Author: Ellen Stavlund • |Norge
  28-04-2015

  Monikulttuurista osaamista tarvitaan

  Monikulttuurisen osaamisen arvioinnin ensimmäinen osaraportti on valmistunut.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-04-2015

  Brýn þörf fyrir færni til að takast á við fjölmenningu

  Áfangaskýrsla um mat á Færni til að takast á við fjölmenningu er tilbúin.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-04-2015

  Stort behov for mangfoldkompetanse

  Den første delrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfold er klar.

 • |Norge
  27-04-2015

  Einbeitum okkur að gæðum — Umbætur á skipulagi háskóla

  Norðmenn verða takast á við breytingar í samfélaginu til að tryggja atvinnu og velferð í framtíðinni.

 • |Norge
  27-04-2015

  Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

  Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden.

 • hållbar utveckling |Norden
  10-04-2015

  Adult Education and the Planetary Condition

  Adult Education and the Planetary Condition

 • Asfalt og industri skal transformeres til mat og grøde.
  hållbar utveckling |Norden
  10-04-2015

  3. samling i Kungälv og Gøteborg_XXXX

  Den 3. samlingen handlet om kommunikasjon og den dynamikken som oppstår i en god dialog, og

 • hållbar utveckling |Norden
  12-12-2014

  Piloting Nordic sustainability education

  A Nordic network is piloting a post-qualifying course for adult educators, focusing on sustainability education. The pilot emphasises learning combined with practical action.

 • Energiakademiet
  hållbar utveckling |Norden
  03-12-2014

  Energi på Samsø

  Energi på Samsø

 • hållbar utveckling |Norden
  04-11-2014

  Å leve et bærekraftig liv

  Civic - andre samling

 • hållbar utveckling näringsliv |Norden
  22-04-2014

  Bærekraftig kunnskap

  -Klimaendringer er både et lokalt og et globalt problem.(…)Klimasaken krever en offentlig og demokratisk debatt som vi alle må delta i dersom vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn for barnebarna.

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Norge
  31-01-2013

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - rapport fra prosjektet

  Pilot – etterutdanning av lærere og pedagogiske tilretteleggere i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. NVL 2014