Author: Asta Modig • aikuisten oppiminen |Sverige
  03-07-2017

  Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

  Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  03-07-2017

  Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

  Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.

 • ohjaus |Sverige
  03-07-2017

  Korkeakoulut kokoontuivat keskustelemaan rekrytoinnin laajentamisesta

  Trackit oli yksi niistä kultahipuista, joita Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR löysi tutkiessaan, millaisia toimenpiteitä oppilaitokset olivat tehneet rekrytoinnin ja osallistumisen laajentamisen saralla.

 • tutkimus |Sverige
  03-07-2017

  Lukemisen arvoinen väitöskirja: Koulujen yrittäjyyskuva on osoitus uusista kansalaisihanteista

  Koulujen kasvatustyön tavoitteena oleva kansalaisihanne on vaihdellut eri aikakausina.

 • voksenuddannelse |Sverige
  02-07-2017

  Nýjar tölur um sænska fullorðinsfræðslu

  Sú langtíma leitni sem hefur verið greinileg síðustu ár hélt einnig líði árið 2016.

 • uddannelsespolitik |Sverige
  02-07-2017

  Stöðumat sænsku menntamálastofnunarinnar 2017

  Bæta þarf vinnuumhverfi kennara og leikskólakennara til þess að fleiri velji að verða kennarar, halda áfram í eða snúa aftur í starf sem kennari.

 • vejledning |Sverige
  02-07-2017

  Háskólar sameinast í umræðum um að víkka út markhóp umsækjenda

  Trackit var eitt þeirra gullkorna sem kom fram þegar háskólaráðið leitaði eftir dæmum um aðgerðir til þess að ná til breiðari markhóps umsækjenda og nemenda.

 • forskning |Sverige
  02-07-2017

  Eftirtektarvert lokaverkefni: Frumkvöðulsháttur í skólanum merki um nýjar hugmyndir um fyrirmyndarborgara

  Hvaða hugmyndir um kjörborgara sem skólinn á að leggja áherslur á í sínu starfi hafa tekið breytingum í gegnum tíðina.

 • vuxnas lärande |Sverige
  02-07-2017

  Ny statistik om svensk komvux

  De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016.

 • vuxenutbildning |Sverige
  02-07-2017

  Skolverkets lägesbedömning 2017

  Lärarnas och förskollärarnas arbetsmiljö behöver förbättras för att fler ska vilja bli lärare, stanna kvar i, och återvända till yrket.

 • innovation |Sverige
  02-07-2017

  Högskolor samlade för samtal om breddad rekrytering 

  Trackit var ett av flera guldkorn som uppenbarade sig när UHR finkammade lärosätenas insatser på området breddad rekrytering och breddat deltagande.

 • forskning |Sverige
  02-07-2017

  Läsvärd avhandling: Entreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

  Vilka medborgarideal som skolan ska fostra till har skiftat över tid.

 • integration invandrare |Sverige
  31-05-2017

  Fjöldi hælisleitenda hefur notið átaks alþýðufræðslunnar

  Um það bil 55 prósent af markhópnum tóku þátt í átakinu samkvæmt nýútkominni skýrslu sem Alþýðufræðsluráðið hefur afhent ríkisstjórninni.

 • menntastefna |Sverige
  31-05-2017

  Sameining um skólann – Stefna Svía um þekkingu

  Skólanefndin hefur skilað áliti sínu. Samantektin inniheldur heildarstefnu um traust skólakerfi með tækifærum til þróunar og styrkrar jafngildingar.

 • folkbildning forskning |Sverige
  15-05-2017

  Folkbildningsforskning - Årsbok 2017

  Föreningen för folkbildningsforskning ger årligen ut en årsbok.

 • folkbildning invandrare |Sverige
  08-05-2017

  Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

  Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

 • utbildningspolitik |Sverige
  08-05-2017

  Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap

  Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

 • tungumál |Sverige
  03-05-2017

  Í öðru hverju sveitarfélagi er bið eftir að komast í sænskunám

  Í nýlegri skýrslu frá sænsku menntamálastofnuninni kemur fram að innflytjendur í nær helmingi sveitarfélaga eru á biðlista eftir því að komast í sænskunám en í aðeins örfáum sveitarfélögum er biðlistinn langur.

 • språk integration |Sverige
  03-05-2017

  Varannan kommun har kö till sfi

  Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare men endast ett fåtal har omfattande köer, visar en ny rapport från Skolverket.

 • kielet maahanmuuttajat |Sverige
  03-05-2017

  Joka toisessa kunnassa jonoa maahanmuuttajien ruotsinopetukseen

  Kuntien järjestämään aikuisten maahanmuuttajien ruotsinopetukseen on jonoa lähes puolessa Ruotsin kunnista.

 • högre utbildning |Sverige
  31-03-2017

  Nefndarálit um innleiðingu aldurstakmarks fyrir inntökuprófa í háskóla

  Nefnd á vegum hins opinbera í Svíþjóð hefur verið falið að fara yfir kerfi er varða inntöku í háskólanám á bakkalárstigi og leggja fram tillögur um opnara og einfaldara kerfi.

 • menntastefna |Sverige
  31-03-2017

  Nefnd kannar fullorðinsfræðslu í sveitarfélögunum

  Anna Ekström, ráðherra framhaldsskóla og þekkingareflingar, hefur skipað nefnd sem á að fara yfir þörf fyrir breytingar á löggjöf varðandi fullorðinsfræðslu sveitarfélaganna.

 • koulutuspolitiikka korkeakoulutus |Sverige
  30-03-2017

  Selvityksessä ehdotetaan ikärajaa korkeakoulukokeen suorittamiselle

  Valtiollisen selvityksen tehtävänantona oli tarkastella korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää alempaan korkeakoulututkintoon johtavien, ensikertalaisille suunnattujen koulutusten osalta sekä laatia esitys avoimemmaksi ja yksinkertaisemmaksi järjestelmäksi.

 • |Sverige
  30-03-2017

  Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet 

  En statlig utredning har haft i uppdrag att se över systemet för tillträde till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare samt att lämna förslag till ett öppnare och enklare system.

 • yrkesutbildning |Sverige
  30-03-2017

  Konceptet yrkeshögskola fungerar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har kvalitetsgranskat yrkeshögskoleutbildningar 2016.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  29-03-2017

  Selvitys kunnallisesta aikuiskoulutuksesta

  Lukio- ja aikuiskoulutusministeri Anna Ekström on määrännyt tehtäväksi selvityksen kunnallisen aikuiskoulutuksen sääntelyn muutostarpeista.