Author: Morten Vestergaard • Foto: Pexels
  basiskompetanse innvandrere integrering |Norden
  07-05-2020

  Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

  Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende ferdigheter- Alfakonferansen- 2021.

 • Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat
  baskunskaper livslångt lärande |Åland
  26-02-2020

  Aflyst: Vuxnas grundläggande färdigheter

  Det planerade seminariet om vuxnas grundläggande färdigheter den 27 mars 2020 skjuts på framtiden på grund av risken för spridning av Covid-19. Vi återkommer med ett nytt datum.