Behov av utländsk kompetens

 

 

Tidiga individuella insatser kan vara avgörande för att de som invandrar till Sverige kommer i arbete så fort som möjligt och kan skapa en ny framtid här.

Sverige är sedan 2008 öppet för en arbetskraftsinvandring från länder utanför EU och utefter arbetsgivarnas behov. Arbetskraftsinvandring är redan i dag nödvändigt för en god hälso- och sjukvård och en boomande IT-sektor. Men även den nyanlända kocken kan innebära skillnaden mellan att den lokala thairestaurangen expanderar eller slår igen.

Sverige attraherar högkvalificerad arbetskraft i allt högre utsträckning och dessa personer stannar allt längre. Samtidigt uppger både Arbetsförmedlingen och många företag att bristen på arbetskraft är stor inom flera branscher och yrkesgrupper. År 2013 var det 27 000 personer som fick arbetstillstånd och två av de vanligaste yrkeskategorierna bland dessa var dataspecialister och arbetare inom lantbrukssektorn.

Detta skriver Betty Malmberg (M), riksdagsledamot i Östergötland och ledamot i utbildningsutskottet i en insändare i dagens Norrköpings Tidningar.

Läs mer