Author: Yvonne Pettersen • vägledning validering kompetensutveckling |Norden
  08-09-2016

  Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning

  "Veiledningsnettverket og NVL kan ha en viktig rolle i å løfte faglige områder og spørsmål frem, samt sette fokus på dem."
  Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning.

 • forskning motivasjon |
  22-06-2016

  Resultat

  Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra
  involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

 • research learning outcomes |Europa
  20-06-2016

  Validation of Non-formal MOOC-based Learning

  This report presents the outcomes of research, conducted between May 2014 and November 2015, into emerging practices in assessment,

 • utdanning i fengsel |Norden
  16-06-2016

  Terje Røstvær - Fengselsundervisning

  "Nettverket ønsker en utvikling hvor antall innsatte med dokumentert yrkesrettet kompetanse øker, slik at flere kan tilby etterspurt kompetanse til arbeidsmarkedet etter endt soning."
  Terje Røstvær - Fengselsundervisning.

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |Norden
  14-06-2016

  Arbejdsliv i Norden – Udfordringer og forslag

  Poul Nielson, tidigare dansk EU-kommissionär och minister, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning av

 • innovasjon |Norden
  26-05-2016

  Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation

  "Tre nordiske læringssirkler gjennomføres, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og utrolig spennende – og krevende."
  Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation.

 • sustainable development higher education |Norden
  19-05-2016

  Caitlin Wilson - Sustainable Development Network

  "Interaction with others who are working towards the same goals but with different perspectives is probably the greatest source of new ideas I ever experience."
  Caitlin Wilson - Sustainable Development Network.

 • integrering distrikt |Norden
  05-05-2016

  Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen

  "Det viktigste er at vi fortsetter arbeidet i læringssirkler på temaeene nykommere og integrering".
  Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen.

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Norden
  03-05-2016

  NVL hos Folkehøgskolen

  I Kungälv, i midten av april, satte Folkehøgskolene i Norden sin egen rolle i en global, bæredyktig utvikling på agendaen.

 • adult learning ICT skills |Norden
  28-04-2016

  Taru Kekkonen - Distans Network

  "I think that now is the time to learn more together with other networks and from them."
  Taru Kekkonen - Distans Network.

 • leseferdighet innvandrere |Norden
  22-04-2016

  Peter Villads Vedel - Alfarådet

  "Det er viktig at Alfarådet får fortalt at grunnleggende undervisningen i lese- og skriveferdigheter spiller en viktig rolle i integrasjon –og sysselsettings innsatsen i de nordiske landene." Peter Villads Vedel - Alfarådet.

 • näringsliv |Norge
  14-04-2016

  Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet

  "Jeg tror alle opplever at deres bidrag er viktig og at diskusjonene i nettverket gir innsikt en ikke får på den nasjonale arenaen."
  Tormod Skjerve, Kompetanse sett fra arbeidslivet.

 • kompetensutveckling forskning |
  06-04-2016

  Joint Report of the Council and the Commission

  2015 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Norden
  06-04-2016

  Key Competences of adult learners in a Nordic perspective

  Publikationen præsenterer gode eksempler på nordisk og baltisk uddannelsessamarbejde inden for voksenområdet og giver et indblik i nye

 • validering utbildningspolitik |Sverige
  29-03-2016

  Pär Sellberg - Valideringsnettverket

  "Nettverket gir meg muligheter til å løfte blikket ovenfor de nasjonale spørsmål og innsikt i at det finnes flere ulike løsninger på de utfordringene som ligger framfor oss."
  Pär Sellberg - Valideringsnettverket.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  14-03-2016

  Utdanning for holdbar utvikling

  Tyve voksne fra hele Norden deltar på den nordiske utdanningen for bærekraftig utvikling. Interessen har vært stor, og 10 gode søkere havnet på venteliste. Utdanningen finansieres av Nordisk Ministerråd og er utviklet i en arbeidsgruppe i NVL.

 • research basic skills |Norden
  01-12-2015

  Nordic PIAAC report

  This publication is the product of the Nordic PIAAC Network, consisting of members from all five countries.

 • ICT skills learning outcomes |Europa
  26-11-2015

  Open Badges as a validation tool

  We learn everyday, all the time. We can’t help ourselves, it is in our nature. In adult education we separate between formal, non-formal and informal learning. All of us use all three forms. For some reason the learning that takes place in a formal setting has come to be seen as the ”best” form of learning. It is institutionalised and provides the learner with grades or other credentials/certifications at the end of the learning period.

 • basic skills |Norden
  22-04-2015

  Adult Skills in the Nordic Region

  Denmark, Estonia, Finland, Norway, and Sweden participated in the first round of the International Survey of Adults’ Skills. The survey is a product of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) led by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The survey assessed the proficiency in literacy, numeracy, and problem-solving in technology-rich environments of adults aged 16–65. This publication is the product of the Nordic PIAAC Network, consisting of members from all five countries.

 • adult education |Europa
  15-04-2015

  Euridice rapport

  Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

 • forskning |Norden
  14-04-2015

  Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

  Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) Gjeldene fra 2015

 • education policy |Europa
  11-02-2015

  Cedefop report 2015

  Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

 • adult education |International
  10-02-2015

  Adult Education and Open Educational Resources

  Link to page

 • |
  23-07-2010

  Motivate me

   

  www.motivateme.dk er oprettet og redigeret af