Besparelser og aktivitetsnedgang på VEU voksen- og efteruddannelsesområdet

 
Bl.a. er der sat loft på AMU uddannelsernes pris uafhængigt af uddannelsernes beskæftigelseseffekt, en stærkt forhøjet deltagerbetaling for kursister, der har en videregående uddannelse, hvilket har betydning for bl.a udlændinge der vil lære dansk, eller ældre der vil lære IT. Samtidig viser en analyse af efteruddannelses effekt for faglærte og ufaglærtes mobilitet på arbejdsmarkedet,  gennemført af AKF, Anvendt Kommunal Forskning, at forskellige AMU kurser har en positiv effekt ift., at fastholde faglærte i egen branche og for ufaglærtes mulighed for at skifte branche.  En ny rapport fra EVA, Dansk Evalueringsinstitut, peger på at virksomheders brug og vurdering af AMU uddannelser er positiv.
Læs mere:
Uddannelsesforbundets tidsskrift: HTML
VUC Årsrapport: HTML 
Rapport fra AKF: HTML
Læs  rapport fra EVA: HTML
1872