Bevilgninger til innovasjons- og utviklingsprosjekter 2016

 

Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert.

 

I mars 2016 lyste fondet etter søknader for innovasjons- og utviklingsprosjekter innenfor voksnes læring. 64 søknader ble sent inn men 33 millioner ISK ble bevilget til fjorten prosjekter.

Mer på islandsk

Skärmklipp 2016-06-24 00.26.41.png