forskning |Norge
  22-04-2007

  Populært med basiskompetanse

  Regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) deler ut 20 millioner kroner til 70 virksomheter i Norge. Pengene går til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og ikt. Over 200 virksomheter søkte om ca. 78 millioner kroner gjennom programmet i år.

 • |Island
  22-04-2007

  Skýrsla um þróun raunfærnimats

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA fékk það hlutverk í samningi ASÍ og SA við menntamálaráðuneytið árið 2003 að aðstoða ráðuneytið við að

 • forskning |Norge
  22-04-2007

  Rapport om utvikling av realkompetanser

  Når Arbeidslivets opplæringssenter i Island (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) ble opprettet i år 2003, fikk den i oppdrag etter den

 • |Island
  17-04-2007

  Erindi og málstofur um aðferðir við raunfærnimat

  Ráðstefna NVL og FA með norrænu sjónarhorni 4. maí í Reykjavík

 • forskning |Norge
  17-04-2007

  Foredrag og workshop om validering

  NVL og FA holder Nasjonal konferanse med Nordisk vinkling 4. mai i Reykjavik

 • |
  17-04-2007

  5/2007 NVL Uutisia

  5/2007 NVL Uutisia

 • |
  17-04-2007

  5/2007 NVL Frettir

  5/2007 NVL Frettir

 • forskning |Sverige
  16-04-2007

  Kära läsare

  Professor Tiiu Kurme från universitetet i Tallinn brukar säga, att människan kan lära sig genom att samla kunskap och färdigheter, genom erfarenheter eller i vardagen eller helt sporadiskt.

 • forskning validering |Norge
  16-04-2007

  Validering til høyt nivå

  Folkehøyskolen i Norge har tradisjoner fra 1860 tallet, og er en almenndannende og eksamensfri skole. Den benyttes ofte av elever som et berikelsesår mellom videregående skole og høyere utdanning. Folkehøyskolene i Norge gir ikke formell studiekompetanse. Nå legger et pilotprosjekt grunnlaget for at deltakelse på en folkehøyskole i Norge skal gi studiepoeng for opptak til et amerikansk universitet

 • forskning validering |Danmark
  13-04-2007

  Fordi min hustru siger at jeg skal!

  Arbejde med og udvikling af metoder til validering af ikke-formel og uformel læring er en relativt ny udfordring i Island. De manglende initiativer fra arbejdsmarkedets partnere og en manglende generel politisk målsætning har dog ikke betydet at validering af færdigheder ikke har været praktiseret, men heller at der ikke har været et behov for en struktureret og vel defineret valideringssystem indtil for nyligt.

 • forskning |Finland
  13-04-2007

  Hyvä lukija

  Tallinnan yliopiston professorilla Tiiu Kuurmella on tapana sanoa, että ihminen voi oppia tietoja ja taitoja keräämällä, kokemuksen kautta ja sattumalta.

 • forskning validering |
  13-04-2007

  Dear Reader

  Tiiu Kuurme, professor at the University of Tallinn likes to say that a human being can learn by gathering, through experience and accidentally.

 • forskning vuxnas lärande |
  13-04-2007

  Adult Education in Estonia: From Hobby to Profession

  In Estonia non-formal and informal studies are beginning to be validated. Still a lot remains to be done.

 • forskning validering |Sverige
  13-04-2007

  Validering stärker chanserna till arbete

  Vid lärcentret CityAkademin i Örebro arbetar Annika Åberg-Hellund som studie- och yrkesvägledare. Hon tycker om att arbeta med validering. Då talar man om vad folk kan och lägger det de inte kan åt sidan.

 • högre utbildning realkompetens |Sverige
  13-04-2007

  Realkompetens i högre utbildning

  Lära i arbetet på universitetsnivå har länge lyfts fram som ett önskvärt scenario men tillsvidare har exemplen på konkret aktivitet i Finland varit få. I takt med att Bolognaprocessen fortskrider och utvecklas och arbetskraftsunderlaget i Finland blir allt smalare har attityden nu också vänt i Finland.