Author: Svante Sandell, NVL koordinator • utbildningspolitik |Sverige
  12-09-2016

  Fusk vid högskoleproven blir straffbara

  Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

 • elinkeinoelämä |Sverige
  31-08-2016

  Nuorisotyöttömyys alhaisimmillaan 13 vuoteen

  Ruotsin työmarkkinaministeriön mukaan työllisyys kehittyy Ruotsissa erittäin myönteiseen suuntaan.

 • atvinnulíf |Sverige
  31-08-2016

  Atvinnuleysi ungs fólks hefur ekki verið lægra í 13 ár

  Atvinnumálaráðuneytið tilkynnir að þróun atvinnuþátttöku í Svíþjóð sé afar jákvæð. Yfir 120.000 manns hafa fengið störf síðan haustið 2014 og atvinnuleysi er nú 6,8 prósent.

 • utbildningspolitik validering |
  19-08-2016

  Kommunerna måste kanske erbjuda validering

  I en departementsskrivelse (Ds 2016:24) förslår utbildningsdepartementet en rad förändringar för att på olika sätt öka antalet valideringar och förbättra arbetet med validering som sker inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt branscher.

 • Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
  näringsliv |Sverige
  19-08-2016

  Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

  Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

 • perustaidot kielet |Sverige
  30-06-2016

  Kiinnostus ruotsi toisena kielenä -opintoja kohtaan kasvoi

  Opettajalehden mukaan korkeakoulujen ruotsi toisena kielenä -perusopintoihin hakeneiden määrä tuplaantui syksyllä 2016 edellisvuoteen verrattuna.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  30-06-2016

  Uusi tukimuoto työttömille, joilla on matala koulutustaso

  Hallitus ehdottaa uutta opintostarttitukea opiskelun aloittamisen kannustimeksi.

 • menntastefna högre utbildning |Sverige
  30-06-2016

  Aukinn áhugi á sænsku sem annað mál

  Í riti kennara kemur fram að umsækjendum um grunnnám háskólanna í sænsku sem annað mál hafi tvöfaldast á milli áranna 2015 og 2016.

 • menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Nýir styrkir fyrir atvinnuleitendur með litla formlega menntun

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögur um nýja námsstyrki til þess að virkja fólk.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  15-06-2016

  Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

  Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

 • utbildningspolitik |Sverige
  14-06-2016

  Nytt stöd för arbetslösa med kort utbildning

  Regeringen föreslår ett nytt rekryterande studiestartsstöd.

 • aðlögun |Sverige
  30-05-2016

  Sænska menntamálastofnunin gefur út upplýsingar fyrir innflytjendur á mismunandi tungumálum um sænska skólakerfið

  Menntamálastofnun hefur upplýsingar um sænska skólakerfið á 14 mismunandi tungumálum.

 • aðlögun menntastefna |Sverige
  30-05-2016

  Á fjárlögum ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir frekari aðgerðum fyrir nýaðflutta og fræðslu fullorðinna

  Í breytingartillögum við fjárlög sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2016, sem kynntar voru í apríl sl. er gert ráð fyrir frekari aðgerðum á málefnum er varða innflytjendur og fullorðinsfræðslu.

 • kotoutuminen |Sverige
  27-05-2016

  Skolverket laati maahanmuuttajille Ruotsin koulujärjestelmää koskevan monikielisen infopaketin

  Virasto tarjoaa nyt tietoa koulujärjestelmästä 13 eri kielellä.

 • kotoutuminen koulutuspolitiikka |Sverige
  27-05-2016

  Hallituksen kevätbudjetissa uusia panostuksia maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen

  Huhtikuussa esitelty hallituksen esitys vuoden 2016 muutetuksi talousarvioksi sisältää maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen kohdistuvia lisäpanostuksia jo tälle vuodelle.

 • integration |Sverige
  10-05-2016

  Information om den svenska skolan för nyanlända på flera olika språk

  Skolverket har nu information om den svenska skolan på 13 olika språk.

 • integration utbildningspolitik |Sverige
  10-05-2016

  Regeringen satsar på nyanlända och vuxenutbildningen

  I regeringens förslag till ändrad budget för 2016 som presenterades i april finns ytterligare satsningar på nyanlända och vuxenutbildningen redan i år.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  21-04-2016

  Unga utan gymnasieutbildning ska kunna få extra stöd

  Som en del i regeringens satsning ”vägar framåt” för unga som varken studerar eller arbetar ska Folkbildningsrådet fördela medel för matchningsinsatser.

 • utbildningspolitik |Sverige
  21-04-2016

  Nytt förslag till förändringar av systemet med nationella prov

  I den nyligen framlagda utredningen (SOU 2016:25) om nationella prov är ett av huvudförslagen att syftet med de nationella proven ska renodlas.

 • aðlögun yrkesutbildning |Sverige
  21-03-2016

  SMILE. Nýtt verkefni til þess að þróa leiðsögn og ráðgjöf

  Verkefnið SMILE (Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality) miðar að því að auðvelda íbúum af erlendu bergi brotnu leið inn á vinnumarkaðinn og jafnframt uppfylla kröfur iðnaðarins fyrir færni.

 • menntastefna |Sverige
  21-03-2016

  Ríkisstjórnin skipar rannsóknarnefnd um aðgang að háskólum

  Til þess að ná fram einfaldari og opnari kröfum fyrir þá sem sækja um nám í háskólum hefur sænska ríkisstjórnin fyrirskipað rannsókn til þess að fá yfirsýn yfir aðgengi að háskólanámi.

 • kotoutuminen ammatillinen koulutus |Sverige
  21-03-2016

  SMILE – uusi mentoroinnin ja ohjauksen kehityshanke

  SMILE (Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality) on hanke, jonka tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille ja samalla vastata teollisuuden osaamistarpeisiin.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Sverige
  21-03-2016

  Hallitus teettää selvityksen korkeakoulutukseen pääsystä

  Ruotsin hallitus selvittää yliopistojen ja korkeakoulujen valintajärjestelmiä.

 • Bo Gustafsson, Sävsjö kommun, Conny Gustavsson, Swerea SWECAST och Cecilia Bjursell, Encell.
  integration yrkesutbildning |Sverige
  18-03-2016

  SMILE. Nytt projekt för att utveckla mentorskap och handledning.

  Projektet SMILE ( Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality )syftar till att underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt tillgodose industrins kompetensbehov.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  18-03-2016

  Regeringen tillsätter utredning om tillträde till högre utbildning

  För att få fram enklare och öppnare krav för de som ska söka till högre utbildning tillsätter regeringen en utredning för att se över tillträdessystemet till universitet och högskolor.

 • menntastefna |Sverige
  23-02-2016

  Ný hraðleið fyrir nýaðflutta leikskólakennara og kennara

  Sænska ríkisstjórni hefur átt viðræður við aðila vinnumarkaðarins um hraðleið til starfa fyrir innflytjendur sem hafa menntun eða starfsreynslu sem skortur er á í Svíþjóð.

 • menntastefna |Sverige
  23-02-2016

  Hækkun kennaralauna til þess að bæta námsárangur í skólum

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja árlega þremur milljörðum sænskra króna til þess að hækka laun kennara og annarra starfsmanna í skólum til þess að bæta námsárangur í skólum.

 • maahanmuuttajat koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2016

  Uusi pikaväylä maahan muuttaville opettajille ja lastentarhanopettajille

  Ruotsin hallitus on keskustellut työelämäosapuolten kanssa nopeampien työllistymisväylien luomisesta maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille, joilla on Ruotsissa tarvittava koulutus tai ammattikokemusta.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2016

  Opettajien palkankorotuksella pyritään parantamaan oppimistuloksia

  Oppimistulosten parantamiseksi kouluissa Ruotsin hallitus on päättänyt käyttää kolme miljoonaa kruunua vuodessa opettajille ja eräille muille koulujen henkilöstöryhmille suunnattuihin palkankorotuksiin.

 • integration utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2016

  Nytt snabbspår för nyanlända förskollärare och lärare

  Regeringen har fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar till arbete för de nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som behövs i Sverige.

 • utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2016

  Lärarlönelyft för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

  För att förbättra kunskapsresultaten i skolan har regeringen fattat beslut om att investera tre miljarder kronor på årsbasis till höjda löner för lärare och vissa andra personalkategorier i skolan. Formulärets överkant.

 • jöfn tækifæri |Sverige
  19-01-2016

  Nú hefst hin stóra viðhorfskönnun Menntamálastofnunar

  Í janúar 2016 hefst Skólakönnunin, umfangsmikil viðhorfskönnun Menntamálastofnunar sem nær til nemenda, foreldra og starfsfólks sem kemur að kennslu í fjórða hluta allra skóla í Svíþjóð.

 • högre utbildning |Sverige
  19-01-2016

  Inntaka nema í háskóla á vormisseri er lokið

  161.161 einstaklingur hefur fengið staðfestingu á að inntöku í nám á vorönn

 • laadunvarmistus yhtäläiset mahdollisuudet |Sverige
  19-01-2016

  Kouluasioiden tarkastusviraston suuri kyselytutkimus alkaa

  Tammikuussa 2016 Ruotsin kouluasioiden tarkastusvirasto Skolinspektionen käynnistää suuren kyselytutkimuksen, johon osallistuu alkuvaiheessa neljäsosa maan kouluista.

 • korkeakoulutus |Sverige
  19-01-2016

  Yliopistojen ja korkeakoulujen kevätlukukauden opiskelijavalinnat on tehty

  161 161 henkilöä on saanut tietää tulleensa valituksi tällä kevätlukukaudella alkavaan koulutukseen.

 • kvalitetssäkring lika möjligheter |Sverige
  15-01-2016

  Nu startar Skolinspektionens stora enkätundersökning

  I januari 2016 öppnar Skolenkäten, Skolinspektionens stora enkätundersökning med elever, föräldrar och pedagogisk personal i en fjärdedel av landets skolor.

 • högre utbildning |Sverige
  15-01-2016

  Antagningen till vårens kurser på universitet och högskolor är klar

  Nu har 161 161 personer fått besked att de antagits till en utbildning i vår.

 • utbildningspolitik validering |Sverige
  18-12-2015

  Uusi AHOT-valiokunta muodostaa hallituksen AHOT-työn selkärangan

  Valiokunnan päätavoitteena on ottaa haltuun koko AHOT-järjestelmä, jotta siitä voidaan tehdä yhtenäinen ja kansallisella tasolla yhdenmukainen.

 • högre utbildning validering |Sverige
  18-12-2015

  Maahanmuuttajille pikapolkuja terveydenhuoltoalan ammatteihin

  Työmarkkinaosapuolet ja Ruotsin työvoimaviranomaiset ovat päättäneet perustaa maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille pikapolkuja terveydenhuollon säänneltyihin ammatteihin.

 • validering |Norden
  18-12-2015

  NVL julkaisee uuden AHOT-aiheisen raportin

  NVL:n aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) asiantuntijaverkosto on laatinut raportin, jonka otsikkona on ”Validation and the Value of Competences. Road Map 2018.”. Raportti luo laaja-alaisen katsauksen AHOT-toimintaan.

 • menntastefna raunfærnimat |Sverige
  18-12-2015

  Ný raunfærnimatsnefnd skipar mikilvægt hlutverk í aðgerðum ríkisstjórnarinnar á sviði raunfærni

  Yfirmarkmið nefndarinnar er að vinna að því að samræma kerfi raunfærnimats gera það heildstætt í landinu öllu

  Meðal annarra verkefna nefndarinnar er að finna góð dæmi hvernig mat á raunfærni er árangursríkt til þess að miðla þekkingunni til annarra sviða eða starfa þar sem raunfærnimat hefur ekki gefist jafn vel.

 • raunfærnimat högre utbildning |Sverige
  18-12-2015

  Flýtispor fyrir nýaðflutta á sviði heilbrigðis- og umönnunar

  Aðilar atvinnulífsins hafa í samstarfi við Vinnumálastofnunina í Svíþjóð sammælst um að kom á flýtispori fyrir nýaðflutta innan lögbundinna starfssviða umönnunar og heilbrigðis.
  Ríkisstjórnin hefur undanfarið ár átt í viðræðum við aðila atvinnulífsins til þess að auðvelda nýaðfluttum sem hafa lokið ólíku starfsnámi og hafa starfsréttindi að ganga í störf á sænskum vinnumarkaði.

 • raunfærnimat |Norden
  17-12-2015

  NVL gefur út nýja skýrslu um raunfærnimat

  Sérfræðinganet NVL um raunfærnimat hefur unnið skýrslu sem ber heitið „Validation and the Value of Competences. Road Map 2018“. Í skýrslunni er breitt sjónarhorn á mat á áunninni færni.

 • utbildningspolitik validering |Sverige
  17-12-2015

  Ny valideringsdelegation blir ryggraden i regeringens arbete med validering

  Ett övergripande syfte med delegationen är att ta ett grepp om hela valideringssystemet för att göra det enhetligt och nationellt sammanhållet.
  En annan uppgift för delegationen är att hitta goda exempel där validering fungerar bra för att ta lärdom för områden eller yrken där det inte fungerar lika bra.

 • högre utbildning validering |Sverige
  17-12-2015

  Snabbspår för nyanlända inom hälso- och sjukvårdsyrken

  Arbetsmarknadens parter i samarbete med Arbetsförmedlingen har enats om att inrätta snabbspår för nyanlända inom reglerade hälso- och sjukvårdsyrken.
  Regeringen har under året fört samtal med arbetsmarknadens parter för att nyanlända med olika yrkesutbildningar och yrkesexamina snabbare ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

 • utbildningspolitik validering |Norden
  17-12-2015

  NVL publicerar ny rapport om validering

  NVL;s expertnätverk för validering har arbetat fram en rapport kallad Validation and the Value of Competences. Road Map 2018. Rapporten ger ett brett perspektiv på validering av tidigare förvärvad kompetens.

 • |Sverige
  04-11-2015

  Sænski viðmiðaramminn um hæfni hlýtur nýtt nafn

  Ákveðið hefur verið að sænski viðmiðaramminn um hæfni hljóti nýtt nafn  frá NQF  í SeQF.

 • |Sverige
  04-11-2015

  Í nýrri skýrslu kemur fram að tileinkun félagsfærni er jafn mikilvæg og fagtengt nám

  Þetta sýna niðurstöður nýrra skýrslu um ævinám þar sem ungt fólk með Aspberger heilkenni lýsir reynslu sinni af sérkennslu.

 • |Sverige
  30-10-2015

  Ruotsin tutkintojen viitekehyksen nimi muuttuu

  Hallitus päätti muuttaa Ruotsin kansallisen tutkintojen viitekehyksen nimen

 • |Sverige
  30-10-2015

  Hallitus valmistautuu kriisitilanteeseen

  Hallitus valmistautuu kriisitilanteeseen ja esittelee uusia turvapaikanhakijoiden asumiseen ja koulunkäyntiin liittyviä toimenpiteitä

 • |Sverige
  30-10-2015

  Uusi raportti: Sosiaalinen oppiminen vähintään yhtä tärkeää kuin oppisisältöjen oppiminen

  Tulos on peräisin tuoreesta elinikäistä oppimista käsittelevästä raportista, jossa nuoret Asperger-aikuiset kuvailevat kokemuksiaan mukautetusta opetuksesta.

 • |Sverige
  30-10-2015

  Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn

  Nu är det bestämt att Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn från NQF till SeQF.

 • lika möjligheter |Sverige
  30-10-2015

  Regeringen förbereder för en krissituation och presenterar nya åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

  Regeringen menar att Sverige står inför en av de största humanitära insatserna i svensk historia.

 • forskning |Sverige
  30-10-2015

  Ny rapport visar att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet

  Resultatet visar bland annat att det sociala lärandet är minst lika viktigt som det ämnesrelaterade lärandet.

 • |Sverige
  23-09-2015

  Námsmenn í lýðskólum eru ánægðir með námið

  Þeir sem lagt hafa stund á nám í lýðskólum eru í heildina ánægðir með það. Þetta kemur fram í matsskýrslunni  „Skrefið áfram - könnun á meðal þeirra sem stunda nám í lýðskólum 2013

 • |Sverige
  23-09-2015

  Ríkisstjórnin vill efla raunfærni  

  Ríkisstjórnin leggur áherslu á mikilvægi raunfærnimats í frumvarpi sínu til fjárlaga og áætlar að miklum fjármunum verði varið til þess á næstu árum.

 • |Sverige
  23-09-2015

  Ríkisstjórnin vill innleiða rétt til að stunda nám í framhaldsskólum fyrir fullorðna (komvux)

  Meðal þess sem kemur fram í fjárlagafrumvarpi sænsku  ríkisstjórnarinnar að hún óskar eftir að innleiða rétt til náms á framhaldsskólastigi fyrir fullorðna sem sveitarfélögin standa fyrir.  

 • |Sverige
  22-09-2015

  Kansanopiston käyneet tyytyväisiä saamaansa koulutukseen

  Kansanopistossa opiskelleet ovat keskimäärin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Hallitus aikoo panostaa AHOTiin

  Hallitus korostaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) merkitystä tulevassa budjettiesityksessään ja ilmoittaa, että lähivuosina tulossa on yhtenäinen suurpanostus.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Hallitus haluaa antaa aikuisille oikeuden toisen asteen opintoihin

  Hallitus  ilmoittaa budjettiesityksessään, että se haluaa taata lailla aikuisille oikeuden toisen asteen opintoihin kunnallisessa aikuisoppilaitoksessa.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Folkhögskolans deltagare nöjda med sin utbildning

  Personer som gått på folkhögskola är överlag nöjda med sin utbildning.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Regeringen vill satsa på validering

  Regeringen lyfter fram valideringens betydelse i sitt kommande budgetförslag och aviserar en stor samlad insats de kommande åren.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Regeringen vill införa rätt att studera på komvux

  Regeringen aviserar i budgetpropositionen att man vill införa en rättighet för studier inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Uusi AHOT-raportti

  Kartoitus AHOT-työtä tekevien tarvitsemaa osaamista ja osaamisen kehittämistä.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Lisää pysyviä opiskelupaikkoja Yrkeshögskolan-koulutukseen

  Hallitus aikoo varata 150 miljoonaa kruunua 2500 korkea-asteen ammattiopiskelupaikan rahoittamiseen vuodelle 2016.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Ny rapport om validering

  Kartläggning av vilka kompetenser och vilken kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Fler permanenta utbildningsplatser till yrkeshögskolan

  Regeringen kommer att avsätta 150 miljoner kronor för att kunna finansiera motsvarande 2500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan 2016.

 • |Sverige
  12-06-2015

  Framlög til skólaþróunar ná ekki til allra

  Í sumum sveitarfélögum er framlag ríkisins til skólaþróunar gernýtt en í öðrum eru engar aðgerðir í gangi.

 • |Sverige
  12-06-2015

  30 milljónir í tungumálakennslu fyrir innflytjendur

  Stjórn sænska Alþýðufræðsluráðsins hefur ákveðið að úthluta 30 milljónum sænskra króna til fræðslusambandanna til þess að efla færni hælisleitenda í sænsku.

 • |Sverige
  11-06-2015

  Bidrag till skolans utveckling når inte alla

  Vissa kommuner använder de statliga bidragen till skolutveckling flitigt medan andra nästan inte tar del av satsningarna alls.

 • |Sverige
  11-06-2015

  30 miljoner till språkundervisning för asylsökande

  Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att fördela totalt 30 miljoner kronor till studieförbunden för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Riksrevisionen granskar yrkeshögskolans utbildningar

  Riksrevisionens pågående granskning har som syfte att bland annat ta reda på om utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens behov och om de studerande genom sina utbildningar får de kunskaper och kompetenser som behövs.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Tarkastusvirasto tutkii yrkeshögskolan-koulutuksia

  Valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaava Riksrevisionen tarkastaa parhaillaan Ruotsin yrkeshögskolan-järjestelmään kuuluvia toisen asteen jälkeisiä ammattikoulutusohjelmia.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Gymnasiesärskolans reform ska följas upp

  Gymnasiesärskolan reformerades 2013.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Toisen asteen erityisopetuksen uudistus seurantaan

  Toisen asteen erityisopetus uudistettiin Ruotsissa vuonna 2013.

 • |Norden
  20-05-2015

  Nordisk konferens om validering

  Hur kan vi få en bild av det aktuella valideringsarbetet?

 • |Norden
  20-05-2015

  Erilaisia näkökulmia aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen

  Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestää pohjoismaisen konferenssin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT).

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus ilmoitti uudesta kotouttamispaketista

  Kevätbudjettiin sisältyvän uuden kotouttamispaketin avulla hallitus haluaa luoda paremmat edellytykset vasta saapuneiden maahanmuuttajien nopealle työ- tai opiskelupaikan saamiselle.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus haluaa ottaa käyttöön kansallisen tutkintojen viitekehyksen

  Hallitus on luovuttanut valtiopäiville esityksen, jossa ehdotetaan kansallisen kvalifikaatioiden (tutkintojen ja osaamisen) viitekehyksen luomista.

 • kompetensutveckling |Sverige
  28-04-2015

  Yksi kolmesta opettajasta on epäpätevä

  Ruotsin opetusasioista vastaavan viraston Skolverketin tilastojen mukaan joka kolmas opettaja on epäpätevä opettamassaan aineessa

 • |Sverige
  27-04-2015

  Ríkisstjórnin tilkynnir um styrk til þess að koma sér fyrir

  Í nýju frumvarpi til fjárlaga koma fram tillögur um fleiri forsendur sem eiga að flýta fyrir og auðvelda nýaðfluttum að fá vinnu eða hefja nám.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen aviserar ett nytt etableringspaket

  Regeringen vill i sin nya etableringssatsning i vårbudgeten skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Sænska ríkisstjórnin vill innleiða hæfniramma

  Ríkisstjórnin lagði fram frumvarp til laga á þjóðþinginu sem hefur ákveðið að eðlilegt sé að innleiða sænskan hæfniramma.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen vill införa en nationell referensram för kvalifikationer

  Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där bedömningen görs att en nationell referensram för kvalifikationer bör införas.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  Þriðji hver kennari án réttinda.

  Nýjar tölur frá sænsku menntamálastofnuninni sýna að þriðja hvern kennara skortir réttindi í fögum sem þeir kenna.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  En av tre lärare är obehörig

  Ny statistik från Skolverket visar att var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i.

 • |Sverige
  23-03-2015

  Stofnun starfsmenntaháskóla framlengir tilraunaverkefni um raunfærnimat til þess að útvíkka markópinn

  Stofnun starfsmenntaháskóla hefur hrundið í framkvæmd tilraunaverkefni meðal fræðsluaðila á skólastiginu.

 • |Island
  23-03-2015

  Aðferðir skæruhernaðar nýttar til þess að kenna nemendum ný tungumál

  Elisabeth Mueller Nylander, bókasafnsfræðingur við Aleholmsskolan í sveitarfélaginu Sävsjö er fulltrúi Svía í nýju Evrópuverkefni sem styrkt er af Erasmus + og tíu þjóðir eru aðilar að.

 • |Sverige
  23-03-2015

  Enn unnið að því að draga úr brottfalli

  Verkefnið Plug In verður víkkað út og á að ná til nýnema í framhaldsskólanum og unglinga á 16. ári.

 • |Sverige
  23-03-2015

  Yrkeshögskolan-virasto jatkaa AHOT-menettelyyn ja laajennettuun rekrytointiin liittyvää pilottihanketta

  Toisen asteen jälkeistä ammatillista yrkeshögskolan-koulutusta (YH) koordinoiva virasto Myndigheten för yrkeshögskolan on toteuttanut YH-koulutuksen järjestäjille suunnatun tutkimuspilottihankkeen.

 • |Sverige
  23-03-2015

  ”Sissimenetelmät” auttavat uusien kielten oppimisessa

  Sävsjön kunnan Aleholmsskolanin koulukirjaston hoitaja Elisabeth Mueller Nylander on Ruotsin edustaja uudessa EU-hankkeessa.

 • |Sverige
  23-03-2015

  Koulupudokkuutta ehkäisevä hanke sai jatkoa

  Plug In -hanketta laajennetaan koskemaan myös lukioikäisiä ja 15-vuotiaita Ruotsiin vastikään saapuneita nuoria.

 • |Sverige
  20-03-2015

  Fortsatt satsning mot avbrott från gymnasieskolan

  Projektet Plug In utökas nu till nyanlända i gymnasieåldern och till 15-åringar.

 • |Sverige
  20-03-2015

  ”Gerillametoder” ska få studenter att lära sig nya språk

  Elisabeth Mueller Nylander, bibliotekarie på Aleholmsskolan i Sävsjö kommun, är Sveriges representant i ett nytt EU-projekt inom programmet Erasmus + med 10 deltagande länder.

 • |Sverige
  20-02-2015

  Enn þarf að efla nytsemi alþjóðlegra skiptiáætlunum

  Svíar hafa náð miklum árangri í gegnum menntaáætlanir ESB Erasmus Mundus og Menntaáætlunina fyrir ævimenntun.

 • |Sverige
  20-02-2015

  Mikill áhugi meðal unglinga á störfum á velferðarsviði

  Samkvæmt könnun frá unglingabarómeternum finnst ungu fólki tilgangur með störfum sínum á velferðarsviði og að þeirra framlag skipti máli.